Schoolstraat Amsterdam herkraakt!

Nieuws, gepost door: SKSU op 14/04/2013 04:03:36

Wanneer: 14/04/2013 - 16:07

Twee-en-een-half jaar na laatste ontruiming, is er in de Schoolstraat in Amsterdam weer gekraakt. Met behulp van het SKSU heeft een groep jongeren vanmiddag de huizen op nummer 14 en 16 gekraakt.


Vandaag heeft een groep van zeven jongeren met behulp van het Studentenkraakspreekuur (SKSU) twee woningen aan de Schoolstraat gekraakt. De luxe koopwoningen, die in de plaats zijn gekomen van 8 sociale huurwoningen, stonden leeg sinds december 2011. De nieuwe bewoners hebben in de Schoolstraat een oplossing voor hun woningnood gevonden en stellen daarnaast het falende Amsterdamse huisvestingsbeleid aan de kaak.

De huizen in de Schoolstraat, die sinds de oplevering eind 19e eeuw altijd sociaal verhuurd zijn, kennen een recente geschiedenis van extreme verwaarlozing. Vanaf het moment dat woningbouwvereniging Eigen Haard de huizen in 2003 in bezit kreeg, is de verloedering van de straat actief voortgezet door onder meer het dichttimmeren en onklaarmaken van woningen en het achterwege laten van onderhoud. Dit alles in voorbereiding op sloop, luxe verbouwing en dure verkoop. Als protest tegen deze gang van zaken werd in 2008 een groot gedeelte van de straat gekraakt en door de nieuwe bewoners opgeknapt en bewoonbaar gemaakt.

Eind 2010 werden de gekraakte panden op last van Eigen Haard ontruimd en de woningbouwvereniging is daarop gelijk begonnen met de sloop van alle woningen in de straat. In plaats van de ruim 70 sociale huurwoningen kwamen er 11 koopwoningen, 8 vrije sector huurwoningen en 12 sociale huurwoningen – allen in het duurste segment. Van deze 11 koopwoningen zijn tot nu toe 4 huizen leeg blijven staan en met de actie van vandaag zijn daarvan 2 weer in gebruik genomen.

Met deze actie wordt stelling genomen tegen het huidige huisvestingsbeleid van de stad, waarbij door middel van verkoop en luxe renovatie op grote schaal betaalbare huisvesting aan het woningbestand wordt onttrokken. De minder koopkrachtigen worden zo naar de randen van de stad verdreven en de extreme woningnood in Amsterdam wordt op geen enkele manier het hoofd geboden. Het geval van de Schoolstraat laat duidelijk zien hoe woningcorporaties hun maatschappelijke taken – namelijk het verstrekken van kwalitatieve en betaalbare huisvesting – veronachtzamen en in plaats daarvan inzetten op dure en winstgevende nieuwbouw.

Met de actie van vandaag willen de bewoners stelling nemen tegen deze ontwikkelingen op de Amsterdamse woningmarkt en eisen in het specifieke geval van de Schoolstraat dat de leegstaande ruimtes weer voor een sociale huurprijs worden aangeboden. Gezien hun steun aan de afspraken in het convenant “Bouwen aan de Stad II”, zouden ook de woningbouwcorporaties dit moeten onderschrijven. In dit convenant hebben de woningcorporaties in Amsterdam toegezegd om na leegstand van een jaar, koopwoningen weer in de sociale verhuur te plaatsen.
Verder willen de bewoners op korte termijn een debat met betrokken partijen organiseren om dieper op deze maatschappelijke ontwikkelingen in te gaan en om daarnaast te kijken naar mogelijke oplossingen in het geval van de Schoolstraat.

