english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
2 jaar zitten om niks? Activiste proefkonijn van justitie
ACAB - 08.03.2010 23:49

Twee jaar zitten om niks? Activiste als proefkonijn op veelplegerslijst!

Denk mee, want dit gaat iedereen aan! Dit artikel is het vervolg op "zware straf" geëist voor "vuil zwijn!" tegen smeris” van 5 maart jl. Zie:  http://www.indymedia.nl/nl/2010/03/65786.shtml.

In dit artikel schreef ik al dat het OM mij in deze zaak wil berechten als VEELPLEGER: bij het zaaksdossier zit namelijk een zgn. 'veelplegersdossier'. Niet eerder werd een activist(e) zo duidelijk op deze manier vervolgd. En erger nog: blijkens dit dossier stelt het OM mij bovendien de ISD MAATREGEL in het vooruitzicht. De ISD MAATREGEL betekent: 2 jaar plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders...

Lees verder voor meer informatie.


De ´veelplegersbrief´
De ´veelplegersbrief´

Met het inschakelen van de kwalificatie 'veelpleger' en het inzetten van de ISD maatregel heeft justitie een manier gevonden om voor langere tijd van lastige activisten af te kunnen zijn. Het komt goed van pas in een tijd waarin de AIVD met rapport na rapport activisten criminaliseert, met tot gevolg een roepen om zwaardere straffen vanuit de politiek.

Met de ISD maatregel kunnen mensen 2 jaar opgesloten worden voor iets waar je normaal gesproken hooguit een boete of werkstraf voor zou krijgen. ISD is géén straf, maar een maatregel, vergelijkbaar met vreemdelingendetentie, die telkens opnieuw kan worden opgelegd.

I – Justitieacties tegen veelplegers

“De maatregel strekt tot beveiliging van de maatschappij en de beëindiging van de recidive van de verdachte.”

1. Richtlijn strafvordering bij veelplegers

Op 4 maart had ik dus voor het eerst een rechtszaak waarbij het dossier het groot rood stempel VEELPLEGER droeg. De eis in deze rechtszaak was beduidend hoger dan gewoonlijk in zo'n zaak: Wegens 'belediging van een ambtenaar in functie' werd een werkstraf van 20 uur onvoorwaardelijk en een week gevangenisstraf voorwaardelijk geëist. Wraking van de rechter maakte een einde aan de rechtszaak voordat uitspraak kon worden gedaan. De eis zegt veel over wat het openbaar ministerie wil met de richtlijn voor strafvordering bij veelplegers (zie  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-10579.html): Hogere straffen voor 'veelplegers'. Maar dat is nog niet alles. Volgens het dossier bij deze zaak sta ik 'te boek als zeer actieve veelpleger'. 'ZA veelpleger + ISD' om precies te zijn, en dat is al helemaal niet best.

2. Definities en criteria volgens de OM richtlijn

Veelpleger: 10 of meer antecedenten (=proces verbaal wegens misdrijf door politie doorgestuurd aan justitie) in de 'hele criminele carrière', waarvan tenminste 1 in het afgelopen jaar.
Zeer Actieve Veelpleger: 10 of meer antecedenten in de afgelopen vijf jaar, waarvan tenminste 1 in het afgelopen jaar.
Stelselmatige dader: Zeer actieve veelpleger die daarbovenop in de afgelopen vijf jaar drie onherroepelijke veroordelingen heeft tot taakstraf of gevangenisstraf en waarvan de vonnissen zijn uitgevoerd.

Bij het tellen van de antecedenten tellen sepots (zaken die het OM heeft besloten niet te vervolgen) niet mee, MAAR VRIJSPRAKEN WEL! Zeg maar dag tegen onschuldig tot schuld is bewezen, dit betekent dus schuldig ook al heeft de rechter je onschuldig verklaard! Zelfs al ben je vrijgesproken, voor de ISD maatregel en tal van andere veelplegersmaatregelen maakt het niets uit. Wat is vrijspraak dan waard?

3. ISD: “Zeer actieve veelplegers uit de roulatie nemen”

Uit het dossier van de rechtszaak:

Doelgroepafspraken:
ZA Veelpleger + ISD (R)
Betrokkene is aangewezen als meerderjarige 'ZEER ACTIEVE VEELPLEGER' (…) en voldoet aan de ISD-CRITERIA. Bij aanhouding terzake een VH-misdrijf:
1. Altijd inverzekeringstellen (HOVJ) en Foto-dacty verzoek doen bij de arrestantenwacht.
2. Contact opnemen met de weekdienst officier van justitie ivm planning voorgeleiding en voorgeleidingsformulier opmaken en daarin aankruisen:
* vordering ISD-maatregel t.a.v. meerderjarige Zeer Actieve Veelpleger.
VOEG BIJ HET ZAAKSDOSSIER: EEN UITDRAAI VAN HET A5je.

ISD? Voldoe ik aan de criteria voor de ISD maatregel? Volgens de richtlijn strafvordering bij veelplegers komt iemand die voldoet aan de criteria voor 'stelselmatige dader' in aanmerking voor ISD als hij of zij is opgepakt voor een 'VH misdrijf', dat is een misdrijf waarvoor je inverzekering gesteld kan worden. Daaronder vallen artikelen zoals 350, vernieling, 141, openlijke geweldpleging.

“De maatregel strekt tot beveiliging van de maatschappij en de beëindiging van de recidive van de verdachte.” (Wetboek van Strafrecht, art. 38m, lid 2)

ISD komt voort uit SOV, de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden. Die had ooit als doel om verslaafden in die twee jaar te laten afkicken en gedwongen te helpen. De ISD maatregel staat beschreven in het Wetboek van Strafrecht, Derde afdeling, Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, artikel 38m t/m 38u.

Gaandeweg is ISD steeds meer toegepast op een steeds groter wordende ´doelgroep'. Waren het eerst alleen verslaafden, nu kan iedereen ermee geconfronteerd worden die aan de criteria (art. 38m) voldoet, en is een behandeling of programma al lang geen vereiste meer voor het opleggen van de ISD maatregel. Gesproken wordt in dit verband van een 'kale ISD' of 'een basisregiem'.

De advocaten, die ik heb geraadpleegd over mijn ISD aantekening, spreken van “hersenspoelen” en “schending van mensenrechten” (vrijheid van meningsuiting, demonstratievrijheid). Betekent dit dat het juridisch uitgesloten is dat een activist de ISD maatregel opgelegd krijgt? Nee, zo blijkt bij bestudering van de 'memorie van toelichting' van de ISD wet. De lastige activist kan simpelweg worden ingedeeld in de 'subgroep' overigen. Smijt er nog eens een rapportje van de AIVD tegenaan over voor de openbare orde gevaarlijke extremisten, en klaar is de argumentatie. Ook activisten kunnen ISD krijgen, al is menig advocaat het niet met mijn sombere voorspelling eens. Zij gaan nog van de eerlijkheid van het rechtssysteem uit.
Wanneer daadwerkelijk de ISD maatregel wordt opgelegd, is dat een flink probleem. Als activist ben je niet te 'helpen' want je hebt geen hulp nodig, geen programma's. Dan zit je dus stomweg twee jaar vast in die ISD afdeling! En het ergste is nog: de maatregel kan telkens opnieuw worden opgelegd, het is immers 'geen straf', dit overkomt de huidige ISD'ers ook al!

Citaten uit de memorie van toelichting bij de ISD wet:

“Bij de voorgestelde nieuwe sanctie gaat het om de opvang van verschillend geaarde groepen van stelselmatige daders. Stelselmatige daders die het publieke domein onveilig maken, zijn in te delen in een aantal subgroepen: verslaafden, (verslaafde) personen met een psychiatrische achtergrond, illegalen en overigen.”

“De nieuwe sanctie moet daardoor een globaal karakter hebben, met de mogelijkheid van gedifferentieerde tenuitvoerlegging.”

“Veelplegers worden in het huis van bewaring door het gevangeniswezen en de reclassering gescreend. Deze screening heeft primair tot doel om vast te stellen of er aanknopingspunten zijn voor een resocialisatietraject of dat moet worden volstaan met uitsluitend een «kale» detentie.”

