english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Veelplegersvonnis voor 'Vuil Zwijn' tegen smeris
ACAB - 28.04.2010 00:33

Vandaag werd uitspraak gedaan door de politierechter in de zaak wegens 'belediging van een ambtenaar in functie' tegen een activiste die geregistreerd staat als 'zeer actieve veelpleger'.
De - eerder gewraakte - politierechter vonniste conform de eis.

Zie voor achtergrond het verslag van de rechtszaak plus procesverklaring:
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/03/65786.shtml

Het vonnis, voor een zaak waar je doorgaans alleen een fikse boete voor krijgt: 20 uur werkstraf of 10 dagen onvoorwaardelijk en een week gevangenisstraf voorwaardelijk met proeftijd van 2 jaar.

Het vonnis heeft mij niet verbaasd, net zo min als de eis me verbaasde. Er zat namelijk een 11 pagina's tellend dossier 'veelpleger' in het dossier van de zaak. De officier van justitie benadrukte dat zo'n straf nodig is vanwege recidive. De rechter heeft dus dit gevolgd.

Tijdens de rechtszaak getuigden twee mensen van het door de smeris gebruikte geweld tegen één van hen. Dit gebeurde tijdens een actie bij de vreemdelingenpolitie gevestigd in het politiebureau Paardenveld in Utrecht, die werd gehouden om opheldering te eisen over de dood van een man zonder papieren in het cellencomplex in Houten op 31 augustus 2009.

De doodsoorzaak van deze man wordt nog altijd in nevelen gehuld gehouden door de nationale recherche die zogenaamd onderzoek zou doen. Hiervan is nooit meer iets vernomen. De doofpot werkt wel zo makkelijk als je het lichaam naar Turkije kunt laten deporteren, zonder dat iemand er verder ooit nog achter kan komen wie de nabestaanden van de man zijn, om zodoende daadwerkelijk iets te kunnen ondernemen. Alle pogingen om het deksel van de doofpot gelicht te krijgen stuiten op het argument dat niets kan worden medegedeeld omdat hiermee de privacy van de man zou worden geschonden. Zo kunnen dus verantwoordelijken makkelijk buiten schot worden gehouden, want kennelijk behoren zij ook tot de privacy van de man.

Met hetzelfde gemak waarmee de smeris arrestanten laat creperen en het leven van geïllegaliseerden nog minder waard laat blijken te zijn, gebruikt de smeris geweld bij een demonstratie. Dit geweld was aanleiding voor de woorden "Vuil zwijn, hou je poten thuis". Je mag dus aan politiegeweld geen woord vuil maken, want anders...!

Zoals gezegd, dit vonnis is ingegeven door zgn. recidive, verduidelijkt door het grote rode stempel op het dossier: VEELPLEGER.

Aan het eind van de zitting werd de rechter nog gewraakt omdat deze weigerde op het verzoek in te gaan om schriftelijk uitspraak te doen. We wilden namelijk zwart op wit hebben in hoeverre de kwalificatie 'zeer actieve veelpleger' invloed had op het vonnis.
De wraking werd op 15 april afgewezen door de wrakingskamer. De rechter deed vandaag dus uitspraak. We zijn er niet meer naar toegegaan, het vonnis liet zich raden. De rechter had namelijk gezegd "Ik vind dit een duidelijke zaak". Ik ga wel in hoger beroep, niet uit vertrouwen in de rechtspraak maar om uit de categorie "stelselmatige daders" te blijven (voorlopig).

Tegelijkertijd met deze zaak liep er de afgelopen maanden een klacht bij het College van Procureurs Generaal, ingediend door mijn advocaat, die ook deze zaak deed, Henk Kersting. Doel was om te bereiken dat het OM me van de veelplegerslijst zou halen.

Voor achtergrond en meer info over het veeplegersverhaal en de dreiging van ISD maatregel, zie:
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/03/65869.shtml

Het is niet gelukt om van de lijst van 'zeer actieve veelplegers' af te komen. Wel erkent het College dat ik nog niet voldoe aan de criteria voor "stelselmatige dader". Tegelijk laten ze echter de dreiging van de ISD maatregel boven mijn hoofd hangen. "Mocht uw cliënt ooit...."

