english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Justitie mag activiste op veelplegerslijst houden
ACAB - 19.08.2010 15:56

De Nationale ombudsman weigert mijn klacht over plaatsing op de lijst van zeer actieve veelplegers te onderzoeken. De NOM volgt de redenering van justitie, die de klacht al afwees, dat ik voldoe aan de (puur cijfermatige) criteria voor 'ZA veelpleger'. Dit blijkt uit een vandaag ontvangen brief van de Nationale ombudsman.
zie eerdere artikelen:

"zware straf" geëist voor "vuil zwijn!" tegen smeris
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/03/65786.shtml
2 jaar zitten om niks? Activiste proefkonijn van justitie
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/03/65869.shtml
Veelplegersvonnis voor 'Vuil Zwijn' tegen smeris
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/04/66906.shtml

zie 'Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers (w.o. vordering van de maatregel ISD bij stelselmatige daders)':
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-10579.html

Uit de brief van de Nationale ombudsman:
“Niet ter discussie staat dat in de afgelopen vijf jaren meer dan tien processen-verbaal zijn opgemaakt tegen verzoekster, waarvan tenminste één in het peiljaar (het afgelopen kalenderjaar) of het lopende jaar. Op grond van bovengenoemde richtlijn is verzoekster dan ook aan te merken als een “zeer actieve veelpleger”. Dat verzoekster als overtuigingsdader alleen strafbare feiten heeft gepleegd die verband houden met schendingen van de openbare orde, doet daar niet aan af. De richtlijn maakt voor wat betreft de definitie “zeer actieve veelpleger” immers geen onderscheid naar de aard van het strafbare feit.”

Over de ISD maatregel stelt de NOM dat indien in de toekomst een officier van justitie de ISD maatregel vordert omdat ik in de categorie 'stelselmatige daders' ben gekomen (is nu nog niet zo), dat het dan aan de rechter is om ISD wel of niet op te leggen: “Wij mogen geen onderzoek instellen naar het vorderen en/of opleggen van een ISD-maatregel, omdat dit gedragingen zijn waarop de rechter toeziet. Hierin is dan ook geen rol voor de Nationale ombudsman weggelegd.”

Met de beslissing van de Nationale ombudsman om de klacht nu niet te onderzoeken is voor justitie de weg vrij gemaakt om mij (en andere activisten) als (ZA-)veelpleger te bestempelen en te behandelen, en wanneer vervolgens ook wordt voldaan aan de criteria van 'stelselmatige dader', de ISD-maatregel te vorderen.
Momenteel is de tendens dat justitie probeert de groep mensen die ISD krijgt uit te breiden. De veroordeling tot ISD van een 'voetbalhooligan' eerder dit jaar was daar een voorbeeld van. Tot dan werden vooral verslaafden getroffen door de ISD.

In een artikel van 17 juli jl. in de Volkskrant geschreven door Ben Vollaard (verbonden aan onderzoeksinstituut TILEC van de Universiteit van Tilburg) stond:
"Onlangs kreeg een van de aanstichters van de rel bij Hoek van Holland de maatregel opgelegd. Dat was een novum. De vraag is voor welke veelplegers de maatregel nog meer goed is te gebruiken. Het criminaliteit verlagende effect van opsluiting is bij het beantwoorden van deze vraag een belangrijk criterium."
Even eerder in het artikel heeft Vollaard de volgende conclusie getrokken over de effectiviteit van de ISD maatregel: "De grote klappers zijn te maken met selectief lang opsluiten, niet met behandelen."

Dit ligt in de lijn van de hierboven genoemde 'Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers (w.o. vordering van de maatregel ISD bij stelselmatige daders)', waarin staat:
"Het beleid ten aanzien van meerderjarige stelselmatige daders is erop gericht het criminele gedrag feitelijk onmogelijk te maken door middel van langdurige vrijheidsbeneming, als maatregel opgelegd."
Van de oorspronkelijke doelstelling van ISD, voorafgegaan door de strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV), is met de huidige richtlijn (ingegaan op 1 juli 2009) niets meer over. Twee jaar opsluiten, recidive voorkomen, dat is het devies. Het zou dus heel goed kunnen dat de groep mensen die in aanmerking kan komen voor ISD door justitie verder wordt uitgebreid... met activisten.

Wat staat nu mijzelf en anderen met deze status te doen?

Ik heb besloten me niet van acties te laten weerhouden door deze intimidatie. Hiermee is het vrijwel onmogelijk om arrestaties te vermijden. In alle rechtszaken ga ik in hoger beroep en cassatie. Dat vertraagt de boel, strooit zand in de machine van de rechtspraak. Op den duur valt niet te vermijden dat justitie mij tot 'stelselmatige dader' bestempelt. Er rest me dan niets anders dan in het ergste geval de strijd tegen de ISD maatregel aan te gaan, want bij voorbaat zwichten, dat is precies wat ze willen daar bij justitie. Daarmee zou dreigen met ISD al voldoende zijn om te bereiken dat mensen hun verzet staken, en dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren!

Heb je ook een (ZA-)veelplegersstatus? Vragen, tips, opmerkingen? Neem contact met me op via de arrestantengroep Utrecht o.v.v. 'veelplegersstatus'. Samen staan we sterker!


- E-Mail: utrecht[a]arrestantengroep.org
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.