De dreiging van ISD die boven mijn hoofd hangt, ben ik nog nader aan het onderzoeken. Op het eerste oog voldoe ik niet aan het criterium van de drie onherroepelijke veroordelingen tot werkstraf of gevangenisstraf in de afgelopen vijf jaar. Maar waarom staat het dan zo stellig in het dossier? Ik heb intussen een advocaat gesproken die me waarschuwde voor de mogelijke verruiming van de criteria door jurisprudentie:
“Dan zegt de officier dat het er nog geen drie zijn, maar dat die twee die nu nog niet onherroepelijk zijn, dat wel binnen de gestelde vijf jaar ook zullen worden, dus het kan alvast wel,”
Nog altijd geen zekerheid dus. Het is wachten op het onderzoek naar de jurisprudentie. Maar of het wat uitmaakt? Is het niet nu, dan is het wel over een paar jaar. Rechtszaak na rechtszaak eindigt – als niet in vrijspraak – uiteindelijk in onherroepelijke veroordeling. Het is een kwestie van tijd.

4. Ik ben vast niet de enige!

De ISD maatregel is pure intimidatie. Een minne poging om van iemand af te raken en deze en passant als een gevaar voor openbare orde en veiligheid, als overlastveroorzaker weg te zetten.

De maatregel is in wezen gebaseerd op dwangmatige behandeling om recidive tegen te gaan, uitgaande van verslaving, psychische problemen en andere zaken die sowieso al nooit een reden mogen zijn om mensen op te sluiten. Als deze van toepassing wordt op mensen die uit principe strafbare feiten (volgens de wet dan, hè..) plegen, om dierproeven aan de kaak te stellen, of vreemdelingendetentie, om maar wat voorbeelden te noemen van terreinen waarop mensen “zeer actief” zijn, dient dit niet alleen het opsluiten zelf, maar ook de depolitisering van het verzet. Directe actie is noodzaak om grote misstanden, zelfs misdaden, begaan door bedrijven en/of overheid, aan de kaak te stellen of te hinderen in hun uitvoering. De tendens in de politiek is er intussen ook al één van verregaande verrechtsing en voortdurende roep om meer law & order. De tijd is rijp, zullen ze bij justitie denken. Wie zal er protesteren?

II – Politieacties tegen veelplegers:

1. De beste wensen van de politie

Tussen kerst en oud en nieuw viel een envelop van de politie bij me in de bus. Bij opening bleek hierin een wenskaart te zitten. Ik wist toen nog niets van mijn 'veelplegersstatus'.
“We hopen je volgend jaar niet meer in het politiewerk tegen te komen. Mocht dat wel zo zijn, dan kan je rekenen op onze bijzondere aandacht!!” Ik diende een klacht in wegens intimidatie. Daarop ontving ik een antwoord namens de politie, ondertekend door de burgemeester. In deze brief staat dat de kaart “onder verantwoordelijkheid van de korpsleiding is verzonden in het kader van een preventieactie veelplegers” en “Inzake uw wens niet meer persoonlijk lastig gevallen te worden, kan ik alleen zeggen dat, zolang u op de lijst met actieve veelplegers voorkomt, u geconfronteerd kunt worden met extra aandacht van de politie”.

De kaart en brief luidden een periode in van onderzoek naar wat het staan op een veelplegerslijst houdt, en het indienen van een hele reeks klachten.

2. De 'adoptieagent'.

Half februari heeft de aan mij toegewezen 'adoptieagent' me twee keer gebeld. Nog zo'n staaltje van intimidatie die de status van zeer actieve veelpleger met zich meebrengt. Gelegaliseerde lastigvallerij (harassment): Langskomen, bellen, in wat voor vorm dan ook; het doel van het aanwijzen van een adoptieagent is dat hij/zij de hem toegewezen veelplegers op de huid gaat zitten. In het tweede telefoongesprek zei ik hem heel duidelijk dat ik niet wilde dat hij of enig ander adoptieagent nog zou bellen, laat staan langskomen.
Hij reageerde met: “Als ik de opdracht krijg om te bellen, dan bel ik u, ik heb er ook niet om gevraagd.”
“Dan doet u het toch niet.” was mijn antwoord.
De adoptieagent: “Als ik opdracht krijg,....(...)” (dan krijgt hij mijn voicemail). Befehl ist befehl.

