english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
openingscommissie zaanse schande veroordeeld
Zaanse Schande - 06.03.2009 09:03

Afgelopen woensdag was de openingscommissie Zaanse Schande uitgenodigd om bij de politierechter in Haarlem zich te laten veroordelen.
De rechtszaak begon met een feitenrelaas voorgelezen door één van de genodigden.


at the gates
at the gates

Het feitenrelaas, aldus een genodigde:

Feit is dat dit een politieke zaak is

Feit is dat Nederland steeds meer cellen bouwt om mensen zonder papieren in op te sluiten.
Feit is dat er in Nederland genoeg ruimte is voor vluchtelingen.
Feit is dat deze ruimte is in detentiecentra, in afgelegen AZC’s, en in uitzetcentra.

Feit is dat we geld genoeg hebben om onze eigen rijkdom te handhaven.
Feit is dat we misbruik maken van goedkope arbeidskrachten.
Feit is dat we misbruik maken van armoede in de derde wereld.

Feit is dat mensen in detentiecentra en tijdens deportaties worden mishandeld.
Feit is dat mensen worden geïsoleerd, gek gemaakt, ziek gemaakt, gecriminaliseerd.
Feit is dat mensen in martelende onzekerheid over hun toekomst worden gelaten.

Feit is dat mensen op dit moment in hongerstaking zijn in het cellencomplex Schiphol Oost.
Feit is dat justitie liegt over de mishandelingen en de hongerstakingen.
Feit is dat de IND liegt om mensen in vreemdelingenbewaring te zetten en te houden.

Feit is dat mensen rechteloos en kansloos op straat worden gegooid.
Feit is dat mensen worden gedeporteerd naar voor hen gevaarlijke landen en gebieden
Feit is dat systematisch mensenrechten worden geschonden door de BV Nederland en Fort Europa

Feit is dat mensen de dood in worden gejaagd door politie, grensbewaking, marechaussee, Frontex
Feit is dat mensen uit wanhoop zelfmoord plegen
Feit is dat bewakers mensen laten creperen in isoleercellen

Feit is dat ook mensen zonder papieren, ongedocumenteerden, geïllegaliseerden, uitgeprocedeeerden, mensen zijn
Feit is dat landen en naties begrensd zijn door nationalistische sentimenten
Feit is dat ‘eigen volk eerst’ gemeengoed is geworden

Feit is dat mensen stikken in containers
Feit is dat mensen verdrinken met gammele bootjes op de oceaan
Feit is dat het niemand wat kan schelen

Feit is dat ambtenaren en rechters alleen maar marionetten zijn van deze economische orde
Feit is dat ministers en regeringsleiders alleen maar marionetten zijn van deze economische orde
Feit is dat het bestaan van zoiets als vreemdelingenrecht het recht om opgesloten te worden inhoudt, niets meer en niets minder en dus niets met recht te maken heeft, of het moet ONrecht zijn

Feit is dat er mensen zijn die protesteren maar dat niet wordt geluisterd.
Feit is dat er mensen zijn die in verzet komen en dat die worden vervolgd
Feit is dat ik er daar één van ben, en dat het simpele feit dat ik hier absurde beschuldigingen moet aanhoren niet zal betekenen dat ik mijn verzet zal staken,

Integendeel:

Feit is dat het niet de laatste keer is geweest, dat het niet de laatste keer zal zijn en dat de wetten van dit land die mijn ongehoorzaamheid willen verbieden voor mij slechts papier zijn dat in brand kan worden gestoken.

Want..

Feit is dat deze rechtbank verantwoordelijk is voor de onterechte veroordeling van Ahmed Isa om de Schipholbrand.
Feit is dat het openbaar ministerie niet de verantwoordelijk ministers vervolgt.
Feit is dat het bewijs voor al deze feiten systematisch onder tafel wordt geveegd.

Dat zijn de feiten in deze zaak. Deze, en nog veel meer. In wezen zijn al deze feiten zo zwaarwegend dat ik hier niet anders kan concluderen dan dat er geen andere reden voor een vervolging en veroordeling van mijn persoon kan bestaan, dan een politieke reden. In feite is deze rechtszaak een schertsvertoning die ik slechts bijwoon om deze feiten op te sommen, en met deze opsomming eindigt wat ik over deze zaak te zeggen heb. Wat er verder nog gezegd zal worden is vooral van juridisch gehalte, als passend op deze plaats. Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Het maakt onderdeel uit van deze rechtsstaat, die de mijne niet is. Ik neem er slechts kennis van omdat men zijn tegenstander dient te kennen om hem te kunnen bestrijden.

De strijd gaat door, voor vrijheid en gelijkheid, voor zelfbeschikking en zelfbeheer, voor open grenzen en vrije migratie, ongeacht dagvaardingen en vonnissen. Omdat die er niet toe doen, zolang mensen voor onbepaalde tijd in grote onzekerheid worden opgesloten om de macht van de westerse economie te kunnen beschermen en te kunnen waarborgen. Hiermee is wat mij betreft het allerlaatste gezegd over de feiten.

* * *

Na dit feitenrelaas vervolgde de zitting zijn gebruikelijke gang. De officier van justitie hield haar requisitoir en eiste een strafje, de advocaat hield zijn pleidooi en eiste de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie vanwege de schending van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie, en vrijspraak omdat nergens in het proces verbaal staat dat er een bevel is gegeven om weg te gaan (er staat: "verzoek" en "verzocht").

Kortom, het gebruikelijke juridische steekspel waarvoor de genodigden in feite niet gekomen zijn, maar ja, het hoort erbij als je als openingscommissie Zaanse Schande nogmaals wilt proberen om die eerste gevangene voor de bajesboot over te dragen.

Natuurlijk zijn die twee bajesboten intussen al lang en breed in gebruik, maar deze zitting ging dus over de poging van de openingscommissie om bij de opening twee gevangenen af te leveren. Dat mislukte destijds, we spreken 5 november 2007, doordat de politie meende dat de openingscommissie aanstalten maakte om de gevangenen aan de poort vast te zetten, en daarop de hele openingscommissie arresteerde.

Hoe het ook zij, dat alles leidde nu tot deze zitting. Allicht moest de openingscommissie de alhaast vertrouwde riedel aanhoren over democratie en dat acties daar niet bij horen (gaap), de recidive waaraan de openingscommissie zich schuldig zou maken (duh), en wat al niet meer.

Maar het mooiste moest nog komen: het alsnog afleveren van de symbolische eerste gevangene, maar nu ter zitting.

Daar had men in Haarlem alvast de parketpolitie voor klaargezet. Twee potige heren stonden vanaf het begin aan weerszijden van het toneel. En ja hoor, zodra voor het slotwoord de twee leden van de openingscommissie met de gevangene tussen hen in opstonden en de rechter een vordering tot inbewaringstelling wilden overhandigen, stonden de heren der parket op om ondersteuning te bieden. Zij grepen de leden van openingscommissie stevig vast, waarop deze verzuchtten: "Kijk nu toch eens, wat een reactie! Zo ging het toen ook!".

Wéér niet gelukt!

Maar de gevangene mocht nog een verklaring voorlezen om te protesteren tegen het in Nederland alom geprezen 'vreemdelingen'beleid, de opsluiting van mensen zonder papieren, de gewelddaden van politie, bewakers, justitie, en nog meer, en die verklaring staat onder deze slotalinea, die je ook mag overslaan.

Na het lezen van die verklaring vond de rechter het nodig de aanwezigen een preek te geven over al dat moois "waarvoor we met z'n allen gekozen hebben" en de actie die "overlast bezorgde", enfin, je kent dat wel, althans de aanwezigen hadden dit al vaker gehoord en waren niet onder de indruk. Het oordeel: een boete van 250 euri wegens het niet opvolgen van een politiebevel, indien niet de incasseren te vervangen door 5 dagen zitten. Het gebruikelijke verlof voor hoger beroep ingediend zoals dat tegenwoordig gaat en los van de conclusie die enkele leden van de openingscommissie Zaanse Schande deze dag trokken dat dit toch echt de laatste keer zou zijn geweest dat zij ooit nog naar een rechtszaak zouden gaan, aangezien het toch alles volkomen zinloos, irritant en overbodig is, besluiten we dit relaas zoals beloofd met de verklaring die werd voorgelezen door de 'gevangene'.

De dictatuur van justitie

'Is asking asylum a crime?’

Dat is de vraag die asielzoekers in de vluchtelingengevangenis in Schiphol-Oost dagelijks door het hoofd spookt.
Ongeveer 40 mensen in unit L besloten zich vorige week te verzetten tegen het feit dat ze voor onbepaalde tijd waren opgesloten, terwijl het enige dat ze gedaan hadden was: asiel aanvragen in Nederland.
Ze weigerden vanuit de luchtplaats naar binnen te gaan, ze weigerden te eten, ze wilden een gesprek met de directie. Ze wilden een petitie overhandigen…….

In een gevangenis opkomen voor je rechten! Dat getuigt van geloof dat ook voor gevangenen mensenrechten zouden moeten gelden, zelfs voor ongedocumenteerde gevangenen.

Op zo’n moment echter laat het Nederlandse justitieapparaat zich van zijn ware, dictatoriale, kant zien, want wat is het voorgeschreven protocol?

Het Interne Bijstandsteam duikt op, in vol ornaat. Met wapenstokken, schilden, pepperspray en handboeien, met speciale kleding en bivakmutsen. 50 man sterk, naar verluid. De opstand dient te worden neergeslagen, de orde moet worden hersteld. Tot elke prijs. Een gesprek met de directeur, een petitie overhandigen? Uitgesloten!

De mensen in unit L werden geslagen, geschopt, in hun kruis getrapt, bewusteloos geslagen. Iedereen werd geboeid afgevoerd. Sommige werden opgesloten in de isoleercel, andere ijlings overgeplaatst naar Kamp Zeist.

De directie stelde vervolgens alles in het werk om de mensen weer in het gareel te krijgen. Het gareel, dat is: slaafs doen wat de bewakers zeggen, dat is: je hoofd buigen en gelaten ondergaan wat de Nederlandse staat je aandoet: voor onbepaalde tijd opgesloten worden omdat je het gewaagd hebt in Nederland asiel aan te vragen.

Maar dat is niet alles wat de directie aanwendde. Nee, de mensen werden ook nog eens voor leugenaars en querulanten uitgemaakt. Want wat justitie doet, legaliseert zichzelf.

In een uitzending van Nova verklaarde Eric Nijman, directeur van DJI, dat het Interne Bijstandsteam helemaal geen buitensporig geweld zou hebben toegepast. Er zouden alleen maar wat ‘corrigerende tikken’ zijn uitgedeeld.

Corrigerende tikken?
Gaat het hier om het africhten van wilde beesten?
In de ogen van Eric Nijman kennelijk wel…..

Nijman vertelde dat het IBT uitgebreid gerapporteerd heeft over het ‘incident’.
Dat zal best, maar dat zegt niets over het geweld dat toegepast is, over de kracht waarmee de corrigerende tikken zijn gegeven, over de noodzaak ervan…
Ook stelt de rapportage geen vragen over het bestaan van een IBT op zichzelf. Moet zo’n zogenaamd ‘elitecorps’ van bewakers 24/7 klaar zitten om toe te kunnen slaan? Om terreur te kunnen uitoefenen?

Naar de lezing van degenen die door het IBT te grazen zijn genomen, wordt niet geluisterd.
Toch weet Nijman zeker dat er alleen wat corrigerende tikken zijn uitgedeeld…
Een vreemde zaak…..

Vervolgens wist DJI de pers wijs te maken dat de hongerstaking over is. Doelbewuste informatievervalsing – mensen die contact hebben met gevangenen in unit L melden dat er nog steeds hongerstakers zijn.

En zo is de gangbare praktijk van justitie. Van mensen die in hongerstaking zijn wordt standaard gezegd dat ze ‘gewoon eten’, het IBT treedt alleen op in uiterste noodzaak en handelt proportioneel, de gevangenen worden heel goed behandeld in de opsluitmogelijkheden in Nederland…….

Het is een en al misleiding. De regimes in gevangenissen, huizen van bewaring en detentiecentra zijn van een trieste hardheid. Hoe goedkoper, hoe effectiever, is het credo van justitie. Daarom wordt recht gepraat wat krom is. Goed gepraat wat fout is, zo fout dat het kan en zal leiden tot gefrustreerde, getraumatiseerde ex-gevangenen, tot wandelende tikkende tijdbommen.

Mensen zonder papieren worden gecriminaliseerd door de overheid, getraumatiseerd door het regime, doorlopend onder druk gezet door de vreemdelingenpolitie, IND, Dienst Terugkeer & Vertrek, om toch vooral maar zelf je verantwoordelijkheid te nemen en jezelf uit Nederland te verwijderen.

Boos worden mag je niet, je moet het allemaal maar over je heen laten komen. Het regime, de slechte medische dienst, de pressie die op je wordt uitgeoefend, de uitzichtloosheid….
Komt het toch een keer tot een uitbarsting, dan mag je van geluk spreken als het blijft bij die confrontatie met het IBT en een aantal dagen isoleercel.

Er zijn namelijk nog andere methoden om opstandige mensen zonder papieren aan te pakken. Zij kunnen altijd overgeplaatst worden naar speciale afdelingen, al dan niet in een detentiecentrum. Niets gaat justitie te ver om de rebelse vluchteling aan te pakken - justitie is zelfs ‘gerechtigd’ mensen zonder papieren op te sluiten in de Landelijke Afdeling Beheersgevaarlijke Gedetineerden – en daar wordt dan ook mee gedreigd, teneinde mensen af te schrikken.

Afschrikmethoden en valse informatie verspreiden. Daarmee denkt justitie opstandige vluchtelingen onder de duim te kunnen houden en de Nederlandse bevolking in slaap te sussen.

Er wordt de laatste tijd wel veel gepraat over het regime in vreemdelingenbewaring. Kan het niet een beetje minder streng? Een beetje meer sport, wat extra boeken, misschien kunnen de bezoekmogelijkheden wat worden uitgebreid?
Allemaal gerommel in de marge. Al sluit je mensen op in een paleis en behandel je ze als vorsten, ze zullen zich gevangenen blijven voelen – en terecht.

Het is door en door abject, mensen die niet eens verdacht worden van een strafbaar feit op te sluiten. De wetten die dat legaliseren, moeten met onmiddellijke ingang worden afgeschaft.

Het zijn diezelfde wetten die de rijken en machtigen beschermen, die de zwakkeren uitsluiten.
Het zijn diezelfde wetten van de macht die tegen activisten worden gebruikt. Het beoogt het voorkomen van meer acties en het stoppen van het verzet.

Ik zal me door die wetten niet laten weerhouden actie te blijven voeren tegen het vreemdelingenbeleid. Geen mens is illegaal!
- E-Mail: zaanseschande@yahoo.com
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.