Kraakactie Domselaerstraat 63hs

Nieuws, gepost door: nn op 15/12/2011 12:06:55

Waar: domselaerstraat 63, amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.360324 lon: 4.928586)
Wanneer: 15/12/2011 - 19:22

Afgelopen zondag hebben wij Domselaerstraat 63hs uit protest tegen de langdurige leegstand, de slapende overheidsdiensten en verkrotting gekraakt. Wij zullen deze bezet houden tot er een realistisch en met alle huurders afgestemd plan van aanpak is om de misstanden op te lossen. Lees hier de brief waarin wij onze eis verwoorden.Aan: De commissie wonen stadsdeel Oost
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Woningstichting Ymere
Huurdersvereniging Oost

Datum: 14-12-11
Betreft: Kraak Domsleaerstraat 63hs

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen zondag hebben wij de etage aan de Domselaerstraat 63 hs
gekraakt. Deze kraak staat echter niet op zichzelf. Dit willen wij middels
deze brief duidelijk maken.

Wij hebben deze woning gekraakt uit onvrede met de verkrotting dakzij
Ymere en het bewust dan wel onbewuste gebrek aan handhaving door de dienst
Bouw en Woningtoezicht. We hebben de etage in een totaal uitgesloopte
staat aangetroffen. Voor funderingswerkzaamheden zijn de vloeren
weggesloopt. Ook zijn er grote gaten aan de achterkant van de gevel
waardoor de tocht door het pand trekt. Ook iedere vorm van isolatie naar
de etage van 1 hoog ontbreekt waardoor de huurder boven ons dankzij deze
wantoestand onnodig op hoge kosten voor het stoken gejaagd wordt. Ons
protest richt zich tegenover Ymere en de Dienst Bouw en Woningtoezicht.

Wij willen als verlengstuk en breekijzer voor de bewoners van dit blok
dienen. Ymere heeft laten weten de funderingsrenovatie in de komende 5
jaar te gaan bekijken. Dat is voor ons onaceptabel. In een stad met zoveel
woningnood moet zeker een verhuurder met maatschappelijke
verantwoordelijkheid zoals Ymere zijn uiterste best doen om leegstand te
voorkomen. Als protest tegen de leegstand, de lange baan planning van
Ymere, en het vriendjespolitieke niet-handhaven van Bouw en Woningtoezicht
bezetten wij dit pand. Wij zullen dit ondertussen op creatieve manier vorm
proberen te geven door het nog goede gedeelte van de woning als atelier te gebruiken.

Wij dagen Ymere en Bouw en Woningtoezicht uit zo snel mogelijk een eind te
maken aan de misstanden. Dit plan zal samen met en in volledige
overeenstemming met de bewoners/huurders van dit blok tot stand moeten
komen. Tot die tijd zullen wij van Domselaerstraat 63 hs blijven bezetten.

Met strijdbare groet,

De krakers van Domselaerstraat 63hs

Mocht u vragen hebben of andere zaken met ons willen bespreken dan horen
wij dit uiteraard graag en kunt u ons bereiken via: artsquat12@gmail.comWie: 
Spirit Of Squatters Collective TV

NL beneden
Artists squatting as protest and solution against social cuts !

Open Houses – Open Doors

Who are we ?

We are representing a group of young artists, graduated from the Netherlands' best art academies. We are your kids and your next generation. Young artists who are worried about their future after the massive cuts to support for art in Europe and the Netherlands .

Now that the decisions of the government have been made, and the protests have died out, the art world needs to pick up the pieces and face an enormous challenge. The artistic landscape of the Netherlands will be fundamentally changed: Large institutions will dominate, the midfield and smaller projects – however - will be devastated. Young artists who just graduated will hardly be able to find opportunities for exposition space, studios, housing and financing for their projects.

We don't have any government support left and our work does not generate enough means to rent studios or student's housing.

As a group of young creative people we came up with our own answer and solution for the needs we have. A new way of thinking. an opportunity for new spaces we call "Open Houses – Open Doors"

For that we make use of residential buildings which were left empty, unattended, neglected and not rented out for a long period of time, for no reason other than speculation or because of the economic crisis.

What do we mean by "Open Houses – Open Doors" ?

The idea is to have an open house for young artists to exhibit their work in a local gallery, and to offer an opportunity for artists from everywhere in the world to come and exchange their creativity with local culture and art-society.

There will be a bunk beds in a shared room, with a kitchen and shower in a clean environment.

A place in good relationship with the community, neighbors and the local art galleries.

All we will ask is a minimal contribution, just to cover the utility costs of maintaining the space.

This is our political statement and effort to help the small-scale artistic community to overcome the critical shortage they face after the massive cuts to support for the arts in the Netherlands.

We will keep proposing reform ideas and new creative ways to help the community to overcome the current crisis in the cultural sector and self-sustain it's artists and their cultural input. To preserve what we have for the following generations. We will keep putting pressure on our city councils to also take initiative and help us to achieve our goal: That empty houses can be turned into

"Open Houses – Open Doors" for artists.

NL
Open Huizen – Open Deuren

Wie zijn wij?

Wij vertegenwoordigen een groep jonge kunstenaars met diploma's van de beste kunst-academiën in Nederland. Wij zijn jullie kinderen, jullie volgende generatie. Jonge kunstenaars die zich zorgen maken over hun toekomst na de massieve bezuinigingen in de culturele sector in Nederland en heel Europa.

Nu de beslissingen van de regering zijn gemaakt, en de protesten zijn doodgelopen, moeten we toch verder. We zitten nu met een grote uitdaging: De culturele landschap in Nederland zal fundamenteel veranderen. Grote instituten zullen overheersen, maar het middenveld en kleinschalige projecten worden verpletterd. Jonge kunstenaars die net hun diploma hebben gehaald zullen nauwelijks een kans maken om expositieruimte te vinden, studio's en woonruimte te huren en hun projecten te financieren. Wij hebben geen steun van de overheid meer, en het werk dat we doen levert niet genoeg op.

Als jonge creatievelingen hebben wij ons eigen antwoord en een oplossing voor ons probleem gevonden. Een nieuwe vorm van denken en een nieuwe kans voor de toekomst.
Wij noemen het “Open Huizen – Open Deuren”

Daarvoor zullen wij gebruik maken van leegstaande appartementen en panden die langdurig verwaarloosd zijn en niet verhuurd worden voor geen andere reden dan speculatie of omdat het door de economische crisis niet opportuun is.

Wat bedoelen wij met “Open Huizen – Open Deuren” ?

Ons idee is om een ruimte te creëren waar jonge kunstenaars hun werk kunnen etaleren en waar kunstenaars uit heel Europa bij elkaar kunnen komen voor culturele uitwisseling met de gemeenschap.

Wij zullen slaapplekken in een gezamenlijke ruimte aanbieden, tevens een keuken en douche in een schone staat. Een plek die een goede relatie met de buurt, de creatieve gemeenschap en de lokale galerijen zal onderhouden. Alles wat wij in ruil daarvoor vragen is een kleine bijdrage van de gebruikers om de onderhoudskosten te dekken.

Dat is onze politieke declaratie en tegelijkertijd onze inspanning om beginnende kunstenaars te helpen een voet aan de grond te krijgen in deze tijden van massieve culturele bezuinigingen in Nederland.

Wij zullen verder doorgaan met voorstellen en nieuwe creatieve ideeën die het mogelijk te maken voor jonge kunstenaars om duurzaam hun creativiteit te kunnen ontplooien. Wij zullen ook de gemeente erop aanspreken om mee te helpen bij het bereiken van dat doel: Dat leegstaande panden tot open huizen me open deuren kunnen worden.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech