english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
uitndoging groepenoverl 27 maart te Utrecht
voorbereidingsgroep - 07.03.2011 16:18

Bij deze willen we u uitnodigen voor het eerste landelijk overleg van
groepen. Dit overleg zal 27 maart plaatsvinden in Parnassos in de
Kruisstraat 201 van 13:00 tot 17:00, te Utrecht.


Dit initiatief is een voortvloeisel van het laatste 2.Dh5-festival. 13
december is uit een debat over de basisvoorwaarden voor bewegingsopbouw in
alarmcafť te Utrecht het voorstel gekomen om een breed overleg tussen
groepen in het leven te roepen. Dit overleg zou de verschillende thema's
moeten overschrijden.

Door het overleg en discussie tussen groepen te faciliteren, willen we het
organiseren in basisgroepen propageren. We hopen een structuur op te
zetten waarbij enerzijds de groepen elkaar kunnen versterken en waar
anderzijds individuen kennis kunnen maken met deze groepen. Wij geloven
dat het erg belangrijk is dat mensen zich organiseren in groepen. De focus
van deze groepen kan liggen op de localiteit, thema, methode of op de
onderlinge relaties, maar zonder zich in groepen te organiseren, zullen we
geen vuist kunnen maken.

Wij nodigen voor dit eerste overleg verschillende groepen en individuen
uit, en zullen het op verschillende publieke plekken publiceren. Deelname
aan het overleg mag niet vrijblijvend zijn. Het is de bedoeling dat
iedereen actief en constructief participeert.

Op het programma van dit eerste overleg staan twee grote punten. Eerst is
er een discussie over het organiseren in groepen en het aanzwengelen
daarvan door een overleg van groepen. Dit zal ingeleid worden door enkele
historische en internationale voorbeelden van efficiŽnte organisatie in
groepen en groepenoverleg. Als tweede punt willen we de praktische
consequenties van een eventueel besluit tot een regelmatig overleg van
groepen bespreken en ten uitvoer brengen. Nadien is er misschien een
gelegenheid om na te borrelen.

Met hartelijke groeten
namens bgo-voorbereidingsgroep

voor vragen: mail  bgo@riseup.net

zondag 27 maart 2011
Parnassos
Kruisstraat 201
3581 GK Utrecht


- E-Mail: bgo@riseup.net
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme antimilitarisme europa feminisme gentechnologie globalisering kunst, cultuur en muziek media natuur, dier en mens oranje vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis wonen/kraken zonder rubriek

aanvullingen
Over 2.Dh5-festival en perspectieven  
2.Dh5-crew - 07.03.2011 16:23
[dit artikel zal in buiten de orde verschijnen en kan als achtergrond informatie of context dienen voor het eerste landelijke overleg van (basis/affiniteits)groepen]

In november 2010 hebben we weeral de zesde editie van het 2.Dh5-festival afgewerkt. Ondanks een fanatiek tegenwerkend spoorwegbedrijf voltrok zich een uitgebreid programma waarin allerlei aspecten omtrent activisme en wereldversleutelen aan bod kwam en dat door tenminste 150 deelnemers bezocht werd. Hoewel niet alles ging zoals gepland en niet alle verwachtingen zijn ingelost, kunnen we toch weeral spreken over een geslaagd weekend.

De opzet van het festival

Het festival heeft als hoofddoel een plaats en moment te creŽren waar uitwisseling van kennis en ervaring, zowel in theorie als praktijk kan plaatsen vinden. Deze kennis en ervaring gaan over methoden en strategieŽn om aan de wereld te sleutelen.

Het gaat op het festival niet over wat er allemaal mis is, maar de nadruk ligt op (het oplossen van) de vraag: wat kunnen we er aan doen, hoe kunnen we dingen veranderen? We willen kennis verspreiden en delen over "technieken, methoden en strategieŽn om de wereld te versleutelen". En we willen dat op veel verschillende niveaus en uiteenlopende manieren: van theoretische lezingen tot praktische workshops, of kunstzinnig verbeeld.

Het hele gebeuren wordt met een low budget georganiseerd. Het festival blijft hierdoor betaalbaar en houden we het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. Met tal van andere maatregelen die we treffen proberen we de drempel voor deelname aan het festival zo laag mogelijk te houden. Door de betrokkenheid van de mensen die dit mee mogelijk maken blijft de kwaliteit van het festival hoog!

