Hoger Beroep Gerechtshof Leeuwarden - artikel 138a / Huisrecht

Nieuws, gepost door: Burgerinitiatief Boompje-Beestje op 08/02/2013 02:01:36

Waar: , Netherlands
Wanneer: 08/02/2013 - 00:23

Afgelopen woensdag 6 februari (2013) vond het hoger beroep plaats n.a.v. de (onrechtmatige) ontruiming van de ingebruikname door burgerinitiatief 'Boompje-Beestje' van een (langdurig leegstaand en verloederd) bijgebouw van het voormalige Geertruidenziekenhuis te Deventer op 21 augustus 2011. Uitspraak over 2 weken. Kern van de zaak is het zwaarwegende Huisrecht en het juridische begrip "wederrechtelijk vertoeven" in artikel 138a ("kraakverbod").

Alle personen zijn destijds ten tijde van de bezettingsactie opgepakt en daarna ruim vier uur vastgezet in een politiebureau in Deventer (en heengezonden met een proces-verbaal).

Van de 11 personen hebben er 8 een boete gekregen als 'schikking'. Drie van hen werden geseponeerd; het O.M. was (ten onrechte) van mening dat zij een onderscheid konden aanbrengen en zonder goede gronden aannemen dat deze drie personen behoorden tot de 'doelgroep' (dak- en thuislozen) van de actie. Los van het feit dat alle drie evengoed in het pand aanwezig waren, waren 2 van hen dakloos en 1 bewijsbaar niet (huurder en deelmakend van de meehelpende sympathisanten). De 2 daklozen deden overigens eveneens niet enkel mee voor zichzelf, maar evenzeer omdat zij het doel (een opvang in zelfbeheer voor dak- en thuisloze mensen) ondersteunden.

De 8 die een boete ter schikking gekregen hebben, hebben dit afgewezen en de zaak (op 14 mei 2012) laten voorkomen bij de Politierechter te Zwolle. De uitspraak van de Politierechter was een "9a'tje" ("schuldig zonder strafoplegging") voor 7 personen o.a. vanwege het - zoals de rechter het omschreef - 'sociaal engagement' van de groep en een vrijspraak voor 1 persoon (welke door de politie buiten het pand op een bankje werd aangetroffen).

Echter met deze uitspraak werd het gelijkheidsbeginsel door de Politierechter (ten onrechte) naast zich neergelegd en is er niet op de onrechtmatige ontruiming en enkele andere fouten door politie en O.M. in de uitspraak ingegaan. Door een "9a" te vonnissen meende de Politierechter de zaak afgedaan te hebben; iedereen blij want niemand hoeft de boete te betalen.

Hoewel blij met het niet hoeven te betalen van de boete, is er gekozen om de zaak in hoger beroep te laten voorkomen. Dit vanwege de principiele reden dat men - volgens de beide appelanten (2 van de 8 mensen zijn in hoger beroep gegaan) - ten onrechte schuldig zijn bevonden, er sprake was van een onrechtmatige ontruiming, schending van het gelijkheidsbeginsel, etc. Appèlanten achten dan ook dat zij Huisrecht genoten. Verder menen zij dat zij met deze actie tot het opzetten van een opvang in zelfbeheer ('Boompje-Beestje') voor dak- en thuisloze mensen in Deventer een belangrijke sociaal-maatschappelijke bijdrage hebben geleverd waar de overheid haar verantwoordelijkheid niet (afdoende) genomen heeft waardoor mensen nodeloos aangewezen zijn op de straat.

Een actie nadat betrokkenen van dit burgerinitiatief reeds 12 jaar lang dakloze mensen opvingen (soms doorgestuurd vanuit de reguliere opvang), de problematiek van dakloosheid in Deventer bij gemeente (B & W), politiek en (reguliere) instellingen onder de aandacht gebracht en aan de kaak gesteld hadden.

De actie, o.a. vanwege de aanhoudende media-aandacht, heeft er toe gebracht dat alsnog en opnieuw gesprekken met eerdergenoemden plaatsvonden; met de burgemeester en verantwoordelijk wethouder en haar ambtenaren, de diverse instellingen, politieke partijen, etc. Resulterend in steunbetuigingen vanuit de diverse instellingen (RegiZorg, Clientenraad, Bijzonder Zorg Team, CarintReggeland, COACH Zwerfjongeren, WMO-raad, etc., etc.) alsook vanuit Christelijke hoek (Diaconaal centrum Het Meester Geertshuis, Raad van Kerken Deventer, Leger des Heils en diverse pastors), en vanuit de politiek voornamelijk actieve steun vanuit de SP. In een gesprek ná de actie met de eigenaar van het oude ziekenhuis kreeg men de toezegging om een gedeelte in gebruik te mogen nemen. Dit kon geen doorgang vinden vanwege vergunningen die de gemeente niet wilde verlenen alsook de hoge kosten voor heraansluiting van gas, water en licht. Inmiddels, reeds vóór de zitting op 14 mei 2012 in Zwolle, is het bijgebouw gesloopt.

Ondertussen wordt de problematiek rondom de 'doelgroep' dakloze mensen zonder (ernstige) verslavings- en psychische problematiek) erkend en is een pand toegewezen waarin initiatiefnemers in samenwerking met reguliere instellingen een opvang in zelfbeheer, door en met bewoners, van de grond kunnen gaan trekken. Gesprekken over vorm en inhoud lopen.

Zie voor meer achtergrond (links naar krantenartikelen enz. van 2011) hier:
https://www.indymedia.nl/nl/2011/08/77979.shtml

Zie ook: www.boompje-beestje.nl

Uitspraak na 2 weken wordt nadat deze bekend is hier onder geplaatst.

In de bijlagen de pleitnota c.q het verweer (7 pagina's) door de 2 advocaten (van Dommerholt Advocatenkantoor uit Zwolle) opgesteld, die ter zitting de appèlanten bijstonden:

File: VERWEER - Hoger Beroep Hof Leeuwarden [6 feb 2013] pag. 1.jpg
File: VERWEER - Hoger Beroep Hof Leeuwarden [6 feb 2013] pag. 2.jpg
File: VERWEER - Hoger Beroep Hof Leeuwarden [6 feb 2013] pag. 3.jpg
File: VERWEER - Hoger Beroep Hof Leeuwarden [6 feb 2013] pag. 4.jpg
File: VERWEER - Hoger Beroep Hof Leeuwarden [6 feb 2013] pag. 5.jpg
File: VERWEER - Hoger Beroep Hof Leeuwarden [6 feb 2013] pag. 6.jpg
File: VERWEER - Hoger Beroep Hof Leeuwarden [6 feb 2013] pag. 7.jpg
Tags: 138a hogerberoep huisrecht

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech