english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Geen deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland!
Uitbraak - 11.05.2009 18:45

Onderstaand artikel werd gepubliceerd in de kersverse Uitbraak nummer 15 bis, mei 2009. Je kan die downloaden via de site  http://uitbraak.blogspot.com

De 'meesterzet' van Stefaan de Clerck

De minister van Justitie Stefaan de Clerck omschreef het, bescheiden als politici zijn, als een Ďmeesterzet tegen de overbevolking in de Belgische gevangenissení. De Belgische Staat wil cellen gaan huren in Nederland en er zoín drie- tot vijfhonderd gevangenen dumpen die hier veroordeeld werden. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan aangezien de Staat er prat op gaat tegen 2012 meerdere nieuwe gevangenissen te kunnen openen. Eens te meer wordt duidelijk hoe de Staat met haar gevangenen omgaat (net zoals haar andere Ďonderdanení): als pionnen die naar believen verplaatst kunnen worden.

In de hoofden van de machthebbers is elk individu immers voornamelijk de sociale rol die haar opgelegd wordt. Zo worden we beschouwd als Ďarbeidskrachtení, Ďreproductiemachinesí, Ďgevangenení, Ďillegalení,... De zogenaamde sociale wetenschappen zoals sociologie en criminologie verschaffen aan de macht de rationele middelen om die categorieŽn op te stellen en te vatten. De opsluiting van individuen in categorieŽn geeft hen vat op ons bestaan, laat haar logica binnendringen in onze levens en de weg uitstippelen die we moeten afwandelen. Het mag dan ook niet verbazen dat die categorieŽn op dezelfde manier behandeld worden als een economische grondstof, als een bouwsteen in hun machtsbolwerk die naargelang hun behoeften kan verschoven worden. Sommige categorieŽn moeten gedeporteerd worden, anderen moeten ingelijfd worden in de arbeidsregimenten die altijd paraat staan om te bewegen op commando van het kapitaal, nog anderen worden weggecijferd op de lange wachtlijsten voor een beter bestaan dat nooit komt.

Ook gevangenen vormen geen uitzondering op die logica. Alsof ze louter grondstoffen waren, moeten ze gedelokaliseerd worden omdat het vermogen van de opsluitingsmachine hier ontoereikend is. De Nederlandse Staat loopt te pronken met haar geperfectioneerde gevangenissen en heeft er geen probleem mee om BelgiŽ uit de nood te helpen. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan, en niet alleen maar in de zin dat BelgiŽ huur moet betalen voor de cellen. De deportatie-akkoorden (die landen aanvaarden om uitgeprocedeerde asielzoekers terug ďop te nemenĒ) met Marokko gingen hand in hand met bilaterale akkoorden over de export van groenten. Nepal stemde toe in ruil voor de leveringsvergunning van wapens die gefabriceerd worden door FN-Herstal. Ook gevangenen zijn een pasmunt voor zakendoen. Tenslotte lijdt het geen twijfel dat de deportatie naar Nederland gebruikt zal worden als een soort van disciplinaire straf om lastige gevangenen op een nog andere manier dan isolatie of overplaatsing te kunnen afzonderen.

BelgiŽ heeft trouwens reeds akkoorden afgesloten met landen zoals Polen om Ďhuní gevangenen terug te nemen en de straf waartoe ze door Belgische rechtbanken veroordeeld werden in Ďhuní land uit te zitten. Er zijn eveneens nog steeds onderhandelingen daarover lopende met andere landen zoals bijvoorbeeld Marokko. Allemaal maatregelen om de druk in de gevangenissen hier van de ketel te halen.

Los van de walgelijke bevolkingspolitiek die individuen reduceert tot categorieŽn en verplaatsbare pionnen op het schaakspel van de macht, brengt de deportatie van gevangenen naar Nederland een heleboel problemen met zich mee. Gevangenen en bezoekende familie of vrienden zullen er misschien niet kunnen praten met medegedetineerden omdat ze de taal niet machtig zijn, hun toegang tot dokters en assistenten zal ingewikkelder worden omwille van communicatieproblemen, bezoekers zullen heel wat kilometers extra moeten afleggen, de bijstand van advocaten zal verminderen omdat die vaak niet bereid of bevoegd zullen zijn om naar Nederland te reizen (en daarenboven kennen ze de Nederlandse strafwet of het gevangenisregime niet),... Met al deze zaken in het achterhoofd is het duidelijk dat de deportatie van gevangenen naar Nederland ťťn van de zovele pogingen is om te isoleren en af te zonderen.

De Ďmeesterzetí van Stefaan de Clerck is niets anders dan ťťn van de vele maatregelen om de ontevredenheid en de revoltes in de gevangenissen de kop in te drukken. Argumenten als overbevolking of slechte omstandigheden worden gewoon gebruikt als voorwendsels om te verhullen waar het echt om draait: een zo efficiŽnt mogelijke machine uitbouwen om mensen op te sluiten en hun wil te breken. Moge het de Nederlandse Staat zuur opbreken en wie weet dat het virus van de revolte binnen de muren zich ook over de landsgrenzen heen laat deporteren.


[Gepubliceerd in Uitbraak nummer 15 bis, mei 2009

- E-Mail: uitbraak@gmail.com Website: http://uitbraak.blogspot.com
 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
Brief aan de Commissie Justitie 
Jan Boeykens - 15.05.2009 16:50
Belgische gevangenen in Nederland: Commissie Justitie

Brussel, 12 mei 2009

Aan de Commissie Justitie van de Tweede Kamer

Geachte Mevrouw,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Hartelijk dank voor uw antwoord.

In bijlage zend ik u een kopie van mijn brief aan de Nederlandse kamerleden in verband met Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen.

Ik had verwacht dat deze kwestie in de Nederlandse Kamer ter sprake zou gebracht zijn omdat het een toch wel belangrijk onderwerp betreft en het een kwestie is die niet zomaar inter-ministrieel (tussen de christen-democratische Nederlandse en de christen-democratische Belgische justitieminister) zonder inspraak van de kamerleden kan geregeld worden.

Bovendien las ik dat de Nederlandse regering het verzoek van de voormalige Belgische justitieminister om Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen op te sluiten, in 2008 'om juridische redenen' heeft afgewezen.

Het verbaast mij dat de juridische obstakels een jaar later plotseling zijn verdwenen en dat er op enkele weken tijd een overťťnkomst werd gesloten tussen de Belgische en Nederlandse justitieminister.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (BelgiŽ)

-----

Hierbij volgt de kopie van mijn brief aan de Nederlandse kamerleden die ik tevens aan de leden van de Nederlandse Commissie Justitie wens voor te leggen:

Brussel, 23.4.2009

Nederland - 1ste en 2de Kamer

Geachte Kamerleden,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Ongetwijfeld hebt U vernomen dat de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V - Christen-Democraten), zoals zijn politieke vriend en voorganger de heer Jo Van Deurzen (CD&V), opnieuw een verzoek heeft gericht tot de Nederlandse regering om enkele duizenden Belgische gevangenen uit de overvolle Belgische gevangenissen, inNederlandse gevangenissen op te sluiten.

Minister De Clerck onderneemt echter niets om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.
Dossiers worden er systematisch geblokkeerd door diensten zoals de PSD (Psycho Sociale Dienst) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen) die beiden tevens 'onderbemand' zouden zijn; er bestaan, na verschillende jaren, maar een 700-tal electronische enkelbandjes en het systeem voor electronisch toezicht is volledig geblokkeerd zodat heel wat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, opgesloten blijven; er wordt geen werk gemaakt van alternatieve bestraffingen; zwaar zieke gevangenen worden tot stervens toe in de gevangenis opgesloten terwijl er dus zogenaamd onvoldoende plaats in de gevangenissen is; talrijke verdachten zitten, in afwachting van hun proces, soms jarenlang in voorhechtenis; De Clerck zorgt ervoor dat de meeste gevangenen tot de laatste snik hun straf moeten uitzitten; verzoeken tot voorwaardelijke vrijlatingen worden niet toegekend; er wordt bijna geen aandacht besteed aan de reintegratie en herclassering van gevangenen; gevangenen hebben niet de minste rechten en worden dagelijks onderworpen aan willekeurige tuchtmaatregelen. Dat bemoeilijkt hun maatschappelijke reintegratie waardoor heel wat gevangenen kort na hun vrijlating hervallen enzoverder.Er bestaat dus gewoon geen gevangenispolitiek in BelgiŽ !

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen steken, betekent geen oplossing en is -volgens mij- in strijd met de nationale en europese wetgevingen.

Ik stel mij bovendien de volgende vragen terzake:
- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers worden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de, in BelgiŽ onbestaande toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de PSD die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de DIG die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliŽnten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van BelgiŽ naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar BelgiŽ betalen ?

De bovenstaande lijst is natuurlijk verre van volledig.

In de hoop dat het verzoek van de Belgische minister van justitie aan een kritisch onderzoek wordt onderworpen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (BelgiŽ)

 http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

E-Mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Belgische gevangenissen: 'overbevolking' 
Yves Goossen - 16.05.2009 12:33
De Belgische justitieministers klagen al 20 jaar lang over de 'overbevolking' van de Belgische gevangenissen en vielen de Nederlandse regering verschillenden keren lastig met hun verzoek om Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenissen op te sluiten...

De Nederlandse regering verklaarde zich zopas bereid om de Belgische vrienden (tegen een kleine financiŽle vergoeding) uit de nood te helpen en zorgt ervoor dat de Belgische justitieministers hun gevangenisbeleid dat erin bestaat van zoveel mogelijk mensen op te sluiten, voort te zetten.

------------

ARCHIEF - rubriek Belgenmoppen


Zieke gevangenen terug naar de gevangenis?

Honderd geÔnterneerden Ė geesteszieken die ernstige misdaden hebben gepleegd Ė die behandeld worden in drie Vlaamse psychiatrische instellingen (Bierbeek, Zelzate en Rekem) dreigen teruggestuurd te worden naar de gevangenis. Minister van Justitie Onkelinx handhaaft haar eerdere aangekondigde beslissing om 1,5 miljoen euro te besparen op de financiering van de drie Vlaamse eenheden voor intensieve behandeling van geÔnterneerden, met name te Zelzate, Bierbeek en Rekem. Dat maakte ze vrijdag 27 januari bekend tijdens een vergadering met de betrokken psychiatrische ziekenhuizen.

Ze wil de uitvoering van die beslissing wel met ťťn maand uitstellen, om intussen te overleggen met de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Rudy Demotte.

Sinds 2001 wordt in Vlaanderen, op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister van justitie, werk gemaakt van een gedifferentieerde behandeling van geÔnterneerden. Hiervoor wordt jaarlijks 4,9 miljoen euro door het Ministerie van Justitie ter beschikking gesteld. In Vlaanderen bestaan sindsdien drie projecten die zich richten naar de groep van de medium security patiŽnten. Er werden onderscheiden forensisch psychiatrische units voor opname en observatie, intensieve behandeling en resocialisatie van geÔnterneerden opgestart. PatiŽnten werden opgenomen, in overleg met de psychosociale diensten van de penitentiaire instellingen en de bevoegde Commissies tot Bescherming van de Maatschappij.

De inspanningen van deze drie forensische eenheden werden intussen unaniem positief geŽvalueerd, door het Internationaal Observatorium voor de Gevangenissen, in het rapport Cosyns (opgesteld op vraag van minister Onkelinx) en door de Europese Commissie ter Preventie van Foltering en Mensonwaardige Behandeling.

De minister laat nu weten dat dit bijzonder financieringssysteem met 1,5 miljoen euro op jaarbasis wordt verminderd. Dit is meer dan 30% van de totale financiering, en betekent dan ook de doodsteek voor de drie Vlaamse medium security projecten. Doordat de geplande besparing rechtstreekse gevolgen heeft voor de bestaande personeelsomkadering, dreigen een aantal gekwalificeerde personeelsleden (meer dan 30 voltijdse krachten) ontslagen te worden. Daardoor komt de continuÔteit van zorg voor de patiŽnten die op dit ogenblik opgenomen zijn, rechtstreeks in het gedrang. De door de jaren opgebouwde specifieke expertise dreigt helemaal verloren te gaan.

GeÔnterneerden uit de drie bedreigde instellingen zullen teruggestuurd moeten worden naar de nu al overvolle gevangenissen waar ze onbehandeld zullen achter blijven. Vraag is hoe de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen en Instellingen voor Sociaal Verweer deze mensen zullen moeten opvangen. Die afdelingen worden nu al overbevolkt door soms zwaar zieke geÔnterneerden, die er niet de nodige psychiatrische zorg krijgen.

De Minister van Justitie argumenteerde tot voor kort haar beslissing om te besparen op de Vlaamse forensische eenheden vanuit een vergelijking van de globale kostprijs van een opname in deze psychiatrische eenheden voor intensieve behandeling, met de gemiddelde kostprijs van een geÔnterneerde in de gevangenis of met de gemiddelde verpleegdagprijs van een psychiatrisch ziekenhuis. Deze vergelijking houdt echter geen steek, het is alsof men in een algemeen ziekenhuis de kostprijs van een afdeling intensieve zorg zou vergelijken met de gemiddelde dagprijs van datzelfde ziekenhuis.

De sector roept dan ook alle beleidsverantwoordelijken van Justitie, Sociale Zaken en Volksgezondheid op om de Vlaamse forensische projecten in hun huidige opdracht en omkadering te behouden. Deze projecten moeten zelfs uitgebreid worden, ook in de andere gemeenschappen, en dit in overeenstemming met een langetermijnvisie op het vlak van begeleiding, behandeling en sociale reÔntegratie van geÔnterneerden. De maatschappij heeft er geen enkel belang bij om vele geÔnterneerden zonder behandeling achter te laten in de gevangenissen en ze na verloop van tijd met alle risicoís vandien onbehandeld te zien terugkeren naar de samenleving.

De sector roept Ministers Onkelinx en Demotte op om dringend met elkaar, en in overleg met Vlaams Minister Vervotte, een samenhangend en kwalitatief gezondheidsbeleid uit te tekenen, waarin de drie Vlaamse projecten onmiskenbaar een plaats hebben in het uit te bouwen zorgtraject voor geÔnterneerden, naast en in relatie met het Ė nog te bouwen Ė gespecialiseerd ziekenhuis voor hoogrisico geÔnterneerden.

Eenzijdige, puur budgettaire besparingsmaatregelen getuigen niet van behoorlijk bestuur. Door het uitblijven van een coherent beleid komen de drie projecten, de opgenomen patiŽnten en het personeel eens te meer

30.1.2006

Bron:  http://www.belg.be/leesmeer.php?x=2902

Website: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
 
Deportatie van Belgische gevangenen 
Jan Boeykens - 19.05.2009 23:34
De deportatie van Belgische gevangenen vanuit de volgepropte Belgische gevangenissen naar Nederland kan beginnen nadat de juridische bezwaren ertegen, zonder een kamerdebat, uit de weg werden geruimd.

---------

Belgische veroordeelden naar gevangenis in Tilburg

De kans dat 500 Belgische gevangenen tijdelijk worden ondergebracht in de Nederlandse gevangenis van Tilburg is groot. Dat heeft Nebahat Albayrak, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie, dinsdag bekend gemaakt. BelgiŽ en Nederland hopen daarover binnen de maand een akkoord te bereiken. Dat meldt persagentschap ANP dinsdag.
Door het tekort aan cellen kunnen veroordelingen onder de drie jaar niet meer uitgevoerd worden in BelgiŽ. Een deel van die veroordeelden krijgt als alternatief een enkelband voor elektronisch toezicht. Inmiddels is er echter ook al een tekort aan enkelbanden zodat een deel van de veroordeelden ook zonder toezicht rondloopt.

De Standaard,dinsdag 19 mei 2009
Bron: BELGA
Auteur: jbs

E-Mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Website: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
 
De juridische obstakels zijn verdwenen... 
Jan Boeykens - 21.05.2009 13:22

De voorganger van de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), Jo Vandeurzen (CD&V-Vlaamse Christen Democraten) die vanwege de Fortis-affaire moest aftreden, richtte zich in 2008 tot de Nederlandse justitieminister om in Nederland driehonderd cellen te huren voor Belgische gedetineerden.
Op die manier zei Vandeurzen het probleem van de overbevolkte Belgische gevangenissen te willen lossen terwijl die overbevolking het gevolg is van een uitsluitend repressief justitiebeleid dat zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk wil opsluiten.

Het plan ging uiteindelijk niet door, onder meer omdat de Nederlandse justitie een juridisch obstakel zag.

In 2009 lijkt het juridisch obstakel plotseling te zijn verdwenen.

Dat komt omdat de Nederlandse regering wel iets ziet in het Belgische geld voor leegstaande cellen.
Ook het Nederlandse gevangenispersoneel dat door de leegstaande gevangenissen haar werk dreigde te verliezen, kan daardoor opnieuw tewerkgesteld worden.

De Nederlandse regering is nu van plan om de politiek rond taakstraffen te herzien zodat haar gevangenissen ook terug volgepompt kunnen worden met Nederlandse gevangenen...

-----------

ARCHIEF

Nieuwe poging Belgische gevangenen in Nederland

21/04/2009 11:58

Om het overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen te helpen oplossen, kijkt BelgiŽ opnieuw in de richting van Nederland. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft bekend gemaakt dat er opnieuw gesprekken aan de gang zijn tussen de Belgische en Nederlandse justitie.

Er wordt gepraat over het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen.

In de loop van 2008 was onder De Clercks voorganger Jo Vandeurzen (CD&V) al eens geopperd om in Nederland driehonderd cellen te huren voor Belgische gedetineerden.

Maar dat plan ging uiteindelijk niet door, onder meer omdat de Nederlandse justitie een juridisch obstakel zag.

Momenteel zijn er weer gesprekken aan de gang. Minister De Clerck zei dinsdag op de VRT-radio dat de vraag om overleg ditmaal uit Nederland kwam.

Het is opnieuw de bedoeling enkele honderden gevangenen uit Belgische cellen in Nederland onder te brengen.

In Nederland staan immers een reeks cellen leeg. Momenteel zou het gaan om zowat vierduizend cellen.

 http://www.knack.be/nieuws/belgie/nieuwe-poging-belgische-gevangenen-in-nederland/site72-section24-article32420.html


Foto: Hirsch Ballin, Nederlandse justitieminister (CDA)

E-Mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Website: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
 
'Tilburgse gevangenis wordt Belgisch' 
Jan Boeykens - 21.05.2009 15:26


Om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken, gaat ons land Nederlands grondgebied kopen. Een complex in Tilburg wordt een Belgische instelling, waar de Belgische wetgeving geldt. Nooit eerder ging een minister van Justitie zo ver om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken. Goed een maand geleden kondigde Stefaan De Clerck (CD&V) nog aan dat hij cellen bij onze noorderburen wilde huren, maar zoals het er nu naar uitziet, zijn de plannen een stuk verregaander.

'We gaan een stukje Nederlands grondgebied kopen', zegt De Clerck formeel. 'De onderhandelingen met Nederland zijn nog volop aan de gang, maar het is de bedoeling dat de teksten en plannen binnen de maand afgerond zullen zijn. Alles zal daarna in verdragen worden gegoten, waardoor de hele operatie juridisch gezien geen probleem mag opleveren.'
Concreet heeft ons land de Nederlandse gevangenis in Tilburg op het oog. Begin 2010 moeten er vijfhonderd Belgische gevangenen zitten. Maar wat nog het meest frappeert, is dat ons land kost wat kost wil dat er enkel de Belgische wetgeving zal worden toegepast. 'Daarom zal de gevangenis ook exclusief Belgisch worden', zegt De Clerck. 'Er is wel plaats voor 681 gedetineerden, maar zelfs als er vrije cellen zijn, zullen er geen Nederlanders in ondergebracht worden. Al was het alleen maar om praktische problemen te vermijden.'

De cipiers daarentegen zullen Nederlanders zijn. Om alles keurig in de gaten te houden, wordt er een Belgische directeur aangesteld.

Als het van De Clerck afhangt, zal er - afgezien van meer luxe bij onze noorderburen - geen verschil zijn tussen de Tilburgse gevangenis en de Belgische inrichtingen. 'Het is de bedoeling dat de gevangenis in Tilburg deel zal uitmaken van ons hele netwerk. Dat betekent dat wij, Justitie dus, zelf zullen beslissen wie naar Nederland gaat en wie hier blijft.'

Hoe dan ook, alleen langgestraften zullen in Tilburg terechtkunnen. 'Dus ook de zware gevallen', zegt De Clerck. 'Enige voorwaarde is dat ze defintief veroordeeld zijn en dus niet meer vervoerd moeten worden, omdat ze bijvoorbeeld nog voor de rechter moeten verschijnen.' Voorlopig wil De Clerck slechts vijfhonderd gevangenen laten overbrengen, al zou dat kunnen oplopen. 'Laat ons eerst ervaring opdoen, daarna kunnen we nog zien. Ik sluit niets uit.'

De Nederlanders zijn alvast niet rouwig om onze plannen. Gisteren nog raakte bekend dat staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie de komende jaren acht gevangenissen in Nederland wil sluiten. Bijgevolg zullen er 1.200 banen sneuvelen.

'Maar', zo suggereerden de Nederlanders ons, 'zelfs als jullie Tilburg overkopen, hebben we nog 1.500 cellen vrij. Plaats genoeg dus.'Bron: Het Nieuwsblad, 20.5.2009

 http://www.acv-gevangenissen.be/index.php?menu=Nieuws&pag=Lezen&id=560

Mensenrechten: Nizar Trabelsi 
Jan Boeykens - 18.08.2009 16:47


Mensen die iets misdaan hebben en in de gevangenis worden opgesloten (de grootste criminelen lopen vrij rond), hebben ook recht op mens-zijn en een menswaardig leven.

De vzw Werkgroep Morkhoven die al een jaar actie voert voor de vrijlating van haar verenigingslid Marcel Vervloesem die volledig onschuldig en na de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten, wil opkomen voor de andere gevangenen die in BelgiŽ, ondanks de Wet Dupont, niet de minste rechten hebben.

Zij vraagt zich af of de uitlevering van Nizar Trabelsi aan de Verenigde Staten (de Verenigde Staten zetelen met BelgiŽ in de VN-mensenrechtenraad om de mensenrechten in eigen land nog meer te kunnen schenden), wel wettelijk is.
Zij stelt zich ook vragen over de manier waarop Nizar Trabelsi wordt behandeld en heeft de leden van het Europees Parlement daarom verzocht om een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Nizar Trabelsi in te stellen.

-----------------------------------------


Solidariteit met de gevangenisopstanden in BelgiŽ

Al sinds drie jaar raast een kleine storm van revolte door tientallen gevangenissen en gesloten centra in BelgiŽ. Door in opstand te komen, de gevangenisinfrastructuur in brand te steken, de cipiers aan te vallen, te ontsnappen, hebben sommige gevangenen teruggevonden wat het systeem hen definitief tracht te ontnemen: moed, een verlangen naar vrijheid en een stoutmoedigheid die ervan droomt om komaf te maken met de rotzooi die deze maatschappij voortbrengt.

Als antwoord heeft de Staat ondermeer twee isolatiemodules in Lantin en Brugge geopend, echte gevangenissen in de gevangenis, om de Ďweerspannigení beter te kunnen isoleren en breken. Maar zelfs in deze kooien zijn sommigen de smaak van de strijd niet verloren. Op 2 april 2009 hebben gevangenen in Brugge de cellen van deze module onder water gezet en vervolgens bijna volledig kapotgeslagen.

Meer...
Lees hier wat mainstream berichtgeving.
Download hier een A3 affiche om je solidariteit te betonen.

When injustice becomes law, Resistance becomes duty....

 http://ovl.indymedia.org/

E-Mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Website: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.