english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Onderzoek naar 'links activisme' voor 'Politie & Wetenschap'
Joke Kaviaar - 29.01.2010 15:04

Voor een onderzoek 'naar links activisme in Nederland' kwam een mail binnen van een meneer L.P. (Laurens) van der Varst Msc, onderzoeker. Het onderzoek wordt gedaan door COT.

Stemmingmakerij tegen het hebben van (radicale) ideeën!
Stemmingmakerij tegen het hebben van (radicale) ideeën!

“Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij veiligheidsvraagstukken en crisissituaties.”
Website:  http://www.cot.nl

Een snel internet onderzoekje leverde op dat COT onderdeel is van AON. “Aon is toonaangevend dienstverlener op het gebied van Risicomanagement, Employee Benefits en Verzekeringen.”
Website:  http://www.aon.com/netherlands/

Meneer van der Varst is gespecialiseerd in polarisatie en radicalisering: “Binnen het COT Instituut voor Veiligheids-en Crisismanagement is hij werkzaam binnen het team crisismanagement. Laurens legt zich toe op evaluaties van crisis en rampen en onderwerpen op het terrein van sociale veiligheid (polarisatie en radicalisering).”

De mail:

“Het COT doet in opdracht van Politie & Wetenschap onderzoek naar links activisme in Nederland: bestaat dit nog in de 21ste eeuw, in welke varianten en hoedanigheden en voor welke actiethema's (globalisme, mensen- en rechtenrechten, antifascisme) zet men zich in?

In dit kader nemen wij interviews af met deskundigen, maar ten behoeve van de objectiviteit willen wij tevens graag de opvattingen en ideeen van enkele actiegroepen zelf meenemen. Het verzoek is dan ook of het mogelijk is een afspraak met u te maken voor een interview. Wij stellen het erg op
prijs indien u bereid bent hierover met ons van gedachten te wisselen.”

Website Politie & Wetenschap:  http://www.politieenwetenschap.nl

De mail deed me denken aan de zogenaamd vriendelijke rechercheur die tijdens een verhoor op gegeven moment zegt: “Maar we willen graag jouw kant van het verhaal horen.”

Het lijkt me niet verstandig om aan een dergelijk onderzoek mee te doen, het geeft alleen maar inzage in zaken waar ze niks mee te maken hebben. Als andere mensen of groepen ook zoiets hebben ontvangen: geef het door aan buro Jansen en Janssen!
 http://www.burojansen.nl/
 info@burojansen.nl


- E-Mail: info@jokekaviaar.nl Website: http://www.jokekaviaar.nl
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
onder en overzoeken 
casus - 29.01.2010 16:51

In deze samenhang moet men gaan nadenken over wat voor uitwerkingen zulke onderzoeken in het algemeen kunnen hebben, en met name hoe het kan uitpakken als men welles nietes eraan medewerkt.Het meest recente voorbeeld is het rapport over krakers in amsterdam anno 2009, waar de onderzoekers wel medewerking is verleend.

Het rapport zelf is eigenlijk best accuraat uitgepakt, zeker als men het tegen de achtergronden van de ronkende verhalen houdt die de tegenstanders van kraken zo in het openbaar hebben opgehangen. Ook de conclusuies waren best opmerkelijk, met name stond er in dat, gezien activiteiten en profiel van de amstersdamse krakers in 2009, weinig waar blijkt te zijn van de griezelverhalen van kraakverbieders, telegrof en dergelijke. Uiteindelijk heeft de (eerste) kamercommissie die nu bezig is om voor het debat over hets kraakverdod data te verzammelen, zelf het rapport aangevraagd. Men moet zich uiteraard niet rijk rekenen, maar, gezien het feit dat dit nogal van argumenten van de indieners van deze wet onderuithaalt en bovendien de vindingen van de Raad van State erover bevestigt ( 'er is geen onderzoek, die komt uit de onderbuik'), is dit toch een behoorlijke demper geweest.

Wat de opstellers van het rapport betreft, valt natuurlijk nog op van alles kritiek uit te oefenen. Zo staat er voor een wetenschappelijk rapport veels te veel expliciete data in, die voor de conclusies ervan niet echt noodzakelijk zijn, maar dat doet evenmin aan de effecten ervan iets af, als het feit dat dit toch wel uit dezelfde hoek komt (politie en wetenschap) dan wat het COT hier kennelijk wenst te produceren.

Politiek en strategisch gezien is dit allemaal inzoverre interessant, als, zelfs als links activisme in al zijn vormen heftig en gewelddadig zou zijn, een zekere berekenbaarheid (ook) betekend, dat men als links activist behoorlijk politieke druk kan uitoefenen, zonder gelijk iedere keer alles in de fik te moeten te steken. Iets in de trant van: in het rapport komt te staan, dat bepaalde manieren van handelen van de overheid (of zelf particulieren) tot dikke rellen gaan leiden. In het gevolg worden deze dingen niet gedaan (of zelfs door de overheid tegengehouden), om de rellen te vermijden.

Uiteraard is het belangrijk goed na te gaan denken wat men dan aan onderzoekers verteld (en wat niet, hehe), en met name om niet via zo een rapport interne onvrede te gaan uitdragen. In iedere geval wordt dan de conclusie en beeldvorming niet overgelaten aan de tegenspelers.

Aan het eind van de rit is zoiets uietraard alleen een overweging waard, als het doel van het activisme niet de rel is, maar de reden waarom men zo een rel zou trappen ...simpel 
NN - 29.01.2010 18:08

Het is eigenlijk vrij simpel: als je de onderzoeker niet persoonlijk goed kent of weet dat hij/zij te vertrouwen is gewoon NIET meewerken. Onderzoekers hebben namelijk nogal de neiging om zgn "neutraal" onderzoek te doen voor "de wetenschap" wat niets meer inhoud dan voor de status quo bepaalde verschijnselen inzichtelijk maken. meewerken met dergelijke onderzoeken betekend dan hetzelfde als een uitgebreide verklaring geven aan een politieagent als je gearresteerd bent: Niet doen!

Onze onvoorspelbaarheid en dat de overheid weinig inzicht heeft (of eigenlijk al teveel!) in hoe mensen te werk gaan en vooral waarom is onze kracht! Dit zelf de overheid en haar onderzoekers laten afbouwen is niet alleen dom, maar ook gevaarlijk.

Ooit wel eens onderzoeken gelezenn van Politie & Wetenschap? Ik wel en daar zou ik echt NOOIT aan mee willen werken.

Ho! Wacht even! 
Kraker wondende te Amsterdam - 29.01.2010 18:08

D'r wordt hier een suggestie gedaan dat het soms goed is om aan onderzoeken mee te doen, en men noemt het recentste rapport van de Politie Academie.

Als eerste Is bij dit genoemde rapport niet expliciet de medewerking verleend!! Een paar van die onderzoekers hebben ongevraagd aapjes lopen kijken op veel plekken. Hadden ze namelijk gevraagd, dan waren die onderzoekers zonder pardon de straat opgegooid! Misschien dat er een enkele kraker zo dom was geweest om zich te laten interviewen, het gros van de mensen wist niet dat ze bekeken wordt en zijn niet zo dom of zo hypocriet om de autoriteiten meer voer te geven om buitenparlementaire, onafhankelijke, autonome (etc.) groepen actievoerders aan te kunnen pakken!

Daarnaast geldt voor dit rapport, maar ook voor het hierboven genoemde toekomstig rapport, dat men inzicht in een bepaald gegeven wil krijgen, zodat men er beleid op kan maken. Altijd en eeuwig zijn dat soort onderzoeken (en al zeker zoiets wat door partijdige organisaties als het COT of de politieacademie uitgevoerde onderzoeken) bedoel om een groep of beweging in kaart te brengen, zodat deze beter gecontroleerd wordt.

Je laat je gewoon weg niet in je eigen keuken kijken en het de autoriteiten gemakkelijk maken om activisten in te kapselen, in te kaderen en te controleren! Je gaat als een gearresteerde niet bij de smeris lopen lullen, dus je gaat ook niet bij de autoriteiten die oa de smeris aansturen alsnog lopen lullen.

Verder hiero een stukkie wat Rote Hilfe in Duitsland over een soortgelijk onderzoek in Berlijn heeft geschreven (helaas in het Duits):

- Warnung vor Studie zur Gewalt am 1. Mai in Berlin -

Pressemitteilung der Roten Hilfe e.V. OG Berlin

Rote Hilfe e.V. warnt vor Zusammenarbeit mit dem Forschungsteam der Freien Universität (FU) Berlin unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Hoffmann-Holland, welches im Auftrag des Berliner Innensenats und Verfassungsschutzes eine Studie über sogenannte "Gewalt am 1. Mai 2009" ausarbeitet.

Wir rufen ausdrücklich dazu auf dem Forschungsteam KEINE INTERVIEWS zu geben!

Der Innensenat hat an der FU Berlin eine Studie zur Gewalt am 1. Mai in Auftrag gegeben. Wie schon bei der Studie des Verfassungsschutzes "Im Fokus: linke Gewalt in Berlin" sollen auch bei dieser Studie "Ermittlungsverfahren nach Festnahmen" die Grundlage bilden.
Um der Forschungsarbeit darüber hinaus einen neuen, "ausgewogenen" Anstrich zu verleihen, sollen im Rahmen der Studie Interviews mit am 1. Mai "Beteiligten (auch nicht straffälligen Personen)" geführt werden. Die Interviews sollen zwar angeblich "anonym" gehalten werden, allerdings geht es offensichtlich darum, mehr Informationen über Strukturen der Linken ("mittelbare und unmittelbare politische Bezüge") zu sammeln. Eine Aufgabe die eigentlich vom Verfassungsschutz ausgeübt wird.

Dieser lobt in der bereits veröffentlichten Studie "Im Fokus: Linke Gewalt in Berlin" die neue Arbeit bereits im voraus: "Ergänzende und weiterführende Erkenntnisse verspricht auch eine Studie der FU Berlin über die Gewalt am 1. Mai 2009 in Berlin. Dieser universitären Studie ist eine größere Methodenvielfalt möglich als dem Verfassungsschutz. Zum Beispiel wird die Untersuchung stärker auf qualitative Indikatoren wie zum Beispiel Befragungen von Beteiligten (auch nicht straffälligen Personen) beruhen.(...)"

Völlig außer Acht gelassen wird wieder, dass Verhaftungen wie auch Ermittlungen und Verurteilungen gerade am 1. Mai politisch motiviert sind und willkürlich durchgeführt werden, sowie dass die Gewalt am 1. Mai vor allem von PolizistInnen ausgeht.

Das Ziel dieser Studie ist es das Klischee vom "gewalttätigen Chaoten" zu bestätigen, die Revolutionäre 1. Mai Demonstration zu kriminalisieren sowie linke Strukturen auszuspionieren.

Außerdem ist die Arbeit des universitären Forschungsteam auch datenschutzrechtlich fragwürdig, weil nach eigenen Angaben sogar staatsanwaltliche Ermittlungsakten, sowie Angaben des Verfassungsschutz herangezogen werden sollen.

Von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der Forschungsgruppe wurden schon an zahlreiche linke Organisationen - von solid bis zur Roten Hilfe e. V. - E-Mails geschrieben, in denen um die Weitervermittlung von InterviewpartnerInnen gebeten wird.

Die Rote Hilfe e.V. OG Berlin warnt vor jeder Zusammenarbeit mit dem Forschungsteam der FU Berlin.

Wir rufen ausdrücklich dazu auf dem Forschungsteam KEINE INTERVIEWS zu geben.

Quellen:

* Forschungsdesign www.fu-berlin.de/maistudie
* Verfassungschutzbericht "Im Fokus: Linke Gewalt in Berlin"


zie ook 
Nuansa - 29.01.2010 18:18

Zie ook:
Nuansa, Kennis - en Adviescentrum Polarisatie en Radicalisering
 http://www.nuansa.nl/

"Leerlingen in boerka die geen hand willen geven, brandstichtingen in de moskee en extremisten die medewerkers uit de bio-industrie lastig vallen. Is het (puberale) rebellie, polarisatie of zelfs radicalisme? Het is belangrijk onderscheid te leren maken.

Nuansa is er voor iedereen die vragen heeft over polarisatie en radicalisering. Wijkagenten, docenten, ambtenaren, jongerenwerkers, onderzoekers, ouders en jongeren; kortom, iedereen is welkom met vragen.

Nuansa verstrekt informatie over alle typen radicalisering en polarisatie, zoals extreemrechts, islamistisch radicalisme, dierenrechtenextremisme en asielgerelateerd links extremisme. Onze focus ligt niet alleen op extremisme, maar juist ook op eerdere stadia van polarisatie. Denk hierbij aan (interetnische) spanningen, incidenten met jongerengroepen en conflicten tussen bevolkingsgroepen. Wij helpen u door het verstrekken van gerichte informatie, en kunnen u in contact brengen met andere professionals. Daarnaast kunnen we u van dienst zijn door het geven van workshops over radicalisering en polarisatie. Die zijn trouwens kosteloos.

Niet alleen kennis afkomstig uit wetenschap en beleid is relevant, maar juist ook praktische inzichten van uitvoerders. Twijfel niet om ons te raadplegen als u vragen heeft. We zijn echter geen meldpunt. Casussen kunt u met ons bespreken, maar wij beoordelen niet of een jongere gevaarlijk radicaliseert. Als u denkt dat er mogelijk een gevaarlijke situatie ontstaat, neem dan contact op met uw plaatselijke politie via 0900-8844 of in spoedeisende gevallen via 112."
- Warning of study on violence on 1 May in Be 
auto-translate - 29.01.2010 18:24

- Warning of study on violence on 1 May in Berlin --

Press release of the Red Aid e.V. OG Berlin

Rote Hilfe eV warns against cooperation with the research team at the Free University (FU) Berlin, headed by Prof. Dr. Klaus Hoffmann-Holland, which commissioned the Berlin Innensenats Verfassungsschutz and a study of so-called "force on 1 May 2009" preparing.

We call this explicitly on the research team to give NO INTERVIEWS!

The Innensenat has at the Free University Berlin, a study on violence on 1 May be commissioned. As with the study of the Constitution "In Focus: left power in Berlin" are also in this study, "according to investigative detentions" are the foundation.
To give the research work, moreover, a new "balanced" whitewash, intended as part of the study on 1 interviews with Be held May "parties (including non-delinquent persons). The interviews are indeed supposed to be "kept anonymous, but it is obviously a matter of collecting more information on the structures of the left (direct and indirect political references") to. A task which is actually exercised by the Constitution.

This advance praise in the already published study, "In Focus: Left Violence in Berlin," the new work is already in: "Supplementary and advanced knowledge also promises a study by the University of Berlin about the violence on May 1, 2009 in Berlin. This is university study a greater variety of teaching methods as possible to the Constitution. For example, the study is more qualitative indicators such as surveys of stakeholders (including non-delinquent persons) are based .(...)"

Completely ignored is again, that arrests and convictions as well as investigations just on 1 May are politically motivated and carried out arbitrarily, and that the force on 1 May emanating especially from police officers.

The aim of this study is the cliche of "violent chaotic confirm" that the Revolutionary 1st May criminalize demonstration and spy left structures.

In addition, the work of the university research team is also questionable data protection, because according to own statements, even prosecutorial investigation records, and details of the Constitution are to be used.

Scientific staff of the research have already written to many leftist organizations - from solid to the Red Aid eV - E-mails will be asked where the transmission of interviewees.

Die Rote Hilfe eV OG Berlin warns against any cooperation with the research team at the Free University of Berlin.

We call this explicitly on the research team NO INTERVIEWS give.

Sources:

* Www.fu-berlin.de/maistudie research design
* Constitutional Protection report, "In Focus: Left Violence in Berlin"
German publication 
NN - 29.01.2010 18:53

Im Fokus: Linke Gewalt in Berlin -

the german publication "Im Fokus: Linke Gewalt in Berlin" can be found at:
 http://www.berlin.de/imperia/md/content/seninn/verfassungsschutz/fokus_linke_gewalt_2009.pdf
German study 
NN - 29.01.2010 18:58

About the German study (how the "Free" University of Berlin puts in):
(from:  http://www.jura.fu-berlin.de/einrichtungen/we2/professoren/ls_hoffmannholland/projekte/1_mai_studie_berlin/)

Studie zum 1. Mai 2009

Die Freie Universität Berlin, Lehrstuhl für Kriminologie und Strafrecht, führt eine wissenschaftliche Studie über die Ereignisse am 1. Mai 2009 in Berlin durch. Zum einen werden dafür Akten der laufenden Ermittlungsverfahren analysiert.Diese spiegeln aber nur die selektive Sichtweise der Strafverfolgungsbehörden wider. Um ein umfassendes Bild der Ereignisse zu gewinnen, sollen unabhängig davon TeilnehmerInnen der Veranstaltungen rund um den 1. Mai 2009 in Kreuzberg über ihre Eindrücke befragt werden. Dafür suchen wir InterviewpartnerInnen, die bereit sind, über ihre Wahrnehmungen zu berichten.

Die Interviews werden von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der FU Berlin an einem Ort Deiner Wahl durchgeführt und dauern ca. eine Stunde. Es werden keine Hinweise zur Identifizierung der TeilnehmerInnen erhoben. Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Alle Interviews werden an der Freien Universität ausgewertet und nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Aus der wissenschaftlichen Studie können keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden.

Wenn Du über Deine Erlebnisse am 1. Mai 2009 berichten willst, kannst Du zu uns bis zum 15.12.2009 Kontakt aufnehmen:
Forschungsteam 1. Mai 2009 in Berlin
Telefon: 030 – 838-54716
E-Mail:  maistudie@rewiss.fu-berlin.de
Homepage:www.fu-berlin.de/maistudie

Oder persönlich am Lehrstuhl für Kriminologie und Strafrecht an der Freien
Universität Berlin, Boltzmannstr. 3 (U-Bahnhof Thielplatz), Raum 3316.

----------

autotranslated:

Study 1 May 2009

The Free University of Berlin, Department of Criminology and Criminal Justice, conducting a scientific study of the events on 1 Through May 2009 in Berlin. Firstly, it acts analysiert.Diese the ongoing investigation, but only reflect the selective perception of the law enforcement authorities. To gain a comprehensive picture of events that are independent of participants of the events around the 1 May 2009 in Kreuzberg are asked about their impressions. We are looking for interview partners who are willing to speak about their perceptions.

The interviews are conducted by scientific staff of the Free University of Berlin in a location of your choice and take about an hour. There is no evidence collected to identify the participants. Participation in the interviews is voluntary. All interviews are evaluated at the Free University and used only for scientific purposes. From the scientific study, no conclusions can be drawn to a specific individual.

If you are about your experiences on 1 Want to report in May 2009, you can contact us until 15/12/2009 Contact:
Research team 1 May 2009 in Berlin
Phone: 030 - 838-54716
E-mail:  maistudie@rewiss.fu-berlin.de
Homepage: www.fu-berlin.de/maistudie

Or in person at the Department of Criminology and Criminal Law at the Free
University of Berlin, Boltzmannstr. 3 (U-Bahn Thielplatz), Room 3316th

Website: http://www.jura.fu-berlin.de/einrichtungen/we2/professoren/ls_hoffmannholland/projekte/1_mai_studie_berlin/
 
onder en overzoek 
labrat - 30.01.2010 18:13

Ik vindt de opstelling van de Rote Hilfe lichtelijk paranoide eigenlijk. Is er nou echt geen verschil tussen justitie en rechtswetenschappen of politie en criminologie?

En zelfs als politie en justitie de opdrachtgevers zijn, is het weinig aannemelijk dat zoiets echt ter opsporing moet dienen. Uiteraard kan uit iedere publicatie, die over een sociale beweging verschijnt. een opsporingsconclusie worden getrokken, maar dat geldt ook voor wat in de pers komt te staan en de publicaties van zo een beweging zelf.

Sociale wetenschappers zijn in deze weliswaar door beleidsmakers aangesteld, wat echter niet betekend dat hun vindingen en vooral hun methode erg doelgericht zijn (in de zijn van beleid, bv opsporing). Sterker nog, zo een onderzoek levert eigenlijk alleen echt toegevoegde waarde voor een opdrachtgever op, als het langs de echte maatschappelijke lijnen wordt gevoerd. Aan een propagandistisch onderzoek , waar zo een beweging dan als de 'vijand' wordt afgeschildert, met het doel haar te 'vernietigen', heeft niemand iets. Bovendien wordt soortgelijks al door de rioolpers verzorgd, dus geen wetenschapper voor nodig!

Zulke onderzoeken richten zich op beleidsvorming en niet beleidsuitvoering. Hun resultaten dienen meer ter rechtvaardiging van een bepaalde manier van (overheids)optreden, dan ter ontwikkeling van zo een manier, laat staan het leveren van concrete informatie voor een reeds bestaande aanpak. Deze onderzoeken zijn evengoed alleen maar dan voor zo een doel geschikt, als ze juist niet propagandistisch of op opsporing gericht zijn. Anders worden ze niet serieus genomen en werken niet of zelfs afterrechts.

De gang van zaken rond het kraakverbod zijn daarvan een schoolvoorbeld. Nadat de indieners zich hebben beroepen op krantenartikelen, op wat opgefokte agenten en huiseigenaren in hun procesverbalen en brieven hebben gezet, en wat onbenullen zoals Baas van het Wout in zijn zwartboek heeft gezet. De raad van state maakt daar in zijn advies over het wetsvoorstel gehakt van, door te stellen dat de noodzaak van zo een wet niet door betrouwbare data uit betrouwbare onderzoeken kan worden aangetoond.

Het eerste desbetreffende wetenschappelijk onderzoek was dan het hier eerder genoemde rapport kraken in amsterdam 2009, waarin dan weer staat dat er dus niets ergs aan de hand is met de amsterdamse krakers. Met name weinig van de gebruikelijke cliches die tot heden ter rechtvaardiging van een kraakverbod hebben gediend , komen er in voor. Wat wel voorkomt wordt op simpele manier ontkracht. Nu kan veel gezegd worden over dit rapport, de toegepaste methode en uiteraard de opstelling van de onderzoekers , die hun opdrachtgever dus niet of onvoldoende hebben genoemd. Het politieke effect ervan blijft.

Ik denk dat men ook tegen de fu-berlin onderzoek naar de 1 mei demos/rellen/feesten daaro op zo een manier moet aankijken. Het onderzoek moet verhelderen waarom mensen deze rel trappen, van hun expliciete en onderliggende sociale eisen zijn en vooral hoe men ze op een manier kan tevredenstellen dat het feest ook zonder een grote matpartij kan plaatsvinden.

Ondanks het feit dat dit erg naar pacificatie klinkt, mag men niet over het hoofd zien, dat het op het vervullen of tenminste aanvaarden van de onderliggende eisen neerkomt, gans in tegenstelling tot de holle rethoriek van reactionaire politici, agenten en rechtse pers.

Net als de (niet zo reactionaire) pers is de sociale wetenschap dus uiteindelijk een politiek veld dat een sociale beweging kan bespelen om haar eisen in het publieke debat in te brengen. Sociale wetenschappers zijn daarbij veel vaker als bondgenoten te betreken dan hun opdrachtgevers zouden willen (of kunnen voorkomen). In het geval van universiteiten, en dan zelf rechten of criminologie, is het zelf fataal om het toneel helemaal aan de tegenstanders over te laten.

Een onderzoek bij verstek van de sociale beweging die onderzoekt wordt, is weliswaar nadelig van de geloofwaardigheid ervan, maar bij gebrek aan anders , gaat het resutaat toch alle voorpaginas halen en wordt als waar aangenomen.

Een soortgelijk onderzoek onder medewerking van (delen van) zo een beweging geeft (de deel van) de beweging die erbij betrokken is, de mogelijkheid om zich zelf op de kaart te zetten, of tenminste om de logica van de tegenstanders te beinvloeden, door op alle opgeworpen vraagstukken een doortastende aantwoord te hebben.

Zelfs aan het COT, dus een wetenschappelijk bureau dat risicoassesment voor verzekeringen doet, kan je dus iets nuttigs wijsmaken: met name dat de risicos van bv een nieuw bajesboot 'zeer groot' zijn, waardoor in het rapport staat dat 'de kosten voor een verzekering nagenoeg onbetaalbaar' worden, waardoor een gemeenteraad bijvoorbeeld 'met oog op hun begroting ervan afzien'.

Liberal mindset? 
NN - 30.01.2010 21:07

Anarchist Direct Actions: A Challenge for Law Enforcement -

How can ppl have such a trust to the government, science or whatever?
WHY would we even want to cooperate with the government or science?

Example 1 -->
An example of a nice "neutral" article is "Anarchist Direct Actions: A Challenge for Law Enforcement" by

RANDY BORUM
University of South Florida
Tampa, Florida, USA

and

CHUCK TILBY
Eugene (Oregon) Police Department
Eugene, Oregon, USA

This article provides a descriptive, operational analysis of the modern anarchist movement, emphasizing the actions of the criminal anarchists and implications for US law enforcement. It begins by explaining some core tenets of anarchist “theory,” and its relationship to violence, then describes the structure, tactics and tradecraft of militant anarchist activists. It concludes that Anarchism is a revolutionary movement,
not just a “protest group.” Clearly not all anarchists advocate or engage in violence, but some do. Those individuals and factions pose a particular concern to law enforcement. This article offers some practical recommendations to law enforcement for preventing and managing those direct action attacks that may compromise public safety.

It was published in studies on conflict and terrorism 2005
available for download @  http://chuck.mahost.org/weblog/anarchist_direct_actions.pdf

So in this research also activists were not afraid to cooperate with academics to give insight into what they were doing. Now they're all fucked up! Read the article and see for yourself, the abstract already tells enough: "This article offers some practical recommendations to law enforcement for preventing and managing those direct action attacks that may compromise public safety." in other words: by understanding the threat of these 'radicals' we can better police and neutralize them!

Example 2 -->

Book:
Eco-terrorism: radical environmental and animal liberation movements
 http://books.google.com/books?id=I-i09nTSSAkC&lpg=PP1&pg=PT3#v=onepage&q=&f=false

Example 3 -->
Just read on the Green Scare whatever happened with people cooperating with the government or academia. See for more info a great analysis by Crimthinc: "Green Scared? by Crimethinc - Preliminary Lessons of the Green Scare" @  http://www.crimethinc.com/texts/recentfeatures/greenscared.php

wow 
nn - 30.01.2010 21:18

"Ik denk dat men ook tegen de fu-berlin onderzoek naar de 1 mei demos/rellen/feesten daaro op zo een manier moet aankijken. Het onderzoek moet verhelderen waarom mensen deze rel trappen, van hun expliciete en onderliggende sociale eisen zijn en vooral hoe men ze op een manier kan tevredenstellen dat het feest ook zonder een grote matpartij kan plaatsvinden."

Het gaat er niet om mensen tevreden te stellen, maar juist de ongelofelijke oneerlijkheid van het kapitalistische systeem te laten zien. Pacificatie ligt op de loer zeg je? Meewerken met een dergelijk onderzoek betekend jezelf neer proberen te zetten als "goede" demonstrant, wat ook meteen criminalisering van de "andere" demonstrant inhoud.
ten einde ? 
doelrechter - 31.01.2010 01:00

@ nn wow

"Het gaat er niet om mensen tevreden te stellen, maar juist de ongelofelijke oneerlijkheid van het kapitalistische systeem te laten zien."

Teneinde wat precies te bereiken? de wereldrevolutie? goh, en zodra we die binnen hebben is alles opgelost zeker, dus hoeven we ook nu niet na te denken, wat er nou precies mis is met het kapitalissme, ten opzichte van ons eisen, wensen en dromen.

Niet dat een questionaire van een wetenschappelijk onderzoek invullen, mensen gaat leren om hun doelen te formulieren of een concrete stappenplan te bedenken, hoe ze zulke doelen kunnen bereiken. Als zoiets niet eerder gebeeurd is, kan men idd beter niet met de pers of een sociale wetenschapper gaan praten.

Wel is het nadenken over doelen en erover hoe die concreet te bereiken vallen evengoed noodzakkelijk, _voor_ men op een barricade klimt. Een openlijke directe politieke confrontatie is immers een serieuze en nogal gevaarlijke aangelegenheid.

Ik denk ook niet dat een dikke rel 'laat zien dat het kapitalisme ongelofelijk oneerlijk is'. Wel creëert zo een rel vaak de nodige aandacht, om wel allerlei informatie te kunnen slijten. Als dat zich dan tot een kretologie beperkt is de rel verspilde moeite.

In het ideale geval kan (aankondiging van) zo een rel echter voor de juiste omstandigheden zorgen, om een bepaald concreet sociaal doel met directe actie te bereiken. Bij zulke omstandigheden horen uiteraard ook een sluitend verhaal naar buiten toe en een goed actieplan.

Waar zon een sluitend verhaal dan wordt opgehangen, maakt weinig uit. Wel is belangrijk dat die tegen kritiek in de publieke arena met succes verdedigt kan worden. En zodra de bijhorende rel een keer getrapt is, staat men in de publieke arena zonder zo een verhaal dan ook met de mond vol tanden.

-----------------------------

Ik heb ook in het boven geposte "Anarchist Direct Actions: A Challenge for Law Enforcement" even doorgespitst. Ik krijg niet de indruk dat daarvoor iemand van een serieus te nemen anarchistisch collectief aan de opsteller ervan te woord is gestaan. Bijna alles wat erin voorkomt is makkelijk via het net bij elkaar te sprokkelen.

Ondank de 'tactische' uiteenzetting tegen het einde toe, denk ik dat dit onderzoek nagenoeg waardeloos is om de 'anarchisten' een poot uit te draaien.
nn 
nn - 31.01.2010 04:52

Over dat het artikel van anarchist direct action niet gebruikt zou kunnen worden tegen specifieke actiegroepen:
"This article offers some practical recommendations to law enforcement
for preventing and managing those direct action attacks that may compromise public safety." Zegt dat niet al genoeg? Het is hiermee toch duidelijk dat het er de interviewers/onderzoekers ankel om gaat precies dit te doen?
De motieven, gedragingen en acties van enkele individuen inzichtelijk maken opdat de overheid er beter op kan reageren (lees: neutraliseren).

Ik heb nog wel tal van andere onderzoeken voor je die ook als voorbeeld kunnen dienen. Bijvoorbeeld mensen in een bomenkamp die 's avonds er op uit gaan om objecten te saboteren. Waarom zou je dat in godsnaam aan een onderzoeker willen vertellen? Zeker nog omdat het bij dit specifieke artikel erg duidelijk gata om 2 specifieke bestaande collectieven uit Engeland die daardoor ook meteen in de kijker van de overheid zijn beland.

DUs nog een keer als het niet duidelijk was: waarom mee werken? Wat heb je eraan als actiegroep en wat heeft de beweging er aan? Media is al lastig om te gebruiken, maar een dergelijk onderzoek is al helemaal niet te sturen. Je weet nooit waarvoor je informatie wordt gebruikt. Of in dit geval van het onderzoek net nu dus in Nederland gestart weet je dat wel: Politie en Wetenschap willen maar al te graag een kijkje in de keuken van radicaal links. En waarom zouden wij daar ook alweer aan mee willen werken???
Laurens 
NN - 31.01.2010 05:07

Oh en een voorbeeld dan maar van onderzoek gedaan door oa. de heer Laurens van de Varst zelf (degene die dit onderzoek waar we nu over discussiëren leidt):
"De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Van ‘ogen en oren’ naar ‘het hart’ van de aanpak"
@  http://www.burgemeesters.nl/system/files/rol+van+eerstelijns.pdf

Klinkt het leuk? Het wordt nu gebruikt als wetenschappelijke "neutrale" (iets waar labrat vast in gelooft) onderbouwing voor eerstelijnswerkers laten werken als politieagentje.
Wat dit betekend in normaal Nederlands is (wat nu ook op grote schaal gebeurd) dat bijvoorbeeld jongerenwerkers zijn/haar jongeren in de gaten moet houden of zij misschien wel "radicaliseren" en hier contact mee over hebben met de politie/RID. Lekker neutraal he? Ik ken zelfs iemand die haar baan als jongerenwerker gedag heeft moeten zeggen omdat zij niet gebruikt wilde worden als verlengstuk van de politie, maar juist "echt neutraal"/ luisterend oor wilde zijn!

Nu jij weer labrat. Mee werken met een onderzoek wat alleen de overheid van dienst kan (en zal) zijn. Hey ja goed idee!
schaak of kaarten? 
proefkonijn =:X - 31.01.2010 15:02

@ nn (comments over het amerikaanse rapport).

Alleen maar omdat de opstellers van dat kreng vinden dat ze daar voor repressie nuttige info in hebben opgesteld, heet dat nog lang niet, dat daar ook zulke info instaat. Als je met dit rapport in handen op 'anarchistenjacht' gaat, komt die vrijwel zeker zonder buit naar huis...

Wat bomenkampen en nachtelijke sabotage betreft, is het natuurlijk niet verstandig om te gaan vertellen hoe men daarbij precies te werk gaat. Wel kan men zonder grote risicos schetsen, hoe soortgelijke directe actie uiteindelijk de consequentie is van een politieke confrontatie waar de tegenpartij alle goede politieke argumenten van tafel heeft geveegt , en haar 'gelijk' met geweld probeert door te zetten.

Zelfs in de zin van vergaren van tactische informatie kan een onderzoeker zich in zo een geval niet veroorloven om dat soort samenhangen uit zijn/haar rapport te houden, net zo min als een journalist trouwens.

De politieke consequenties zijn overduidelijk: de overheid die het rapport dan gebruikt, wil de sabotageacties voorkomen, leest in het rapport (of krantartikel) over diens oorzaken zo te zeggen 'uit eerste hand' waardoor de net 'van tafel geveegde' argumenten direct weer op dezelfde tafel terugkomen. Dit geldt te meer, als zulke rapporten (en krantartikelen) dus per definitie publiek zijn, en andere deelnemers aan het publieke debat er ook toegang ertoe hebben.


@ NN over Laurens

Het net hier gesteld laat zich makkelijk toepassen op de intenties van dhr Laurens. Uiteraard is zijn onderzoek bedoeld, om de overheid inzichten te leveren om de boel rustig te houden. Specifiek gaat zijn rapport dus in op waarom bepaalde leden van de samenleving zich dermate in de knel voelen (of zijn), dat ze overgaan tot al dan niet gewelddadige aanvallen op verschillende doelen.

Wat daarbij opvalt, is het feit dat veel van zijn 'eerste lijns' personeel, gewoon hulpverleners (ambulance, GGD, sociale werkers enz) zijn. Dus het feit dat veel confrontatie uit nood onstaan is weliswaar impliciet, toch overduidelijk.

Even ervan uitgaande, dat deze nood dus door 'de ongelofelijke ooneerlijkheid van het kapitalistische systeem' onstaat, is het enige wat hier mist een sluitende uiteenzetting welke oneerlijkheden precies tot welke noden leiden, wat zo een onderzoeker dan in zijn rapport MOET zetten. Als hij dat niet doet, ondanks het feit dat hij de bijhorende data expliciet heeft, wordt die namelijhk als incompetent ontslagen.

De scheidslijn loop dan langs de vaardigheid om de achterliggende reden voor de confrontaties helder te verwoorden en de onderliggende eisen duidelijk te formuleren. Diegene die (jegens een onderzoeker of de pers) niet meer weten te vertellen dan niks of een vage kretologie ('allah grootste', 'het kapitalisme is zo ongelofelijk oneerlijk') en diegene die instaat zijn op aan hun radicale handelingen in de context van algemeen begrijpelijk maatschappelijke probleemstellingen ('wij kunnen geen ander huis vinden dus kraken we','als jullie zo doen alsof wij en onze concrete problemen niet bestaan gaan we rellen om ervoor te zorgen dat jullie wel moeten luisteren').

De tweede categorie, tenminste als ze het enigzins verstandig aanpakken,
gaat het wel lukken om van alles concreets uit zo een confrontatie te slepen. Bij de verstandig aanpakkerij hoort uiteraard ook een verstandig pers en wetenschapsbeleid.

Uiteraard heb je altijd types, die niet aan concrete sociale resultaten zijn geinteresseerd, maar wiens oplossing voor het probleem van de eigen vervreemding een permanente confrontatie is, omdat ze hun identiteit aan (hun slachtofferrol in zo een) confrontatie ontlenen.
NN 
NN - 31.01.2010 16:13

Tsjah ik denk dat we langs elkaar heen lullen. Ik zie wetenschap alleen als mogelijke verbetering als een onderzoek ook het doel heeft een bijdrage te leveren aan het ter discussie stellen van het kapitalistische (of ieder ander autoritair) systeem. Als een onderzoek echter vooral geïnteresseerd is in een bepaalde beweging inzichtelijk te maken, dan pas ik daarvoor.

@proefkonijn:
misschien zou je jezelf moeten afvragen waarom een dergelijk onderzoek wordt ingesteld en door wie? Niet om dergelijke radicale veranderingen te helpen gebeuren. Ik denk dat je sociale wetenschap altijd moet zien in de bredere context van de bestaande machtsstructuren en niet als neutraal en onafhankelijk van de status quo. De wetenschap kan enkel bestaan met goedkeuring (dan wel financiering) van de machthebbers.
De overheid (en de zgn wetenschappers die voor haar werken en de overheid de schijn van onpartijdigheid en neutraliteit verschaffen) is enkel geïnteresseerd in haar eigen voortbestaan en zal nooit meewerken aan haar eigen afbouw.
cirkelsluiten en omgedraaide kanonnen 
wapendraaier - 31.01.2010 17:11

@ NN

Uiteraard heeft wetenschap altijd een onderliggende bedoeling. Wel ligt het in de natuur van het beestje, dat ook onderzoeksresultaten alleen dan nuttig zijn, als het resultaat niet van tevoren vaststaat. Dat zou namelijk niet alleen de geloofwaardigheid oransparentndermijnen, maar ook nog valse uitgangspunten leveren, waardoor het doel op basis van zo een onderzoek niet gehaald kan worden.

Zoiets kan je bv ook over iedere rechtszaak zeggen. Ondanks het feit dat de rechtbank en het hele systeem erachter zonder twijfel door 'de machtselite' daar is neergezet, om de status quo (met dezelfde elite bovenaan) in stand te houden, lukt dit alleen dan op een geloofwaardige manier, als de rechtsspraak transparent en voor iedereen te volgen is, en zich aan haar eigen regels houdt.

Wie niet komt opdagen wordt bij verstek veroordeelt, weten wij uit ervaring. Alleen wie de confrontatie ook in deze arena aangaat, heeft de kans om de daar geldigen regels TEGEN de intenties van de oorspronkelijke oprichters in voor andere doeleinden te gebruiken. Als deze oprichters /machthebbers zich dan in zo een context niet aan deze regels houden, ondermijnen ze hun eigen gezag. Als ze het wel doen, valt er soms het ene of andere te veroveren voor hun tegenstanders, zonder dat ze het kunne voorkomen.

De beste recente voorbeelden zijn het Hoge Raad vonnis over huisvrede van krakers (waardoor 429 sexies feitelijk buiten werking is gesteld) en het rapport kraken2009 in amsterdam (die de indieners van het wetsvoorstel kraakverbod onderuit haalt). Je kan gerust het advies van de raad van state over hetzelfde voorstel bij deze categorie rekenen.

Feit is dat rechtszaken en wetenschappelijk onderzoek pas de naam waard zijn, als er dus het resultaat niet van tevoren vaststaat, maar pas in het process tot stand komt, waarbij de datainput en de vorm ervan wel degelijk belangrijk zijn.

Maar idd, als je alleen in een wetenschap gelooft, die jouw geloofsprincipes bevestigt, dan kan je je beter niet in zo een arena begeven. Wel moet je ermee rekening houden, dat je geloof in dezelfde arena wordt behandelt, en de conclusies met een dik waterkanon jouw woonkamer worden binnengespoten ;)
ook interessant 
Joke Kaviaar - 31.01.2010 22:51

Ook interessant is het om dit te lezen:

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering, December 2009:
 http://www.geencommentaar.nl/parlando/index.php?action=doc&filename=BLG22515.pdf

..met dank aan eerder genoemde Nuansa...E-Mail: info@jokekaviaar.nl
Website: http://www.jokekaviaar.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.