english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
After Venlo rebel clowns know what to do next time
Rebelact - 14.06.2010 14:20

Saturday, June 12th neo-nazi's were marching again in Venlo. Rebel clowns had the plan to 'join' them. They arrived early and then... almost immidiately everything went wrong. "As a clown you're born to fail" is a famous line about clowns - but this was really toooooo much!
However: there are a few lessons learned in Venlo.


Nederlandse tekst volgt / Dutch text will follow

The nazi's visited Venlo before: Saturday, Sept 26th the clowns joined protests with the 'National White Bride Front'  http://www.indymedia.nl/nl/2009/09/61879.shtml
Last year most of the police checks started around 11.00. This time our blue friends woke up earlier.

Probably with undercover police at the station - connected with colleagues elsewhere in the city. In a part of the city where the demonstration shouldn't come, 3 times groups of bikers passed by a clown couple. On the way to the address where they should change clothes most of the other clowns got an ID-check around 10.30. Three of them were arrested and also 1 photographer. The clowns because they had other clothes in their backpack and the photographer because he had 2 jackets with him. "With these clothes you could cover your face" was the explenation to the clowns. Clearly not true. Clowns should have been the most recognisable figures that day.

Anyway: a long day for arrested clowns followed in the police station. Free around 18.00. A few other clowns could escape. The police helicopter was very closeby for a while, but this was the only game won by the clowns that day: "Ohhh, it was so nice hiding in the bushes for about 1 hour!" (and to get rid of clown stuff). Seperated from their other red noses they didn't have the right number of clothes with them and could only go to the demonstration to have a close look.

Going to see the nazi's as undercover clowns wasn't bad at all. We could hear boring speeches. The voice of the 'Leader' sounded nervous, his words were predictable and they didn't connect with the 'goal' of the demonstration of the NVU (Nederlandse Volks Unie / Dutch Peoples Union). It was all about predictable national socialist bla bla. Very boring, even for the nazi's: they didn't applauded much.

We also heard loads of noise and of course we contributed to have more. One of the very best moments was the moments hundreds of flyers were falling down from a balcony at the nazi demonstration with a text of Anne Frank's diary. About her birthday. 12 June was her birthday!

Reason to celebrate! Happy to see hundreds of people of different colours and backgrounds surrounding the neo-nazi demonstration. Not only people complaining about the costs of this police operation, also for example a group of young moslima's who joined enthusiastically.
An inhabitant of Venlo said: "If there shouldn't be police here, the demonstration should end very soon!!!". For him and loads of other people it was clear the nazi's aren't welcome. Not in Venlo. Nowhere.

- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
Blue pictures 
Rebelact - 14.06.2010 14:36

Ohhh no, this wasn't the ID rebel clowns had about going to Venlo
Ohhh no, this wasn't the ID rebel clowns had about going to Venlo

Amazing what you'll find in a clown's backpack!
Amazing what you'll find in a clown's backpack!

Van filled with clowns ready to go into the wrong direction
Van filled with clowns ready to go into the wrong direction

..
Na Venlo weten clowns wat te doen daarna 
Rebelact - 14.06.2010 15:36

Zaterdag, 12 juni marcheerden neo-nazi's opnieuw door Venlo. Rebel clowns hadden het plan om 'eraan mee te doen'. Ze kwamen vroeg aan en toen... liep bijna alles onmiddelijk verkeerd. "Als clown ben je geboren om te falen" is een beroemd gezegde over clowns - maar dit was echt te veeeeel!
Hoe dan ook: er zijn een paar lessen geleerd in Venlo.

De nazi's bezochten Venlo eerder: op zaterdag 26 september namen clowns deel aan protesten met het 'Nationaal Witte Bruiden Front'  http://www.indymedia.nl/nl/2009/09/61879.shtml
Vorig jaar begonnen de meeste politie controles rond 11.00 uur. Deze keer stonden onze blauwe vrienden eerder op.

Waarschijnlijk met stillen op het station - verbonden met collega's ergens anders in de stad. In een deel van de stad waar de demonstratie niet zou komen, passeerde een groep fietsagenten een clownpaar 3 keer. Op weg naar het adres waar ze zich zouden omkleden kregen de meeste andere een ID-check rond 10.30 uur. Drie van hen werden gearresteerd en daarnaast ook een fotograaf. De clowns omdat ze andere kleding bij zich hadden in hun rugzak en de fotograaf omdat hij 2 jasjes bij zich had. "Met deze kleding kan je je gezicht bedekken", was de uitleg naar de clowns. Duidelijk onzin. De clowns zouden de meest herkenbare figuren zijn geweest die dag.

Hoe dan ook: een lange dag in het politieburo volgde voor de gearresteerde clowns. Ze waren weer vrij rond 18.00 uur. Een paar andere clowns konden ontsnappen. De politiehelicopter was 'n tijdje heel dichtbij, maar dit was dan ook het enige spelletje dat door de clowns gewonnen werd deze dag: "Ohhh, het was zo leuk om ons 'n uur lang in de bosjes te verschuilen!" (en die clownspullen kwijt te raken). Gescheiden van hun andere rode neuzen hadden ze niet de juiste hoeveelheid kleding bij zich en konden ze daarom alleen naar de demonstratie gaan om het eens van dichtbij te bekijken.

Het was helemaal niet slecht om naar de nazi's te gaan als undercover clowns. We konden saaie toespraken horen. De stem van de 'Leider' klonk nerveus, zijn woorden waren voorspelbaar en ze hadden geen verband met het 'doel' van de demonstratie van de NVU (Nederlandse Volks Unie). Het beperkte zich tot voorspelbaar nationaal-socialistisch gebla bla. Heel saai, zelfs voor de nazi's: ze applaudiseerden niet veel.

We hoorden ook heel veel herrie en hielpen dat om nog meer te krijgen. Een van de beste momenten was het moment dat honderden flyers vanuit een balkon neerdaalden over de nazi demonstratie met een tekst uit het dagboek van Anne Frank. Het ging over haar verjaardag. 12 juni was haar verjaardag!

Redenen om dat te vieren! Geweldig om te zien dat honderden mensen van verschillende achtergrond de neo-nazi demonstratie omsingelden. Niet alleen mensen die klaagden over de kosten van de politie operatie, maar ook bijvoorbeeld een groep van jonge moslima's die enthousiast meededen.
Een inwoner van Venlo zei: "Als er geen politie hier zou zijn geweest, zou de demonstratie heel snel zijn beŽindigd!!!".
Voor hem en heel veel andere mensen was het helder dat de nazi's niet welkom zijn. Niet in Venlo. Nergens.

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.