english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Iraanse crisis - De groene fabel?
NN - 21.06.2009 19:57

Naar aanleiding van de oproep van dhr. Pouri van 20 juni zouden we een aantal kritische noten willen plaatsen bij deze oproep tot het betogen van solidariteit met de “democratische” volksbeweging in Iran.

Zie onderaan voor de oproep.

DE GROENE FABEL

Naar aanleiding van de oproep van dhr. Pouri (van de organisatie Prime) van 20 juni zouden we een aantal kritische noten willen plaatsen bij deze oproep tot het betogen van solidariteit met de “democratische” volksbeweging in Iran.

Allereerst moeten we opmerken dat er wat betreft democratie en vrijheid geen enkel verschil tussen beide strijdende partijen bestaat. Mousavi en zijn medewerkers hadden in de jaren tachtig van de vorige eeuw vooraanstaande posities binnen de Islamitische Republiek. Tijdens zijn minister-presidentschap heeft Mousavi duizenden politieke tegenstanders, voornamelijk linkse activisten, opgepakt en geëxecuteerd. Zij, de zogenaamde hervormers, zijn zelf de grondleggers van een repressief systeem dat op dit moment tegen hen gebruik wordt.

Maar hoe moeten we de huidige ‘groene stroming’ beschouwen? De onrust van deze zogenaamd hervormingsgezinde stroming wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de belangen van een deel van de Islamitische burgerij in gevaar is gekomen. Deze crisis is een interne strijd tussen de Iraanse heersende klasse onderling.

Het drama van de afgelopen periode maakt een aantal scenario’s zijn mogelijk. We kunnen ons voorstellen dat Mousavi dit interne conflict zal winnen. Hij zal dan als de redder van het volk worden gezien en een grote legitimiteit genieten. Hierdoor zal hij, met behulp van het staatsapparaat (waarvan hij medeoprichter is), de repressie voortzetten op arbeiders en radicalen.

De andere scenario is dat Khamenei en Ahmadinejad dit conflict zullen winnen. In dit scenario zal Khamenei benadrukken dat zij de imperialistisch gesteunde coup hebben voorkomen. Hierdoor kan hij zijn huidige positie versterken en elke vorm van verzet de kop indrukken.

Mocht er echter een derde stroming hieruit ontstaan, dan zullen beide partijen, die voor het behoud van de Islamitische Republiek zijn, gezamenlijk deze derde stroming kappot maken, precies zoals zij dat deden in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Toch wordt de beweging achter Mousavi als een democratische beweging gezien. Op geen enkele manier kan deze beweging meer democratie binnen de Iraanse samenleving tot stand brengen. Tot op de dag van vandaag drukt Mousavi’s beweging geen enkele radicale eis uit. Noch Mousavi, noch zijn aanhang hebben tot op de dag van vandaag iets gezegd over de erbarmelijke omstandigheden waarin miljoenen Iraanse arbeiders en werkende mensen zich bevinden. Zij die elke procentuele groei van de inflatie aanhaalden als bewijs voor de slechte regeerschap van Ahmadinejad, hadden geen enkele kritiek toen de minimumloon op één derde van de armoedegrens werd vastgesteld. Ook eisten zij niet dat de lonen met de inflatie zouden stijgen.

Degenen die vandaag klagen dat hun rechten onder de voeten worden gelopen, hebben in het verleden, en zullen ook in de toekomst, met zevenmijlslaarzen heen lopen over de rechten van miljoenen arbeiders en hardwerkende mensen. “Nee tegen Ahmadinejad” is de codenaam die de klassenbelangen van hen moet verhullen.

De stem van arbeiders die recht en rechtvaardigheid eisen, de stem van vrouwen die gelijkheid eisen, de stem van studenten die vrijheid eisen en de stem van nationale en religieuze minderheden die het stoppen van onderdrukking eisen, weerklinkt niet in deze ‘groene’ mars. Integendeel, dit is juist een beweging ter onderdrukking van deze geluiden op een alternatieve, sluwere en meer “democratische” wijze.

Toch beweert de heer Pouri in zijn oproep dat deze “democratische beweging” op alle fronten moet worden gesteund. Maar wat verstaat deze beweging onder democratie? Tot op heden hebben noch Mousavi noch zijn aanhang hun democratie gedefinieerd. Voor het bereiken van een democratische maatschappij is er een sterke en (van de Islamitische Republiek) onafhankelijke organisatie vereist om voor deze eisen te kunnen strijden. De groenen, die met honderdduizenden dagelijks op straat marcheren, hebben geen eigen organisatie en worden enkel van bovenaf, door Mousavi en zijn staf, geleid. Binnen de Islamitische Republiek van Iran en haar grondwet, welk Mousavi op geen enkele manier wil aantasten, heeft democratie geen enkele betekenis. Integendeel, Mousavi is een harde voorstander van deze grondwetten.

Dit conflict kan resulteren in een tragedie die het Iraanse bevolking al eenmaal meegemaakt heeft in 1979. Toen werd een onderdrukkende regime afgezet en een even onderdrukkende regime kwam daar in plaats. Dit zorgde dertig jaar voor een sceptische en passieve houding van de Iraanse bevolking. Wij moeten waakzaam zijn en zo een tragedie proberen te voorkomen.

-------------------------------------------------------------------------
De Oproep van Prime:

OPROEP VOOR SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE MET DEMOCRATISCHE VOLKSBEWEGING IN IRAN

20 juni 2009

Uit solidariteit met het Iraanse volk organiseren wij een demonstratie op dinsdag 23 juni 2009 op het Plein te ’s-Gravenhage tussen 13.00 en 16.00 uur.
Daarna gaan wij naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een petitie aan te bieden. Om 17.00 uur zal de manifestatie afgelopen zijn.

Internationale solidariteit is een belangrijke steun voor het thans voor meer democratische vrijheid demonstrerende Iraanse volk.
De beweging , die aan de gang is , kan een begin zijn van het ontstaan van een werkelijke democratie in Iran en een omwenteling van de geestelijke macht naar een meer democratisch gezag.

Het systeem van een Geestelijke Leider ( “Valayet Fagih” ) zoals Ali Khamenei en de Raad van Hoeders is per definitie tegen democratie, omdat zij de macht hebben iedere stem van het publiek af te keuren.
De beweging op straat zou verder kunnen gaan dan de grenzen van de Islamitische republiek zoals die nu bestaat.
Hoe de Geestelijk Leider en de Raad van Hoeders met de beweging om zal gaan is nog niet duidelijk, hoewel de oproep tijdens het vrijdagsgebed van Ali Khamenei duidt op een agressief ingrijpen.

Wij vinden dat de democratische beweging in Iran op alle fronten moet worden ondersteund.

Wij vragen de solidariteit van iedere organisatie, politieke partij en individu het Iraanse volk niet alleen te laten in deze kritische periode.

Wij ondersteunen de eisen van de betogers in Iran om de uitslag van de verkiezingen ongeldig te laten verklaren en ondersteunen het volk in de wens tot echte democratische verkiezingen volgens internationale standaarden.
Daarbij is van belang dat kandidaten kunnen meedoen ongeacht wat de Raad van Hoeders en de Geestelijke Leider van hen vindt.

Wij eisen de vrijlating van alle personen die sedert de verkiezingen vanwege de verkiezingen zijn opgepakt evenals de politieke gevangenen.

Wij eisen dat de daders van de moord- en plunderpartijen worden opgepakt en berecht tezamen met de opdrachtgevers.

Wij roepen u allen op bij die demonstratie aanwezig te zijn.
Wij hopen dat de Nederlandse bevolking het Iraanse streven naar democratie zal steunen en zich in grote getale zal voegen in de demonstratie op 23 juni.


Namens Stichting PRIME , een groep Iraanse vluchtelingen, studenten en politieke activisten
Ahmed Pouri
Tel 070-3050415
Tel 06-553621313
 apouri@gmail.com


 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
??? 
NN - 22.06.2009 01:02

Wie is 'we'?

U klinkt goed ingelicht en schrijft u verhaal gebaseerd en doorspekt met veel informatie en argumenten, waarvan de uitkomst niet helder is, behalve de wens dat mensen niet demonstreren als steunbetuiging aan de opstanden in Iran, wie bent u en wat is u advies?

En oproep aan de studenten om een tegenreactie te schrijven, lijkt me onmogelijk dat de grootscheepse demonstraties helemaal geleidt worden door Mousavi.

Wie is "we" 
nn - 22.06.2009 02:52

Sorry ik was vergeten te vertellen dat ik een agent van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde ben.
Eerder 'Rode Fabel' ?  
MM - 22.06.2009 07:48

Wat een argwaan; die PRIME is gewoon in het Indy archief terug te vinden, met alle details.

Een vluchtelingenorg die nauw samenwerkt met Eric Krebbers van Fabel Illegaal te Leiden. Nu niet dat die zo'n perfecte reputatie hebben; zo werkten die eerder samen met Joods-Tsjetjeens-spetsnaz combat specialist Eric Wieffering van anti-anti-semitisme stichting Uriah, totdat die plotseling ook bij extreem-rechts (J.F., JDL etc.) opdook. (vreemd genoeg wist die ook wat over Volkert te melden dat die een veelgeziene gast bij Eurodusnie was)

Uiteraard werkt men in beginsel louter samen op vluchtelingen gebied. Zo was dat voor Eric v.w.b. joodse vluchtelingen uit o.a. Tsjetjenie.

Het moet toch simpel bij Fabel/Eurodusnie na te vragen zijn; wat de politiek achtergrond van deze vluchtelingenorg is? Plus dat men zich heel snel wel/niet achter deze demo-oproep schaart; anders valt e.e.a. niet meer op tijd te organiseren.
Rode fabel? 
Ayatolla Klaas - 22.06.2009 09:21

He MM,
Wakker worden en goed lezen! De argwaan was niet tegen Prime maar tegen de anonieme schrijver die opriep om niet te gaan demonstreren.
En of "men"zich wel/niet achter deze oproep aansluit zal me worst wezen. Ik ben gelukkig niet zoals jij een door het democratisch centralisme aangetast kudde dier.
Wij zijn .... 
De schrijver van de bovenstaande tekst - 22.06.2009 11:42

'We' zijn een aantal linkse Iraanse activisten, niet een specifieke organisatie.
Wij zouden willen oproepen tot het oprichten van een derde front in Iran, een linkse front, die zowel zou moeten strijden tegen Ahmadinejad als tegen Mousavi en zijn aanhang. We zouden moeten voorkomen dat een tragedie als 1979 zich weer herhaalt. Op dit moment zijn we bezig met een oproep en zodra die af is zullen we die publiekelijk maken.
Mijn kritiek hierboven is namenlijk dat wanneer we deze zogenaamde "democratische" beweging in Iran zouden steunen, en deze beweging zou winnen, dan zullen er geen fundamentele verandering in het leven van miljoenen Iraniers plaatsvinden. Noch Ahmadinejad, noch Mousavi zijn de oplossing. Zij zijn beid twee kanten van hetzelfde medaille.

En nee ik ben geen agent van de Islamitische Regering en ben tegen Islamitische Republiek van Iran en voor socialisme.
Mijn advies 
De schrijver van de bovenstaande tekst - 22.06.2009 11:57

Ik moet toch, wat betreft mijn standpunt, het een en andere duidelijk maken. Mijn alternatief is dat alle vrijheidwillende-, arbeiders-, studenten- en vrouwenorganisaties zich onafhankelijk van de Islamitische Republiek zouden moeten organiseren en hun eigen eisen stellen in onafhankelijke betogingen op straat. Wanneer zij zich zouden voegen aan deze 'groene stroom', zouden ze erin opgelost worden. Zij zouden eventueel in deze demonstraties mee kunnen lopen, maar dan duidelijk, zoals de groenen, met rode polsbanden en bandana's om zichzelf herkenbaar te maken.

Wat betreft de oproep van Prime is mijn bedoeling niet dat men ee niet aan deel zou moeten nemen, maar dat men, d.m.v. van rode polsbanden en T-shirts etc., duidelijk zou moeten maken dat men geen van beide partijen (Mousavi en Ahmadinejad) steunt.


Hackers verenigd? 
MM - 22.06.2009 15:46

Op de #Iran tweets van twitter.com, roept men opnieuw op tot aanvallen op sommige vijandelijke sites. De eerdere aanvallen op Iraanse overheidssites waren contra-produktief, omdat daardoor ook de activisten minder snelheid kregen.

Hier bijv. twee sites die er zeker om vragen:
- STOP houston based theplanet.com from hosting Ahmadinejads kayhannews.ir
- This site  http://bit.ly/aareA is used to find protesters. Please shut it down

Ook hier lijken hackers verenigd te zijn en het gaat om de doelstelling.

verboden boek 
Harry O. - 22.06.2009 16:07

 http://boingboing.net/2009/06/16/cyberwar-guide-for-i.html
MM 
- - 22.06.2009 17:42

Wellicht handig om te weten voor Indymedia lezers:
MM = Marc Metzelaar, antisemitische complotfreak. Of het nu gaat om 11/9, Bilderberg of de CIA: oeverloze onzin gegarandeerd.
-- = EW? 
-- - 22.06.2009 21:13

-- = E.W.&subcult?
complot/samenzwering ? 
linkert - 23.06.2009 00:52

AC video: CIA, Iran and the Election Riots - June 14, 2009
 http://www.youtube.com/watch?v=GRwUZ-u6KFo

The CIA and the Iranian experiment  http://www.voltairenet.org/article160670.html

 http://www.wired.com/dangerroom/2009/06/iran-activists-get-assist-from-anonymous-pirate-bay/

 http://pakalert.wordpress.com/2009/06/18/bbc-caught-in-mass-public-deception-with-iran-propaganda/

 http://pakalert.wordpress.com/2009/06/16/proof-israeli-effort-to-destabilize-iran-via-twitter/

 http://pakalert.wordpress.com/2009/06/18/cia-has-distributed-400-million-dollars-inside-iran-to-evoke-a-revolution/
recent nieuws (twitter/youtube) 
MM - 23.06.2009 01:56

Iran Election Protest in Tabritz 22 June
 http://www.youtube.com/watch?v=w2rgkFbtVPs

Student(s) Shot Dead By Militiamen Iran
 http://www.youtube.com/watch?v=wbbgB720DEw
 http://www.youtube.com/watch?v=5x9TBuMn87s

Verslag van de za. 20 juni
 http://iran.whyweprotest.net/showthread.php?p=10043#post10043

Verslag van zo. 21 juni
 http://iran.whyweprotest.net/news-current-events/1751-green-brief-5-niteowl.html#post13395

Verslag van ma 22 juni nog niet uit, maar verschijnt hier?
 https://twitter.com/search?q=%236#search?q=%236

Voor morgen -dinsdag- wordt opgeroepen tot een nationale staking.
Nee, maar is 'ie wel: 
MM - 23.06.2009 08:55

The Green Brief #6 - NiteOwl
 http://iran.whyweprotest.net/news-current-events/1966-green-brief-6-niteowl.html
These are the important happenings that I can positively confirm from Monday, June 22 in Iran. (If I cannot positively confirm, I have indicated that I can't.)
laatste nieuws Guardian-Live 
MM - 23.06.2009 17:21

Steeds ververst met laatste info & video's:
 http://www.guardian.co.uk/global/blog/2009/jun/23/iran-crisis
7.5 x 2.5 inch penis pump has a bulb-pump 
7.5 x 2.5 inch penis pump has a bulb-pump - 28.06.2009 23:34
7.5 x 2.5 inch penis pump has a bulb-pump with easy release valve. Some men swear by the use of pumps as effective tools for increasing size, while others think pumps have no lasting effect. Pumps can extend length while using, but the question is, will the penis return to original size after using? Unfortunately, we do not have that answer and can not guarantee or be responsible for any results.

GoodTimeAdultToys.com


Tight Virgin masturbator made from realistic Futurotic material with intact hymen. Just like the first time! If you never got the chance to bang a virgin, then try this mastrubator. Super soft and tight Futurotic masturbator with an intact hymen.

GoodTimeAdultToys.com


Increase your size and your lover's satisfaction with this complete penis englargement system. It includes an instructional video, magazine, and professional grade, trigger-activated pump. Maintain your erection as long as you wish, included is an adjustable comfort fit erection ring that will adjust to fit any size penis. Makeover your manhood and learn once and for all if bigger really does equal better. You'll be amazed by your own body!

GoodTimeAdultToys.com


06-14-2009 Latina lipstick Roxy munches some plump and juicy pussy - 4 Movies
06-14-2009 Hot lactating Latina Rosa squeezes out her milkinto a glass - 16 Pictures
06-14-2009 Asian shemale Uma smokin lustious exotic nude solo posing her cock - 15 Pictures
06-14-2009 Horny Asian School GIrl Lana Violet Fucks Two Old Men in Jurassic Cock for Cum - 4 Movies
06-14-2009 big boob porn babe Aubrey Addams abducted by big cock alien breeder - 15 Pictures
06-14-2009 tattoed beefy gay diesel dudes fucking and sucking cock - 14 Pictures
06-14-2009 Sexy nubile filipina schoolgirl strips her skimpy uniform - 16 Pictures
06-14-2009 Blonde Pornstar Hardcore Babe Smoking Tattoo Big Cock Blowjob Doggystyle Big Tits Cumshot Facial - 4 Movies
06-14-2009 ebony plumper slut with huge hooters n big booty fingered deep in fat pink pussy n squirting - 16 Pictures
06-14-2009 A major busty babe strips naked and show her gigantic boobies while pussy masturbating - 4 Movies
06-14-2009 Two barely legal teens take a hardcore pussy pounding inside the locker room - 16 Pictures
06-14-2009 Delicious blonde girl with smooth skin strips and spreads her pink pussy - 16 Pictures
06-14-2009 Trapped in the plastic vacuum bag by the sadisitic warden - 6 Movies
06-14-2009 Cute redhead teen babe with barely legal body fucked hard - 4 Movies
06-14-2009 Stara enjoys it when her complete body is wrapped tightly in black tape A really bizarre fetish fun - 4 Movies
06-14-2009 Beautiful Bondage Slave Sluts Are Cruelly Bound Severely Gagged And Brutally Abused - 15 Pictures
06-14-2009 Filthy Bailey masturbates with her latex gloves in the kitchen - 16 Pictures
06-14-2009 Horny blonde tgirl at home playing with her hard cock - 15 Pictures
06-14-2009 Daddy wears piss soaked undies and tshirt during a family sex piss party - 16 Pictures
06-14-2009 Humiliation pain slave Emma Louise in kinky nosehook degradation and bdsm torments - 16 Pictures
06-14-2009 Smokin hot big titty Milf sucks studs cock and gets drilled - 16 Pictures
06-14-2009 Mom parties totally naked with other family members in her home - 16 Pictures
06-14-2009 Skintight jodhpurs long legs english milf is shackled at her ankles - 15 Pictures
06-14-2009 Busty bitch in pvc smoking and spreading pussy exclusive pictures - 12 Pictures
06-14-2009 Three beautiful teen lesbians strip, then suck breasts and pussies - 16 Pictures
06-14-2009 British bdsm slavegirls pussy caning and painful training in the dungeon - 5 Movies
06-14-2009 Horny ebony lesbians worshiping toes and licking wet pussy - 4 Movies
06-14-2009 Brunette plumper pornstar Ruth Santana enjoys hardcore sex on the couch - 4 Movies
06-14-2009 Natural Busty Blonde Ellie Jay Shows Off Her Generous Curves In The Garden - 16 Pictures
06-14-2009 Pretty brunette pornstar Tory Lane enjoys dildo anal sex in solo acions - 4 Movies
06-14-2009 A latino dude sucking and getting fucked by smooth black muscle - 20 Pictures
06-14-2009 Busty housewife gives her loyal but imperfect subject a good caning - 7 Movies
06-14-2009 Skinny thai babe Veronica T is hammered after giving blowjob on couch - 4 Movies
06-14-2009 Nicole Sheridan in latex and pantyhose forces her female slave to suck her feet - 3 Movies
06-14-2009 Blonde milf strips her suit and lingerie to pose in stockings - 16 Pictures
06-14-2009 Shemale blonde gets ready for some deep linking with straight guy - 4 Movies
06-14-2009 Hot Blonde Teen Sucking And Fucking A Black Horny Guy - 20 Pictures
06-14-2009 Wild Party - Taking drugs leads to a brutal outdoor bullwhipping - 12 Pictures
06-14-2009 Hot brunette teen beauty has her toes sucked and pussy licked by a handsome guy - 12 Pictures
06-14-2009 Dark hair beauty strips out of the minidress to show off panty - 16 Pictures
06-14-2009 Cute latina babe Vicktoria doing a huge cock outside and in the pool - 20 Pictures
06-14-2009 Yillie Fresh the Spanish beauty gets humiliated and fucked outdoors - 6 Movies
06-14-2009 Cherry Torn gets triple rough fucked by three poker players - 15 Pictures
06-14-2009 Mandy May with big tits and bound poses her body in kinky latexwear - 16 Pictures
06-14-2009 Lexi Belle rope bound and fucked by Master like a whore slave - 6 Movies
06-14-2009 Luscious Asian hottie bent over for a massive pussy hammering - 3 Movies
06-14-2009 Hot Horny Slutty Milf Posing On Her Bed Showing Pussy and Tits - 15 Pictures
06-14-2009 Hot Horny Slutty Milf Posing On Her Bed Showing Pussy and Tits - 15 Pictures
06-14-2009 Naughty Asian teenage nurse inspecting a horny pussy and waiting for cock fuck - 3 Movies
06-14-2009 Horny Latina Teen Lucy Van Angel spreading wide in silky Pantyhose - 17 Pictures
06-14-2009 When he drops hot wax onto her entire body, she makes strange sounds and sighs. Pleasure or Pain? - 18 Pictures
06-14-2009 Ame skinny amateur toy fucking mature asian milf hardcore fucking - 15 Pictures
06-14-2009 Liz horny amateur cock sucking mature asian milf hardcore fucking - 3 Movies
06-14-2009 Muscular boy fucks a girl between her feet and in her pussy too - 15 Pictures
06-14-2009 Bitch whipped, burned, clamped and humiliated with a speculum and a buttplug tail until she cries - 6 Movies
06-14-2009 Hot brunette aimee sweet strip and teasing along the hallway - 4 Movies
06-14-2009 Naughty bigtitted brunette peeing while masturbating - 4 Movies
06-14-2009 Hot Indian Housewife Sucks Off Her Husband and fuck Couple Of Times In These Real Wife Sex Videos - 4 Movies
06-14-2009 Best friends turn enemy as this hot sexy babe was stripped bound and gagged by her friend - 15 Pictures
06-14-2009 Big tit ebony mature babe plays interracial bondage games - 6 Movies
06-14-2009 Busty babe Envi Lynne fucked just as she loves so much - 15 Pictures
06-14-2009 Lusty white mom sucking and riding huge black cock - 19 Pictures
06-14-2009 Smoking British Blonde Petite Milf Big Tits Fishnet Stockings Big Cock Blowjob Doggystyle Facial - 16 Pictures
06-14-2009 We strongly believe that women are like wine and get better with age - 18 Pictures
06-14-2009 Stunning bigtit brunette fucking herself with a silicone sextoy - 15 Pictures
06-14-2009 Gin a sexy Mature Asian women slut who loves to please her man - 15 Pictures
06-14-2009 Secretary getting her pussy licked on her desk after hours will they be discovered - 18 Pictures
06-14-2009 Babe smoking a ciggy and sucking on it like a full dick - 17 Pictures
06-14-2009 Blonde housewife Annie in boots and bouncing on a cock - 4 Movies
06-14-2009 hot japanese newhalf kana with a sexy tan modeling nude - 15 Pictures
06-14-2009 Hot black milf beauty deep throats white cock and gets a facial - 16 Pictures
06-14-2009 Redhead coed Mariah fucks her juicy twat with her toy - 4 Movies
06-14-2009 Bella Rossi wants to be a slave girl her tits and pussy tested - 6 Movies
06-14-2009 Julia Crown in black stockings bound and leashed by lezdom Ashley Bulgari - 16 Pictures
06-14-2009 Lady Sonia in black stockings is chained and made to blowjob black dildo - 15 Pictures
06-14-2009 Dia Zerva is dominated by Lezdom girls Bella Rossi and Lorelei Lee - 6 Movies
06-14-2009 Longlegged hot lass with huge enthusiasm sucks great stick and which this next blows gets - 16 Pictures
06-14-2009 Sweaty group sex in dirty warehouse featuring Susan Reno and Kat Noir - 16 Pictures
06-14-2009 Blonde Pornstar Hardcore Schoolgirl Babe Big Cock Blowjob Doggystyle Facial Cumshot Panties Petite - 4 Movies
06-14-2009 Horny long haired asian giving a perfect blowjob and takes a nice cock in her tight oriental pussy - 4 Movies
06-14-2009 New amateur blonde Carola Cott training on bicykle and shows ass - 15 Pictures
06-14-2009 Amzing brunette babe with perfect hot ass rubbing her clit in public - 4 Movies
06-14-2009 Pink shaved pussy of a beautiful pigtail fresh blonde is getting drilled by a lucky dildo - 4 Movies
06-14-2009 Blonde college babe spreads bald pussy after upskirt view of tiny red thong - 16 Pictures
06-14-2009 Heavenly blonde teens licking and finger fucking hard pink wet pussies - 4 Movies
06-14-2009 Real Amateur Teen Pain Slaves Being Sadistically Bound Gagged Tortured And Abused - 20 Pictures
06-14-2009 Hot amateur wives and moms from nextdoor fucked and exposed - 15 Pictures
06-14-2009 Amazing lesbian babes tribbing wet pussy and toying asshole with dildo - 16 Pictures
06-14-2009 Sexy rollergirl Misty Stone flaunting her tight bod and firm round ass - 16 Pictures
06-14-2009 Gorgeous blonde girls tongueing and fingering pink wet pussy hardcore - 4 Movies
06-14-2009 Horny blonde wife with big round tits sucking and riding cock hardcore - 4 Movies
06-14-2009 Sexy brunette babe with hot ass sucking cocks and getting analy banged - 16 Pictures
06-14-2009 Horny blonde wife with big round tits sucking and riding cock hardcore - 16 Pictures
06-14-2009 Cute vintage star Tiffany Minx sucks gets eaten and drilled - 4 Movies
06-14-2009 Girls suck and tease a big cock of their boy, he has a huge cock and then fuck him - 15 Pictures
06-14-2009 Sexy muscle twink luke getting naked and jerking his hard cock - 6 Movies
06-14-2009 Hairy mature pussy stretched by full fist and huge toys - 20 Pictures
06-14-2009 Redhead milf strips her black panties and poses naked on the bed - 18 Pictures
06-14-2009 Brunette babe Gabriela Gorgeous has cum brushing after giving nice blowjob - 4 Movies
06-14-2009 Chastity Lynne gets fucked and blasted with a creamy cum facial - 16 Pictures


aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.