english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Collegial Court Den Bosch: prosecution clowns not admissible
Rebelact - 15.12.2010 00:03

Tuesday, Dec. 14th - 13.30: three judges of the Collegial Court (Meervoudige Kamer) gave a judgement about one of the arrested rebel clowns joining the protests against a march of neo-nazis from the NVU (Dutch Peoples Union / Nederlandse Volks Unie) in 2009 in Den Bosch. Here's the legal red nose calendar...

Nederlandse vertaling volgt / Dutch translation will follow

May 23rd 2009 the day of several protests in Den Bosch: Antifa initiatives, many people from the neighbourhood and also clowns from the 'National Duckies Front'
 http://www.indymedia.nl/nl/2009/05/59649.shtml

Februari 23rd 2010 the first clown had to visit the court. It was far too complicated for just 1 judge...
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65541.shtml
An extra round was needed at the Collegial Court

October 20th 2010 the organisation 'Don'tLetThemWalk' published a black book about everything what went wrong in Den Bosch when the NVU marched and people tried to protest. Loads of stories (in Dutch), including the experiences from 5 rebel clowns
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/10/70454.shtml

November 30th 2010 finally the first rebel clown got the attention she needed from the Collegial Court
 http://indymedia.nl/nl/2010/11/71776.shtml

December 14th 2010 the judgement of the Collegial Court unfortunatelly doesn't tell anything about the needless emergency regulation. But it tells something about the prosecution of the clowns. Loads of words, we could keep it short and simple: "It was a mess!". It had something to do with the equality principle. The 5 arrested clowns were not treated equally. 3 clowns got different transaction proposals (200,- 220,- 250,-), 1 got a letter he shouldn't be prosecuted and 1 didn't get a letter at all.

So the judgement is: prosecution is not admissible. Which is of course nice, but doesn't make clear if clowns are allowed to wear their beautiful red noses in a city with an emergency regulation where they allow neo-nazis to march...

However: on Nov. 30th the prosecutor said a few interesting things. Clowns were clearly recognisable and the prosecutor did also understand the clowns didn't had the intention to don't follow the official orders. That's why the prosecutor asked acquittal.
Maybe these lines will help the lawyer of the clowns in future court cases. Clowns should be clowns - especially on days neo-nazis are marching!

There are a few red nose cases left. We'll see if they will drop these cases. And the remaining question is also: "Will the prosecutor ask appeal?" (2 weeks later we'll know)

To be c(l)o(w)ntinued!The black book is still available in bookshops Rooie Rat and Fort van Sjakoo (special issue Alert! October 2010, 3,50 euro)
Or transfer 3,50 on bank account ING 6896749 Alert, Utrecht. Then also send your postal address to  info@laatzenietlopen.nl

- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme kunst, cultuur en muziek vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
MK Den Bosch: vervolging niet ontvankelijk  
Rebelact - 15.12.2010 01:04

Dinsdag, 14 december - 13.30: drie rechters van de Meervoudige Kamer deden een uitspraak over een van de gearresteerde clowns die meedeed aan de protesten tegen een mars van neo-nazi's van de NVU (Nederlandse Volks Unie) in 2009 in Den Bosch. Hier is de juridische rode neuzen kalender...

23 mei 2009 was de dag van verschillende protesten in Den Bosch: Antifa initiatieven, veel mensen uit de buurt en ook clowns van het 'Nationaal Eendjes Front'
 http://www.indymedia.nl/nl/2009/05/59649.shtml

23 februari 2010 moest de eerste clown de rechtbank bezoeken. Het was veel te gecompliceerd voor maar 1 rechter...
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65541.shtml
Er bleek een extra ronde nodig te zijn bij de Meervoudige Kamer

20 oktober 2010 publiceerde de organisatie 'LaatZeNietLopen' een zwartboek over alles wat er fout liep in Den Bosch toen de NVU er marcheerde en mensen probeerden te protesteren. Veel verhalen, inclusief de ervaringen van 5 rebel clowns
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/10/70454.shtml

30 november 2010 kreeg de eerste rebel clown eindelijk de aandacht die ze nodig had van de Meervoudige Kamer
 http://indymedia.nl/nl/2010/11/71776.shtml

14 december 2010 vermeldt de uitspraak van de Meervoudige Kamer helaas niets over de onnodige noodverordening. Maar het verheldert wel iets over de vervolging van de clowns. Veel woorden, we kunnen het ook kort en simpel houden: "Het was een puinhoop!". Het had iets te maken met het gelijkheidsbeginsel. De 5 gearresteerde clowns waren niet gelijk behandeld. 3 clowns kregen verschillende transactievoorstellen (200,- 220,- 250,-), 1 kreeg een brief dat hij niet vervolgd zou worden en 1 kreeg helemaal geen post.

De uitspraak is dus: het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk. Wat natuurlijk fijn is, maar het verheldert niet of het voor clowns is toegestaan om hun mooie rode neuzen te dragen in een stad met een noodverordening waar ze toestaan om neo-nazi's te laten marcheren...

Hoe dan ook: op 30 november zei de officier van justitie een paar interessante dingen. De clowns waren duidelijk herkenbaar en de officier van justitie begreep ook dat de clowns niet de intentie hadden om de ambtelijke bevelen niet te volgen. Daarom vroeg de OvJ om vrijspraak.
Misschien helpen deze zinnen de advocaat van de clowns bij toekomstige rechtzaken. Clowns moeten clowns kunnen zijn - vooral op dagen dat de neo-nazi's marcheren!

Er zijn nog 'n paar rode neuzen zaken overgebleven. We zullen zien of deze zaken geseponeerd worden. En de resterende vraag is ook: "Gaat de officier van justitie in hoger beroep?" (dat weten we over 2 weken)

Wordt ver(clown)volgd!Het zwartboek is nog steeds verkrijgbaar in de boekhandels Rooie Rat en Fort van Sjakoo (speciale uitgave Alert! Oktober 2010, 3,50)
Of gireer 3,50 op bankrekeningnummer ING 6896749 van Alert, Utrecht. Stuur dan ook je postadres naar  info@laatzenietlopen.nl


E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.