We hebben voor onszelf een aantal criteria vastgelegd waaraan het festival moet voldoen, en dus ook de verschillende onderdelen van het festival. De belangrijkste criteria zijn: toegankelijkheid van bewegingen, zichtbaarheid van campagnes, dilemma's van (tegen)machtsvorming, ontsnappingsroutes uit de polder en netwerken en andere structuren van organisatie.

Sinds 2008 hebben we een centraal thema waarrond we de workshops plannen. Zo proberen we in het hele weekend een coherenter geheel te realiseren en streven we meer verdieping na. Vorig jaar hebben we als thema ďorganiserenĒgekozen. We hadden echter het idee dat we daar nog niet klaar mee waren en hebben daarom in de laatste editie verder gebouwd op dit onderwerp.

Tilburg 2010

Hoewel we veel positieve reacties kregen op het programma van 2009 en daar ook hele zinnige workshops plaatsvonden, hebben we het idee dat we te weinig zijn opgeschoten. Natuurlijk zijn er ook een paar andere gelegenheden (Appelscha, 1 Mei-discussie) waar deze problematiek aan bod is gekomen en is het geweldig dat er in de praktijk campagnes van de grond zijn gekomen, zoals de steun aan de stakende schoonmakers. Ook worden binnen verschillende groepen de strategieŽn verscherpt en ontstaan er steeds meer anarchistische lokale groepen. Er wordt in het land veel aandacht besteed aan de manier waarop men zich en anderen organiseert. Helaas blijft het over het algemeen gesloten en zijn we niet slagkrachtig genoeg om daadwerkelijk het sneeuwbaleffect te hebben dat nodig zou zijn om de ontwikkelingen echt te beÔnvloeden.

De centrale vraag van het festival was: hoe kunnen we, vertrekkend vanuit ieders eigenheid, linkse, buitenparlementaire structuren organiseren om weer een deuk in een pak boter te kunnen slaan. Wat is er nodig om een open en slagkrachtige beweging te worden die een effectieve tegenmacht kan organiseren?

Misschien ten overvloede willen we nog even zeggen dat we het niet over Ďverbredingí hebben. Dat woord wekt de suggestie dat je water bij de wijn wilt doen om zieltjes te winnen. Wel vinden we dat we nu met veel te weinig mensen zijn en ons best moeten doen om te groeien. We geloven dat die groei niet ten koste mag gaan van essentiŽle ideeŽn, uitgangspunten en werkwijzen. We zijn ervan overtuigd dat er veel mensen op dezelfde lijn zitten, maar dat we hen nu niet bereiken of vaker nog, om verschillende redenen, niet aanspreken. Die redenen moeten we kunnen benoemen, zonder bang te zijn voor (onderlinge) conflicten en meningsverschillen, die kunnen ons immers zelfs verder brengen. Belangrijker is het dat we overeenkomsten herkennen en waarderen en dat we begrip hebben voor elkaars verschillen.

Het programma was gevarieerd en van hoge kwaliteit. Het is hier niet de plek om uitgebreid op de verschillende workshops in te gaan die daar hebben plaats gevonden. Op dit moment verzamelen we nog alle gemaakte verslagen van verschillende workshops voor een archief op onze website. Er zijn interessante presentaties en discussies geweest over strategieŽn tegen het migratiebeleid, over (het ontbreken van) een strategie tegen de verrechtsing van de samenleving en over hoe we ons als ďbewegingĒ zouden kunnen organiseren. Verder hadden we debatten en lezingen over woonstrijd en arbeidersstrijd en veel meer. In het bijzonder was de lezing van Dennis Bos over de geschiedenis van de radicale arbeidersbeweging in Nederland erg goed ontvangen.

Gelukkig bestaat het festival niet enkel uit lezingen, discussies en andere soorten workshops. Er was ook dit jaar veel ruimte voor gezelligheid, feest en vertier. Zowel door de verschillende locaties als door de strakke organisatie was de sfeer op het festival over de hele lijn uitmuntend. Zelfs wanneer bijna alle mogelijke verschillende splinters en spaanders van de linkse beweging in ťťn ruimte samen waren. Waarlijk, een historisch moment.

Vervolgstappen

De plenaire bijeenkomst van zondag 21 november was naar goede gewoonte een eerste moment om het festival te evalueren en naar de toekomst te kijken. Anders dan de vorige jaren was er deze keer een grote groep, ruim vijftig mensen, die deel nam aan deze laatste evaluerende zitting. Mensen reageerden erg enthousiast over het afgelopen festival en gaven aan dat men het belangrijk vindt dat we volgend jaar weer een festival gaan organiseren. Het idee om een weekend samen over verschillende onderwerpen en issues van gedachten te wisselen, zowel in de vorm van de workshops, maar zeker ook tussen de soep en de patatten.

Uit deze laatste plenaire zitting bleek bovendien dat er ook behoefte was aan het verder zetten van een aantal discussies die werden gevoerd tijdens het festival. Discussies die we niet konden laten liggen tot volgend jaar. Met name ging het over de discussies die dicht bij de centrale vraag liggen, namelijk: wat is er nodig om een open en slagkrachtige beweging te worden die een effectieve tegenmacht kan organiseren? Workshops zoals die over affiniteitsgroepen, netwerken, connecting the dots gingen hier dieper op in, maar ook de workshops over de strategie tegen de verrechtsing en over studentenstrijd, woonstrijd en arbeidsstrijd.

Van het Alarmcafť in Utrecht kregen we de mogelijkheid om half december deze discussie verder te zetten. Daarom hebben we er een debat georganiseerd over de basisvoorwaarden voor bewegingsopbouw. De verschillende sprekers geven als interne probleem waar we bij bewegingsopbouw tegenaan lopen voornamelijk de drempels die bestaan tussen de beweging en de rest van de maatschappij. De beweging bevindt zich binnen een bepaalde subcultuur, waar de ideeŽn, gedragingen en uitstraling redelijk uniform zijn. Bovendien hebben we een moeilijk te verkopen boodschap. Daarbij zijn we met weinig mensen, waardoor afstanden tussen deze mensen groot zijn, er te weinig potentieel kan aangeboord worden ťn waardoor het extra lastig is om uit die subcultuur te kunnen breken. Strategisch maken we de fout dat we ons weinig richten op wat we wel kunnen bereiken.

Willen we dat echter wel doen, zoals Doorbraak dat probeert, dan is dat een langzaam proces. Als laatste element wordt aangegeven dat er binnen de mensen die actief zijn er sterke fragmentatie bestaat. Dit zou komen door een vergaande scherpslijperij en het begaan zijn met single issues.

De studenten zijn hierin een bijzondere groep. Te weinig mensen zijn nu bezig met het organiseren van de studenten in Nederland, maar als groep zijn ze relatief makkelijk te organiseren. Er zijn namelijk een aantal belangrijke positieve randvoorwaarden: ze hebben een goed ontwikkeld informeel ťn formeel netwerk. Studenten zijn met andere woorden erg makkelijk te bereiken. Bovendien is het een duidelijke omlijnde groep met gemeenschappelijke cultuur en belangen.

Om deze problemen aan te pakken moeten radikale groepen beter op elkaar afgestemd geraken. Discussies als deze dragen hier op bescheiden manier aan bij. Er zijn twee belangrijke denkpistes: een die gericht is op de beweging zelf, een andere die meer gericht is op de ďbuitenwereldĒ. In het eerste geval hebben we nood aan een ideologie, organisatiemodellen, strategieŽn en plannen en deze moeten we dan duidelijk uitdragen ter inspiratie en verdere verspreiding. Een aantal belangrijke randvoorwaarde die vervuld dienen te worden, zijn: een organisatorische structuur, eigen media, naamsbekendheid, Ö de ideeŽn en praktijk moet dienen als bindmiddel tussen verschillende groepen. In het tweede geval is het belangrijk te investeren in contacten met de buitenwereld. Daarbij is het belangrijk om een antwoord te formuleren op de vraag wie of welke groepen dicht bij ons staan en hoe ze te bereiken is. In heel dit verhaal is het van essentieel belang dat we van onze eigen kracht en met ons eigen perspectief vertrekken.

op de twee trajecten (de beweging binnenin verder ontwikkelen en de beweging naar buiten toe vergroten) kunnen we nu al stappen zetten. Belangrijk is echter dat beide elkaar niet uitsluiten, maar mogelijks elkaar zelfs aanvullen. De beweging naar buiten toe vergroten, gaat echter langzaam en stapje voor stapje. Dit heeft dus op korte termijn weinig resultaat, maar er zijn in dat traject al wel stappen te zetten. Met mensen die nog niet in beweging zijn, moet er gesproken worden in een zoektocht naar mensen die van onderop oplossingen willen organiseren voor hun problemen. Met onze handelingsperspectieven en de infrastructuur moeten we mensen kunnen inspireren en bewegen. De vraag blijft met welk verhaal kunnen we nieuwe mensen aanspreken en mobiliseren?
Voor de beweging zelf, moeten we eerst en vooral realistisch en eerlijk zijn over onze eigen kracht/macht. We zijn met weinig en moeten van min of meer van nul beginnen. Dan is het belangrijk om te doen waar men goed in is: situaties problematiseren en de aandacht erop vestigen. Vandaar uit kan dan een dialoog met ander groepen of het ďmiddenveldĒ georganiseerd worden. Verder moeten we onze handelingsperspectieven en organisatiemodellen beter propageren en de lokale basis versterken. Belangrijk hierbij is dat we ook een (deel)strijd voeren die we kunnen winnen.

Er zijn ideeŽn genoeg die kunnen bijdragen aan continuÔteit en verbreding. Een eerste stap zal echter zijn dat we op regelmatige basis een overleg willen organiseren van verschillende groepen (en individuen) die de verschillende afzonderlijke deelstrijden overstijgt. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen dan twee punten aan bod komen. Het eerste element is waar zijn we mee bezig en hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen? Het tweede element kan dan een discussie zij over een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Bijvoorbeeld hoe krijg je geld voor een actie of campagne bij elkaar, hoe ga je om met pers, Ö

Landelijk Overleg (basis)groepen

Naar aanleiding van deze discussie hebben een groep mensen het idee van een regelmatig overleg omarmd. Deze groep gaat een eerste bijeenkomst beleggen voor groepen en individuen, met als doel het actief propageren dat mensen zich in groepen gaan organiseren, door het organiseren in groepen te faciliteren, uitbouwen en verder propageren.

De eerste bijeenkomst zal zondag 27 maart in Utrecht plaats vinden van 13;00 tot 17:00 plus mogelijkheid tot uitloop. De bijeenkomst zal ingeleid worden door een inspirerende inleiding. Succesvolle voorbeelden uit binnenland en buitenland, uit het verleden en het heden moeten de wenselijkheid en de noodzaak aantonen van enerzijds het organiseren in groepen en anderzijds een regelmatig overleg tussen deze groepen.

Het tweede deel van het programma bestaat dan uit een discussie over de noodzaak en wenselijkheid van zoín regelmatig groepenoverleg waar groepen zichzelf of hun activiteiten kunnen presenteren, waar individuen op laagdrempelige wijze in contact kunnen komen met zulke groepen en waarbij de groepen elkaar kunnen versterken door regelmatig uitwisselen van kennis en ervaring en indien mogelijk het op elkaar afstemmen van verschillende acties en campagnes.

De bijeenkomst wordt afgesloten met de praktische consequenties in kaart brengen van het eventuele besluit dat volgt uit de discussie om regelmatig een groepenoverleg te organiseren. We willen natuurlijk niet enkel het in kaart brengen van deze consequenties. We willen ook alvast stappen zetten om deze praktische zaken te regelen en uitvoeren.

Mocht je op de hoogte willen gehouden worden van dit groepenoverleg, of nog beter wil je hier actief aan deelnemen, dan kan je een mail sturen naar  bgo@riseup.net. De exacte locatie van het groepenoverleg is nog niet bekend. Wanneer dit is vastgelegd zal dat bekend gemaakt worden via de verschillende kanalen die we ter beschikking hebben zoals www.indymedia.nl en www.2dh5.nl.


E-Mail: info@2dh5.nl
Website: http://2dh5.nl
 
Geen camera's en geen pers! 
nn - 07.03.2011 20:10

Kunnen jullie een beleid opzetten dat er geen foto's gemaakt mogen worden ook niet met mobieltjes en dat hier ook goed op wordt gelet door een paar man, anders is de uitkomst en de gevolg het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken.

No Justice, No Peace,
No Surrender, No Retreat,
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.