english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
DE STATUTEN VAN HET REVOLUTIONAIRE SYNDICALISME
Rob - 15.02.2009 16:28

Dit is de vertaling van een belangrijke tekst van de anarcho-syndicalistische Internationale Arbeiders Associatie (IAA). Het is vreemd en heel jammer dat in Nederland geen afdeling van de IAA bestaat. Wie is het hier mee eens? Voor informatie: rvisserAantenna.nl (A is apestaartje).

DE STATUTEN VAN HET REVOLUTIONAIRE SYNDICALISME (IAA)*

I.INLEIDING

De eeuwenoude strijd tussen de uitbuiters en degenen die worden uitgebuit heeft een afschrikwekkende dimensie aangenomen. Het almachtige kapitaal verheft opnieuw diens monsterlijke hoofd. Ondanks de interne vormen van strijd die de wereldwijde klassen van managers en bourgeoisie uiteen scheuren hebben deze krachten een machtige verhouding geschapen die ze in staat stelt zichzelf met meer eenheid en kracht op het proletariaat te werpen en het te ketenen aan de triomfwagen van het kapitaal.

Het kapitalisme organiseert zich en verplaatst zich van de defensieve positie waar het in zat naar een offensieve strategie van het op alle fronten aanvallen van de arbeidersklasse. Dit offensief heeft diens diepe oorsprong in zeer specifieke oorzaken: in de verwarring van ideeŽn en principes in de rangen van de arbeidersbeweging, in het gebrek aan helderheid en overeenstemming over de huidige en toekomstige doelen van de arbeidersklasse, en in het opdelen van de arbeidersklasse in ontelbare facties; in het kort, in de zwakte en desorganisatie van de arbeidersbeweging.

Er kan slechts een antwoord zijn op deze meedogenloze internationale aanval door iedere soort uitbuiter: de onmiddellijke organisatie van een leger van het proletariaat in een gevechtsstructuur die aan diens borst al de revolutionaire arbeiders uit alle landen verzamelt; met hen een blok van graniet te vormen waartegen iedere kapitalistische manoeuvre zal worden verpletterd en uiteindelijk door ons verpletterende gewicht wordt overrompeld.

Deze beweging voor emancipatie kan niet de lijn van actie accepteren waarop de stromingen van de arbeidersbeweging aandringen die streven naar een harmonie tussen kapitaal en arbeid; waarbij een internationale vrede met het kapitalisme en het opgaan in de burgerlijke staat wordt verlangd. Noch kan het die stromingen accepteren die de principes van de dictatuur van het proletariaat propageren, wat tegenstrijdig is met het doel van een maatschappij die gebaseerd is op de grootst mogelijke vrijheid en welzijn voor allen, wat uiteindelijk het doel van alle gewetensvolle arbeiders is.

Tegen het offensief van het kapitaal en politici van alle kleuren moeten alle revolutionaire arbeiders in de wereld een echte Internationale Associatie van Arbeiders opbouwen, waarin ieder lid zal weten dat de emancipatie van de arbeidersklasse alleen mogelijk zal zijn als de arbeiders zelf, in hun capaciteiten als producenten, er in slagen zichzelf in hun economische organisaties voor te bereiden op het overnemen van het land en de fabrieken en zichzelf in staat te stellen ze gezamenlijk te beheren, op zoín manier dat ze in staat zullen zijn de productie en het sociale leven voort te zetten.

Dit perspectief en dit doel er voor in ogenschouw nemend is het de plicht van de arbeiders mee te doen aan alle acties die leiden tot een revolutionaire transformatie van de maatschappij, waarbij er altijd naar wordt gestreefd ons te bewegen in de richting van onze einddoelen. We moeten onze kracht door deze deelname laten voelen, waarbij er altijd door deze deelname naar wordt gestreefd om onze beweging altijd, door middel van propaganda en organisatie, de noodzakelijke middelen te geven om onze tegenstanders te overwinnen. In gelijke zin moeten we, wanneer dit mogelijk is, ons sociale systeem bereiken door middel van model en voorbeeld, en onze organisaties moeten, tot de grenzen van hun mogelijkheden, de grootst mogelijke invloed uitoefenen op andere tendensen, om er voor te zorgen dat ze bij onze strijd, die de gemeenschappelijke strijd tegen alle statelijke en kapitalistische tegenstanders is, betrokken raken, waarbij altijd wordt gedacht aan de omstandigheden van plaats en tijd, maar trouw te blijven aan de doelen van de beweging voor arbeiders emancipatie.

