english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Police in amsterdam during Freedom Not Fear
Rebelact - 12.10.2008 00:43

What a wonderful day, Saturday Oct. 11th: in the Hague, Berlin and other European cities there were big manifestations against the police state, increasing repression and more and more control. By coincidence the Amsterdam police 'joined' this international day of action. In the afternoon they organised a big recruitment event on the Dam square. With full support of Amsterdam rebel clowns...

Around 12.00 pm a bunch of Pink Cheerleaders arrived shouting: "More police! - more control! - More police! - more control!" and other lines like "Check my body! - check my papers!". In Dutch: "Toezicht!" ("Supervision!), etc.
The public who was clearly bored by the police manifestation got their first opportunity to laugh. Most of the blue boys and girls didn't. Few were nice: got some blue balloons! - we gave them our pink ones!
After some enthousiastic rounds in the blue area it was time to leave.

Around 14.00 pm it was time to return with the Clown Police. Nice table with forms for anyone who would like to join the one and only police corps which is fun: the Clown Police!
Lots of people showed interest. It didn't take long before jealous 'colleagues' tried to ruin the Clown Police recruitment session: "there was no permission to put a table on the Dam square..."
However: the Clown Police continued and demonstrated her newest weapons: the mega hammer. Works perfectly to eleminate people. Also the mega rope: useful when you have to arrest civilians.
Many more exercises and games followed. Supported by public who clearly liked it.
After a while it was time to leave.

Around 16.00 pm it was time to return with the Piggy Riot Police. Arrived during the last hour of the recruitment event. Because almost nobody showed interest in the boring and repressive jobs - it was time to demonstrate how attractive (and dull) it is joining the special duty police (in Dutch "Mobiele Eenheid"). Marching and then... doing nothing; standing in line - yeahhhh... standing in line very very long... There are important moments the Piggy Riot Police is doing this job - for example during an eviction round (when the police gives politicians and speculators the hands they need to throw people out of their houses).
You know - it's hard work - doing 'nothing'...
After this final round it was really time to leave.

Pictures will follow.- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
photos 
'The police security camera' - 12.10.2008 00:58


.
photos 
'The police security camera' - 12.10.2008 00:59


.
more photos 
'The police security camera' - 12.10.2008 01:01


..
and more photos 
'The police security camera' - 12.10.2008 01:02


.
Politie in Amsterdam tijdens Freedom Not Fear 
Rebelact - 12.10.2008 08:23

Wat een fantastische dag, zaterdag 11 oktober: in Den Haag, Berlijn en andere Europese steden waren grote manifestaties tegen de politiestaat, toenemende repressie en steeds meer controle. Bij toeval 'deed' de Amsterdamse politie 'mee' aan deze internationale actiedag. 'S middags organiseerde ze een groot wervingsevenement op de Dam. Met de volledige ondersteuning van Amsterdamse rebel clowns...

Rond 12.00 uur kwam 'n stelletje in het roze geklede cheerleaders aan, roepend: "More police - More control! - More police - More control!" ("Meer politie - Meer controle!) en andere teksten zoals "Check my body - Check my papers!" ("Fouilleer me - Controleer mijn I.D."). Ook: "Toezicht! - Toezicht! - Toezicht!", enz.
Het publiek dat zich duidelijk verveelde tijdens de politie manifestatie, kreeg 'n eerste kans om te lachen. De meeste blauwe jongens
en meisjes hielden hun lippen strak. Er waren er 'n paar die aardig deden en blauwe ballons gaven - ze kregen er roze voor terug.
Na een paar enthousiaste rondjes in het blauwe gebied was het tijd om te vertrekken.

Rond 14.00 uur was het tijd om terug te komen als Clown Politie. Met 'n mooie tafel met formulieren voor iedereen die deel wil uitmaken van het enige echt leuke politiecorps: de Clown Politie!
Veel mensen toonden hun belangstelling. Het duurde daarom niet lang voordat jaloerse 'collega's' probeerden de wervingsactie van de Clown Politie te verkloten: "Er was geen officiële toestemming om een tafel op de Dam te zetten".
Hoe dan ook: de Clown Politie ging door en demonstreerde haar nieuwste wapens: de mega hamer. Werkt perfect om mensen uit te schakelen. Ook het megatouw: bruikbaar wanneer je burgers wilt arresteren.
Er volgden nog veel meer oefeningen en spelletjes. Met deelname van publiek (zie een van de foto's) die het duidelijk op prijs stelde.
Na een tijdje was het tijd om te vertrekken.

Rond 16.00 uur was het tijd om terug te keren als de Zwijntjes Mobiele Eenheid. De aankomst vond plaats in het laatste uur van de wervingsmanifestatie. Omdat bijna niemand interesse toonde in de saaie en repressieve banen - was het tijd om te demonstreren hoe aantrekkelijk (en saai) het is om deel uit te maken van de Mobiele Eenheid. Marcheren en dan... niets doen; in 'n rijtje staan en tja... dan hééél lang in 'n rijtje staan... Er zijn belangrijke momenten dat de Zwijntjes Mobiele Eenheid dit werk doet - bijvoorbeeld tijdens een ontruimingsronde (wanneer de politie - politici en speculanten handen en voeten geeft om mensen uit hun huizen te gooien).
Want het is natuurlijk hard werken: 'niets' doen...
Na dit allerlaatste rondje was het echt tijd om er vandoor te gaan: "Ingerukt mars!"

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
Freedom not fear, Den Haag 
m - 12.10.2008 14:53


En hier nog een aantal foto's.
Freedom not fear, Den Haag 
m - 12.10.2008 16:43


Voor de duidelijkheid: bovenstaande is een kleine selectie foto's van de Freedom not fear actie op Plein in Den Haag ( http://www.volksopstand2008.nl/).
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.