english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Nat. Ombudsm: activist dreigen met ISD misbruik bevoegdheid
Joke Kaviaar - 10.08.2011 18:43

Op 3 augustus heeft de Nationale Ombudsman (NOM) geoordeeld over een reeks klachten over mijn plaatsing op de veelplegerslijst.

Het volledige rapport vind je hier:
 http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/227?aresult=4#


intimidatie!
intimidatie!

Het begon met een kerstkaart van de politie. Een hierover ingediende klacht bracht aan het licht dat ik al twee jaar stond geregistreerd als 'Zeer Actieve Veelpleger'. De hierna ingediende klachten over het feit dat ik op de lijst stond, dat ik niet op de hoogte was gesteld, en over de 'adoptie-agent' die mij was 'toegewezen' en die mij ook daadwerkelijk een paar keer belde, werden allemaal afgewezen. Alleen die kerstkaart, tja, die was wel wat onprofessioneel, zo werd erkend.

Door naar de NOM. Die liet een ongeveer een jaar geleden weten:

“Niet ter discussie staat dat in de afgelopen vijf jaren meer dan tien processen-verbaal zijn opgemaakt tegen verzoekster, waarvan tenminste één in het peiljaar (het afgelopen kalenderjaar) of het lopende jaar. Op grond van bovengenoemde richtlijn is verzoekster dan ook aan te merken als een “zeer actieve veelpleger”. Dat verzoekster als overtuigingsdader alleen strafbare feiten heeft gepleegd die verband houden met schendingen van de openbare orde, doet daar niet aan af. De richtlijn maakt voor wat betreft de definitie “zeer actieve veelpleger” immers geen onderscheid naar de aard van het strafbare feit.”
(zie:  http://www.indymedia.nl/nl/2010/08/69166.shtml)

Over de ISD maatregel die mogelijk zou kunnen worden opgelegd stelde destijds de NOM dat indien in de toekomst een officier van justitie de ISD maatregel vordert, het dan aan de rechter is om ISD wel of niet op te leggen:

“Wij mogen geen onderzoek instellen naar het vorderen en/of opleggen van een ISD-maatregel, omdat dit gedragingen zijn waarop de rechter toeziet. Hierin is dan ook geen rol voor de Nationale ombudsman weggelegd.”

Tot zover 19 augustus 2010. De ombudsman zou de klacht over plaatsing op de veelplegerslijst NIET behandelen en de ISD maatregel, dat was niet aan hem om over te oordelen.


Wat is er dan nu gebeurd?

De NOM heeft klachten over de manier waarop er werd omgegaan met de plaatsing op de veelplegerslijst behandeld. Hij zegt om te beginnen:

“De toepassing van de maatregel is met de wetswijziging van 9 juli 2004 verruimd om de aanpak van alle stelselmatige plegers van misdrijven te verbeteren. Dit betekent dat de korpsbeheerder op zich terecht heeft opgemerkt dat het voor de toepassing van het veelplegersbeleid niet van belang is om wat voor soort strafbare feiten het gaat of wat het motief van de dader is en dat de politie dus ook een activist die kleine vergrijpen pleegt welke verband houden met het verstoren van de openbare orde actief mag volgen. Het veelplegersbeleid kent dus geen wettelijke beperking.”

en

“Als verzoekster als veelpleger zou mogen worden aangemerkt, dan betekent dat dat de politie haar actief mag volgen. In dat geval is het onvermijdelijk dat verzoekster daar enige overlast van ondervindt.”

In tegenstelling tot wat wordt geschreven in de samenvatting, geeft de NOM dus nog altijd géén oordeel over plaatsing op de lijst, want er is 'geen wettelijke beperking' en het is dus 'onvermijdelijk dat verzoekster daar enige overlast van ondervindt', maar...

“Deze overlast overstijgt echter het aanvaardbare als de rechter op vordering van de officier van justitie een ISD-maatregel zou opleggen. In verband hiermee is er bij de toepassing van het veelplegersbeleid op actievoerders sprake van misbruik van bevoegdheid omdat met de dreiging van een dergelijke maatregel de demonstratievrijheid van actievoerders zoals verzoekster wordt beknot.”


MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID.

De NOM lijkt dus van gedachten veranderd, want schreef hij eerst nog:

– “Wij mogen geen onderzoek instellen naar het vorderen en/of opleggen van een ISD-maatregel, omdat dit gedragingen zijn waarop de rechter toeziet. Hierin is dan ook geen rol voor de Nationale ombudsman weggelegd.”

Nu zegt hij:

– “Deze overlast OVERSTIJGT echter het AANVAARDBARE als de rechter op vordering van de officier van justitie een ISD-MAATREGEL zou opleggen.”

en

“In verband hiermee is er bij de toepassing van het veelplegersbeleid op actievoerders sprake van misbruik van bevoegdheid omdat met de dreiging van een dergelijke maatregel de DEMONSTRATIEVRIJHEID van actievoerders zoals verzoekster WORDT BEKNOT.”

Volgens advocaat Jebbink is de uitspraak van de NOM weliswaar niet glashelder maar wel duidelijk genoeg. Met de uitspraken die de NOM nu doet over (dreigen met) de ISD maatregel kunnen Zeer-Actieve-Veelpleger-activisten dus hun voordeel doen.

Het blijft natuurlijk de vraag of een OvJ of een rechtbank zich er veel van zullen aantrekken. Het oordeel van de NOM is niet bindend en ze kunnen het naast zich neerleggen. Dit doen politie en justitie wel vaker met uitspraken van de NOM, bijv. wanneer de politie demonstraties op eigen houtje beëindigt.


Dan de rest van het rapport.

Een journalist van Trouw belde mij en begon met: 'Gefeliciteerd!' Dat was wel wat al te enthousiast, zei ik hem. Allereerst is het oordeel niet bindend, dus niet te vroeg gejuicht. En ik mag gewoon op de lijst staan als Zeer Actieve Veelpleger. Ja, die kerstkaart was wel onprofessioneel en ik was niet op de hoogte en dat was onbehoorlijk, maar dat wil nog niet zeggen dat zo'n kaart niet meer verzonden mag worden (het moet dan alleen wel professioneel gebeuren), en op de hoogte ben ik inmiddels, en die adoptie agent? Daar heeft de NOM een 'leuke' oplossing voor gevonden:

“Eén van de elementen van het veelplegers-beleid zou overigens wel bij actievoerders kunnen worden toegepast: het voeren van regelmatige gesprekken door een adoptieagent met een actievoerder kan wellicht leiden tot meer begrip voor elkaars optreden.”

Nu moet je weten dat het beleid is dat zo'n adoptieagent je tweewekelijks bezoekt of belt. Die lastigvallerij is me bespaard gebleven simpelweg omdat ik hem gezegd heb dat ik er niet van gediend ben om telkens gebeld of bezocht te worden, en omdat de adoptieagent in kwestie zelf ook niet weet wat ie met mij moet bespreken.

Overigens: in het najaar van 2010 zijn twee rechercheurs uit Utrecht aan de deur geweest om... te dreigen met de ISD maatregel! Ze waren er namelijk zeker van dat ik 'iets van plan' was 'in hun regio':
“Doe het niet, want anders krijg je grote problemen met je 'stelselmatig daderschap'” dreigden ze. Die klacht ligt intussen ook bij de NOM. De Utrechtse smeris mag er vast vanuit gaan dat de NOM ook dit gevalletje van intimidatie, gebaseerd op een onjuiste vage tip, zal afkeuren.

Enfin, de adoptieagent. Nooit meer wat van gehoord. Maar wat een geweldig idee! Ik zou met hem kunnen praten voor begrip!

Dacht het niet!!!

Voor welke smeris dan ook, en al zeker de terroristen van Zaanstad niet, ben ik van zins begrip op te brengen. Typisch geval van jammer dus, die uitspraak van de NOM hierover. De gesprekken met de adoptieagent dienen namelijk om je ertoe te bewegen je aan te passen... ga afkicken, ga werken, zoek psychiatrische hulp, volg een cursus, want anders...

De negatieve aantekeningen van niet meewerkende 'veelplegers' werken in hun nadeel. Dus: wil deze veelpleger niet praten over begrip? Dan werkt zij niet mee om te veranderen! Dat is weer goed voor een negatieve aantekening, om besproken te worden in de 'stuurgroep veelplegers' in het 'veiligheidshuis'.
Dit voorstel van de NOM steunt dus juist het repressieve veelplegersbeleid door het een handreiking te geven, een idee met een schijn van redelijkheid.
Zou de NOM vergeten zijn waartoe de gesprekken met de adoptieagent werkelijk dienen?

Smeris van Zaanstreek: doe geen moeite! Ik werk niet mee. Ik maak mijn handen niet vuil aan de pacificatie van mezelf en anderen. Ik heb geen begrip voor arrestaties, intimidaties, en mishandelingen. Geen begrip voor de illegalenjacht, de daklozenjacht, de krakersjacht, de verslaafdenjacht, de activistenjacht, de …. vul maar in ... jacht. Geen begrip voor jullie schieten en pepperen en knuppelen en de doden die vallen op straat of in jullie cellen.


Inzage dossier:

Er hangt ook nog een oordeel over een andere klacht aan dit rapport. Ik ging namelijk, toen bleek dat ik bestempeld was als veelpleger, mijn dossier ter inzage vragen. Betaal je 4,50 voor. Op bureau Zaandijk werd volstaan met het voorlezen vanaf een beeldscherm. Zelf kon ik niets zien of lezen, behalve een antecedentenlijst. De klacht daarover is niet gegrond volgens de NOM. Mijn dossier is nogal omvangrijk, is veel werk om dingen uit te halen, zwart te maken, enz.


Tot slot:

De Zaanse bajesboten blijven als het aan de gemeente ligt nog liggen tot maart 2013. Als het aan Leers ligt worden er meer detentiecentra bij gebouwd. Als het aan Teeven ligt worden de bajesregimes in alle bajessen nog slechter, krijgen we nog meer repressie dan we al hebben. Als het aan de smeris ligt is het allemaal 'gewoon hun werk'. Als het aan de bedrijven ligt is het 'business as usual'.

Ik heb er geen begrip voor...

 http://www.indymedia.nl/nl/2011/08/77832.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/08/77791.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/08/77788.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/08/77758.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77639.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77607.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77532.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77526.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77492.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77461.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77343.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77204.shtml

enz. enz. enz.


- E-Mail: info@jokekaviaar.nl Website: http://www.jokekaviaar.nl
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
reactie van de smeris Zaanstreek 
Joke Kaviaar - 11.08.2011 14:05

In Trouw staat de reactie van de smeris Zaanstreek Waterland:

"Het staat de mevrouw in kwestie uiteraard helemaal vrij te demonstreren. Maar niet om strafbare zaken te plegen", stelt de politie Zaanstreek-Waterland in een reactie op de uitspraak van de Ombudsman. "Zolang ze dat herhaaldelijk wel doet, blijft ze bij ons te boek staan als veelpleger. We zien geen aanleiding ons beleid aan te passen."

Dit is precies de reactie die ik verwachtte. Menig nieuwsmedium meldt op het moment dat de NOM 'uitspraak' heeft gedaan, alsof het een gerechtelijk vonnis is waar de politie zich aan moet houden. Dit is, voor de duidelijkheid, NIET het geval. De NOM geeft een oordeel. Meer niet.

De website Joop.nl maakt het wel heel erg bont met onjuiste berichtgeving:

"De Nationale Ombudsman heeft beslist dat de politie niet langer actievoerders mag registreren als veelplegers."

De NOM kán dat niet beslissen.

Ik verwacht dat het OM de redenatie van de smeris zal volgen. De redenatie klinkt ook precies als een OvJ tijdens een rechtszaak. Ik heb hem al zó vaak gehoord. De verschillende advocaten hebben menigmaal als juridisch argument voor vrijspraak 'het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid' aangevoerd. Dit houdt kortweg in dat als je een strafbaar feit pleegt om een groter misdaad aan de kaak te stellen/te voorkomen, dat je dan niet strafbaar bent.

Op dit moment lopen nog twee zaken in cassatie bij de Hoge Raad, die van de blokkade van het detentiecentrum Alphen a/d Rijn in december 2007 ( http://www.indymedia.nl/nl/2007/12/49351.shtml) en die van de raadzaalbezetting van Soest (vanwege Kamp Zeist) in oktober 2008 ( http://www.indymedia.nl/nl/2008/10/55432.shtml).
In deze zaken is/wordt een zeer uitvoerig verweer gevoerd, o.a. op grond van het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. De uitspraak van de Alphen zaak wordt in september verwacht (na vele malen uitstel).

Hoe dan ook, voor smeris en OM is het simpel: als iets strafbaar is gesteld, dan wórdt er ook gestraft. Aangezien steeds meer dingen strafbaar worden, en steeds meer mensen gelabeld worden en ingedeeld in groepen die gevaarlijk, overlastgevend etc. zouden zijn, belanden we dus meer en meer in een politiestaat. Laat dat aan de Zaanse smeris een het Haarlemse OM ook maar met een gerust hart over. Een compilatie van repressief en zelfs agressief 'optreden' tegen demonstranten, activisten en (ontsnapte) gevangenen, beginnend na de 'blunder' van de Zaanse smeris bij de onthekkingsactie van de bajesboten toen nog in aanbouw:

 http://www.indymedia.nl/nl/2007/04/43933.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2007/05/44437.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2007/12/49397.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2007/12/49396.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2007/11/48168.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2008/05/52113.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2008/07/53302.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2008/11/55596.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/02/73911.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/03/74669.shtml

video kooibezetting, waarbij activisten getuigen waren van het door IBT met lange lat in de iso gooien van mensen:
 http://youtu.be/tzZxrA3mbrM

! ->
Aanstaande vrijdag lawaaidemo bij de Zaanse bajesboten, die vertrekt vanuit Amsterdam, zie:
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/08/77825.shtml

succes 
gustav VII - 12.08.2011 12:46

Hoi, succes hiermee, en ik ben benieuwd hoe dit verder verloopt.

Ben ook benieuwd wat ze bedoelen met "ten einde (samen met u) gedragsverandering tot stand te brengen".

Zit je dan vast totdat je de juiste antwoorden op een Rorschachtest geeft of zo?
het staat helemaal niet vrij 
stella - 12.08.2011 13:57

overheid en overheidsdienaren:

Het staat iemand uiteraard helemaal vrij te demonstreren. Maar niet om strafbare zaken te plegen.

Dat is zo'n gelul. Bij kleine acties komt de smeris al je id checken en de gegevens in hun boekjes schrijven. Bij grotere acties en demonstraties wordt er gefilmd, gefotografeerd en geluidsopnames genomen als ware het Hollywood.

Registeren, catalogiseren, indelen, bijschrijven in dossiers enz.

En wat nu niet strafbaar is, is dat over een paar jaar missschien wel.


je wordt strafbaar gemáákt 
Joke Kaviaar - 12.08.2011 17:52

Je wordt gewoon strafbaar gemáákt. Ze verzinnen simpelweg iets dat volgens hen strafbaar is, zoals dat een terrein betreden strafbaar is, of ze lokken het uit door een onzinnig bevel te geven, of ze verzinnen dat je niet mag flyeren, dat iets een verstoring is, dat je niet dáár maar wel dáár mag staan. Of ze verzinnen dat je illegaal bent en dus strafbaar...

excuse me for living!


Zaanse smeris in NHD Zaanstreek 
Joke Kaviaar - 12.08.2011 18:16

Zaanse smeris zegt dat 'kraakster Joke Kaviaar' (haha, die is goed) "voorlopig te boek blijft staan als veelpleger." Dit komt overeen met wat er is gezegd in Trouw (zie eerste aanvulling).

En dan:

"De politie Zaanstreek-Waterland laat weten ook andere actievoerders aan te merken als veelplegers als ze meerdere malen aangehouden worden."

Dat jullie het allemaal maar even weten!

 http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article10776731.ece/Kaviaar-blijft-voor-politie-veelpleger-

Nogmaals: een 'Zeer Actieve Veelpleger' ben/wordt je als je 10 antecedenten of meer hebt in de afgelopen 5 jaar. Het gaat bij dit beleid om de 'Zeer Actieve Veelplegers'.

Een antecedent is het als je bent opgepakt voor een misdrijf (dus niet een overtreding) en de zaak naar justitie is gestuurd en dus in je justitiële documentatie staat. Bij de antecedenten tellen sepots NIET MEE. Maar..! Vrijspraken tellen WEL MEE voor de 10 antecedenten!! ..absurd, maar waar.

Je kunt het dus zelf uitrekenen of je als zeer actieve veelpleger kan zijn geregistreerd.

Andere tekenen zijn het ontvangen van een kaart met oud&nieuw, het stempel VEELPLEGER op het dossier van een strafzaak of het enkele aangevinkt zijn van 'veelpleger' op het eerste blad ervan. Vaak zit bij zo'n dossier ook een uitdraai uit het politiesysteem MIB, dat begint met een 'A5je'.
Los van de dreiging van ISD ga je het merken aan de eis in strafzaken (hoger en meer), en een voorgeleiding bij de RC voor een zaak die eigenlijk weinig voorstelt.

antwoord op vraag:

"ten einde (samen met u) gedragsverandering tot stand te brengen"

Toen ISD nog SOV (strafrechtelijke opvang verslaafden) was, betekende dit een behandelplan om af te kicken en een traject dat er voor moest zorgen dat mensen als ze vrij kwamen een huis hadden en (zicht op) werk en niet meer zouden 'terugvallen'.

Tegenwoordig hoeft voor de ISD (sinds juli 2009) geen behandelplan meer te zijn en kan ISD gewoon worden opgelegd ter voorkoming van recidive. Het heeft dus ook met resocialisatie niets meer te maken.

Je krijgt dan 'kale ISD'. Dat betekent in feite gewoon een gevangenisstraf van 2 jaar in een 'sober' (HVB-)regime. Je bent dus ook nog eens slechter af dan mensen die twee jaar gevangenisstraf hebben gekregen.

Hoe het ook zij: het is je reinste hersenspoeling door intimidatie.

o ja, ook 'leuk': het voorarrest gaat er niet van af!
nog een keer, de Zaanse klootzakjes 
JK - 13.08.2011 14:23

uit het NHD van vandaag:

(...) heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk strafbare feiten gepleegd, zo laat de politie in een reactie weten. "Handelen vanuit een ideologie rechtvaardigt het plegen van strafbare feiten niet"

(maar in de 'rechtmatige uitoefening' van ..., dat mag wel, zoals u weet)

'De politie zal in de toekomst geen kerstkaart meer sturen, laat ze
weten.'

....wow, wat een gunst..
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.