verklaring noborderactivisten ontruiming notweg

Opinie, gepost door: no-bordernetwerk nederland op 02/12/2012 12:03:10

reactie op uitlatingen in diverse kranten en tweets over activisten tijdens ontruiming notweg

Verklaring NoBorder-activisten over ontruiming Notweg

Naar aanleiding van diverse discussies over de betrokkenheid van
activisten na de ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg hier een
gedetailleerde uiteenzetting hoe deze uiting van solidariteit heeft kunnen
ontstaan.

Tijdens het 2.Dh5 festival, gehouden in het weekend van 23 november in
Amsterdam, waren enkele No Border Netwerk-activisten gevraagd een
workshop te houden met als thema de verhouding no border-activisten ten
opzichte van bijvoorbeeld de tentenkampen van migranten. Het afgelopen
jaar zijn (uitgeprocedeerde) migranten steeds meer zelf in opstand
gekomen. Diverse tentenkampacties trokken de meeste aandacht. In deze
workshop, geinitieerd door het in het juni opgerichte No Border Netwerk,
wilden we een open gesprek houden over deze acties en focussen op hoe
wij als migratieactivisten deze tentenkampen het beste kunnen
ondersteunen, met onder meer mensen die de diverse tentenkampen van de
afgelopen tijd hebben ondersteund. Met deze tekst waren we van plan een
goede discussie te voeren.
Echter, de stand van zaken met betrekking tot het tentenkamp in Amsterdam
deed ons inzien dat we natuurlijk een theoretische discussie konden gaan
voeren maar dat het bespreken van de realiteit (namelijk de dreiging van
ontruiming) veel belangrijker was op dat moment! Vervolgens zijn we op
zoek gegaan naar mensen van het tentenkamp die het mandaat hadden van alle
migranten op het kamp. Op het allerlaatste moment is dat gelukt.
Die woordvoerders van de Notweg hebben in de cinema van OT301 uitvoerig
uitleg gegeven over de stand van zaken en daarbij hebben zij de aanwezigen
expliciet uitgenodigd om bij de ontruiming aanwezig te zijn. Het grootste
deel van het gesprek verliep in het Frans aangezien het gesprek in het
Engels niet soepel verliep. De ruim 30 toehoorders hebben kunnen vernemen
dat de migranten van de Notweg graag ondersteuning wilden van Nederlanders
en andere mensen met geldige verblijfspapieren en wel om de volgende
redenen: zij wilden de ontruiming niet geruisloos laten verlopen, zij
hadden erg veel behoefte aan solidariteit van Nederlanders en de migranten
waren zich bewust van het gegeven dat zij zich niet actief konden
verzetten.
Tijdens de workshop hebben we op diverse manieren gevraagd wat zij van de
activisten verwachten en daar kwam heel helder uit naar voren dat zij
wilden dat er ingehaakt zou worden zonder leuzes, ingetogen en zonder
enige vorm van geweld of gevecht. Tevens wilden de migranten dat er
journalisten "binnen" zouden zijn om te volgen wat er precies zou gebeuren
tijdens de ontruiming. Bij eerdere ontruimingen (bijvoorbeeld Ter Apel)
was dat niet gebeurd. De conclusie van deze discussie was dat mensen van
het No Border Netwerk mensen zou gaan mobiliseren om aanwezig te zijn bij
de ontruiming om zich solidair te verklaren met de migranten en om de
ontruiming niet geruisloos te laten verlopen. Ook geboden opties vanuit de
toehoorders voor een ander tentenkamp en of verhuizen naar het Haagse
tentenkamp werden toen al door de woordvoerders afgewezen.

Thuis aangekomen is het verslag van de meeting naar de het Kamp Osdorp
gemaild met de vraag of dit de juiste samenvatting was, wat bevestigd
werd. Ook tijdens de demonstratie op dinsdag is dit nader bevestigd.

In de week na de 2.Dh5 is er veel werk verzet om te zorgen dat de
mobilisatie van mensen om zich aan te sluiten bij de ontruiming zou
slagen. Er zijn op veel maillijsten oproepen verschenen met altijd
dezelfde oproep, namelijk: kom naar de ontruiming en sluit je aan bij het
idee dat is geopperd door de migranten.
Na de demonstratie in Amsterdam op dinsdag 27 november en het voor de
migranten mislukte kort geding bleek eveneens dat de migranten weinig
voelde voor de opvang die van de Laan voor 30 dagen had aangeboden.

Afijn, met deze informatie in onze achterzak zijn enkele no
border-activisten donderdag rond 13.00 uur naar de Notweg gegaan. Daar
hebben wij vervolgens tot aan de ontruiming de volgende dag om 08.00 uur
met de mensen van het kamp contact gehad. Tijdens deze lange en zeer gure
nacht hebben wij ook heel vaak overleg gehad over onze aanwezigheid en
over hetgeen we wel en niet zouden kunnen doen tijdens de ontruiming.
Hierbij werd ook heel duidelijk dat de migranten het aanbod van de 30
dagen opvang mordicus afwezen. De argumenten waren onder meer dat het zou
gaan om alleen nachtopvang, dus overdag zouden de mensen weer op straat
lopen, het ging om daklozenopvang en de migranten hadden geen zin om
tussen drugs- en alcoholverslaafden te vertoeven en belangrijk was ook dat
de hele groep uitelkaar gehaald zou worden. De 140 mensen zouden verdeeld
worden over 11 gemeentes!
Elke keer dat wij navraag deden bij de woordvoerders gaven zij aan dat zij
liever in de gevangenis zouden willen zitten dan in de 30 dagen opvang van
van der Laan. Een uiteindelijke oplossing zou ook dit niet bieden, na 2
januari zou de groep toch weer, zonder verblijfsrecht, op straat staan. De suggestie dat de tentenkampbewoners door druk van de activisten niet op dit aanbod in zijn gegaan doet volstrekt geen recht aan de eigen keuzes, eigen gevoel en inzicht van de vluchtelingen!

Bij het bespreken van onze vorm van "verzet" werd ons duidelijk dat de
migranten eigenlijk het liefste zelf zich actief wilden verzetten. Zij
zijn de zeer inhumane en ondraagelijke behandeling helemaal zat. Zij
realiseren zich echter terdege dat elke vorm van actief verzet voor hen
altijd negatieve consequenties met zich mee zal brengen in de vorm van een
aantekening in hun dossier. Dus hebben we afgesproken dat de mensen met
papieren zich voor de poort zou verzamelen en dat we zouden gaan inhaken.
Ook zouden we geen leuzes schreeuwen, niet vechten(dat wilden we
natuurlijk zelf ook niet!) en dus gaan voor een ingetogen vorm van verzet
met als doel het laten zien dat niet iedereen in Nederland achter dit
beestachtige beleid staat. De groep mensen zonder papieren zou op ruime
afstand op het terrein zelf blijven zodat ook voor de politie helder was
dat het vorderen (commanderen dat mensen moeten vertrekken) alleen
betrekking zou hebben op de ingehaakte activisten. Zo gezegd en zo gedaan.
Opvallend was dat bij het inhaken ook diverse tentenkampondersteuners
inhaakten zoals bijvoorbeeld de onverwoestbare dokter Co.

Wij hebben dus doelbewust samen met de tentenkampbewoners gekozen voor
deze vorm van protest en dit past in onze traditie van onder meer
langdurige blokkade-acties, bezettingen en lawaaidemonstraties bij
detentiecentra. Rond een uur 05.00 op de vrijdagochtend was ineens het
bericht gaande dat de migranten naar Den Haag wilden, de aanwezige
activisten waren al aan het bedenken hoe het vervoer dan plaats kon
vinden. Dit laatste voorbeeld toont aan dat wij geprobeerd hebben te
handelen zoals de migranten dat graag wilden.

Dit is onze reactie op kritiek die onder meer terug te vinden is binnen de
steungroep in tweets en kranten.

namens NoBordernetwerk
December 2012

Tags: activisten NoBorder ontruiming Notweg

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech