Kerk bezet voor opvang vluchtelingen.

Nieuws, gepost door: Recht op Bestaan! op 12/01/2013 01:01:21

Wanneer: 12/01/2013 - 14:28

Den Haag – Krakers hebben de leegstaande kerk aan de Sportlaan in gebruik genomen en vandaag overgedragen aan de vluchtelingen van de Koekamp. De kerk moet gaan dienen als tijdelijke opvang voor de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die drie maanden lang actie voerden in het tentenkamp op de Koekamp in Den Haag.

Recht op Bestaan!

Al 4 jaar lang stond de kerk aan de Sportlaan leeg. Het bestuur van de kerk wil het gebouw verkopen zodat het gesloopt kan worden en er appartementen kunnen worden gebouwd. De buurt is hier fel op tegen, en voerde afgelopen februari nog actie tegen de sloop van de kerk en de geplande nieuwbouwappartementen. Ook de VVD en het CDA zeggen voor behoud van de kerk te zijn.

Er is contact gezocht met het Bisdom Rotterdam (de eigenaar van de kerk) en er is aangegeven de kerk alleen te gebruiken als opvang voor de actievoerende vluchtelingen die eerst door de IND en daarna door de gemeente Den Haag op straat zijn gezet. Ze zijn uitgeprocedeerd en de regering heeft ze als 'illegaal' bestempeld. Ze zouden terug moeten, en volgens verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven ook terug kunnen naar hun geboorteland. Maar de landen waar ze vandaan komen zijn niet veilig, en terugkeren is dan ook geen mogelijkheid. Zij vallen tussen wal en schip. De Vluchtelingen protesteerden vanuit het tentenkamp op de Koekamp voor een menswaardig bestaan, deze actie wordt nu voortgezet vanuit deze kerk en vanuit het nieuw aangemelde tentenkamp. Vele internationale organisaties hebben het Nederlandse vluchtelingenbeleid al bekritiseerd, maar de Nederlandse regering lijkt hier niet gevoelig voor en is voornemens illegaliteit strafbaar te stellen. Dit bied geen oplossing voor de problemen, we zullen doorgaan met actievoeren totdat er een goede oplossing komt.

Onderdak is een recht! Geen mens is illegaal!Wie: 
Recht op Bestaan!

De politie is vertrokken ze zullen niet gaan ontruimen. We gaan ons klaarmaken voor de eerste nacht.Wie: 
nn

Foto's:

Foto: 


Wie: 
nn

Meer foto's!

Foto: 


Wie: 
Recht op Bestaan

Beste allemaal,

nu de kerk in gebruik is genomen zijn er een aantal dingen hard nodig. Hieronder een lijst die we gisteren hebben samengesteld. Help mee met het verspreiden van de lijst!

- eten, drinken
- schoonmaakmiddelen
- prullenbakken en zakken
- ehbo doos groot
- branddekens
- twee douchecabines
- wc papier
- fietsen
- verlichting (bijvoorbeeld bouwlampen, tot 500w)
- opklapbare eettafels
- stellingkasten
- afsluitbare bakken om eten in te bewaren
- verlengsnoeren, stekkerblokken
- isolatiemateriaal
- boiler
- wasmachine, droger
- koelkast
- groot koffiezetapparaat
- effen doek en verf (om banners van te maken)
- papier, pennen, stiften
- ducttape

Spullen kunnen gebracht worden bij de kerk, het adres is Sportlaan 127 in Den Haag.

Ook is er nog steeds geld nodig voor allerlei andere zaken. Kun je iets missen, stort het op rekening 9474245 ten name van AFA Nederland, onder vermelding van ‘tentenkamp’.

Bedankt!


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

met dank aan onze vrienden en kameraden uit wenen:
http://refugeecampvienna.noblogs.org/post/2013/01/12/den-haag-fluchtling...

Pressemitteilung:
Flüchtlinge nehmen besetzte Kirche in Gebrauch

Heute (12.1.2013) haben Besetzer*innen von der KraakSpreekUur uns abgewiesenen Asylwerber*innen, die bereits seit einem Jahr gegen unsere Rechtlosigkeit aktiv sind, die besetzte Kirche am Sportlaan 127 als Unterkunft angeboten.

Nachdem die gute Nachricht uns erreicht hat, dass es einen Platz gibt, wo wir bleiben können, sind die ersten 20 Flüchtlinge von unserer Gruppe in der Kirche eingezogen. Morgen erwarten wir noch mehr Schicksalsgenoss*innen. Morgen (13.1.2013) um 16 Uhr werden wir eine Pressekonferenz abhalten, um unsere Vorhaben mit der Kirche und anstehenden Aktionen, wie das Zeltcamp, das wir Mittwoch im Koekamp starten werden, näher zu erläutern. Zuvor setzten wir auch bereits drei Monate lang Aktionen im Koekamp, wo wir am 13. Dezember mit viel Gewalt von der Polizei geräumt und wiederum auf die Straße gesetzt wurden. Um 14 Uhr haben wir ein Gespräch mit dem Bistum, das Eigentümer*in der Kirche ist, wir hoffen dann auch auf ein gutes Gespräch, denn ein Platz, wo wir bleiben und uns organisieren können, ist entscheidend für unseren Kampf um ein Bleiberecht.

Wir wollen eine menschliche Lösung für alle Flüchtlinge! Wir sind vorwiegend abgelehnte Asylwerber*innen, die nicht in das Land zurück können, aus dem wir kommen. Wir sind nicht abschiebbar, aber bekommen auch keine Aufenthaltserlaubnis. Hierdurch sind wir rechtlos und können das Menschenrecht, das für jede*n gelten sollte, nirgendwo erhalten.

Wir kämpfen jedoch nicht allein für die Menschen, die in unserer Situation sind, sondern für alle Flüchtlinge, die anstatt Unterstützung zu erhalten, in Asylwerber*innen- oder (Schub-)Haftzentren weggesteckt oder auf der Straße ohne Versorgung ihrem Schicksal überlassen werden, ohne Unterkunft, ohne Aussicht auf ein würdiges Leben. Ein Land wie die Niederlande sollte Menschen, die Haus und Herd verlassen, um sich ein normales Leben aufbauen zu können, unterstützen müssen. Das ist jedermenschs Recht! Menschen flüchten nicht ohne Grund!

Kein Mensch ist illegal! Bewegungsfreiheit für alle!

----

Press release:
Refugees make use of occupied church

Today (01/12/2013) occupiers of the KraakSpreekUur, who have been taking action against our lack of rights for a year now, have offered us rejected asylum seekers to take refuge in the occupied church at Sportlaan 127.

After the good news reached us that there was a place for us to stay, the first twenty refugees of our group moved into the church. We except more fellow sufferers to follow tomorrow. We are going to hold a press conference tomorrow (01/13/2013) at 4pm in which we will explain our plans for the church as well as upcoming actions, such as the tent camp we are going to erect on the Koekamp on Wednesday. We had previously been active for three months at the Koekamp, from which the police cleared us on 13 December with much violence and threw us out on the streets again. We have a conversation scheduled at 2pm with the diocese, the proprietor of the church, and we are hoping for a good dialog because a place where we can stay and organize ourselves is crucial for our fight for our right to stay.

We demand a humanitarian solution for all refugees! Most of us are rejected asylum seekers who cannot return to the country we came from. We cannot be deported but neither are we given permission to stay. This leaves us without rights and unable to receive the human right that ought to apply to everyone.

We are not just fighting for the people who are in the same situation as we are but for all refugees, who instead of being supported are put in asylum seeking or (custody pending) deportation centers or are abandoned to their fate out on the streets without assistance, without shelter, without the prospect of a worthy life. A country like the Netherlands ought to support people who have left their house and home in order to make a normal life for themselves. That is everyone’s right! People do not flee for no reason!

No one is illegal! Freedom of movement for all!Wie: 
Recht op Bestaan!

Persbericht: Update Recht op Bestaan, Vluchthuis en tentenkamp

Gister hielden wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen, een persconferentie in de gekraakte kerk die gister tot het Vluchthuis is gedoopt. Twee van de woordvoerders gaven een update over hoe het verder gaat met de kerk, en de aankomende acties.

Gistermiddag om 14:00 uur zijn er meerdere mensen van het Bisdom Rotterdam en de diaconie langs geweest om te overleggen. Ook al vinden ze het een onwenselijke situatie, ze zien ook de noodzaak in van opvang voor dakloze uitgeprocedeerde vluchtelingen, ze zijn daarom niet van plan stappen tegen ons te ondernemen. Wij zullen volgende week weer met de parochie om de tafel gaan zitten en ook in de toekomst zullen wij met hen in gesprek blijven. Wij zijn blij dat we een onderdak hebben tot er definitieve plannen zijn met de kerk. De berichtgeving dat er geen stroom en water zouden zijn klopt niet, er zijn zelfs wc’s en er is een keuken aanwezig.

Maar ons protest houdt niet op bij het Vluchthuis! Wij willen zichtbaar actie voeren voor een oplossing voor onze rechteloosheid, en wij willen de Nederlandse maatschappij laten zien hoe er met ons wordt omgegaan. Daarom zijn wij voornemens woensdag a.s. weer een tentenkamp op te bouwen op de Koekamp. Echter verbood Burgemeester Jozias van Aartsen vandaag, net als bij de start van het eerste tentenkamp, het nachtelijk verblijf en de tenten. Samen met onze advocaat beraden wij ons nog op welke stappen we gaan ondernemen. Over heel de wereld is het mogelijk om actie voeren middels een tentenkamp behalve in de ‘Stad van Recht en Vrede’ Den Haag.

Vanuit het eerste tentenkamp Recht op Bestaan! werden vele acties gevoerd. Dankzij de ligging, vlak bij de (toen) verantwoordelijke ministeries konden wij de verantwoordelijken aanspreken. Tot op heden hebben wij geen serieuze reactie gehad. Daarom is het van belang om zichtbaar te zijn en in de publieke ruimte acties te voeren. Daar kunnen we steun krijgen van de bevolking, hen informeren en de verantwoordelijken in de politiek aanspreken.

Wij zullen ons met de aankomende acties onder andere meer gaan richten op de PVDA, omdat dit een partij is die een sociaal gezicht wil doen voorkomen maar in de loop der jaren wel dit strenge asielbeleid heeft gemaakt. Job Cohen ontwierp de ‘vreemdelingenwet’, Albayrak sloot de noodopvang voor vluchtelingen en in het huidige kabinet met de VVD zijn ze voornemens ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen. Ook voor een oplossing voor ons probleem is er een meerderheid nodig en daar is de stem van de PVDA cruciaal in.

Vandaag kwamen er veel buurtbewoners eten en andere spullen brengen. Morgen zullen we een open dag houden voor de buurt zodat zij na jaren leegstand de kerk kunnen bezichtigen en kennis met ons kunnen maken. De open dag zal van 19:00 tot 21:00 plaatsvinden.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Bewegingsvrijheid voor iedereen!

htto://www.rechtopbestaan.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech