english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Bezoekontzegging actievoerders Zaanse bajesboot
all included - 05.11.2008 12:45

Drie actievoerders die op 25 oktober jl. deelnamen aan de actie tegen de Zaanse bajesboten, hebben van de directie een ontzegging van bezoek voor 12 maanden gekregen. Zij zouden met het bezoeken van gedetineerden de orde en veiligheid in gevaar brengen. Ook een (vertrouwens) arts is een maand geleden de toegang tot de Zaanse vreemdelingengevangenis.

contact met migranten vanaf het dak van de transportkooi
contact met migranten vanaf het dak van de transportkooiOp zaterdagmorgen 25 oktober 2008 bezette de Actiegroep Sluit de Zaanse Bajesboten de transportkooi op de kade. Met de actie wilde de groep protesteren tegen de jacht op 'illegalen' en tegen de psychische druk die met de detentie op mensen zonder papieren wordt uitgeoefend. Op de kooi werden spandoeken in verschillende talen opgehangen waaronder ‘Need Help?’ met een telefoonnummer eronder voor het aanvragen van bezoek. Na een bezetting van drie uur werden tien activisten zonder verzet te plegen aangehouden.

Tijdens de actie werd gecommuniceerd met de mensen in hun cel daar de transportkooi zich op 10 meter afstand bevindt van de boten. De reacties binnen bestonden uit terugroepen en bonzen. De bewaking ontruimde vervolgens met hulp van het Interne Bijstandsteam (IBT) de cellen die zicht hadden op de transportkooi. Dit ging niet zachtzinnig. De activisten waren getuige van het feit dat twee gevangenen door het IBT in vol ornaat – zelfde uitrusting als ME: helmen, knuppels e.d. - werden afgevoerd naar de isoleercel. De celgenoot van één van de twee vertelde aan de activisten dat hij niets misdaan had. In de cel ernaast riep een man dat de afgevoerde man straf had omdat hij door het rooster boven het raam met de activisten gepraat had. Deze arrestaties zijn op foto en film vastgelegd: zie hieronder. De bewaking pakte tevens van de gevangenen de papiertjes af waarop dezen het telefoonnummer van het spandoek hadden opgeschreven.

Eén van de twee afgevoerde gevangenen zit al 8 maanden in vreemdelingendetentie: eerst op de - na veel internationale kritiek - gesloten bajesboot in Rotterdam, toen in het Detentiecentrum Alphen aan de Rijn en nu op de bajesboot in Zaandam. Elke maand stuurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst de ambassade een briefje voor reisdocumenten om hem uit te zetten, tot op heden zonder resultaat. Van enig zicht op uitzetting naar het land van herkomst – voorwaarde voor opsluiting - is geen sprake. Toch blijft hij vastzitten.

Als straf voor het praten met de actievoerders heeft hij zaterdag 25 oktober van 07 tot 16u in de isoleercel gezeten. Vervolgens belde hij - net als vele anderen - het telefoonnummer van het spandoek en vroeg voor drie mensen van de actiegroep van wie hij naam en geboortedatum kreeg bezoek aan (elk gedetineerde heeft één uur per week recht op bezoek). Dit werd door de directie geweigerd. In de afwijzingsbrief wordt gesteld dat de drie activisten voor een periode van 12 maanden een ontzegging hebben van bezoek. Als grond wordt aangevoerd dat zij betrokken waren bij de demonstratie en de orde en veiligheid in de gevangenis in gevaar zouden brengen. Twee andere gedetineerden hebben eveneens een afwijzing gekregen voor bezoek van deze activisten.

De directeur van een gevangenis heeft volgens de Penitentiaire beginselenwet de bevoegdheid om de toelating tot de gedetineerde van een bepaald persoon te weigeren, “indien dit noodzakelijk is met het oog op: a) de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, b) de bescherming van de openbare orde of nationale veiligheid, c) de voorkoming of opsporing van strafbare feiten of d) de bescherming van slachtoffers van of anderszins betrokkenen bij misdrijven. Deze weigering geldt voor ten hoogste twaalf maanden.”
Twee van de drie activisten die geweerd worden op grond van gevaar voor orde en veiligheid hadden zelf trouwens niet deelgenomen aan de bezetting. De ene was (pers)woordvoerder van de actiegroep en is niet aangehouden, de ander stond buiten het hek op de openbare weg toe te kijken. Zij werd zonder enige aanleiding aangehouden voor opruiing en na enkele uren vrijgelaten zonder aanklacht. Geen van beiden heeft een strafblad.
Gevaar voor handhaving van orde en veiligheid tijdens het bezoekuur lijkt praktisch onmogelijk. Je moet je legitimeren, gaat door een detector, mag niets naar binnen meenemen. Er is continu fysiek toezicht in de bezoekruimte die afgeloten is en de bewaking staat rustig mee te luisteren wat er gezegd wordt. Het lijkt erop dat zij met de toegangsweigering worden gestraft. De gedetineerde heeft een klacht ingediend tegen de afwijzing voor bezoek.
Van groot belang is eveneens te weten hoe de Dienst Justitiële Instellingen aan haar gegevens komt aangaande de betrokkenheid van de drie personen. Wie heeft hen die informatie verschaft? Is dat de politie of een andere instantie? En waar bestaat die informatie precies uit? Wanneer wordt iemand een gevaar voor orde en veiligheid? De activisten willen een kort geding aanspannen om de toegang tot bezoek weer mogelijk te maken.

Een medewerker van All Included zou in augustus 2008 eveneens bezoek aan een gedetineerde ontzegd worden vanwege betrokkenheid bij acties tegen de Zaanse bajesboten. Dit werd een gedetineerde die hem wilde uitnodigen mondeling medegedeeld. Toen hij desondanks een schriftelijk verzoek indiende mocht het bezoek toch plaatsvinden. Een postkaart van All Included werd vlak vóór de mondelinge weigering door de directie in beslag genomen. Op welke grond (van de vier belangen uit de Penitentiaire beginselenwet) dit is gebeurd is niet bekend. Op de postkaart stond vermeld dat All Included veel actie had gevoerd tegen de bajesboten in Zaandam.

Vorige maand werd (vertrouwens) arts Co van Melle de toegang tot de Zaanse bajesboot geweigerd. Hij wilde consult bij een ‘witte illegaal’ houden ten behoeve van een medisch rapport. Co van Melle heeft zich altijd veel ingezet voor de witte illegalen die vele jaren ‘wit’ met sofinummer gewerkt (en belasting betaald) hebben tot de Koppeingswet in 1998 dit onmogelijk maakte. Het medisch rapport was bedoeld ten behoeve van de juridische procedure van de gedetineerde. Eerst werd gesteld dat de persoonlijke gegevens die de arts had verstrekt niet klopten. Vervolgens kwam het Hoofd Beveiliging de arts persoonlijk vertellen “dat de arts zeker zelf wel wist waarom hij er niet in kwam”; je hoefde maar te googelen naar zijn naam om antwoord te krijgen. Deze toegangsweigering gaat verder dan bovenstaande. Een arts mag in principe altijd een gevangenis in om iemand te bezoeken. De Penitentiaire beginselenwet geeft de gedetineerde het recht op raadpleging van een arts van zijn keuze. De arts schakelde een advocaat in die bij de directie van de Zaanse bajesboot een klacht indiende. De directie bood aangaande de opmerking van het Hoofd Beveiliging excuses aan. Wat de toegangsweigering betrof werd gemeld dat het de ‘uitdrukkelijke opdracht’ was van de directie Bijzondere Voorzieningen –waar de vreemdelingegevangenissen onder vallen - van de Dienst Justitiële Instellingen in Den Haag. Voor meer informatie verwijst de directie van de Zaanse bajesboot naar Bijzondere Voorzieningen in Den Haag.

Contact zoeken met de buitenwereld wordt door de Dienst Justitiële Inrichtingen steeds moeilijker gemaakt.

In het verslag van de bezetting van de transportkooi in het Noordhollands Dagblad, 26 oktober 2008 (zie hieronder) zegt de woordvoerdster van de actiegroep: ,,We hebben de migranten een spandoek met een telefoonnummer kunnen laten zien. Ze konden ons bellen voor hulp, steun en informatie. Er is het hele weekend door zeer druk gebruik van gemaakt.''
Op de website van de krant reageert Dayan als volgt:
“....Volgens de politie zongen ze luidkeels en schreeuwden ze zo hard waardoor er veel onrust ontstond op de bajesboot....... Onrust door te zingen en te roepen? Nu ja, ze moesten natuurlijk een reden hebben om de actievoerders op te pakken. En zelfs de grootste drogreden is goed. Wat mij opvalt echter is dat de opgeslotenen blijkbaar ook geen info hebben, of mogen hebben hoe dat ze hun detentie kunnen aanvechten. Het feit dat zovele gebruik maken van het getoonde telefoon nummer wijst erop dat de staat deze mensen hun rechten niet wil laten kennen, en dat de buitenwereld blijkbaar niet mag te weten mag komen wat er op die boten gebeurt.“

Contact zoeken met de buitenwereld wordt steeds moeilijker gemaakt. Zo wordt gepoogd de gedetineerden verder af te zonderen waarmee het afschrikkingsmiddel versterkt wordt. Contact krijgen met activisten wordt nu ook gestraft door toegangsweigering.

Wij eisen de sluiting van de detentiecentra voor mensen zonder papieren. Steun de strijd voor een open samenleving.

Stop Fort Europa, vandaag! Sluit de detentiecentra, open de grenzen! Voor een grenzeloze solidariteit!

All Included
29 oktober 2008


onthullende video van de actie:  http://www.indymedia.nl/nl/2008/10/55407.shtml

foto’s van de actie:  http://www.flickr.com/photos/kooiklimmers

noord hollands dagblad:
 http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article3995323.ece/Demonstranten_bij_bajesboten_tevreden

Er is vanaf de besluitvorming tot de bouw en plaatsing van de boten in Zaandam veel kritiek en protest geweest. Meer informatie over (acties tegen) de bajesboten:  http://www.allincluded.nl


- E-Mail: info@allincluded.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
Stasi Zaandam 
kooiklimmer - 05.11.2008 20:08

Op 4 november had ik een bezoekafspraak met een van de mannen op de boten in Zaandam. Ik was de afgelopen maanden al eerder in Zaandam bij hem op bezoek geweest, zonder enig probleem – en dat terwijl een duo bewakers praktisch naast ons ging zitten en belangstellend onze conversatie meeluisterde.

Deze keer werd ik echter tegengehouden door een beveiliger. Hij zei me dat mij de toegang werd geweigerd vanwege de ‘rust, orde en veiligheid van de instelling’. Verdere uitleg weigerde hij te geven.
Ook had ik geen ‘recht’ om zijn naam te weten, noch had ik ‘recht’ deze beslissing zwart op wit uitgereikt te krijgen.

Ik heb inmiddels een advocaat.

Zowel mijn bezoek als ikzelf zijn niet van te voren op de hoogte gesteld van het feit dat ik niet meer mag komen omdat ik tijdens het bezoek de rust, orde en veiligheid op de boten zou verstoren. Degene die ik zou bezoeken heeft dan ook tevergeefs op me gewacht en hoorde gisteravond pas van de afwijzing, hij heeft geen beschikking gekregen, want er moest nog ‘onderzoek’ plaatsvinden.

Hij belde me vanmorgen. Na een minuut of twee werd ons gesprek afgebroken en vrijwel onmiddellijk daarna werd ik teruggebeld door een ‘privé nummer’; ik zei mijn naam, waarop de verbinding verbroken werd. Na vijf minuten belde hij weer, hij had me in de tussentijd meerdere keren geprobeerd te bereiken maar dat lukte telkens niet.

Afluisteren? Neu…

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.