english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
4 feb: LUID PROTEST tegen nieuwe grensgevangenis Schiphol
Vrijheid voor Allen - 03.02.2010 00:34

HERHALING - KOM OOK!
Donderdag as. 4 februari 19 uur
LUIDE protestdemonstratie bij het stadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1
Voorverzamelen Station Hoofddorp 18.30 uur

zegt het voort, mail het door, vertel het iedereen die je tegenkomt en neem herrie mee en als je pas later kan is het ook goed, kom en laat je stem horen!


uitprinten op karton plakken en meenemen -
Op donderdag 4 februari 2010 beslist de gemeenteraad van Haarlemmermeer over de wijziging van het bestemmingsplan waardoor een nieuw 'justitieel complex' op Schiphol kan worden gebouwd. Dit complex moet in 2012 het huidige vervangen.

Onderdeel van dit 'justitieel complex' zijn een detentiecentrum en een uitzetcentrum, om mensen die geen verblijfspapieren hebben voor onbepaalde tijd in op te sluiten, met als enig doel hen het land uit te gooien!

Om 19 uur is er een hoorzitting waarin indieners van zienswijzen in slechts vijf minuten hun standpunt moeten toelichten. Daarna is er tot ongeveer 21.30 een BESLOTEN vergadering van de gemeenteraad. Deze is besloten omdat “de gemeenteraad in alle vrijheid en zonder last in staat wil zijn om hierover van gedachten te wisselen”. “Dat mag want het is de raad zelf die hierover mag beslissen”.

Om 22.15 wordt de vergadering pas openbaar en kun je de besluitvorming bijwonen. Mosterd na de maaltijd! Wij roepen op tot luid protest tijdens deze hoorzitting en vergadering. Steun en verspreid deze oproep en kom ook meedoen om een oorverdovend geluid tegen dit besluit te laten horen!

Niet alleen is het schandalig dat deze vergadering besloten (dus geheim) is, maar daarnaast bedotten de 'democraten' van Haarlemmermeer de boel! Want hoewel er nog zienswijzen worden behandeld, is de hele zaak al voorgekookt:

1. De gemeente heeft al een 'anterieure overeenkomst' met Schiphol Real Estate gesloten over de grond waarop gebouwd gaat worden.

2. Vanaf 28 augustus 2008 loopt al een aanbestedingsprocedure waarin bedrijven meedingen naar de opdracht voor de bouw en exploitatie van het complex. Daar is een contract van 400 miljoen Euro mee gemoeid.

3. B&W stellen al bijvoorbaat, in een concept besluitenlijst van 12 januari, aan de raad voor om de zienswijzen ongegrond te verklaren en de wijziging aan te nemen!

Hoe kan dit besluit nog anders uitvallen dan ten gunste van de plannen van justitie om nóg een detentiecentrum en uitzetcentrum te bouwen? Nóg meer cellen, alsof er niet al teveel zijn bijgebouwd: De nieuwe grensgevangenissen in Alphen aan den Rijn en de nieuwe die wordt gebouwd op Rotterdam Airport, onder andere voor gezinnen met kinderen. Iedereen die geen geld in het laatje van de Europese kapitalistische economie brengt, moet weg. De gemeente Haarlemmermeer maakt de handen vuil door hieraan mee te werken!

De gemeenteraad wil “in alle vrijheid” en “zonder last” beslissen. Wat is die last waar ze het over hebben? Het horen van protest dat luider en langer klinkt dan vijf minuten? En waarom is de gemeente bang om hun vrijheid door openbaarheid te verliezen? Het is de wereld op zijn kop!

Elke cel om mensen het leven onmogelijk te maken en voor onbepaalde tijd op te sluiten is een cel te veel!

Voor een grenzeloze solidariteit!

Vrijheid voor allen!

BRONNEN

agenda van de gemeenteraad Haarlemmermeer
 http://www2.haarlemmermeer.nl/ris/content.jsp?objectid=43104

raadsvoorstel om de wijziging van het bestemmingsplan aan te nemen
 http://www.dc-16.nl/PPS_JCSchiphol/PDF/raadsvoorstel_BenW_12jan10.pdf

EERDERE PUBLICATIES
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/01/65010.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65104.shtml
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Rapport 
rapporteur - 03.02.2010 01:15

uit bovenstaande rapport:

1)
Allereerst erg interssant dat geluidsoverlast voor asielzoekers geen probleem is omdat zij geen omwonenden zijn maar logies!

"De toelichting vermeldt als expliciet voorbeeld dat kazernes wel zijn toegestaan; uiteraard maken daar beperkte medische ruimten (ziekenboeg c.a.) deel van uit. De constatering, dat onder gebouwen met een gezondheidszorgfunctie verstaan moet worden gebouwen met een primair op de gezondheidszorg gerichte functie is daarmee in overeenstemming. Dergelijke gebouwen komen in het Justitieel Complex niet voor.
De asiel(zoekers)verblijven van de IND moeten beschouwd worden als logiesfunctie, en dus niet als woonfunctie."
+
"Het verblijf binnen het Justitieel Complex is niet bedoeld voor langdurend verblijf en het verblijf is niet gelijk te stellen aan wonen. Het feit dat de locatie is gelegen binnen de 20 Ke contour vormt geen belemmering"
+
"Geluidsgevoelige bestemmingen zijn gedefinieerd als: 'woningen, woonwagens, gebouwen met een ondemijsfunctie of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie. Dergelijke functies komen in het Justitieel Complex niet voor. De functie van het Justitieel Complex valt volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving onder logiesverblijven en niet onder woonfunctie

2)
Luchtkwaliteit is ook geen probleem want:
"Het gaat in dit geval dus niet om een gevoelige bestemming. Het nieuwe Justitiële Complex Schiphol is onder geen van de hiervoor genoemde bestemmingen te plaatsen en is derhalve niet als gevoelige bestemming aan te merken."
+
"Vervolgens moet worden gekeken naar de soort bestemming. De volgende bestemmingen worden in de AMvB aangemerkt als gevoelige bestemmingen:
- scholen;
- kinderopvang;
- verzorgingshuizen;
- verpleeghuizen;
- bejaardenhuizen."
En dus geen detentiecentra!
Leuk dat dit wettelijk gezien mag kloppen, maar menselijk is het niet bepaald!

"Naast stikstofdioxide en fijn stof komen ook nog andere stoffen voor als gevolg van het aanwezige motorverkeer. De concentraties van deze stoffen (koolmonoxide,zwaveldioxide, nikkel, arseen, cadmium, ozon, lood en benzeen) zijn ook berekend. Uit de berekeningen blijkt dat de grenswaarden voor deze stoffen niet worden overschreven."
Want het is maar een gevangenis voor illegalen!

3)
RISICOS:
"Het justitiële complex komt binnen het invloedsgebied te liggen van de propaanopslag en bijbehorende activiteiten van het brandweeroefencentrum. Het complex ligt niet in het invloedsgebied van andere risicovolle inrichtingen.
Ook komt het te liggen binnen het invloedsgebied van de toevoerroute van propaan naar het brandweeroefencentrum."
+
"In het justitiële complex zullen overdag maximaal 1700 personen aanwezig zijn en 's nachts maximaal 1000. Omdat er op korte termijn nog geen bouwplan beschikbaar is (het ontwerp is onderdeel van de aanbesteding van de rijksgebouwendienst) kan de positie van de aanwezige personen ten opzichte van de propaantank nog niet bepaald worden."
+
"Uit de risico-inventarisatie externe veiligheid komt naar voren, dat drie risicobronnen nabij het plangebied mogelijk relevant zijn voor de ontwikkeling ervan. De risicobronnen zijn het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aanvoerroute naar het brandweeroefencentrum, de propaanactiviteiten op het brandweeroefencentrum en het luchtvaartverkeer van de luchthaven Schiphol.

4)
Programma
"In het complex zullen vijf hoofdactiviteiten plaatsvinden:
• het bewaren en insluiten van drugkoeriers
• de opvang en behandeling van verzoeken en aanvragen van asielzoekers
• het bewaren en insluiten van verdachten van een strafbaar feit (t.b.v. strafzittingen)
• het bewaren en insluiten van veroordeelde vreemdelingen zonder geldig verblijf
• zittingen van de rechtbank.
Om deze activiteiten uit te kunnen voeren zijn de volgende middelen nodig: een detentiecentrum, een aanmeldcentrum, een uitzetcentrum, politiecellen, kantoorruimte, zittingszalen en de bijbehorende parkeerplaatsen. In totaal heeft het programma een omvang van circa 35.000 m2 tot 38.000 m2 b.v.o."

"
nog steeds ellende voor overlevende van brand 
Vrijheid van beweging - 03.02.2010 17:53

ziehier het verhaal van Ricky die ze deporteren willen, hij zit in Alphen nu:
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65136.shtml


uitslag 
vrijheid voor allen - 05.02.2010 00:28

De wijziging van het bestemmingsplan is aangenomen. SP en splinterfractie Jankie (heet echt zo) stemden tegen. De rest voor. Morgen uitgebreid verslag van demonstratie en vergadering en besluit.
stiekeme arrestatie 
ag - 05.02.2010 13:25

De advocaat meldt een NN arrestant wegens ID weigeren. Dit is iemand die kennelijk achteraf na te zijn weg gegaan is opgepakt, zonder dat iemand het zag.
Verzoek is aan mensen die NIET zijn opgepakt, en nog niet zijn bereikt, te bellen 06 11269301.
We willen ook graag weten of meer mensen met ID vorderingen te maken hebben gekregen.

land van slot en grendel 
gi - 05.02.2010 13:42

Check de column van de directeur van Amnesty International:
 http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/het_land_van_slot_en_grendel/
meer bekend over arrestatie 
ag - 05.02.2010 14:44

Er is wat meer bekend over de arrestant. De smeris heeft iedereen die wegging gevolgd tot aan het station. Daar is van een aantal mensen, om onbekende reden (de smeris vindt trouwens nooit dat ze een reden nodig hebben), ID gevorderd. Deze persoon heeft geweigerd en is opgepakt.
Zodra we weer meer weten, wordt het gemeld.
Het is niet meer persé nodig om de ag te bellen hierover. (tenzij je meer weet dan wij natuurlijk!)

Vrij 
sympa - 05.02.2010 19:08

Net info gekregen, de opgepakte persoon is vrij.
verslag 
vva - 06.02.2010 12:30

Ziehier tekst verslag met audio fragmenten
tekstverslag link 
vva - 06.02.2010 13:09

 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65170.shtml


foto's demo en bouwlocatie 
wsd - 07.02.2010 12:06

 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65209.shtml
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.