english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Demonstration National Piggies Front in Arnhem
Rebelact - 31.01.2010 12:31

Noooo, it wasn't easy at all to join any demonstration in Arnhem, Saturday, January 30th... Our train was late, so we couldn't join an official walk organised by local socialdemocrats. The better alternative left was joining the neo-nazi's from the NVU. And that's what we did or at least that's what we tried to do as 'National Piggies Front'.

Nederlandse vertaling volgt / Dutch translation will follow

The neo-nazi's had some fake reasons to demonstrate, that's why we would like to add the real issue of our time: "Pigs rule - Stop the sheeps! - Stop the goats!". Because it's obvious Dutch national pigs should need protection against the real enemy - which are off course sheeps and goats.
Too many of these beasties are taking over places who should be for pigs. That's why one of our lines we shouted was: "Pigs only - Sheeps out! Pigs only - Goats out!"

Around 14.00 we left to reach the ultimate goal; the neo-nazi route. The NVU (Nederlandse Volks Unie / Dutch Peoples Union) was served by loads of police in a large forbidden zone. For many people it was almost impossible to enter that area. Not for the National Piggies Front. 'Unfortunately' they shortened the route, that's why we had to adapt the way we were going. Now the plan was to enter from one of the sidestreets of the Zijpendaalseweg. Guess it was the Pallandtstraat or the Burgemeester Weerssstraat.

It was 14.30 and everything looked very well. We were really close by... With 2 minutes earlier we should have succeeded - but at the moment we were walking down in the direction of the nazi-demonstration riot police were leaving their busses to catch us. So we run - which didn't make sense because they alarmed another police van which came from the other side of the street. Now the National Piggies Front was completely surrounded bye tens of riot police (from Flevoland)...
People in and outside the houses saw this wonderful game of police trying to catch pigs. They applauded and showed their sympathy for the pigs (don't mean the police!).

After they catched pigs who tried to run in different directions, the police brought us together at one spot. Off course with full cooperation of the National Piggies Front - cheerfully singing and marching:

"Right - left - right
Piggies wanna rule!
Piggies wanna fight!

We want pigs national power
We can miss - everyone else!

Nooo - we're not born equal,
don't you think?

Everyone's skin,
Everyone's tail
should be pink!

Yeahhh!!!
National Piggies Front!!!"

What to do with these pigs? The police boss apologised he was not in charge and had to call the commander in chief: "We have surrounded 7 piggies and what should we do now?". Off course this was a very important question - so it took a while. More than 45 minutes.

In the mean time police and pigs killed time with ID checks, making jokes, eating chocolate and exchanging marching exercises.
Finally the Boss of bosses answer came: in a joined operation pink and blue coloured pigs should march out of the forbidden zone together. And that's what we did. It felt really safe going north that way at the Zijpendaalseweg! We passed police vans where they kept activists (their greetings were nice!) and somewhere in Zijpendaal we were released with a serious warning not to re-enter the forbidden zone.
As pigs we are lazy and took the shortest way through Sonsbeek (yeahhh, sorry it's in the forbidden zone) and around 17.00 we arrived at our guesthouse.

After the neo-nazi's had left Arnhem, the only thing we could do, is show our solidarity with the people who were kept in the policestation. So we made several rounds around that building and used our megaphone with lines like: "This is the National Piggies Front speaking - Restore the order in this country!: all arrested people immediately free!"


Pictures will follow.

- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
Who are the right pigs?  
Rebelact - 31.01.2010 13:18

Here a first picture when piggies were surrounded by ....
Hier een eerste foto toen varkentjes werden omsingeld door ....

 http://www.m-fm.nl/streekradio/_images/new-cache_487132061_22_301843demonstatienvu01.jpg
PIGtures Demonstration National Piggies Front 
... - 31.01.2010 13:20


...
PIGtures Demonstration National Piggies Front 
... - 31.01.2010 13:21


...
Demonstratie Nationaal Varkentjes Front 
Rebelact - 31.01.2010 16:56

Neeee, het was helemaal niet makkelijk om aan welke demonstratie dan ook deel te nemen in Arnhem op zaterdag 30 januari... Onze trein was laat, dus konden me niet meedoen aan 'n officiŽle wandeleling die door de lokale sociaaldemocraten was georganiseerd. Het betere alternatief dat er nog over was, was het vergezellen van de neo-nazi's van de NVU. En dat was wat we deden of op z'n minst probeerden als 'Nationaal Varkentjes Front'.

De neo-nazi's hadden wat nepredenen om te gaan demonstreren; daarom wilden we het echte item van deze tijd toevoegen: "Varkens heersen - Stop de schapen! - Stop de geiten!". Omdat het duidelijk is dat Nederlandse nationale varkens bescherming nodig hebben tegen de echte vijand - wat natuurlijk schapen en geiten zijn.
Teveel van dat soort beestjes nemen plekken over die voor varkens zouden zijn. Daarom was een van de zinnen die we riepen (in het Engels): "Alleen varkens - Schapen eruit! Alleen varkens - Geiten eruit!".

Rond 14.00 vertrokken we om het ultieme doel te bereiken; de neo-nazi route. De NVU (Nederlandse Volks Unie) werd gediend door grote hoeveelheden politie in een uitgestrekte verboden zone. Voor veel mensen was het bijna onmogelijk om dat gebied binnen te gaan. Dat gold niet voor het Nationaal Varkentjes Front. 'Helaas' werd de route ingekort, dat was de reden dat we onze tocht moesten aanpassen. Nu was het plan om erop af te gaan vanuit een van de zijstraten van de Zijpendaalseweg. Waarschijnlijk was het de Pallandtstraat of de Burgemeester Weersstraat.

Het werd 14.30 en alles leek fantastisch. We waren heel dichtbij... Wanneer we er 2 minuten eerder waren geweest, dan zouden we in onze opzet zijn geslaagd - maar op het moment dat we naar beneden liepen in de richting van de nazi-demonstratie, verliet M.E. hun bussen om ons te pakken te krijgen. Dus renden we - wat geen zin had omdat ze een andere poliiebus hadden gealarmeerd die vanuit de andere kant van de straat kwam. Nu werd het Nationaal Varkentjes Front volledig omsingeld door tientallen M.E.'ers (uit Flevoland)...
Mensen zagen van binnen en buiten hun huizen dit wonderlijke spel waarbij politie aan het proberen was varkens te pakken krijgen. Ze applaudiseerden en lieten hun sympathie merken voor de varkens (bedoel niet de politie!).

Nadat ze de varkens die in verschillende richtingen renden, gevangen hadden, bracht de politie ons bijelkaar op een plek. Natuurlijk met de volledige medewerking van het Nationaal Varkentjes Front - die daarbij vrolijk marcheerden en (in het Engels) zongen:

"Rechts - links - rechts
Varkens willen heersen!
Varkens willen vechten!

We willen varkens nationale macht
We kunnen ieder ander missen!

Neee - we zijn niet gelijk geboren,
denk je ook niet?

Ieders huid,
Ieders staart,
zou roze moeten zijn!

Jaaa!!!
Nationaal Varkentjes Front!!!"

Wat te doen met deze varkens? De politiebaas verontschuldigde zich dat hij niet de leiding had en de opperbevelhebber moest bellen: "We hebben 7 varkentjes omsingeld en wat zouden we nu moeten doen?". Vanzelfsprekend was dit een heel belangrijke vraag - dus het duurde een tijdje. Meer dan 45 minuten.

Ondertussen probeerden politie en varkens de tijd door te komen met ID-controles, grappen maken, chocolade eten en marcheeroefeningen uitwisselen.
Uiteindelijk kwam het antwoord van de Baas van de bazen: in een gemeenschappelijke operatie zouden roze en blauw gekleurde varkens samen het verboden gebied uitmarcheren. En dat deden we. Het voelde heel veilig op die manier in noordelijke richting op de Zijpendaalseweg! We kwamen nog langs poltiebusjes waar ze activisten vast hielden (hun groeten waren leuk!) en ergens in Zijpendaal werden we vrijgelaten met de serieuze waarschuwing om niet opnieuw het verboden gebied binnen te gaan.
Als varkens zijn we lui en namen de kortste weg door Sonsbeek (jaaa, sorry dat is in de verboden zone) en rond 17.00 kwamen we aan in ons gastverblijf.

Nadat de neo-nazi's Arnhem verlaten hadden, was het enige dat we nog konden doen, onze solidariteit betuigen met de mensen die vastgehouden werden op het politiebureau. Dus maakten we verschillende rondjes om het gebouw en gebruikten onze megafoon: "Hier spreekt het Nationaal Varkentjes Front - Herstel de orde in dit land!: alle arrestanten onmiddelijk vrij!"

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
serieuze kwestie 
NNmgn - 02.02.2010 18:29

hoe kun je nou verwachten dat mensen je serieus nemen als je jezelf niet serieus neemt? fascisten die de straat op gaan om te marcheren met alle symboliek van dien vind ik een serieuze zaak, die ook zo behandeld hoort te worden.
(overigens zie ik wel liever varkentjes van clowns)
rebelactspam 
rebelactspam - 03.02.2010 21:15

rebelactspam
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.