english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
60 years NATO - 60 years 'Culture of War'
Rebelact - 13.03.2009 00:47

The Atlantic Commission, the propoganda club of NATO, organised Thursday, March 12th in De Balie in Amsterdam a presentation named 'Culture of War'. (report in English will follow later).

De Atlantische Commissie, de propaganda club van de NAVO, organiseerde afgelopen donderdag, 12 maart in De Balie in Amsterdam een presentatie onder de noemer 'Culture of War'.


Het gebeurde natuurlijk min of meer stiekum. De bijeenkomst stond niet aangekondigd op de website van het 'progressieve' debatcentrum De Balie.

Politici, journalisten, specialisten en diplomaten waren uitgenodigd. Andere mensen konden alleen toegang krijgen na aanmelding met persoonlijke gegevens bij de Atlantische Commissie. Een effectieve manier om fundamentele discussie buiten te sluiten.

De titel 'Culture of War' had te maken met de presentatie door de uitgenodigde 'havik' Marin van Creveld, hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Van hem is de quote: "De werkelijke reden dat er oorlog bestaat, is dat mannen van oorlog houden en vrouwen van krijgers" (...)

Hoe dan ook: 'Culture of War' was 'n goede aanleiding voor het opvoeren van 'n kleine performance vanwege de aanstaande 60e verjaardag van de NATO. Met ondersteuning van Samba 'Rhythm of Resistance' verbeeldde Rebelact wat karakteristieke poses van slachtoffers van de 'Culture of War' in de grote entreeruimte bij de zalen van De Balie. Het leverde applaus op van toevallige cafébezoekers.

En ook heel veel gedoe met 'n overijverige regelneus van De Balie. Die onmiddelijk de politie belde.
De performance speelde zich af tijdens de laatste 20 minuten dat de genodigden naar binnen kwamen. Tegen 20.00 uur bewoog onze 'Culture of War' zich langzaam naar buiten, naar de hoofdingang alwaar het optreden afgesloten werd met nog wat 'voor dood' liggen op straat.

Inmiddels was de politie gearriveerd. Eerst een auto, toen nog 'n busje, motorrijders; 'n stuk of 6 of 7 dienders in totaal. Het viel eerst niet mee om contact te krijgen met de 'doden', maar na wat gesjor lukte het en kwamen de vragen naar I.D. Ook wilde de politie graag 'n demonstratie zien in het opgevoerde toneelstukje. Of een blokkade van de ingang van het debatcentrum.

De regelneus van De Balie had het er uiteindelijk maar moeilijk mee; 'n hoop agenten en daarmee verband houdende administratie in De Balie. Vlak voor het hele ritueel afgelopen was (alle agenten vertrokken tegen 20.30 uur), excuseerde hij zich zelfs: "Hij 'moest' de politie wel bellen omdat hij geen antwoorden kreeg tijdens onze 'Culture of War' performance.

Uiteindelijk kwam het allemaal goed: Het NATO-stropdassengezelschap heeft kunnen genieten van wat onaangekondigde 'Culture of War' en de undercover-clowns van Rebelact werden niet gearresteerd. En de politie ging weer verder met boeven vangen (of zoiets).


Foto's volgen nog. Tijdens de performance werd een flyer verspreid onder de bezoek(st)ers van De Balie. Ook deze volgt.
- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: globalisering kunst, cultuur en muziek militarisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
60 years NATO - 60 years 'Culture of War' 
Rebelact - 13.03.2009 11:00

The Atlantic Commission, the propaganda club of NATO, organised Thursday, March 12th in De Balie in Amsterdam a presentation named 'Culture of War'.

Off course it happened more or less sneaky. The meeting wasn't announced on the website of the 'progressive' debate centre De Balie.

Politicians, journalists, specialists and diplomats were invited. Other people could only get access by leaving their personal data at the Atlantic Commission. An effective way to exclude fundamental discussion.

The title 'Culture of War' had to do with the presentation of the invited 'hawk' Martin van Creveld, professor at the Hebrew University of Jerusalem. From him is the quote: "The real reason war exists is that men love war and women warriors" (...)

However: 'Culture of War' was a good occassion to perform a little performance because of the coming sixtiest birthday of NATO. With support of Samba 'Rhythms of Resistance'. Rebelact showed a few characteristic poses of victims of the 'Culture of War' in the large entrance hall near the rooms of De Balie. With applause from coincidental visitors.

And a lot of troubles with an overzealous regulator from De Balie. Who immediately called the police. The performance played the last 20 minute before the invitees entered their meeting. Around 20.00 our 'Culture of War' moved slowly outside to the main entrance where the performance concluded with some 'lying death' on the street.

In the mean time the police arrived. First a car, then a van, some motorcycles, about 6 or 7 cops. It wasn't easy for them to connect with 'the death', but after some lugging they managed and came questions about I.D. The police also liked to see a demonstration in the performed play. Or a blockade of the debate centre.

The regulator from De Balie was finally in trouble: a lot of police and connected administration in De Balie. Shortly before the ritual ended (all policemen left around 20.30) he excused himself: "He 'had' to call the cops because he didn't get answers during our 'Culture of War' performance.

Finally everything turned out fine: the NATO ties companionship were able to enjoy the unannounced 'Culture of War' and the undercover clowns of Rebelact weren't arrested. And the police continued with cattching criminals (or something like that).Pictures will follow. During the performance a flyer has been spread among visitors. It will be published.


E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
in the meantime.... 
kazza E - 13.03.2009 13:55

try here....

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157615184268586/
 
fotos 
kazza E - 13.03.2009 20:12

.....

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157615184268586/
 
More pictures 
Rebelact - 14.03.2009 00:35

Serie of pictures can be seen at: / Fotoserie is te zien op:

 http://www.alexandrareuter.com

Above (left) go to button 'new' / Bovenaan (links) ga naar 'new'

not organized by de balie 
Balie regular, open wifi visitor - 14.03.2009 01:00

I just saw this news accidentally, while sitting with laptop on de Balie cafe's open wifi and I talked to someone who's working here about this.

This presentation was not organized by de Balie political department, otherwise it would certainly have been anounced at their website. De Balie simpy rents their rooms out to other organisations, at times they are not used by Balie programmes. It is pretty normal routine at de Balie that many of rental events are published only by the organisation that rents the room. And obviously this event was luckely not a real secret otherwise protesters could not have known about it and prepared to go there.

A little research at  http://www.debalie.nl proofs this:
Political events agenda:  http://tinyurl.com/aa7fy7
Space rental info:  http://tinyurl.com/b3cy5z


Anyway, the pictures look good, any peacefull protest against NATO is very cool!


Tekst flyer 
Rebelact - 14.03.2009 15:26

60 JAAR NAVO - 60 JAAR "CULTURE OF WAR"

De atlantische Commissie, propagandaclub van de NAVO, organiseert vanavond in de Balie een presentatie onder de noemer "Culture of War". Dit gebeurt min of meer stiekum. De bijeenkomst staat bijvoorbeeld niet aangekondigd op de website van de Balie.

Politici, journalisten, specialisten en diplomaten zijn uitgenodigd. Andere mensen kunnen alleen toegang krijgen na aanmelding met persoonlijke gegegevens bij de Atlantische Commissie. Een effectieve manier om fundamentele discussie en kritiek buiten te sluiten.

En daar is het juist tijd voor! In het eerste weekend van april viert de NAVO haar 60-jarig bestaan. Opgericht na de tweede wereldoorlog als verdedigingsalliantie in de koude oorlog, heeft de NAVO haar grenzen steeds verder verlegd. Bleef de militaire druk aanvankelijk beperkt tot Europa - inmiddels zijn ook andere delen van de wereld aan de beurt. Nieuwe vijanden werden gevonden in Afghanistan en Irak. Economische (olie!) en geostrategische belangen zorgden voor een permanente "culture of war". Vooral de bevolking moest het ontgelden. Alleen NAVO-doden werden geteld. Het onder valse voorwendselen ingrijpen in Irak kostte aan honderdduizenden burgers het leven. Hoe Nederland deze oorlog is ingerommeld, mag nog steeds niet openbaar via een parlementaire enquete worden onderzocht. Dat is onze "culture of war".

De NAVO is een machtsinstrument om de verhoudingen in de wereld onveranderd te laten voortbestaan. Ongelijke verhoudingen waarbij westerse economieën overal toegang eisen onder het mom van de 'vrije' markt en zuidelijke landen op talloze handelsbeperkingen stuiten. We leven hierdoor in een permanente "culture of war": honger in het Zuiden, vluchtelingenstromen en oorlog met steeds meer nieuwe vijanden. De NAVO zet zich steeds meer neer als "mondiale interventiemacht" en plant in haar nieuwe strategiepapier ook politieagentje te spelen bij opstanden in reactie op de momentele crisis.

Deze "culture of war" mag voor ons met pensioen gaan. 60 jaar NAVO is genoeg! Begin april komen de Amerikaanse en Europese leiders naar Straatsburg voor een feestje. Ook daar zijn we niet uitgenodigd. Maar we komen wel! Samen met tienduizenden andere actievoerders. Kom jij ook?


Performance:
 rebelact@ddh.nl
 http://www.rebelact.nl


Info over mobilisatie naar Straatsburg en protesten:
 http://www.dissent.nl
 http://www.indymedia.nl
 http://www.gipfelsoli.org


Bussen vanuit Amsterdam (31 maart t/m 5 april):  natogameover@gmail.com

Infocafé in Amsterdam over de NAVO en de protesten daartegen:
Woensdag, 25 maart, 20 uur, De Peper, Overtoom 301

Krijgers 
academyartpromotion - 15.03.2009 10:37

Ik heb de fotos gezien van de bezoekers van de GEHEIME bijeenkomst.
Moeten dat Krijgers voorstellen ? Wat een stelletje mislukte clowns buikige heertjes kalend....Geef mij maar de Rebelact clowns die pakken het tenminste serieus aan met schmink en zo. @ " zat er toevallig met mijn lap top ..." die de actie wel " cool " vind maar twijfels heeft over het geheime gehalte van de bijeenkomst onder het motto " als het geheim was hadden jullie het ook niet geweten ." Grapjas. Als je het zo " cool " vond waarom deed je dan niet mee ?!
Wel lief hoor Clows Army en zo. Een beetje TE lief inmiddels. Aha !
Een Havik ?! Nou nee maar het mag wel wat confronterender er wordt wel wat makkelijk over heen gestapt LETTERLIJK. Het is inmiddels de norm om ook kleine conflicten met geweld op te lossen in huis tuin keuken situaties als gevolg van een perverse perfide elite en maatschappij systeem die oorlog als ideaal heeft. Dan ben je toch al snel de spreek woordelijke roepende in de woestijn (Komt dat uit de bijbel ?!)
met je " obligate " clowns act. Dan is ketchup gooien of groene (?)vla
al iets confronterender. En je organiseren natuurlijk. Wordt lid van de VrijeBond.


 http://a-a-p.weebly.com

Website: http://a-a-p.weebly.com
 
Main man aan het woord 
gi - 16.03.2009 11:45

De hoofdspreker van het evenement geinterviewd:  http://www.depers.nl/binnenland/292539/Zorg-dat-je-een-zwaard-hebt.html
photos once more 
kazza E - 17.03.2009 01:37


.....

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157615184268586/
 
photos once more 
kazza E - 17.03.2009 01:39


.....

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157615184268586/
 
Photos 
Photographer - 17.03.2009 01:55


.....

Website: http://www.alexandrareuter.com/
 
Photos 
Photographer - 17.03.2009 02:43


.....

Website: http://www.alexandrareuter.com/
 
Photos 
Photographer - 17.03.2009 02:59


.......

Website: http://www.alexandrareuter.com/
 
Lief 
Worstelaar - 17.03.2009 16:28


Als aanwezige (specialist) vond ik het wel lief, doofstomme activistjes met een trommel. Ik vond de link voor de reden van het protest wel erg miniem. Omdat de Atlantische Commissie de NATO leuk vind en zij een boek promotie houden van een Israelische militair historicus komen wij oefenen voor Straatsburg.
Nouja, dan hadden wij ook weer wat om over te praten. En had de heer Creveld als vooraanstaand intelectueel ook weer wat aandacht.

p.s.1 aan degene die leuke flickeraccount met foto's heeft gemaakt, zou je de naam van de hoofdpersoon Martin van Creveld even goed willen spellen? Dan heeft hij ook weer wat meer hits op google ;-)

p.s. 2 Het waren geen krijgers, maar intellectuelen. Vandaar het kalende hoofd en de buikjes, die meneer heeft overigens meer vormende invloed in deze wereld dan jij ook zal hebben academyartpromotion, ook als sugereer je wat confronterende acties :-Pwat'ie kwam zeggen 
dinges - 18.03.2009 16:48

Een glimp van wat die idioot (van Creveld) kwam melden:
 http://www.depers.nl/binnenland/292539/Zorg-dat-je-een-zwaard-hebt.html
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.