II.DE PRINCIPES VAN HET REVOLUTIONAIRE SYNDICALISME

1.-Het revolutionaire syndicalisme, dat zichzelf baseert op de klassenstrijd, streeft er naar alle arbeiders te verenigen in strijdbare economische organisaties, die strijden om zichzelf te bevrijden van het dubbele juk van het kapitaal en de staat. Diens doel is de reorganisatie van het sociale leven op de basis van het libertaire communisme, via de revolutionaire actie van de arbeidersklasse. Omdat slechts de economische organisaties van het proletariaat in staat zijn dit doel te bereiken richt het revolutionaire syndicalisme zich tot arbeiders in hun capaciteit als producenten, scheppers van sociale rijkdom, om zich onder hen te laten wortelen en zich te ontwikkelen, in oppositie tegen de moderne arbeiders partijen, waarover het verklaart dat ze niet in staat zijn tot de economische reorganisatie van de maatschappij.

2.-Het revolutionaire syndicalisme is de onwrikbare vijand van ieder sociaal en economisch monopolie, en streeft naar de afschaffing er van, door de vestiging van economische gemeenschappen en administratieve organen die worden beheerd door de arbeiders in het veld en de fabrieken, waarbij een systeem van vrije raden wordt gevormd, zonder ondergeschiktheid tegenover enige autoriteit of politieke partij, zonder hindernis. Als een alternatief voor het beleid van staat en partijen veronderstelt het revolutionaire syndicalisme de economische reorganisatie van de productie, waarbij de heerschappij van mens over mens wordt vervangen door het administratieve management van dingen. Als gevolg hiervan is het doel van het revolutionaire syndicalisme niet de verovering van politieke macht, maar de afschaffing van alle staat functies in het leven van de maatschappij. Het revolutionaire syndicalisme gaat er van uit dat tezamen met het verdwijnen van het monopolie van bezit het verdwijnen van het monopolie van overheersing moet komen; en dat geen vorm van de staat, hoe gecamoufleerd ook, ooit een instrument kan zijn voor menselijke bevrijding, maar dat het integendeel altijd de schepper van nieuwe monopolies en nieuwe voorrechten zal zijn.

3.-Het revolutionaire syndicalisme heeft een tweevoudige functie: om de dagelijkse revolutionaire strijd voor de economische, sociale en intellectuele vooruitgang van de arbeidersklasse binnen de grenzen van de huidige maatschappij voort te zetten, en om de massaís te onderwijzen, zodat ze klaar zullen zijn om de processen van productie en distributie onafhankelijk te beheren, als de tijd komt om bezit te nemen van al de elementen van het sociale leven. Het revolutionaire syndicalisme accepteert niet het idee dat de organisatie van een sociaal systeem dat helemaal gebaseerd is op de producerende klasse kan worden bevolen door eenvoudige regeringsdecreten en blijft stellen dat het slechts kan worden verkregen door de gemeenschappelijke actie van alle handarbeiders en intellectuele arbeiders, in iedere tak van de industrie, door zelfbestuur van de arbeiders, zodanig dat iedere groep, fabriek of bedrijfstak een autonoom lid is van het grotere economische organisme, en de productie en distributie processen systematisch beheert in overeenstemming met de belangen van de gemeenschap, op basis van een overeengekomen plan en op basis van wederzijdse instemming.

4.-Het revolutionaire syndicalisme is tegen alle organisatorische tendensen die worden geÔnspireerd door het centralisme van staat en kerk, omdat deze slechts kunnen dienen om het overleven van de staat en autoriteit voort te zetten, en om de geest van initiatief en de onafhankelijkheid van denken systematisch in te dammen. Het centralisme is een kunstmatige organisatie die de zogenaamde lagere klassen onderwerpt aan degenen die beweren superieur te zijn, en dat de kwesties van de hele gemeenschap in de handen van de weinigen laat Ė waarbij het individu wordt omgevormd tot een robot met gecontroleerde gebaren en bewegingen. In de gecentraliseerde organisatie wordt het goed van de maatschappij ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de weinigen, verscheidenheid wordt vervangen door uniformiteit en persoonlijke verantwoordelijkheid wordt vervangen door rigide discipline. Als gevolg hiervan baseert het revolutionaire syndicalisme diens sociale visie op een brede federalistische organisatie; d.w.z. een organisatie georganiseerd vanaf de basis, het verenigen van alle krachten in de verdediging van gemeenschappelijke ideeŽn en belangen.

5.-Het revolutionaire syndicalisme verwerpt iedere parlementaire activiteit en iedere samenwerking met wetgevende lichamen; omdat het weet dat zelfs het meest vrije kiessysteem niet het verdwijnen van de duidelijke tegenstrijdigheden in de kern van de huidige maatschappij teweeg kan brengen en omdat het parlementaire systeem slechts een doel heeft: om een pretentie van legitimatie te leveren aan de heerschappij van valsheid en sociale onrechtvaardigheid.

6.-Het revolutionaire syndicalisme verwerpt alle politieke en nationale grenzen, die kunstmatig worden geschapen, en verklaart dat het zogenaamde nationalisme slechts de religie van de moderne staat is, waarachter de materiele belangen van de bezittende klassen verborgen gaan. Het revolutionaire syndicalisme erkent alleen economische verschillen, of ze nu regionaal of nationaal zijn, die hiŽrarchieŽn, voorrechten en iedere soort van onderdrukking (vanwege ras, sekse of enig vals of echt verschil) voortbrengen, en eist in de geest van solidariteit het recht op zelfbeschikking voor alle economische groepen op.

7.-Om de zelfde reden strijdt het revolutionaire syndicalisme tegen militarisme en oorlog. Het revolutionaire syndicalisme bevordert anti-oorlog propaganda en de vervanging van staande legers, die alleen maar de instrumenten van contrarevolutie zijn die in dienst staan van het kapitalisme, door arbeiders milities, die, tijdens de revolutie, door de vakbonden van de arbeiders zullen worden gecontroleerd; het eist ook de boycot en het embargo van alle grondstoffen en producten die voor oorlog nodig zijn, met uitzondering van een land waar de arbeiders in het midden van een sociale revolutie zijn, in welk geval we ze zouden moeten helpen de revolutie te verdedigen. Tenslotte bevordert het revolutionaire syndicalisme de preventieve en revolutionaire algemene staking als een middel om zich te verzetten tegen oorlog en militarisme.

8.-Het revolutionaire syndicalisme erkent de behoefte aan een productie die het milieu niet schaadt, en die probeert het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen te minimaliseren, en gebruikt, indien mogelijk, hernieuwbare alternatieven. Het geeft niet toe dat onwetendheid de oorsprong is van de huidige milieu crisis, maar het is de honger naar winst. Kapitalistische productie streeft er altijd naar de kosten te minimaliseren om meer winst te krijgen om te overleven, en het is niet in staat het milieu te beschermen. Om het op te sommen, heeft de wereld schulden crisis de tendens om commercieel te oogsten versterkt, ten koste van de zelfvoorzienende landbouw. Dit feit heeft de vernietiging van het tropische oerwoud, uitputting en ziektes voortgebracht. De strijd voor het redden van onze planeet en de strijd voor het vernietigen van het kapitalisme moeten worden verenigd, of beide zullen falen.

9.-Het revolutionaire syndicalisme beschouwt zichzelf als een ondersteuner van de methode van directe actie, en helpt alle vormen van strijd die niet in strijd zijn met diens eigen doelen, en moedigt deze aan. Diens methodes van strijd zijn: staking, boycots, sabotage enz. Directe actie bereikt diens diepste uitdrukking in de algemene strijd, die ook, vanuit het gezichtspunt van het revolutionaire syndicalisme, de inleiding tot de sociale revolutie zou moeten zijn.

10.-Terwijl het revolutionaire syndicalisme tegen al het georganiseerde geweld is, ongeacht de soort van regering, realiseert het zich dat er extreem gewelddadige botsingen zullen zijn tijdens de beslissende vormen van strijd tussen het kapitalisme van vandaag en het vrije communisme van morgen. Als gevolg hiervan erkent het geweld, dat kan worden gebruikt als een middel van verdediging tegen de gewelddadige methodes die worden gebruikt door de heersende klassen tijdens de vormen van strijd die er toe leiden dat de revolutionaire bevolking de landen en de productiemiddelen onteigenen, als valide. Aangezien deze onteigening slechts kan worden uitgevoerd en tot een succesvol einde kan worden gebracht door de directe interventie van de revolutionaire economische organisaties van de arbeiders, moet de verdediging van de revolutie ook de taak zijn van deze economische organisaties, en niet van een militair of quasi-militair lichaam dat zich onafhankelijk van hen ontwikkelt.

11.-Alleen in de economische en revolutionaire organisaties van de arbeidersklasse bestaan krachten die in staat zijn diens bevrijding en de noodzakelijke creatieve energie voor de reorganisatie van de maatschappij op de basis van het libertaire communisme tot stand te brengen.

III.NAAM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIE

Het internationale verbond van strijd en solidariteit dat de revolutionair syndicalistische organisaties in de wereld verenigt wordt de Internationale Arbeiders Associatie (IAA) genoemd.

IV.DOELEN VAN DE IAA

De IAA heeft de volgende doelen:

a)Om revolutionaire strijd in alle landen te organiseren en te stimuleren, met het doel het voor altijd vernietigen van alle huidige politieke en economische regimes en om het libertaire communisme te vestigen.

b)Om de economische syndicalistische organisaties een nationale en industriŽle basis te geven en, waar die al bestaat, de organisaties die vastbesloten zijn te strijden voor de vernietiging van het kapitalisme en de staat te versterken.

c)Om de infiltratie van politieke partijen in de economische syndicalistische organisaties te voorkomen en voort te gaan te strijden tegen iedere poging door politieke partijen om vakbonden te beheersen.

d)Waar omstandigheden dit vereisen, om door een loop van actie die niet in strijd is met a), b) en c) voorlopige allianties te ontwikkelen met andere proletarische -, vakbond Ė en revolutionaire organisaties, met het doel van het plannen en uitvoeren van gemeenschappelijke internationale acties in het belang van de arbeidersklasse. Zulke allianties moeten nooit met politieke partijen zijn, d.w.z. met organisaties die de staat accepteren als systeem van sociale organisatie. Het revolutionaire syndicalisme verwerpt de klasse collaboratie die wordt gekenmerkt door de deelname aan comitťs die worden georganiseerd onder bedrijfsschemaís van de staat (bijvoorbeeld, in vakbondsverkiezingen voor bedrijfscomitťs) en door de acceptatie van subsidies, betaalde vakbond professionals en andere praktijken die het anarchosyndicalisme kunnen verpesten.

e)Om het willekeurige geweld van alle regeringen tegen revolutionairen die toegewijd zijn aan de zaak van de sociale revolutie te ontmaskeren, en hier tegen te strijden.

f)Om alle problemen van zorg voor het wereld proletariaat te onderzoeken om bewegingen, in een land of in meerdere landen, die helpen de rechten en nieuwe verworvenheden van de arbeidersklasse te verdedigen of de revolutie voor emancipatie zelf te organiseren, te versterken en te ontwikkelen.

g)Om acties van wederzijdse hulp te ondernemen in het geval van belangrijke vormen van economische strijd of kritische vormen van strijd tegen de openlijke of bedekte vijanden van de arbeidersklasse.

h)Om morele en materiele hulp te geven aan de arbeidersklasse bewegingen in ieder land waarin het leiderschap van de strijd in de handen van de nationale economische organisatie van het proletariaat is.

De Internationale intervenieert alleen in de vakbond kwesties van een land als diens aangesloten organisatie in dat land hierom verzoekt of als de aangesloten organisatie de algemene principes van de Internationale schendt.

V.VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING

De volgende organisaties kunnen zich aansluiten bij de IAA:

a)Nationale revolutionaire syndicalistische organisaties die niet behoren tot enige andere Internationale. In ieder geval zal in ieder land slechts een sectie bestaan. De aangesloten secties moeten de principes, tactieken en doelen van de IAA goedkeuren en een kopie van hun statuten en principes naar het secretariaat sturen. Het internationale secretariaat van de IAA zal secties informeren over de oorsprong van het contact of contacten die hebben gevraagd om aansluiting.

b)Minderheden van revolutionaire syndicalisten die zijn georganiseerd binnen andere nationale organisaties die zijn aangesloten bij andere vakbond Internationales.

c)Vakbond organisaties, ambachten, industrieel of algemeen, die onafhankelijk zijn of aangesloten zijn bij nationale organisaties die niet tot de IAA behoren, die de Verklaring van Principes en Doelen van de IAA accepteren, echter met de voorafgaande toestemming van de nationale organisatie in het land die al is aangesloten, als zoín organisatie bestaat.

Ambachten, industriŽle of algemene vakbond organisaties die een organisatie die is aangesloten bij de IAA hebben verlaten of hieruit zijn verwijderd, kunnen zich alleen aansluiten met een unaniem besluit van een conferentie die bestaat uit twee afgevaardigden van elk van de aangesloten organisaties; d.w.z. van de organisatie die zich heeft teruggetrokken of die is verwijderd, twee van de nationale organisatie van de IAA en het secretariaat van de IAA.

d)Iedere organisatie van revolutionaire syndicalistische propaganda die de Verklaring van Principes en Doelen van de IAA accepteert en die werkt in een land waarin geen nationale organisatie bestaat die is aangesloten bij de IAA.

e)Omdat de IAA slechts bestaat uit legale of illegale secties, met directe verbinding met de respectievelijke landen, zijn de enige groepen die kunnen worden erkend als secties van de IAA de groepen in ballingschap die aan het IAA secretariaat duidelijk bewijs kunnen geven dat ze authentieke vertegenwoordigers van organisaties zijn die optreden en werken in de respectievelijke landen.

In ieder geval zal voor ieder land slechts een sectie kunnen bestaan.

De volgende types van gedrag zullen leiden tot verwijdering als lid:

a)Niet voldoen aan de principes, tactieken en doelen van de IAA.
b)Niet betalen van lidmaatschapsgeld. Als een sectie er gedurende een jaar niet in slaagt het lidmaatschapsgeld te betalen, zal het congres verwijdering van de sectie moeten overwegen.
c)Als een sectie electorale bijeenkomsten en congressen van de Internationale niet bijwoont, noch reageert op verzoeken om contact door het secretariaat van de IAA noch door de secties, zonder verklaring.

VI.DE INTERNATIONALE CONGRESSEN

De internationale congressen van de IAA worden ieder tweede jaar gehouden, indien mogelijk. Het secretariaat zal ruim voor het congres de secties vragen om kwesties of suggesties die door het congres moeten worden behandeld. Het secretariaat zal dan de agenda opstellen, die samen met de moties moeten worden gepresenteerd, naar de aangesloten organisaties zullen worden gestuurd, minstens zes maanden voor het congres begint.
De overeenkomsten en resoluties die door de internationale congressen worden aangenomen zijn bindend voor alle aangesloten organisaties, behalve als zulke organisaties, door een resolutie van een nationaal congres of door een referendum, de overeenkomsten van het internationale congres verwerpen.
Op het verzoek van minstens drie nationale aangesloten organisaties kan een internationale overeenkomst worden voorgedragen voor herziening door een algemeen referendum binnen alle secties. In de internationale referenda en congressen heeft iedere sectie een stem, en aanbevolen wordt dat wordt gezocht naar unanimiteit voordat men overgaat tot stemmen.

VII.INTERNATIONALE VERPLAATSING

Ieder lid van een organisatie die is aangesloten bij de IAA die al diens lidmaatschapsgeld heeft betaald, maar die verblijft in een ander land dan het land waarin de organisatie aangesloten raakte, moet niet later dan een maand na diens aankomst diens verplaatsing naar de corresponderende organisatie van de nationale organisatie die is aangesloten bij de IAA uitvoeren. Deze verplaatsing moet worden goedgekeurd door de vermelde nationale organisatie, zonder een registratie bijdrage bij toelating.
In het geval van een gedwongen massieve ballingschap is de aansluiting vrijwillig als een aansluiting bestaat bij een verbannen organisatie die wordt erkend door de IAA.

