english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Strijd voor rechtvaardigheid
Sahiri - 29.10.2008 11:57

Den Haag, 24-10-2008

Persbericht Actie Afghaanse vluchtelingen 29 oktober op het Plein in Den Haag

Op woensdag 29 oktober zal er wederom door Afghaanse vluchtelingen
gestreden worden voor rechtvaardigheid. Onschuldige Afghanen worden door de
IND beschuldigd van mensenrechtenschendingen, zonder dat er bewijzen zijn!
Zij krijgen het artikel 1F tegengeworpen, worden ongewenst verklaard, met als
gevolg langdurige detentie en gedwongen uitzetting. Hiermee schendt Nederland
zelf mensenrechten!
Zoals u wellicht weet, hebben zij de afgelopen 3,5 week onafgebroken
gedemonstreerd op het Plein in Den Haag. Op 29 oktober zal het gaan om een
bijzondere actie met een duur van 24 uur.


www.verspers.nl -

Den Haag, 24-10-2008

Persbericht Actie Afghaanse vluchtelingen 29 oktober op het Plein in Den Haag

Op woensdag 29 oktober zal er wederom door Afghaanse vluchtelingen
gestreden worden voor rechtvaardigheid. Onschuldige Afghanen worden door de
IND beschuldigd van mensenrechtenschendingen, zonder dat er bewijzen zijn!
Zij krijgen het artikel 1F tegengeworpen, worden ongewenst verklaard, met als
gevolg langdurige detentie en gedwongen uitzetting. Hiermee schendt Nederland
zelf mensenrechten!
Zoals u wellicht weet, hebben zij de afgelopen 3,5 week onafgebroken
gedemonstreerd op het Plein in Den Haag. Op 29 oktober zal het gaan om een
bijzondere actie met een duur van 24 uur. De 1F-ers en hun familieleden zullen
de gehele nacht buiten in de kou op het Plein doorbrengen.
Tussen 16.30 en 18.00 uur zal deze demonstratie op indrukwekkende wijze
worden geopend. De actie zal duren tot donderdag 30 oktober 17.00 uur. Het is
van groot belang dat deze ernstige problematiek onder de aandacht komt van
het volk. En om dit te bereiken is de pers noodzakelijk. Zij vertrouwen op uw
komst!
Zij strijden voor een rechtvaardig en eerlijk proces
en een herziening van het 1F beleid!
(voor meer achtergrondinformatie, zie bijlage)
U kunt contact opnemen met: Mw S. Sharif,  sharo-jan@hotmail.com, Tel. 0623334812
STOP FOUTE TOEPASSING ARTIKEL 1F
Inleiding
Het gaat om bepaling 1F uit het vluchtelingenverdrag waardoor bescherming geweigerd kan
worden aan personen die worden verdacht van ernstige misdrijven, misdrijven tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Vrijwel iedereen in Nederland zal het er over eens zijn dat
schenders van mensenrechten niet voor bescherming als vluchteling in aanmerking komen. Maar
vanuit de VN is benadrukt dat dit artikel met grootse voorzichtigheid moet worden toegepast. Dit
is in Nederland niet het geval! Het artikel is de afgelopen jaren niet individueel toegepast, maar
op basis van collectieve kenmerken.
Een groot aantal Afghanen (ongeveer 600 personen) wordt, zonder grondig onderzoek naar
bewijzen, allemaal in categorie 1F geplaatst. Het artikel wordt dus niet juist toegepast. Met behulp
van deze tekst wordt getracht deze complexe situatie zo kort en bondig mogelijk toe te lichten.
Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor deze groep mensen, om de eenvoudige reden dat
het grootste deel van deze mensen helemaal niet in 1F thuishoort en dat Nederland hiermee
elementaire mensenrechten schendt bij de toepassing van 1F!
Afghanen & het ambtsbericht uit 2000
De bovengenoemde groep Afghaanse vluchtelingen krijgt dit 1F stempel op basis van het
ambtsbericht van februari 2000, opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse zaken over de
situatie in Afghanistan. Dit ambtsbericht bevat de conclusie dat iedere werknemer van de
Afghaanse veiligheidsdiensten Khad/WAD vanaf de rang van onderofficier (kok, administratief
medewerker, portier), heeft deelgenomen aan martelingen. Tevens worden mensen die destijds
lid waren van een politieke partij van de regering (welke juist opkwam voor de rechten van onder
andere vrouwen) en werkzaam waren in het land, beschuldigd van wandaden. Er is hier dus
sprake van categoriale toepassing van het artikel 1F. Dit kan en mag niet. Beoordeel mensen
individueel!
Het ambtsbericht is tot stand gekomen in een periode waarin de Taliban in Afghanistan nog aan
de macht was, een groepering waar deze mensen juist voor gevlucht zijn! Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken kon dus niet afreizen naar de diverse provincies in Afghanistan. Ze hebben
zich beperkt tot het ondervragen van mensen in de grensgebieden van buurlanden, zoals
Pakistan, het bolwerk van de Taliban, de tegenstanders van deze partij.
Concluderend gaat het hier dus om een ambtsbericht dat is gebaseerd op foutieve en politiekgekleurde
bronnen. Grote organisaties als de UNHCR van de VN en Amnesty International
hebben hun kritiek geuit over de juistheid van dit ambtsbericht en de manier waarop deze is
samengesteld. UNHCR en Amnesty International hebben een dringende oproep gedaan tot het
herzien van dit ambtsbericht, maar dit wordt volkomen genegeerd door de Nederlandse overheid.
Hoe blind of oost-indisch doof kan men zijn! Nederland schendt mensenrechten!
Omgekeerde bewijslast
Op dit moment zitten onschuldige Afghaanse mensen vast in Nederlandse gevangenissen. Zij
hebben het artikel 1F tegengeworpen gekregen en zijn daarbij automatisch ongewenst verklaard,
waardoor ze ‘illegaal’ in Nederland verblijven en dus in de gevangenis belanden. Deze mensen
hebben allen een brief thuis liggen van het Openbaar Ministerie dat er geen aanknopingspunten
zijn voor strafrechtelijke vervolging. Met andere woorden: er zijn geen bewijzen die pleiten voor
de wandaden van deze mensen. Toch worden zij door de IND (en dus de overheid) schuldig
verklaard. We hebben in het vreemdelingenrecht (in tegenstelling tot het strafrecht) te maken met
een omgekeerde bewijslast! Deze mensen moeten hun zelf hun onschuld bewijzen!
Natuurlijk zijn er bewijzen van onschuld te vinden in Afghanistan, maar deze worden door de IND
afgewezen en als onbetrouwbaar en onbelangrijk afgedaan. Een groot onderzoek vanuit de
regering is onmogelijk, daar zij hier de financiële middelen niet voor heeft. Dit kan en mag toch
nooit een rol spelen als het om mensenlevens gaat! Maar ook hier trekt de Nederlandse regering
zich niets van aan. Nederland schendt mensenrechten!
Vacuum
Een groot deel van deze groep mensen kan niet terug naar het land van herkomst, op basis van
artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit artikel beschermt deze
mensen, omdat zij gevaar lopen te worden gefolterd of onmenselijk te worden behandeld in hun
land van herkomst. Maar ook hier geldt dat men zelf bewijzen moet vinden om dit gevaar aan te
tonen. Momenteel is het zo dat wanneer het artikel 1F op iemand van toepassing is, het vrijwel
onmogelijk is hier van af te komen, omdat de IND de absolute macht heeft in het
vreemdelingenrecht en zelfs niet kan worden teruggefloten door de rechter. Er is hier dus geen
sprake van een eerlijk proces. Als de staat in 5-10 jaar geen gegronde bewijzen kan verkrijgen
over daadwerkelijke oorlogsmisdaden en het Openbaar Ministerie geen aanwijzingen ziet voor
verder onderzoek, waar gaat dit dan nog over? Men kan iemand niet ‘levenslang’ beschuldigen
van iets waar geen bewijzen voor zijn. Nederland schendt mensenrechten!
Deze mensen belanden in niemandsland of anders gezegd, ze zitten in een vacuum; men kan
niet worden teruggestuurd, maar mag ook niet blijven in Nederland. Op dat moment worden alle
sociale voorzieningen gestaakt; de 1F-er heeft geen recht meer op huisvesting en een uitkering.
Op deze manier worden mensen door onze regering bewust en weloverwogen de illegaliteit
ingestuurd. Dat is toch niet mogelijk in een land als Nederland. Dit is toch geen oplossing voor de
lange termijn! Dit is toch inhumaan! Nederland schendt hiermee mensenrechten!
Ook de Afghanen die volgens de IND niet onder 3 EVRM vallen, lopen wel degelijk gevaar bij
terugkomst. Mensen waarvoor zij gevlucht zijn vervullen momenteel machtsposities. Bij
gedwongen uitzetting loopt de 1F-er zo de armen van zijn tegenstander in. Afghanistan is niet
veilig! De Nederlandse soldaten zitten daar immers niet al zoveel jaren slechts voor een
opbouwmissie. Hier stuur je geen mensen gedwongen heen! Nederland schendt mensenrechten!
Vrouwen en Kinderen
Partners en kinderen van 1F-ers wachten al jaren op een verblijfsvergunning. Niet alleen de 1Fers
zelf lijden onder het feit dat de Nederlandse regering Afghanen van hele ernstige
wantoestanden beschuldigt. Ook de vrouwen en kinderen van deze mensen lijden hier onder.
Gezinnen worden uit elkaar gerukt op het moment dat de vader in detentie wordt genomen. Dit
valt toch niet uit te leggen aan een kind. Deze kinderen zijn toch niet zonder rechten geboren?
Mogelijk komt er een oplossing voor deze mensen, maar een van de criteria is dat de kinderen en
de partner minimaal 10 jaar in Nederland moeten verblijven. Een van de criteria voor het generaal
pardon was een minimaal verblijf van 5 jaar in Nederland. Moeten kinderen van 1F-ers langer in
Nederland verblijven om recht te hebben op een verblijfsvergunning? Kunt u mij uitleggen
waarom het éne kind dat 5 jaar in Nederland is mag blijven en het ándere kind dat ook 5 jaar in
Nederland is maar een 1F-vader heeft terug zou moeten? Wat kan het kind hier aan doen? Deze
kan hier niets aan doen en heeft recht op een veilig leven! Waarom dan dit 10 jaar criterium?
Nederland schendt mensenrechten!
Conclusie & oplossingen:
Categoriale toepassing artikel 1F
>> Stop het fout toepassen van het artikel 1F!
>> Beoordeel deze mensen individueel!
Omgekeerde bewijslast
>> Onschuldig tot het tegendeel bewezen is!
>> Geef ze een eerlijk proces!
Ambtsbericht gebaseerd op foutieve en politiek gekleurde bronnen
>> Herzie het ambtsbericht uit 2000!
Het niemandsland / het vacuum
>> Kom met een humane oplossing!
>> Beroof mensen niet ‘levenslang’ van hun recht op leven!
>> oplossing: 2 jaar grondig onderzoek > geen bewijs > geen 1F
Vrouwen en kinderen
>> Geen 10 jaars criterium, maar gelijk aan het generaal pardon!
>> Stop arrestaties!
>> Stop gedwongen uitzettingen!

Website: http://www.verspers.nl
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.