english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Acquittal for rebel clowns? / Vrijspraak voor rebel clowns?
Rebelact - 30.11.2010 16:06

Beautifoooool; what a day! Snow everywhere, trains with delay, the sun is shining in our hearts and yeahhh Tuesday, Nov. 30th was also the moment the Collegial Court (3 judges!) had their session, starting shortly after 10.00, in the Palace of Justice in Den Bosch...

Nederlandse tekst volgt / Dutch text will follow

Do you remember? May 23st 2009 neo-nazi's of the NVU (Dutch Peoples Union / Nederlandse Volks Unie) demonstrated in Den Bosch. Of course there were all kind of protests. Antifa initiatives, many people from the neighbourhood and also clowns from 'The National Duckies Front'
 http://www.indymedia.nl/nl/2009/05/59649.shtml

Februari 23rd 2010 the first clown had to visit the court. It was far too complicated for just 1 judge...
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65541.shtml
An extra round was needed at the Collegial Court (Meervoudige Kamer)

October 20th 2010 the organisation 'Don'tLetThemWalk' published a black book about everything what went wrong in Den Bosch when the NVU marched and people tried to protest. Loads of stories (in Dutch), including the experiences from 5 rebel clowns
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/10/70454.shtml

November 30th 2010 finally the first rebel clown got the attention she needed from the Collegial Court. After a short welcome by one of the judges the prosecutor started: "Let's keep it short", she said. Followed by lines about the confusion she experienced reading the reports and the strange attempts to get clowns to court: one clown already got a letter they shouldn't prosecute him, one clown never got any letter, 3 other clowns each got a different proposal for a fine.

The first of these last 3 was today's case.

Yeahhh and as 'National Duckies Front' they did exactly the same. Even the prosecutor couldn't understand what happened by the police and the prosecution. She said: "It's a strange way of acting". She confirmed the clowns didn't act against article 184 (about not following police orders, etc). Her c(l)o(w)nclusion was loud an clear: "There are too many loose ends in this case!".
That's why she proposed acquittal.

Great! Finally a prosecutor understands the meaning of red noses!

Then the lawyer started his plea. He had a very good and long story. All charges asked for, no screamed for acquittal. Next to it he gave all 3 judges and the prosecutor the black book published by 'Don'tLetThemWalk'.

Hopefully it will make clear clowns and many other people should be free to express themselves on moments neo-nazi's are marching through the streets!

Judge's ruling expected Tuesday, Dec. 14th.


The black book is still available in bookshops like Rooie Rat and Fort van Sjakoo, etc. (special issue Alert! October 2010, 3,50 euro)

- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
Vrijspraak voor rebel clowns? 
Rebelact - 30.11.2010 22:31

Schitterend; wat een dag! Overal sneeuw, vertraagde treinen, de zon die in onze harten schijnt en ja... dinsdag 30 november was ook het moment dat de Meervoudige Kamer (3 rechters!) hun zitting had die kort na 10.00 uur begon in het Paleis van Justitie in Den Bosch...

Herinner je je dit nog? Op 23 mei 2009 demonstreerden neo-nazi's van de NVU (Nederlandse Volks Unie) in Den Bosch. Natuurlijk waren er allerlei protesten. Antifa initiatieven, veel mensen uit de buurt en ook clowns van het 'Nationaal Eendjes Front'
 http://www.indymedia.nl/nl/2009/05/59649.shtml

Op 23 februari 2010 moest het eerste clowntje de rechtbank bezoeken. Het bleek veel te gecompliceerd te zijn voor slechts 1 rechter...
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65541.shtml
Er was een extra ronde nodig bij de Meervoudige Kamer

Op 20 oktober 2010 publiceerde de organisatie 'LaatZeNietLopen' een zwartboek over alles dat verkeerd liep toen de NVU marcheerde en mensen ertegen protesteerden. Heel veel verhalen, inclusief de ervaringen van 5 rebel clowns
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/10/70454.shtml

Op 30 november 2010 kreeg de eerste rebel clown uiteindelijk de aandacht die ze nodig had van de Meervoudige Kamer. Na 'n kort welkomstwoord door een van de rechters startte de Officier van Justitie: "Laten we het kort houden", zei ze. Gevolgd door wat zinnen over de verwarring die ze ervaarde toen ze de politierapporten aan het lezen was en de vreemde pogingen om de clowns voor het gerecht te krijgen: een clown had al 'n brief ontvangen dat hij niet vervolgd zou worden, een clown kreeg geen enkele brief, 3 andere clowns kregen elk een ander schikkingsvoorstel.

De eerste van die laatste 3 was de zaak van vandaag.

Ja... en als 'Nationaal Eendjes Front' hadden ze nu juist precies hetzelfde gedaan. Zelfs de Officier van Justitie kon niet begrijpen wat de politie en het Openbaar Ministerie hadden gedaan. Ze stelde dan ook: "Het is een rare manier van doen". Ze bevestigde dat de clowns niet in strijd met artikel 184 (over het niet volgen van politiebevelen, enz.) hadden gehandeld. Haar c(l)o(w)nclusie was luid en duidelijk: "Er zijn teveel open eindjes in deze zaak!".
Daarom vroeg ze om vrijspraak.

Fantastisch! Eindelijk begrijpt een Officier van Justitie de betekenis van rode neuzen!

Daarna begon de advocaat zijn pleidooi. Hij had een heel goed en lang verhaal. Alle aanklachten vroegen, nee schreeuwden om vrijspraak. Daarnaast gaf hij alle 3 de rechters en de OvJ het zwartboek dat gepubliceerd was door 'LaatZeNietLopen'.

Hopelijk zal het duidelijk maken dat clowns en veel andere mensen de vrijheid zouden moeten hebben om zich uit te drukken op momenten dat neo-nazi's door de straten marcheren!

De uitspraak van de rechters wordt verwacht op dinsdag 14 december.


Het zwartboek is nog steeds verkrijgbaar in boekhandels zoals de Rooie Rat en het Fort van Sjakoo, enz. (speciale uitgave Alert! oktober 2010, 3,50 euro)

E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
niet bij Sjakoo 
Sjaak - 30.11.2010 23:14

Voor zover wij Sjaken weten ligt dit zwartboek niet bij het Fort ( http://www.sjakoo.nl), tenzij het een losse bijlage opgenomen in de Alert is, maar dat staat hier niet. Dus ofwel de makers zouden een stapeltje erheen moeten brengen (als het een losse uitgave is), danwel de geïnteresseerden dienen het volgende te doen:

Kopen bij de Rooie Rat ( http://www.rooierat.nl) in Utrecht of door overmaking van € 3.50 op ING 6896749 Alert, Utrecht en door even je postadres te mailen aan  info@laatzenietlopen.nl. Dank!

groeten de Sjaken van Sjakoo

E-Mail: info@sjakoo.nl
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.