VIII.HET SECRETARIAAT

Om de internationale activiteiten van de IAA te coŲrdineren, om nauwkeurige informatie te verkrijgen en te organiseren betreffende de propaganda en de strijd in alle landen, om de resoluties van de internationale congressen op de beste wijze uit te voeren en om te zorgen voor al het werk van de IAA, wordt een secretariaat gekozen dat bestaat uit minstens drie personen die verblijven in de plaats waar de IAA diens hoofdkwartier vestigt. De secretaris generaal wordt door het congres of door een internationaal referendum gekozen. De andere leden zullen worden gekozen door de secties of secties die het congres aanwijst. De leden van het secretariaat zullen de taken en het werk onder elkaar verdelen. Het secretariaat en de secretaris worden gekozen zoals boven aangegeven, gedurende de periode van het ene congres tot het volgende congres. Echter, er kan slechts een herverkiezing zijn voor een enkele extra termijn.
De locatie van het secretariaat zal door het congres worden bepaald. Als dit niet mogelijk is, zal het worden bepaald door een referendum.
Het secretariaat zal een geschreven verslag maken over diens activiteiten tijdens de congres termijn periode. Het verslag moet voldoende vooraf worden gepresenteerd, om de aangesloten secties toe te staan kennis te nemen van het verslag voordat het congres wordt gehouden. Tegelijkertijd zal een administratief-economisch verslag worden gepresenteerd en naar de secties gestuurd.
Het congres zal een commissie benoemen die tijdens het congres de rekeningen zal nazien en
een definitieve controle zal uitvoeren.

IX.FINANCIEN

Om de IAA in staat te stellen diens internationale activiteiten uit te voeren en te versterken en om diens geschreven propaganda een solide basis te geven; om het in staat te stellen diens periodieke publicaties op regelmatige tijdstippen te publiceren; om het in staat te stellen mee te doen aan alle manifestaties van het leven van het revolutionaire syndicalisme in de verschillende landen; om het in staat te stellen de ideeŽn van het revolutionaire syndicalisme te bevorderen in landen waar onze ideeŽn en tactieken schaars vertegenwoordigd zijn; en, tenslotte, om de IAA in staat te stellen bevredigend en onmiddellijk te reageren op de oproepen tot solidariteit die het kan ontvangen, moet ieder lid van een organisatie die aangesloten is bij de IAA maandelijks, als een internationaal lidmaatschapsgeld, het bedrag van een VS dollar betalen (1 VS$) of het equivalent in de nationale geldeenheid, waarbij de ruilwaarde in de betreffende landen in ogenschouw wordt genomen.
Voor de secties die in een moeilijke situatie zitten wordt het lidmaatschapsgeld vastgesteld in overeenstemming met het secretariaat van de IAA.
Iedere aangesloten sectie moet op zichzelf besluiten over de procedure die moet worden gevolgd om het lidmaatschapsgeld van hun leden te ontvangen. De IAA heeft een speciaal zegel om de lidmaatschapskaart te stempelen, voor de secties die dit zouden willen doen.
De aangesloten sectie moet het vastgestelde lidmaatschapsgeld per kwartaal naar de IAA sturen.

X.PUBLICATIES

Het secretariaat publiceert:
1)Een publicatie die zo vaak mogelijk moet worden gepubliceerd. Het is wenselijk dat alle bladen die worden gepubliceerd door organisaties die zijn aangesloten bij de IAA of hiermee sympathiseren, een speciale ruimte op hun bladzijdes reserveren voor informatie van de IAA, voor oproepen tot internationale solidariteit en voor algemene propaganda.
2)Propaganda pamfletten, vooral gericht op waar onze beweging geen nationale aangesloten organisatie heeft.
3)Alle andere publicaties, periodiek of niet, waartoe het congres kan besluiten.

*De Engelstalige versie van deze tekst staat op  http://iwa-ait.org/statutes.html

 

Lees meer over: zonder rubriek

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.