Voor meer informatie: www.schoolstraat1416.blogspot.nl

Tags: amsterdam kraken Schoolstraat


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
uncle fucker

goed zo jongens :)

Wie: 
Pietje van Leiden

Veel steun en woongenot gewenst! Laten wij nestelen in de scheuren van yuppenprojecten als deze, en zo bijdragen aan een meer sociale en levendige stad. De woningnood onder studenten en andere mensen is onveranderlijk hoog, betaalbare huisvesting bijna onvindbaar, dit terwijl de leegstand zich, per strekkende meter bij elkaar opgeteld, tot een landschap ontwikkeld dat tot ver aan den einder reikt. Verbindt je met de strijd tegen deze uitzichtloosheid, kraak de woningnood!

Wie: 
nn

FUK YAAAA KRAKEN GAAT DOOR autonomen groep best wishesWie: 
Spirit Of Squatters Collective TV

Videos are here :
https://www.indymedia.nl/node/14415

Foto: 


Wie: 
Raymond

Discussie optie niet mogelijk blijkbaar dus onder aanvulling : " Verder willen de bewoners op korte termijn een debat met betrokken partijen organiseren om dieper op deze maatschappelijke ontwikkelingen in te gaan en om daarnaast te kijken naar mogelijke oplossingen in het geval van de Schoolstraat. " De mensen die al verdreven zijn naar de rand van de stad of zelfs de rand van Nederland worden die ook uitgenodigd ? En al die minimumlijders Bijstanders die altijd uitgesloten zijn van mee beslissen ? Komt er een publieke uitnodiging ? Op Indy bijv. ? Woon zelf niet in Amsterdam maar problematiek niet specifiek voor Amsterdam. Ik heb zelf met name interesse in werk / bedrijf ruimte voor starters die langdurig Bijstand afhankelijk zijn. Daar bij zie ik niks in anti kraak en weinig in kraken. Hoe ik de betaling van die ruimte zie namelijk in nieuw concept daar kom ik op terug in open brief die ik deze week publiceer op eigen site enzv. Het risico moet niet bij de gebruikers van de ruimte liggen dus niet bij starters langdurig Bijstand afhankelijk met initiatieven. Meer info volgt.
Kraken is zeer tijdelijk . In recente bezetting woningen Schoolstraat gaat het blijkbaar om een signaal " schrijver blijf bij je leest " m.a.w. woningcorporaties kwijt je aan je maatschappelijke taak. Dat kan ik niet revolutionair noemen het is het plat gelopen pad reformistisch niks nieuws. Terwijl er tal van revolutionaire ontwikkelingen ook in de technologie aan de gang zijn die bezit op de helling zetten. Die corporaties moeten worden opgeheven en een ander model of modellen met name gedemocratiseerde moeten er voor in de plaats basis democratisch. Het bestaan van die corporaties moet ter discussie en niet alleen hun beleid. Die corporaties zijn toch al bezig zich zelf op te heffen door hun beleid. Maar dat is iets anders dan democratiseren.
Hier valt meer over te zeggen natuurlijk.

Alle respect voor de moed van de mensen die de bezetting woningen Schoolstraat doen tegenwoordig kan dat grote persoonlijke risico's inhouden en nog maar weinig zijn er toe bereid in Nederland zulke risico's te nemen.Wie: 
Raymond

Inderdaad het spreekwoord is schoenmaker houd je bij je leest.Wie: 
nn

inderdaad,schoenmaker blijf bij uw leest.
ga de voedselbank lastigvallen met je gezwam.Wie: 
nn-db

schoenmaker...........

Kent U dat verhaal al van die moderators die hun site niet normaal kunnen inrichten/ hervormen/ bijhouden? Omdat hen de kennis van Drupal ontbeert.Wie: 
nn

DUIDELIJK JULLIE HUISWERK GEMAAKT, ALS HET AAN MIJ LIGT ALLEEN NOG MAAR MENSEN DIE HUN HUIWERK DOEN , PLAATSEN IN DIE PANDEN.....KRAKEN GAAT DOOR....PEACEWie: 
nn

.Wie: 
nn

.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech