english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Een Almeerse schoffelaarster
Louis van Overbeek - 07.03.2009 14:58

Reeds voor de rechterlijke uitspraak in de zaak van de inmiddels befaamde Arnhemse 'schoffelweigeraar' blijkt er een vergelijkbare uitspraak te zijn gedaan in een procedure die is aangespannen door een inwoonster van Almere. Hieraan is evenwel nooit enige ruchtbaarheid gegeven.

De gemeente Arnhem kwam vorig jaar landelijk in het nieuws toen zij in het ongelijk werd gesteld in een rechtszaak die was aangespannen door een bijstandsgerechtigde - bekend geworden onder het epitheton ‘de schoffelweigeraar’-, die weigerde uitvoering te geven aan de hem door de gemeente opgelegde verplichte tewerkstelling in het kader van een zogenaamd Work Firstproject. Naar nu blijkt is reeds voor deze zaak een vergelijkbare uitspraak gedaan in de procedure van een 55-jarige inwoonster van Almere tegen deze gemeente, waaraan merkwaardigerwijs geen enkele ruchtbaarheid is gegeven. Zelfs de betreffende rechtbank, die van Zwolle-Lelystad, besloot de uitspraak in kwestie, die toch van groot maatschappelijk belang geacht moet worden en tienduizenden burgers aangaat, niet te publiceren op Rechtspraak.nl , de juridische website waarop elke rechterlijke uitspraak van enig belang is terug te vinden. Dit is pas gebeurd op 27 februari van dit jaar na een verzoek hiertoe van schrijver dezes die door een toeval van het bestaan van de uitspraak op de hoogte was geraakt. Voor wie de uitspraak er zelf op na wil slaan: het LJN-nummer is BH4271.

De zaak van de vrouw uit Almere staat niet op zichzelf, maar staat, blijkens tal van klachten op allerhande websites en elders - waaronder dus die van de inmiddels vermaarde ‘schoffelweigeraar’ - model voor een vorm van machtsmisbruik en zelfs sadisme van de kant van Nederlandse gemeenten die men onbestaanbaar zou achten. In een interview met een lokale radiozender verklaart de vrouw het volgende:

Als 55-jarige vrouw met een opleiding op hbo-niveau, klein van postuur en nog lijdend aan de gevolgen van een chronisch vermoeidheidssyndroom, werd zij door de gemeente Almere, die bij dit beleid samenwerkt met Stichting Kompaan, een reïntegratiebedrijf met een blijkens een recent item op Omroep Flevoland dubieuze reputatie wat betreft zijn financiële integriteit, in een oranje hesje in de brandende zon en veelal zonder enige hygiënische voorziening, verplicht te schoffelen en papier te prikken, vaak onder intimidatie en afblafferij en onder voortdurende bedreiging van korting op of intrekking van haar uitkering. Daarbij moest zij aanzien hoe naast haar zieke en soms zelfs invalide mensen, die door Arbo-artsen die het kennelijk niet zo nauw nemen met hun beroepseer, arbeidsgeschikt waren verklaard, door opzichters van Kompaan hardhandig te werk werden gesteld. De Almeerse schoffelaarster heeft de haar aangedane vernedering met moeite negen weken kunnen volhouden, zich toen overspannen ziek gemeld en een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente, die ze vervolgens gewonnen heeft.

Ondanks het feit dat de gemeente Almere met deze uitspraak door de rechter gesommeerd is haar beleid inzake gedwongen tewerkstelling in het kader van de Wet Werk en Bijstand aan te passen en ervoor te zorgen dat er in het vervolg in voorkomende gevallen op het individu toegesneden maatwerk wordt geleverd, gaat zij gewoon - net als de gemeente Arnhem overigens, die eveneens recidiveert - op (nagenoeg) de oude voet verder en geeft zij de rechter dus als het ware een klap in het gezicht.

Als burger die geconfronteerd wordt met een gemeente die een rechterlijke uitspraak aan haar laars lapt, staat men machteloos. Het enige wat men in zo’n geval kan doen is een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman, die echter ook niet echt onafhankelijk is. Misschien is het zinvol een dergelijke gemeente ook eens langs een andere weg aan te pakken, namelijk via haar ambtenaren. Iemand op deze wijze onder dwang en chantage tewerkstellen is immers niet alleen zelfs in strijd met de Wwb, en ook - zoals reeds door de Arnhemse ‘schoffelweigeraar’ werd aangevoerd - met internationale mensenrechtenverdragen tegen dwangarbeid, maar eveneens een ambtsmisdrijf. Vergelijk artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht: ‘De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie’. Het ware te hopen dat met dwangarbeid geconfronteerde bijstandsgerechtigden zich nog eens uit hun apathie zouden verheffen en zich, in navolging van de Almeerse schoffelaarster en haar Arnhemse lotgenoot, opnieuw naar de rechtbank zouden begeven.


- E-Mail: loverbeek22319@hotmail.com
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Interview 
Louis - 09.03.2009 14:36

Ga voor het bovengenoemde interview naar:

 http://www.xs4all.nl/~twart/almere_htm/almere240209.htm

Excuus voor de niet perfecte geluidskwaliteit.
Is einde van Kompaan Almere in zichtt? 
W. Nout - 06.06.2009 14:24


Onderzoek bij Kompaan in Almere 
W. Nout - 06.06.2009 14:34

dan maar zo

 http://www.youtube.com/watch?v=wJHGSYfVtLQ
Kompaan blijft onder vuur van gemeenteraad 
Bamberg - 18.10.2009 19:53

Op 15 oktober vergaderden ze al weer in Almere over Kompaan, het gemeentelijjke reintegratieburo waar van alles mis bleek te zijn.
De direkteur, Rita van Ling, ook een exwethouder daar in Almere, heeft inmiddels ontslag aangeboden.

De verantwoordelijk wethouder, Martine Visser van de ChristenUnie, beweert dat ze van niks wist over die bv-tjes waarmee Kompaan in zee was gegaan.

Het blijkt nu te gaan om een soort familie van ene Ron Bruné, zijn schoonzoon, zijn dochter of nicht, etc. die zich bij Kompaan hebben ingelikt en waar de direkteur van Kompaan mee samenwerkte.

Die Ron Bruné was zelfs tegen een uur-tarief van over de 100 Euro in dienst bij Kompaan. Zijn schoonzoon, ene Scharff (ik heb gehoord dat zijn voornaam Boetshe is in een radio interv.) heeft een uitzendburootje in Alphen aan den Rijn. Scharff is weer getrouwd of woont er mee samen, met een familielid van die Bruné, ik denk de dochter.

Die dochter heeft op hetzelfde adres als Scharff een boekhoudburootje. Die stuurde rekeningen aan Kompaan...etc.

Enfin een duidelijk gevalletje van belangenverstrengeling zo niet fraude. Maar de forensisch onderzoekers kregen van Bruné en Scharff geen inzage in de boekhouding.
En zo kon de wethouder triomfantelijke een persbericht de deur uit doen dat er geen grove misstanden geconstareerd waren.

De gemeenteraad is al een paar keer in gesprek geweest met de wethouder en de laatste keer was 15 oktober. Met in de hoofdrol raadslid Edwina Molina, die naam en toenaam noemde en verder geen blad voor de mond nam.
Dat vonden de collegepartijen niet leuk (29 oktober gaan ze weer verder over Kompaan)

voor de vergadering van 15 oktober zie deze filmpjes op YouTube:

 http://www.youtube.com/watch?v=l7TsG5Ll5Pg

 http://www.youtube.com/watch?v=davf_D7l6bQ


E-Mail: bamberg@xs4all.nl
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.