Dit alles is allemaal slechts een kwestie van voldoen aan criteria en dus een kwestie van tijd. Maar bovenal, zodra ze de kans krijgen om mij of een andere activist de ISD maatregel van twee jaar op te leggen: een kwestie van politiek.

Ik ben geenszins van plan om me te laten intimideren door veroordelingen en dreigementen. Het vonnis van vandaag is er op zich niet één om erg van te schrikken, maar zegt wel veel over de te verwachten strafeisen, en vonnissen, in volgende zaken, waarin 'zwaardere' aanklachten aan de orde zijn. Ik kreeg al minder voor meer, zogezegd, voordat ik op die lijst stond. En dan hebben we het nu nog niet over ISD, maar wel over mogelijk (langer) voorarrest en hogere straffen. Hiervoor hanteert het OM aparte richtlijnen.

De plaatsing op een veelplegerslijst en dreiging van ISD dient ter depolitisering van het verzet. Het verzet kan zo worden afgedaan als een gedragsprobleem, zodat niet hoeft te worden ingegaan op politieke argumenten. Verder is het voor de staat een praktische oplossing voor het probleem dat zij zien in het toenemend verzet tegen - in dit geval - acties tegen het asielbeleid, de migratiepolitiek, deportaties, detentiecentra, uitbuiting.

Tot slot wil ik nog vermelden dat, hoewel het plaatsen van activisten op veelplegerslijsten en het op den duur willen opleggen van de ISD maatregel van twee jaar aan activisten een nieuwe ontwikkeling lijkt te zijn, deze maatregelen hoe dan ook al jaren de vervolging dienen van mensen die in de maatschappij sowieso al geen kant op kunnen. Verslaafen, mensen met psychische problemen, zij waren de eerste slachtoffers van deze repressie en worden niet geholpen, zoals wordt voorgewend, maar dieper in de drek geduwt door de langdurige opsluiting, vooral nu sinds 1 juli 2009 een behandeling geen voorwaarde meer is voor het opleggen van ISD. Het is veelal stomweg uitzitten, in een 'sober' regime.

Van een opgelegde ISD maatregel gaat het voorarrest niet af, dus doorprocederen tegen de opgelegde maatregel betekent in voorarrest blijven, in de hoop dat je het uiteindelijk wint en met het risico dat je langer vast zit dan wanneer je de maatregel had geaccepteerd. De gang naar hogere rechters wordt dus praktisch afgesneden.

Dit is nu dus de stand van zaken. Op juridisch gebied zit er overigens nog veel meer ellende aan te komen, die niet wordt gepresenteerd als te gebruiken tegen activisten, maar uiteindelijk wel ook op activisten zal worden toegepast, zoals een wet die het mogelijk maakt dat de rechter in een strafzaak naast een straf een maatregel oplegt, die direct ingaat, en waartegen je niet in beroep kan: de maatregel van gebiedsverbod, contactverbod etc. Bij overtreding op straffe van steeds langere 'hechtenis'.

Denk nooit: maar van die maatregel, van dit nieuwe beleid, hebben wij geen last. Dit soort shit begint altijd bij de mensen die het makkelijkst zwart te maken en te criminaliseren zijn, zodat de nieuwe wet door een ieder wordt geaccepteerd en protest uitblijft. Bevoegdheden worden uitgebreid, wetten aangepast, en we belanden steeds verder haast ongemerkt in een politiestaat.- E-Mail: utrecht[a]arrestantengroep.org
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
Antiek 
nn - 28.04.2010 10:56

" Vuil zwijn "...wie roept er tegenwoordig nog zo iets ? Het lijkt iets uit een toneelstuk van Vondel of zo. " Gij Vuil Zwijn scheert u weg ! "
of zo. Met andere woorden te gek voor woorden dat vonnis. Voortaan maar lelijk eendje roepen of zeepaardje. Of gewoon m*ther f*cker. Dat is zo ongeveer geaccepteerd taal gebruik tegenwoordig.
Of vraag Clowns Army advies. Varianten op " Johnson molenaar " ?
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.