3. De veelplegersbrief, met de vriendelijke groeten...

Volgens de secretaris van de politieklachtencommissie, die op 4 maart een hele reeks klachten van mij heeft behandeld, waaronder die over de nieuwjaarskaart, sta ik al twee jaar op de veelplegerslijst. Al die tijd heb ik daar niets van gemerkt. Geluk, toeval, fouten van politie en justitie? Vast staat dat ik een brief had moeten krijgen, die de plaatsing op de veelplegerslijst zou melden. Deze brief heb ik nu, twee jaar na plaatsing op de lijst, ontvangen (van de o zo vriendelijke bevelen opvolgende 'adoptieagent'). Zie de afbeelding bovenaan dit stuk.
Er zit een briefje bij van de sociocop: Met de vriendelijke groeten,....

Ik kan dus maar beter snel stoppen met al die acties, zo luidt het, want anders...!

III – Conclusie

1. Proefkonijn

Het valt niet uit te sluiten dat ondanks het feit dat ik niet helemaal aan de ISD criteria voldoe, het OM het toch een keer gaat proberen. Het is duidelijk: ik ben het proefkonijn.

Dit betekent dat het bij een volgende arrestatie (voor een “VH misdrijf”) niet uitgesloten is dat de officier van justitie bij de Rechter Commissaris (RC) de inbewaringstelling (= na inverzekeringstelling een verlenging van 14 dagen) gaat vorderen, met het oog op vordering van de ISD maatregel in een rechtszaak bij de meervoudige kamer. En daarna? Daarover kan ik slechts speculeren. In het ergste geval kan ik voor een zaak van niks (zoiets als het knippen in een hek van een detentiecentrum, dat is al gauw artikel 141) zomaar ineens 3 en een halve maand in voorarrest zitten, terwijl intussen reclassering, psychologen en wat al niet meer op me worden afgestuurd om de 'criminogene factoren', de 'recidivekans' en meer van dat soort flauwekul te bepalen!

2. Wat nu?

Moet ik nu maar gaan stilzitten en nietsdoen? Nee, natuurlijk niet! Als we ons zo makkelijk laten intimideren, is het einde zoek! Daarom om te beginnen deze publicatie, want dit moet iedereen die ermee te maken kan krijgen weten. Denk mee, ga na of deze situatie ook op jou van toepassing kan zijn. Eén ding is zeker: als het justitie lukt om één activist op deze manier het werk onmogelijk te maken, dan volgen er meer.

Heb je ook te maken met dit soort zaken? Meldt het dan, want samen staan we sterk(er)!

...wordt vervolgd.

Reacties kun je sturen naar utrecht[a]arrestantengroep.org


- E-Mail: utrecht[a]arrestantengroep.org
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
asiel 
nn - 09.03.2010 00:36

weet je wat je kan doen? en dit is zeker geen grapje. ga naar belgie of duitsland en vraag daar politiek asiel aan!! je zal dan (naar ik meen) de eerste nederlander zijn die asiel verzoekt. ik denk ook dat dit een enorme inpact op het represie-beleid kan hebben.
... 
RAAK - 09.03.2010 07:18

...is al eens geprobeerd, ooit, een nederlander die politiek asiel in belgie heeft aangevraagd...

...wat dus geweigerd is, met de mededeling dat binnen het grote europenische rijk geen "interne" politieke asielzoekers worden getolereerd, europa wordt als veilige haven beschouwd...waar vanuit europa's oogpunt bekeken dus een zekere logica schuilt, want stel je voor dat ze dat gaan toestaan...krijg je een massale interne volksverhuizing...

...en daar gaat dat v(h)eilig europa...


rare grappen eerder uitgehaald 
Archivaris - 09.03.2010 11:46

Dit doet me een beetje denken aan eerdere proefballon waar geprobeerd is om van de christelijke antimmillitaristen voor gek te laten verklaren (Pieter Baan Centrum, dreigementen met TBS enzo).

De vlieger ging echter niet op, omdat deze lui haarfijn konden uitleggen waarom ze bepaalde dingen deden, en waarom dat helemaal zo gek niet was.

Als ik nou deze veelplegers brief zo lees, krijg ik ook weer de indruk van een soort sociaalwerktraject, waar men mensen probeert in te duwen zodat ze zich 'normaal' gaan gedragen.

Uiteraard is dat zoveelste poging van misbruik van dergelijkse wetten, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dit zomaar door een rechter wordt overgenomen. Immers is de 'veelpleg(s)ter' hier niet iemand die door drugsgebruik of soortgelijks buiten de normaliteit belandt is, maar iemand die (zie ook processverklaring) wederom haarfijn kan uitleggen waarom die de wet blijft overtreden en waarop deze wet in deze samenhang dan slaat.

Het toont vooral aan dat de staat in deze ten einde raad is: actievoerders laten zich door normale vervolging niet intimideren. Uiteindelijk moeten de door middel van wetsovertreding aangekaarte misstanden politiek aanvaard.

Dat kan wel wat duren en enge periodes van onzekerheid afleveren, maar zoasl gezgd: actievoetrders laten zich niet intimideren of de mond snoeren.
rechtswillekeur ? 
nn - 09.03.2010 12:05

zou het ook niet slimmer zijn om de zaak een beetje open te trekken buiten de activistische scene om ? dit lijkt mij een heel solide verhaal dat zeker niet te stroken valt met sommige regels van de EU ,bijvoorbeeld amnesty of wie weet zelfs de nederlandse grondwet(ookal steunen die niemand die geweld gebruikt heeft in hun ogen) .
Succes !
Effect 
T. v/d Ploeg - 09.03.2010 16:10

Door z'n heksenjacht krijgt de overheid het omgekeerde effect. De effect is dan meer burgerongehoorzaamheid en radicalere activisme. Wie weet word de RaRa weer in het levn geroept.
isd radicaliseert 
nn - 09.03.2010 16:45

er zijn nu al mensen die herhaaldelijk ISD hebben gehad, en die zeggen dat ze de volgende keer net zo goed iets kunnen doen waar je een STRAF van twee jaar voor kunt krijgen, ipv iets lulligs en dan weer twee jaar die ISD!
solidariteit 
nn - 09.03.2010 19:50

Solidariteit!
Jouw strijd = Mijn Strijd!!!
Nooit allen! 
en? en? - 09.03.2010 19:53

Nooi alleen! Niemand mag op deze manier achter de tralies verdwijnen!
Samen staan we sterk!
 http://www.youtube.com/watch?v=bpI9A9fxRH4

Deze is voor jou!
Een dealtje ? 
nn - 09.03.2010 21:03

Mogelijk doet de politie je eerdaags een voorstel. Bijv. dat je ze info
gaat leveren. Ook dat nog. Ze vinden je blijkbaar erg interessant. Ga er maar van uit dat je bent " gepacifiseerd " of hoe heet dat " kaltgestelt " ( ? ). Wat ik zo uit de reguliere media weet over " draaideur criminelen " is dat opsluiten niet helpt. Zeker als het om
landurig verslaafden gaat. De politie capaciteit en de capaciteit van Justitie zijn beperkt. Stapels dossiers. Er moeten keuzes gemaakt worden welke zaak wel welke niet te onderzoeken te vervolgen en zo. Dat lijkt me wel een uitgangspunt bij het bestrijden van de terreur tegen jou.
advocaat 
nozem - 09.03.2010 22:07

Ik ben geen jurist maar dit lijkt me interessante materie voor een advocaat om mee aan de gang te gaan. Ben je behoorlijk vertegenwoordigd?

Ik vind zelf dat de typering 'vuil zwijn' op onvoldoende wijze typeert wat voor een gore tyfuslijers die gasten soms zijn.

Schelden doet geen zeer leren we op school. Een knuppel in je bek doet wel zeer. Zij zouden als 'ambtenaar in functie' niet beledigend getypeerd mogen worden? Iemand die respect verdient zou respect moeten krijgen. Een geuniformeerde politieagent voldoet daar per definitie niet aan op het moment dat jij beschrijft.

veel succes!Uitspraak Hoge Raad 
ACAB - 16.03.2010 17:24

Allereerst iedereen heel erg bedankt voor jullie reacties!

Intussen heeft één van mijn advocaten een uitspraak van de Hoge Raad gevonden die van belang is voor mijzelf, en voor andere zeer actieve 'veelplegers' activisten..

Het nummer van de uitspraak op  http://www.rechtspraak.nl is LJN: AY8975.
Tevens gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie: NJ 2007, 221.

De inhoud van de uitspraak in het kort:

"ISD-maatregel: recidivevoorwaarde en motivering oplegging. Voor oplegging van ISD-maatregel ex art. 38m.1.2º Sr is vereist dat verdachte in een periode van 5 jaren voorafgaande aan het feit waarvoor die maatregel wordt opgelegd, ten minste 3 maal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf is veroordeeld, en dat het feit is begaan nadat in ieder geval die 3 veroordelingen geheel ten uitvoer zijn gelegd.

Indien aan deze voorwaarde is voldaan, staat aan oplegging van de maatregel niet in de weg dat t.t.v. de berechting sprake was van een nog openstaande straf voor andere feiten. De rechter die de in art. 38m Sr bedoelde maatregel oplegt, zal in de motivering van zijn beslissing ervan blijk dienen te geven zich ervan te hebben vergewist dat aan alle in die bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. Meer i.h.b. zal hij met zoveel woorden tot uitdrukking dienen te brengen dat de voorwaarden a.b.i. art. 38m.1.2º en 3º Sr zijn vervuld (HR NJ 2005, 567).

Het hof heeft o.g.v. het uittreksel uit de justitiële documentatie vastgesteld dat verdachte in de 5 jaren voorafgaand aan de bewezenverklaarde feiten ten minste 3 maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf. Uit ‘s hofs overweging blijkt echter niet dat t.t.v. de bewezenverklaarde feiten in ieder geval 3 van die veroordelingen geheel ten uitvoer waren gelegd. De oplegging van de maatregel is dan ook ontoereikend gemotiveerd."

.... het komt er dus op neer dat als zelfs ook maar een deel van die drie straffen nog niet ten uitvoer is gelegd, ISD dus niet kan. Er moet dus absoluut aan die voorwaarden die hierboven genoemd worden helemaal worden voldaan. Daaraan kan niet getornd worden.

In het vonnis staat ook: "Deze voorwaarde geldt als een minimumvereiste. Zij geeft de ondergrens van de recidive aan."

Dit is dus een opluchting, maar die is slecht voorlopig. Het blijft opletten met die veroordelingen. Zijn het er eenmaal drie, en zijn ze tenuitvoergelegd, dan kan er dus daadwerkelijk ISD worden gevorderd én opgelegd. Uiteraard zijn er meer criteria, zoals de kans op herhaling... maar ja..

Advocaten die ik heb gesproken zijn het er allemaal over eens: dit wordt juridisch een zeer interessante zaak want het risico van ISD voor activisten is wel degelijk aanwezig doordat de wet en de memorie van toelichting niemand uitsluiten, integendeel zelfs een groep 'overigen' benoemen die voor ISD in aanmerking kan komen.

Een ISD zaak van een activist, of ik dat nu ben of iemand anders en misschien jij, lezer, wel, zal op principiële gronden gevoerd moeten worden, waarbij schending van mensenrechten (demonstratievrijheid, vrijheid van meningsuiting enz.) een belangrijke rol spelen.

NB. en tot slot: Voorarrest wordt van ISD 2 jaar niet afgetrokken omdat de ISD een maatregel is. In dit verband vond ik nog een interessante artikeltje van een Groningse advocaat:
 http://www.strafrechtadvocaatgroningen.nl/20080725.html

Dus voor wie denkt: ik neem het risico en ik procedeer door... dat kan je heel wat jaren voorarrest opleveren. En, als je verliest, alsnog 2 jaar ISD...

Inmiddels heeft advocaat Henk Kersting voor mij een brief geschreven aan de procureur generaal en daarin gevraagd en gesommeerd mij van de veelplegerslijst + ISD te verwijderen. Het wachten is nu op de reactie van de kant van justitie.

Tot zover het juridisch verhaal.
E-Mail: utrecht[a]arrestantengroep.org
de norm..? 
MM - 18.03.2010 16:17

Heel wat juridisch taal en niet zoveel tijd om het door te spitten. Je hebt overtredingen en misdrijven. Maar ook bij misdrijven heb je zwaardere en lichtere.

Betekend dit dat je ook als veelpleger van lichte misdrijven nu 2 jaar vastgezet kan worden? Principieel geen inkomstenbelasting opgeven, terwijl je op een minimum zit. Zendpiraatje met 1Wat vermogen zonder te storen en zonder belastingfraude met commercials? Iemand die standaard klootzak zegt als ie het ergens niet mee eens is?
overtredingen en misdrijven 
acab - 18.03.2010 19:43

als je bent opgepakt voor een misdrijf (dat is bijvoorbeeld ook al het niet opvolgen van een bevel, belediging, lokaalvredebreuk, verstoren van een openbare vergadering, allemaal zaken waarvoor je niet inverzekering kan worden gesteld), en ze maken een proces verbaal op en de zaak is naar justitie gestuurd: dan telt die zaak mee als antecedent.
Met 10 antecedenten of meer in de afgelopen 5 jaar: dan ben je 'zeer actieve veelpleger'. Zonder dit stempel heb je geen isd risico.

VH-misdrijf= misdrijf waarvoor je in verzekering gesteld kan worden, dus niet één van de hierboven genoemde, maar dingen als vernieling, openlijke geweldpleging.

overtreding, dat is bijvoorbeeld ID weigeren, betreden verboden terrein, zaken waarvoor je een dagvaarding krijgt bij de kantonrechter. Van overtredingen krijg je géén antecedenten. je zult er meestal een boete voor krijgen, maar dit is voor veelplegers dus ook anders.

je vraag:

Betekend dit dat je ook als veelpleger van lichte misdrijven nu 2 jaar vastgezet kan worden?

Allereerst moet je dus het stempel 'zeer actieve veelpleger' hebben.
Vervolgens, als er dan drie onherroepelijke veroordelingen staan (geldboetes tellen niet mee, werk- en gevangenisstraffen wel) waarvan het vonnis al is uitgevoerd, en DAN wordt je opgepakt voor een 'vh-misdrijf', DAN komt het risico van ISD om te hoek kijken. Dan heet je namelijk ineens: stelselmatige dader.

Het is dus mogelijk dat je alleen lichte 'misdrijven' hebt staan, maar dat het zoveel is dat ze werk- en gevangenisstraffen zijn gaan uitdelen wegens recidive (vaak opgepakt, zo werd nu dus wegens belediging van een ambtenaar in functie bij mij een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist). In mijn geval zijn het ook allemaal zaakjes van niks eigenlijk, en gaat het om drie vonnissen met een relatief kleine werkstraf (1x onherroepelijk: 60 uur, 2x niet onherroepelijk door hoger beroep en cassatie: beiden 20 uur). Omdat de laaste twee nog niet onherroepelijk zijn, kan ISD dus nog niet. Worden deze eenmaal onherroepelijk en vallen ze in vijf jaar met de eerste, dan heb ik dus een (ISD-)probleem.

De kern van ISD is juist dat ze mensen op willen bergen die vaak kleine misdrijfjes plegen. Dit noemen ze een 'persoonsgerichte benadering', het gaat dan om het totaal van je hele 'criminele carriere' en zo noemen ze dat écht! Dit i.t.t. de 'zaaksgerichte benadering' waarbij alleen naar het ene feit waarvoor je bent opgepakt wordt gekeken. De mate van recidive weegt dan wel mee met de strafmaat.

Ik hoop dat dit de zaak wat verheldert? Ik heb zelf heel erg moeten zoeken en graven en door juridische taal moeten spitten om het te begrijpen allemaal, dus snap dat het ingewikkeld is.

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.