Politie Leiden 'zaagt' in kraakbeleid

Nieuws, gepost door: Kraakgroep Leiden op 26/04/2013 04:02:33

Wanneer: 26/04/2013 - 14:50

Voor de tweede keer binnen korte tijd is de politie zonder aankondiging de etages boven het winkelpand Van der Werfstraat 39 in Leiden binnengedrongen. De bewoners van het pand, die er ruim een maand eerder huisvrede stichtte, werden in hun woning gearresteerd en zonder dagvaarding op vrije voeten gesteld. Spoedig konden zij weer huiswaarts keren en de door hun reeds aangevangen bewoning voortzetten. Gisteren is de politie het pand echter opnieuw onaangekondigd binnengevallen. De aangehouden persoon werd op twijfelachtige gronden gearresteerd en dezelfde dag nog heengezonden.

---

Wat is er precies gebeurd?

Half maart hebben wij, een groep jonge woningzoekenden, de twee etages boven de winkel/opslagruimte van Wilms Floet, aan Van der Werfstraat 39, in gebruik genomen. Op dag één zijn wij zo vrij geweest om onze bewoning in het pand door een hoofdagent te laten constateren en hebben bijgaand bewijzen van de langdurige leegstand en onze vers aangevangen bewoning geleverd. Vanaf dat moment hebben wij te plekke huisvrede gesticht. De politie heeft het geschil tussen bezitter en bezetter naar de rechtszaal doorverwezen. Politioneel ingrijpen was niet te verwachten.

---

Maar...

Op donderdag 18 april, na ruim een maand rustig wonen, kwam de sterke arm onaangekondigd met een stormram door de deur van het bewoonde pand zetten om alle in de woning aanwezige personen aan te houden. Er bestond verwarring over de gronden die voor de inval zouden zijn aangedragen, totdat politiebaas Joep Pattijn in het Leidsch Dagblad van 20 april verklaarde dat de krakers zich aan huisvredebreuk schuldig zouden hebben gemaakt. Pattijn meende dat wij de eigenaar de toegang tot haar opslagruimte belemmerden, wat aanleiding gaf om op te treden jegens huisvredebreuk. Echter, dat van huisvredebreuk geen sprake was, kunnen wij met overtuigende bewijzen aantonen. De hoofdagent van dag één zou het hem bovendien uit de eerste hand kunnen vertellen. Wij hebben onze eigen opgang tot de etages boven de winkel/opslagruimte en bovendien heeft de Gemeente in samenspraak met de Brandweer een brandveiligheidsrapport opgesteld, waarin uitgegaan wordt van een scheiding tussen onze woning en de nog bij de eigenaar in gebruik zijnde ruimte, namelijk de begane grond.

Wij zijn ervan overtuigd dat de politie een grote fout heeft gemaakt, door ons woonrecht te schenden op grond van een onzin argument.
Om onze woede over dit onverwachte, en naar ons idee onterechte, ingrijpen te uiten werd de volgende dag een lawaaidemonstratie gehouden op het politiebureau aan de Langegracht en het Leidse stadhuis. De personen die in het pand zijn aangehouden werden voor aanvang van deze demonstratie alweer vrijgelaten. Wij vinden het ongeloofwaardig dat de politie ons verdenkt van huisvredebreuk en ons vervolgens zonder dagvaarding weer naar huis laat gaan. Wij menen dat ons huisrecht niet kan worden opgeheven door bewoners zonder zaak uit hun woning te zetten en zijn dus spoedig weer terug naar huis gegaan. In het lokale beleid, bepaald door de driehoek (OM, Gemeente, politie), ligt vastgelegd dat alleen direct mag worden ontruimd in geval van heterdaad, schade of overlast. In alle andere gevallen zal de politie pas na tussenkomst van de rechter mogen optreden. Daarnaast is er nog de uitspraak van de Hoge Raad, die erop neerkomt dat krakers de mogelijkheid moeten krijgen om ontruiming middels een kort geding tegen de Staat aan te vechten.

Echter, de wedergekeerde rust zou niet lang aanhouden. Op donderdag 25 april, precies een week na de eerste politie-inval, heeft de politie zich wederom onaangekondigd, en met geweld, toegang tot de woning verschaft, wederom in strijd met het feit dat er op dat moment nog steeds een huisvredige situatie werd gevoerd. Met een grote kettingzaag werd er een gat in de deur gemaakt, waarna de politie, net als bij de eerste inval, het pand binnenstormde om de in het pand verblijvende mensen op grond van huisvredebreuk te arresteren. Er werd één bewoner meegenomen en diezelfde dag nog, wederom zonder dagvaarding, vrijgelaten.

---

En hoe zit het nou eigenlijk met die huisvrede?

De laatste gebruikers van de bovenetages, de gebruikers voor ons dus, waren eveneens krakers. In 2008 namen zij het pand na jaren van leegstand in gebruik, maar hielden het alweer vrij snel voor gezien, omdat er concrete plannen voor de woning zouden bestaan. Vijf jaren gingen voorbij en de ruimte bleef in onbruik. Tot wij ons woonrecht er claimde. Wij stichtte er huisvrede en dreven er een gezamenlijk huishouden. Inbreuk op onze huisvrede is ongeoorloofd, mits een rechterlijke uitspraak het belang van de eigenaar boven ons belang om te wonen zou stellen. Het is, zoals eerder genoemd, de bedoeling dat krakers een termijn wordt geboden waarin zij zich tot de rechter kunnen wenden. Wij staan erop dat een rechter de door ons aangevangen bewoning zal toetsen. Ook bij andere recente kraakacties aan de Winnersweg en in de Rooseveltstraat hebben de autoriteiten nagelaten deze lijn te volgen.

---

Wij willen niet langer toekijken hoe wetsdienaars onze rechten ontkennen en het lokale kraakbeleid aan stukken zagen!

Wie: 
nn

Wat een onzin. Kraken is gewoon strafbaar. Ga gewoon een huis kopen of huren zoals ieder ander.Wie: 
nn

He lullo,

Je klinkt een beetje zoals de hulpofficier in een niet nader te noemen zeer christelijke gemeente (3x raden..), die tegen mij zei

¨Wat de hoge raad heeft gezegd, interesseert me niet. Dat zijn mannen in hoge torens die niets van de realiteit van alledag weten. In deze wereld zijn panden waar niet voor wordt gezorgd en in elkaar storten, goed voor de economie¨

Waarop ik zei ¨dat is ook een manier om ernaar te kijken¨

En hij kwaad zei ¨nee, dat is de manier om er naar te kijken, er is geen andere manier¨.

En helaas (meneer) lullo, kraken is niet strafbaar totdat een kort geding heeft bepaald dat de krakers moeten vertrekken. Daarvoor mag niet worden ontruimd.

Dat hoge raad artikel staat boven wat de 2e kamer in een wetje heeft gezet.Wie: 
nn

Iemand die een andere mening heeft is niet gelijk een lullo. Zoek eens een baan en ga werken in plaats van de kraker uit te hangen, slapjanus.Wie: 
nn

Dat iedereen met een andere mening niet gelijk een lullo is heb je gelijk in, helaas doe jij precies hetzelfde qua vooroordelen. Jij neemt gelijk aan dat krakers geen werk hebben. Ik kan je verzekeren dat het merendeel ook op dat punt gewoon hun steentje bijdraagt. Zullen we nu ophouden met vooroordelen en ons zelf weer op de kwestie storten dat vele mensen geen huis hebben?Wie: 
nn

Als jullie een baan hebben, dan kunnen jullie dus ook huur betalen!Wie: 
nn

Als er genoeg sociale huurwoningen zouden zijn misschien, alleen is helaas het feit dat als ik nu ergens huur voor moet betalen ik opgekropt op een kamer van 10 vierkante meter zit. Sorry dat ik daarvoor pas!Wie: 
nn

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech