Gezin op straat door Parteon, geen sprake van!

Nieuws, gepost door: BPW op 20/02/2013 02:09:03

Wanneer: 20/02/2013 - 20:54

Vandaag gingen leden van de bond precaire woonvormen (BPW) en vrienden op bezoek bij woningbouwcorporatie Parteon omdat er nog steeds geen oplossing is voor de dreigende huisuitzetting van de moeder en haar kind wonende op Oostzijde 268b te Zaandam.


Medewerkster Linda Brouwer en directeur Wonen Rob Meijerink lieten aan de afgevaardigden weten de woning aan de Oostzijde om 'strategische redenen' in beheer te hebben gegeven bij anti-kraakburo / leegstandsbeheerder Camelot Beheer BV in plaatst van zelf de woning te verhuren. Verder lieten ze weten dat in hun visie de woningbouwcorporatie Parteon (juridisch) niets met de bewoners te maken heeft, aangezien zij een contract hebben met Camelot. In het verlengde hiervan merkten ze op dat de bewoners bij aanvang van het contract een 'vrije' keuze hadden om het contract wel of niet te tekenen, ze wisten waar ze aan begonnen aldus Parteon, en dan moeten ze nu ook niet zeuren als het nu is afgelopen. Met andere woorden de keuze tussen wel een huis of geen huis is ook een keuze en als je vervolgens 2 jaar lang netjes 200 euro 'huur' per maand betaalt moet je later niet zeuren als je zonder pardon om strategische reden op straat gedonderd wordt..

Door Parteon wordt hierbij voorbij gegaan aan het feit dat steeds meer woningzoekenden geconfronteerd worden met jarenlange wachtlijsten en daardoor in een tweederangs woningmarkt van tijdelijke en precaire
woonvormen terecht komen. Vrije keuze is vaak maar een beperkte realiteit. Parteon blijft haar maatschappelijk taak en verantwoordelijkheid ontlopen door voor nieuwe huisvesting te verwijzen naar de Gemeente Zaanstad en Camelot, deze laatste stelt geen kinderen te (her)huisvesten.

Wel konden Brouwer en Meijerink aangeven dat ze een opzeg termijn van 3 maanden willen aanhouden in plaats van de 4 weken oprot termijn die door Camelot was gesteld.

Eigenlijk een trieste dag dus waarin Parteon heel duidelijk heeft gemaakt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en taak als sociale volkshuisverster niet waar te maken maar heilig te geloven in strategische investeringen en de uitbestedingsconstructie met Camelot.

Een ding staat in ieder geval als een paal boven water: als je als zogenaamde sociale woningbouwcorporatie met antik-kraakburo's/leegstandsbeheerders in zee gaat en zo misstanden op de woningmarkt creeert, dan krijg je boze bewoners op de stoep. Reken maar van yes!

Check voor meer informatie en achtergronden.
www.bondprecairewoonvormen.nlWie: 
nn

Hieronder de tekst van de flyer die in grote getale is rondgedeeld in de buurt en binnen bij Parteon:

Gezin op straat door Parteon? Geen sprake van!

Een jong gezinnetje met kind, wonende aan Oostzijde 268b te Zaandam, in
een woning van woningbouwcorporatie Parteon, wordt met huisuitzetting
bedreigd. Corporatie Parteon heeft de woning in beheer gegeven bij
antikraakbureau Camelot Beheer. Parteon en Camelot hebben de bewoners
zonder herhuisvesting te kennen gegeven de woning binnen zeer korte
termijn te moeten verlaten. Ondanks dat woningbouwcorporatie Parteon en
Camelot aangegeven hebben een oplossing te zoeken voor de situatie, is die
er nog steeds niet.

Door de uitbestedingsconstructie met Camelot denkt Parteon haar
maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid te ontlopen als
volkshuisvester. Maar niets is minder waar, Parteon is en blijft als
woningbouwcorporatie die de woning in eigendom heeft eindverantwoordelijke
in dit verhaal.

Het is niet te accepteren dat Parteon zich verschuild achter semi-malafide
antikraakbureaus zoals Camelot die stellen geen kinderen te
(her)huisvesten, bewoners gedurende hun verblijf te confronteren met
privacyschendingen, achterstallig onderhoud, huisvredebreuk en dubieuze
boete- systemen.

Juist woningbouwcorporaties bestaan om goede huisvesting met
rechtsbescherming voor brede lagen in de bevolking te garanderen. Parteon
heeft als corporatie hier echter nog helemaal niets van een dergelijke
maatschappelijke taak of verantwoordelijkheid laten zien.

Parteon is en blijft eindverantwoordelijke ondanks de
uitbestedingsconstructie. Wij eisen daarom dat Parteon haar
maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid wel nakomt en voortzetting
bewoning aan de Oostzijde of degelijke herhuisvesting realiseert voor deze
moeder en haar kindje.

De Gemeente Zaanstad en Parteon dienen zorg te dragen voor goede
huisvesting, om te beginnen voor dit gezin!

BOND PRECAIRE WOONVORMEN.
specialist op het gebied van onvoorspelbaar wonen

contact( at )bondprecairewoonvormen.nl
www.bondprecairewoonvormen.nl
volg de BPW ook : https://www.facebook.com/precaire.woonvormen
https://twitter.com/PrecWoonvormenWie: 
nn

Geen boodschap aan woningbouwcooperatie of Camelot.
Dit gezin blijft wonen waar het zit en elke inzet die gepleegd word om ze uit huis te zetten word gezien als een oorlogsverklaring.
Het feit dat de sociale woningbouw om zeep is geholpen door de overheid neemt niet weg dat zij nu hun verantwoording dient te nemen voor de ontstane chaos.

Over Camelot krijgen we steeds meer info binnen die aangeeft dat zij van de markt moeten verdwijnen.Wie: 
nn

Parteon wil antikraak versoepelen

door Ivo Laan Noordhollands Dagblad . . . 21-02-2013

Wormerveer - Woningbouwcorporatie Parteon wil de contracten voor bewoning
van antikraakwoningen via bemiddelingsbureaus wellicht versoepelen.
Daardoor zouden de bewoners geen twee weken opzegtermijn hebben, maar drie
maanden.

Dat heeft directeur Wonen Rob Meijrink van Parteon gisteren gezegd naar
aanleiding van een protestactie tegen de dreigende ontruiming van een
antikraakwoning aan de Oostzijde. ,,Ik wil daar serieus naar kijken maar
ik wil eerst de gevolgen in kaart brengen voor ons beleid. Soms is het
nodig dat je snel kan handelen.''

Parteon heeft net als andere corporaties woningen in beheer bij
antikraakbureaus die ervoor zorgen dat woningen tijdelijk worden bewoond.
In totaal zo'n zeventig woningen. Omdat Parteon plannen heeft met de
woning aan de Oostzijde moet het gezin op zoek naar andere woonruimte.

In de praktijk blijkt dat antikrakers worden opgezadeld met strenge
voorwaarden. Zo geldt er onder andere een opzegtermijn van twee weken en
kunnen bewoners rekenen op onverwachts huisbezoek.

Er ontstaan tweederangshuurders, betoogt Abel Heijkamp van de Bond
Precaire Woonvormen die de solidariteitsactie organiseerde voor het gezin
op het kantoor van Parteon. De corporaties moeten hun verantwoordelijkheid
nemen., vindt hij.

Onder de actievoerders is veel ervaring te vinden over allerlei
antikraakbureaus. ,,Ze kwamen bij mij zelfs binnen en klopten op de
douchedeur terwijl ik onder de douche stond. Dat is toch niet normaal?'',
zegt Gabriëlle Kitseroo, die al vijf jaar (tijdelijk) antikraak woont in
Amsterdam in een woning van Rochdale die via bureau Alvest wordt verhuurd.
,,En ik kreeg een boete omdat ik mijn kleren niet had opgeruimd.''

Maar ook Camelot heeft dit soort bepalingen in de contracten staan.

Directeur Meijrink van Parteon heeft een delegatie van de actievoerders
aangehoord. Hij wil ook 'gaan kijken' naar dat soort bepalingen. Voor het
gezin aan de Oostzijde kan hij geen alternatieve woonruimte aanbieden.
,,Dan zou Parteon mensen voortrekken. Er is een gemeentelijke commissie
die urgente gevallen bepaalt. Je moet dat als corporatie niet willen.
Omdat je dan weer vriendjespolitiek kan krijgen.''

Meijrink legt uit dat corporaties antikraak hanteren om te voorkomen dat
hele buurten worden dichtgespijkerd waardoor de leefbaarheid wordt
aangetast, maar ook om echte kraakacties te voorkomen. ,,Als we de
woningen niet meer tijdelijk beschikbaar stellen, dan wordt het probleem
van woningnood niet kleiner.''

Dat beaamt woordvoerder Nico de Leeuw van woningcorporatie Rochdale. ,,Er
zit ook nog wel wat kaf tussen het koren bij de antikraakbureaus. Zo gaan
wij alleen maar in zee met bureaus die de bezoeken van te voren
aankondigen waardoor je genante situaties met bewoners voorkomt.''

De Leeuw kent het standpunt van de Bond Precaire Woonvormen. ,,Je weet dat
de situatie tijdelijk is. In ruil daarvoor zit je wel voor een heel laag
bedrag in een woning.''

Toch is ook Rochdale het antikraakbeleid onder de loep aan het nemen. ,,We
zijn aan het kijken of we op deze manier hiermee moeten doorgaan.''

Het gezin in de Parteon antikraakwoning aan de Oostzijde heeft in elk
geval een beetje lucht gekregen na het gesprek met Parteon gisteren. Ze
krijgen geen twee weken opzegtermijn maar drie maanden.

Noordhollands Dagblad . . . 21-02-2013Wie: 
nn

http://www.doorbraak.eu/?p=12665

Precaire huurders in actie tegen huisjesmelker

Mede door kordaat optreden van enkele leden van de Bond Precaire Woonvormen (BPW), een belangenorganisatie van tijdelijke huurders, is onlangs ternauwernood voorkomen dat een vrouw en haar dochtertje in de vrieskou op straat zouden worden gezet door anti-kraakbureau Camelot. Een groeiende groep woningzoekenden ziet zich gedwongen om akkoord te gaan met precaire anti-kraakcontracten. Maar door zich te verenigen en elkaar onderling te steunen kunnen bewoners een vuist maken richting huisjesmelkers.

In mei 2010 betrok de vrouw een leegstaande woning van corporatie Parteon in Zaandam. Parteon had de woning eerder al uitbesteed aan “leegstandsbeheerder” Camelot. Nadat de vrouw in het huis was gaan wonen, beviel ze van een dochter. Volgens Camelot pleegde ze daarmee “contractbreuk”, omdat ze er niet zou mogen wonen met een kind. Op 20 december 2012 ontving ze een contractopzegging zonder opgave van redenen. De woning moest op 18 januari om tien uur ‘s ochtends schoon opgeleverd zijn. Door tussenkomst van vrienden, een advocaat en BPW-activisten wist ze te bereiken dat de Camelot-medewerkers, die de woning wilden gaan ontruimen, alsnog moesten afdruipen. Een kleine maar succesvolle actie van een groepje huurders tegen de toenemende flexibilisering op de woningmarkt. Door samen sterk te staan kunnen ze de wanpraktijken van anti-kraakbureaus een halt toeroepen.

Steeds vaker blijkt anti-kraakhuisvesting voor veel mensen de enige optie te zijn, omdat ze buiten de boot vallen op de reguliere huur- en koopmarkt. Ze hebben onvoldoende wachttijd opgebouwd voor een sociale huurwoning en kunnen een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning onmogelijk betalen. Dat overkomt niet alleen jongeren, maar mensen van alle leeftijden. Ze zitten in een kwetsbare positie op de woningmarkt en zouden moeten behoren tot de doelgroep van woningbouwcorporaties. Maar door het afbraakbeleid van de overheid worden sociale huurwoningen juist asociaal duur. En in het hele land doen woningcorporaties hun leegstaande woningen steeds meer in “beheer” bij een van de inmiddels tientallen anti-kraakbureaus. Daarmee lopen de corporaties niet alleen huurinkomsten mis, maar dwingen ze arme woningzoekenden om genoegen te nemen met een asociale huisbaas die zijn huurders rechteloos maakt en respectloos behandelt.

Anti-kraakbureaus schenden de privacy van bewoners door panden onaangekondigd binnen te vallen. De BPW komt daartegen in het geweer met de campagne “Weiger de controleur, zet een ander slot op je deur!”. De bureaus plegen geen onderhoud aan de woningen, laten de boel verkrotten en stellen schandalige voorwaarden aan bewoners op straffe van forse boetes. Zo mogen anti-kraakhuurders geen huisdieren en kinderen hebben en geen feestjes geven. De BPW heeft vijf getuigenissen verzameld tegen Camelot, die een schokkend beeld geven van de schofterige handelswijze van de huisjesmelker tegen zijn huurders. Nu de precarisering van wonen en werken zich uitbreidt en de bestaanszekerheid meer en meer op het spel komt te staan, wordt het hoog tijd om gezamenlijk van onderop te strijden voor de belangen van huurders en arbeiders.

Harry WesterinkWie: 
nn

http://www.parteon.nl/over-parteon/actueel/overzicht-persberichten/parte...

20 februari 2013
Parteon praat met demonstranten over tijdelijke bewoning
Nieuws/2013/RobMeijrinkdirectuerWonenParteonontvangtdemonstran

Vanmiddag meldde zich een groep van ongeveer tien mensen bij het hoofdkantoor van woningcorporatie Parteon in Wormerveer. Het ging om vertegenwoordigers van de 'Bond Precaire Woonvormen' en sympathisanten. Zij komen op voor, zoals de Bond zelf zegt "tijdelijke bewoners die worden weggeredeneerd en gechanteerd als tweederangsburgers". Via social media was een oproep gedaan om naar het Parteon kantoor aan het Dick Laanplein in Wormerveer te komen.

Gesprek over regels van tijdelijke bewoning
De tien actievoerders werden door medewerkers van Parteon ontvangen in de bezoekershal met koffie en thee. Rob Meijrink, directeur Wonen van Parteon, nodigde een afvaardiging waaronder initiatiefnemer Abel Heijkamp uit voor een gesprek. Het gesprek verliep prettig. De afgevaardigden namens de Bond en Meijrink spraken met elkaar over de algemene regels van de gebruikersovereenkomsten bij tijdelijke bewoning. Uiteraard werd ook de situatie van de tijdelijke gebruikers van de woning aan de Oostzijde in Zaandam besproken.

Op de foto v.l.n.r.: Rob Meijrink, directeur Wonen Parteon, ontvangt initiatiefnemer Abel Heijkamp van de Bond Precaire WoonvormeWie: 
nn

Wanneer het gezin in kwestie € 200,00 p.m. betaalt, dan zsm een huurrecht advocaat zoeken om te kijken of het afgesloten anti-kraakcontract niet als huurcontract kan worden opgevat. Bij anti-kraak mag het te betalen bedrag niet meer dan een kleine vergoeding zijn, bijvoorbeeld voor een glasverzekering.

200.- per maand is meer dan een kleine vergoeding en zou als huur kunnen worden gezien.Wie: 
nn

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antikraak " Antikraak is een doorn in het oog van een deel van de kraakbeweging.

Binnen de kraakbeweging is soms de mening te horen dat antikrakers leegstand faciliteren, en op die manier de woningnood in stand houden. " Welk deel van de ?? Er is toch niet zo iets als " een kraak beweging " ? Worden politieke krakers bedoeld ?
Wikipedia updaten ? Is er nu een soort van " pragmatisme " in krakers kringen een aanvaarden van de status quo wbt. anti kraak ook ivm. het kraak verbod ?? Is de omschrijving " Precaire woonvormen " ipv anti kraak zo iets als interieur verzorgster ipv schoonmaakster soort van New speak om te verhullen wat niet deugd ??


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech