english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Demonstration 'National Duckies Front' in Den Bosch
Rebelact - 24.05.2009 16:34

Simultaneously with the NVU (Dutch neo-nazi party) also the 'National Duckies Front' demonstrated Saturday, May 23rd in Den Bosch. Along the route the members of this new movement called to fight for the Dutch duckies: "Too many birds from abroad, like hirons and storks just fly and cross the borders of our countrie! Without any controle! This has to be stopped! Right now!!".

Nederlandse vertaling volgt / Dutch translation will follow

The clowns from the 'National Duckies Front' not only greeted with loud "quack quack quack's!", but also with a half stretched arm gesture looking like a duckie: "Duckies Unity!!!". Also the Pruisan march (with streched legs) has been exercised successfully.

In response to the NVU call against casino capitalism and plutocracy the clowns made statements about the far bigger danger of 'Flamingo-capitalism' and the 'Pinocracy': In the last couple of years more flamingo's are entering the Dutch zoo's. These ugly, pink birds from abroad are the real threat! Especially for the Dutch duckies! Also Pino (stupid bird from Sesamstreet) has to be deportated! That's why we say: Stop the 'Pinocracy'! Immediately!

The clowns already got company from police motor drivers after walking just 50 mtrs on the streets. They warned them not to go to the square (Leonardo Da Vinciplein) where the NVU demonstration should start. That's why they walked to the corner of the Onderwijsboulevard and Leeghwaterlaan - which should be reached by the NVU demonstration shortly after leaving the square. There other people from the police checked the I.D.'s from the clowns and they warned: "You'll be arrested when the demonstration will pass by if you're still here".

So, it was about time to start an own demonstration by using the megaphone and shouting lines about the threats about foreign birds entering the Dutch borders and the position of the Dutch duckie who has to be protected strongly.
It looked like if the people from the neighbourhood understood our message very well. Some of them even applauded. A car driver passed by with his thumb up.

After a while the NVU demonstration passed by with police blocking roads. We could only walk a few hundred mtrs into the other direction - waiting for the final greet. As clowns we enjoyed the beautiful weather and killed the time with some extra marching in a Pruisan way and a few other speaches (sometimes very loudly in German).
Not everyone agreed: a woman from the neighbourhoud borrowed the megaphone to say: "Birds from abroad are just welcome!". A saying the National Duckies Front off course completely disagrees.

The rebel clowns ended their argument in favour of the Dutch duckie at the Station square. When they finally left around 3.30 pm they were surprised with a scene looking like an American crime movie: in the Brugstreet several police vans drove very fast into the direction of a group of tens of protesters, together with a civil police car and several undercover police guys on the streets. A short scene with running police and clowns came to a clownclusion: 5 clowns and 1 other person have been arrested. (Total amount of the day: more than 40).

After being held in a large bus with very narrow cells for 5 sweaty hours without fresh air and any food 4 of 5 clowns were released around 8.30 pm. Sundaymorning, May 24th the last remaining clown was free shortly before 12 pm.

The National Duckies Front is looking forward to the future moment the judge will hear a statement about why the Dutch (only the Dutch!) duckies have to be protected against the big dangers from the outside world - especially these nasty birds from abroad!

Pictures will follow.


- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
Demonstratie 'Nationaal Eendjes Front'  
Rebelact - 24.05.2009 20:02

Gelijktijdig met de NVU (Nederlandse neo-nazi partij) demonstreerde op zaterdag 23 mei in Den Bosch ook het 'Nationaal Eendjes Front'. Langs de route riepen leden van deze nieuwe beweging op om te strijden voor de Nederlandse eendjes: "Teveel vogels uit het buitenland, zoals reigers en ooievaars vliegen zomaar de grens over van ons land! Zonder enige controle! Dit moet gestopt worden! Nu! Onmiddelijk!".

De clowns van het 'Nationaal Eendjes Front' groetten niet alleen met luide "kwek kwek kweks!", maar ook met een half gestrekt arm gebaar dat op 'n eend lijkt: "Eendjes Eenheid!!!". Ook de Pruisische mars (met gestrekte benen) werd verschillende keren succesvol beoefend.

In reactie op de NVU oproep tegen het casino kapitalisme en de plutocratie maakten de clowns statements omtrent het veel grotere gevaar van het 'Flamingo-kapitalisme' en de 'Pinocratie': in de afgelopen jaren zijn er steeds meer flamingo's de Nederlandse dierentuinen binnen gedrongen. Deze lelijke, roze vogels van over de grens zijn de ware bedreiging! Vooral voor de Nederlandse eendjes! Ook Pino (stomme vogel uit Sesamstraat) moet worden gedeporteerd! Daarom zeggen wij: Stop de 'Pinocratie'! Onmiddelijk!

De clowns kregen al gezelschap van politie motorrijders na slechts 50 meter op straat gelopen te hebben. Zij waarschuwden hen om niet naar het plein (Leonardo da Vinciplein) te gaan waar de NVU demonstratie zou starten. Daarom liepen de rode neuzen eerst maar naar de hoek van de Onderwijsboulevard en de Leeghwaterlaan - waar de NVU demonstratie vrij snel na vertrek van het plein zou langskomen.
Daar controleerden andere agenten de I.D.'s van de clowns en waarschuwden: "Als je hier nog steeds bent wanneer de demonstratie langs komt, worden julie gearresteerd".

Het werd dus tijd om met de eigen demonstratie te starten met behulp van de megafoon en het roepen van leuzen over de dreiging die uitgaat van buitenlandse vogels die de Nederlandse grenzen binnen dringen en de positie van het Nederlandse eendje die krachtig beschermd dient te worden.
De indruk ontstond dat de mensen uit de buurt onze boodschap goed begrepen. Sommigen van hen applaudiseerden. Een autorijder passeerde en stak enthousiast zijn duim op.

Na een tijdje kwam de NVU demonstratie langs met politie die de wegen afzetten. We konden nog maar een paar honderd meter in de andere richting lopen - wachtend voor de laatste groet. Als clowns genoten we van het heerlijke weer en verdreven de tijd met nog wat extra marcheren op de Pruisische manier en nog 'n paar toespraken (soms ook in het Duits).
Niet iedereen was het er mee eens: een vrouw uit de buurt leende de megafoon en riep: "Vreemde vogels zijn juist welkom!". Een uitspraak waar het Nationaal Eendjes Front het natuurlijk volkomen mee oneens is.

De rebel clowns eindigden hun pleidooi voor het Nederlandse eendje op het Stationsplein. Toen ze uiteindelijk rond 15.30 uur vertrokken werden ze verrast met een scene die uit een Amerikaanse misdaadfilm afkomstig leek te zijn: In de Brugstraat kwamen enkele politiebusjes aanzetten die heel hard in de richting van 'n groep van tientallen tegendemonstranten reden, samen met 'n burger politie auto en verschillende stillen die al in de straat waren. Een korte scene met wat rennende agenten en clowns resulteerde in de clownclusie: 5 clowns en 1 andere persoon werden gearresteerd. (Totale aantal van de dag: meer dan 40).

Na 5 zweterige uren in 'n grote bus met heel nauwe cellen gezeten te hebben, zonder frisse lucht en eten, werden 4 van de 5 clowns vrijgelaten rond 20.30 uur. Zondagmorgen, 24 mei, kort voor 12.00 uur kwam ook de laatste clown vrij.

Het Nationale Eendjes Front kijkt uit naar het toekomstige moment dat de rechter een statement zal gaan horen waarom de Nederlandse (alleen de Nederlandse!) eendjes beschermd moeten worden tegen de grote gevaren van de buitenwereld - met name die enge vogels van over de grens!

Foto's volgen nog.

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
Foto's 
A - 24.05.2009 22:57

Nationaal Eendjes Front
Nationaal Eendjes Front
Hier de foto's....
... 
A - 24.05.2009 23:21

De Pruisische mars
De Pruisische mars
Applaus voor het Nationaal Eendjes Front
Applaus voor het Nationaal Eendjes Front

...
... 
a - 24.05.2009 23:24


.
gewone arr.busjes 
nn - 25.05.2009 11:11

dit zijn arrestantenbusjes van de politie. niks bijzonders. zitten idd. celcompartimenten in: 3, waarvan 2 voor 2 personen en 1 voor 3 personen. ze zijn hetzelfde kwa inrichting als de busjes van justitie.
Reason for arrest + info about the police van 
Rebelact - 25.05.2009 11:21

Nederlands onder Engelse tekst / Dutch below English text

The rebel clowns were arrested for 'inciting'. (and 1 of them was kept longer to see if he should be here 'illegally').

About the police van (see pictures): the clown with purple hair and cap was locked in a very narrow 1 person cell. In the back of the van is also a bigger space for more people.

The van drove to the policestation (Vogelstraat 41). There the situation was: cells in the building were already loaded with other people. Unclear if they used them all. All clowns and several other people have been kept there in a larger police bus (many of them more than 5 hours). Inside the bus there are (as far we know) several very narrow cells for 1 person and a bit bigger cells for 2 persons.
Sitting on the fixed chair in these cells you can't stretch your legs. If they close the small hatch in the door (wath they did with some of them) you'll get problems with inadequate air. Then the cell is completely closed.

Dangerous: no working bell for people in the cells (toilet, water, health problems, etc.). Radio 538 was played loudly in every cell; the reason police (who was outside the bus) couldn't hear you.
Risks: if you should have been claustrohobic or depressed: one (or more?) of the cells had a sharp (broken) former ashtray. You've to take many items off before entering (belt, shoes, etc.) - but this what they offer you inside!

The police station has been called (from outside) about people keeping that way so long. First response: "There are no people kept in the bus". Second response: "Just a few are kept that way".
Reality: the bus was loaded with many people (10 - 15?). Almost everyone (who was locked in the bus) has been kept there till they were released in the night.

The clowns disdn't get summons when they were released. Looking forward to see the postman later?!De rebel clowns waren gearresteerd voor 'opruiing'. (en een van hem is langer vastgehouden om te kijken of hij hier 'illegaal' is).

Over het politiebusje (zie foto's): de clown met paars haar en cap was opgesloten in 'n heel nauwe 1 persoonscel. Meer achterin het busje is ook 'n grotere ruimte voor meer mensen.

Het busje reed naar het politieburo (Vogelstraat 41). Daar was de situatie: de cellen in het gebouw waren al gevuld met andere mensen. Onduidelijk is of ze allemaal in gebruik waren. Alle clowns en verschillende andere mensen zijn daar vastgehouden in een grotere bus (veel van hen meer dan 5 uur). In de bus zijn (zover we weten) meerdere heel nauwe cellen voor 1 persoon en iets grotere cellen voor 2 personen.
Zittend op de vaste stoel in deze cellen kun je niet je benen strekken. Als ze het kleine luikje sluiten (wat ze bij sommigen deden) dan krijg je problemen met (onvoldoende) lucht. Dan is de cel helemaal afgesloten.

Gevaarlijk: geen werkende bel voor mensen in de cellen. (toilet, water, gezondheidsproblemen, etc.). Radio 538 stond luid aan in elke cel; daarom kon de politie (die buiten de bus was) je niet horen.
Risico's: als je claustrofobisch of gedeprimeerd zou zijn: een (of meerdere?) van de cellen beschikte(n) over 'n scherpe, afgebroken voormalige asbak. Voordat je naar binnen gaat, moet je verschillende dingen uit doen (riem, schoenen, enz.) - maar dit bieden ze aan binnen!

Het politieburo is van buitenaf gebeld over waarom mensen zo lang op deze manier werden vastgehouden. Eerste reactie: "Er zijn geen mensen in de bus". Tweede reactie: "Er worden maar 'n paar mensen op die manier vastgehouden".
Werkelijkheid: de bus was gevuld met veel mensen (10 - 15?). Bijna iederen (die in de bus zat opgesloten) werd daar vast gehouden tot het moment van vrijlating 's avonds.

De clowns kregen geen dagvaarding mee toen ze vrij kwamen. Uitkijken naar de postbode later?!


E-Mail: rebelact@ddh.nl
Cells for 2 persons / cells for 1 person 
Rebelact - 25.05.2009 11:36

NN is right: in the small van cells for 2 persons (and more)
In the large police van: cells for 1 person and also for 2, etc.

NN heeft gelijk: in het kleine busje 2-persoons cellen (en meer)
In de grote politiebus: cellen voor 1 persoon en ook voor 2, enz.

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.