Fotoverslag demonstratie voor aftreding van burgermeester en politiechef Den Haag

Nieuws, gepost door: deeez! op 28/12/2013 12:04:13

Wanneer: 28/12/2013 - 17:48

Politie Haaglanden laat zich weer kennen, schaamteloos hard optreden tijdens demonstratie tegen racistisch politieoptreden in Den Haag en de rechteloze steun hiervoor van burgermeester Aartsen en justitie.
Politie Haaglanden laat zich weer kennen, schaamteloos hard optreden tijdens demonstratie tegen racistisch politieoptreden in Den Haag en de rechteloze steun hiervoor van burgermeester Aartsen en justitie.

Na de toespraken voor het gemeentehuis van Den Haag liep de demonstratie station Holland Spoor, waar ruim een jaar geleden Rishi werd vermoord door een politieagent. De politie verhinderde de demonstranten om bij het station te komen en hield de demonstranten met het nodige geweld tegen. Drie arrestaties zijn verricht.Wie: 
Joke Kaviaar

Is in Nederland de doodstraf weer ingevoerd?!

Als we voor alle slachtoffers van politiegeweld één minuut stilte zouden houden, dan zou dit een hele zwijgzame demonstratie worden. Maar het is juist tijd om ons te laten horen! Politie, racisten, staatsterroristen!

Als we voor elk geval van discriminatie door de politie een klacht zouden indienen, kwamen we aan demonstreren niet eens toe. We zouden verstrikt raken in de papierwinkel en in hoorzittingen van dove ambtenaren, en we zouden ons gelijk niet krijgen en ons recht niet kunnen halen omdat de smerissen zonder blikken of blozen valse verklaringen afleggen om elkaar te dekken.
Politie en justitie zijn er bedreven in om klachten af te doen als onterecht, om hun geweld te vergoelijken als passend, het mikpunt van hun haat op basis van huidskleur of uiterlijk met terugwerkende kracht te bestempelen als verdacht, als bedreiging, en de dood van de getroffenen af te doen als noodzakelijk ter afwending van gevaar.

Maar het is de politie die gevaarlijk is, je bent een schietschijf als je niet uitkijkt!

Het mag dan wel in de wet staan dat etnisch profileren en discriminatie niet mag, maar tegelijk zijn de wetten racistisch en worden deze racistisch toegepast. Zo is de vreemdelingenwet een apartheidswet omdat deze voor mensen die asiel aanvragen de bewijslast omdraait, en een categorie mensen van de samenleving uitsluit en vervolgt, de zogenaamde 'illegalen'.
Preventief fouilleren, ID vorderingen, ze zijn gericht op zogenaamde 'allochtonen'. Zo zegt de politie 'criminelen' te zullen vangen. Zien wat je wíl zien, een self fulfilling prophecy: ?Zie je wel, het zijn allemaal buitenlanders die we pakken?. En rechters delen aan hen graag extra zware straffen uit.

We hebben uitentreuren gehoord dat de smeris die Rishi van het leven beroofde geen goede training heeft gehad, dat hij bang was, dat hij wel móest schieten toen Rishi, uit vrees voor de politiemacht die op hem afkwam, wegrende omdat hij niet opgepakt en in elkaar geslagen wilde worden.
Smeris, je was niet bang, maar laf! En als Rishi een blanke yuppie was geweest, had ie nog geleefd! Wild West taferelen zijn het, en alles wordt in het werk gesteld om de moord van de anonieme killer-cop tot plicht te verheffen. Schaamteloos is het bovendien, om de aandacht van het nekschot en van het leed van de nabestaanden van Rishi af te leiden door de schutter ten tonele te voeren als een slachtoffer dat nergens voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Politie, justitie, en politiek stevenen af op een volgende vooraf goedgekeurde standrechtelijke executie.

Schande! Schande! Bloed aan je handen! Wie is de volgende?

De politiechef, de burgemeester, de politiek, zij achten zichzelf al net zo min verantwoordelijk, ze wijzen naar zoiets ongrijpbaars als 'het beleid' of 'het systeem' dat niet goed functioneert. Alweer worden we doodgegooid met beloftes om het beter te gaan doen. Beloftes die vooral inhouden: het perfectioneren van training en het verbeteren van de onderlinge afspraken en instructies van de politie, zodat een volgende keer nog sneller de zaak ten gunste van de politie, van de burgemeester, van de minister of staatssecretaris, kan worden afgedaan.
Over tot de orde van de dag en de revolverheld kan weer aan het werk.

Dit beleid, dit systeem kan alleen voortbestaan dankzij mensen die het bedenken en uitvoeren!

Verantwoordelijk is een ieder die meewerkt aan het geïnstitutionaliseerde racisme, aan de controlestaat, de politiestaat.
Verantwoordelijk is elke smeris die nu om ons heen staat, omdat deze elk bevel zal opvolgen, om ons te bewaken of uiteen te slaan, ons te arresteren, tenminste te controleren en te identificeren, want hier wordt de waarheid bloot gelegd.
Verantwoordelijk ja, is elke smeris die hier met lange lat en de hand op het holster klaarstaat, klaar om elk optreden te rechtvaardigen met een proces verbaal vol leugens, ook al liggen de bewijzen voor lijk op straat.

Verantwoordelijk is de burgemeester, Jozias van Aartsen, die roept om hard optreden; Verantwoordelijk de politiechef, Paul Musscher, die de inzet van zijn beulen bepaalt;
Verantwoordelijk het Openbaar Ministerie en de Rechtbank die twee handen op één buik zijn;
Verantwoordelijk de minister en de staatssecretaris van het Ministerie van Onveiligheid en Klassenjustitie, Ivo Opstelten en Fred Teeven.

En wij? Wat doen wij met onze verantwoordelijkheid? Want zolang wij stilzwijgend toekijken hoe dit doorgaat, zolang wij snel voorbijlopen als we zien dat mensen door racistische smerissen worden lastiggevallen, laten we het gebeuren.
Niet langer! Tijd voor actie! Om te beginnen, blijf staan en stel kritische vragen, begin te filmen. Ga in de weg staan, eis dat het stopt, weiger weg te lopen, grijp in.

Zolang we niet in opstand komen als er invallen plaatsvinden, als er iemand bloedend op straat ligt met een kogel in z'n nek, als er een pistool of wapenstok wordt getrokken, wordt gepepperd, of binnenkort ook getaserd als het aan Opstelten ligt;

Zolang wij hen laten wegkomen met hun zinloos en racistisch geweld, we ons laten zoet houden of intimideren, zolang staan wij toe dat we medeverantwoordelijk worden gemaakt.

Niet langer!

Wij laten ons niet meer voorliegen;
Wij lopen niet meer voorbij;
Wij mobiliseren ons tegen de politieterreur;
We nemen de straat terug;
We pikken de beledigingen en de klappen niet meer;

Wie kaatst, kan de bal verwachten!

Joke Kaviaar, 28 december 2013
(tekst van toespraak bij het IJspaleis)Wie: 
nn

Demonstratie tegen racisme en politiegeweld
Den Haag - Een demonstratie tegen racisme en politiegeweld is uiteindelijk op de Waldorpstraat zelf geëindigd in geweld.
http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/23-demonstraties/18580-demo...Wie: 
nn

All arrestos free or what? Info?Wie: 
peter storm

Verslag plus aanvullende observaties: http://www.ravotr.nl/2013/12/28/politiegeweld-tegen-demonstratie-tegen-p...Wie: 
nn

stuk van de organisatie:

Wij als organisatie van de demonstratie tegen racisme en politiegeweld vinden het nodig om in te gaan op de laster en foute informatie gegeven door de politie en media. Wij vinden het jammer dat de berichtgeving van de politie volledig is overgenomen door de media. En dat zij zich niet in de daadwerkelijke eisen en feiten hebben verdiept. Hierdoor is de politie door geweld te gebruiken in staat geweest om ons te criminaliseren, en een onjuist beeld te scheppen in de media. De feiten: De demonstratie was 4 dagen van te voren aangegeven bij Politie Haaglanden (vlak na het idee om de demonstratie te organiseren). Vóór de deadline van het aangeven was de politie al op de hoogte van de demonstratie en was er contact tussen politie Haaglanden en de coördinatoren van de demonstratie. De dag vóór de demonstratie vond er een overleg met de politie plaats onder leiding van agent Frans Jansen, coördinator operationele zaken. De politie was onvoorbereid tijdens dit gesprek en wist niet dat er een route gelopen zou worden (ook al was deze informatie reeds verstuurd tijdens de aanmelding). Aangezien dit voor hen blijkbaar nieuwe informatie was, moesten zij eerst weer langs de burgemeester om toestemming te vragen inzake de route. Hierdoor was er geen kans meer voor ons om over de route te overleggen; wij konden hem alleen nog maar accepteren in de avond (de avond vóór de demonstratie) toen wij de geplande route toegestuurd kregen. Wij stelden tijdens het overleg voor om te beginnen bij het stadhuis, langs de Schilderswijk te gaan, en te eindigen dichtbij Den Haag HS. De politie stuurde uiteindelijk het volgende: Spuiplein – Spui – Stille Veerkade – Paviljoensgracht – Groenewegje – Hooftskade – Hobbemastraat – Vaillantllaan – Paralelweg – Holland Spoor – Hofwijkstraat – Rijswijkseweg. Deze route werden wij genoodzaakt te accepteren wegens tijdgebrek. Tijdens de demonstratie passeerden wij een busje ME'ers met daarin een ME'er die de woordvoerder herkende van een eerdere demonstratie. Bij die bewuste demonstratie werd een vriend van de woordvoerder zeer gewelddadig voor vermeende belediging van een ambtenaar in functie gearresteerd en met een metalen pepperspray busje tot bloedens toe op zijn hoofd geslagen. Toen de woordvoerder zichtbaar geëmotioneerd reageerde stonden de ME'ers hem strak aankijkend uit te lachen en uit te dagen. Dezelfde agent zag hij vandaag weer in het busje en toen de ME’er hem herkende begon deze te lachen en vrolijk te zwaaien. Dit is maar één van de voorbeelden van hoe de politie zelfs de organisatoren van de demonstratie probeerde te intimideren en op te hitsen. De initiator van de demonstratie (en tegelijkertijd hoofd van de ordedienst) werd op een gegeven moment bewust uit de groep van demonstranten gehouden door de politie. De politie blokkeerde hem om een alternatieve (snellere) route via het voetpad terug te nemen om weer te gaan naar de demonstranten en zeiden tegen hem dat hij de “originele route van de demonstratie” moest volgen. Met de “originele route” bedoelden zij dat hij de straat moest oversteken (op een plek waar geen stoplichten waren). Toen hij, zonder keuze, dit deed werd hij gelijk gearresteerd omdat hij niet op de straat mocht lopen. Uiteindelijk werd hij anderhalf uur vastgehouden in de politiecel bij bureau Heemstraat. Bij zijn binnenkomst werd hij geïntimideerd door de politie die hem vertelde dat ze al wisten wie hij was en hem herkenden. Al zijn bezittingen werden in een zak gedaan en hem werd verteld dat deze zak niet geopend zou worden tot het moment waarop hij weer vrij zou komen. Toen dit moment aanbrak bleek dat de zak met persoonlijke spullen wel geopend en onderzocht. De politiechef van het bureau bevestigde dit. De woordvoerder werd vrijgelaten precies nadat de demonstratie was afgelopen. De woordvoerder heeft zich, in de woorden van de leidinggevende agent, zeer goed opgesteld en heeft geprobeerd elke escalatie te voorkomen. Dit staat echter in schril contrast met het beeld dat zij in de media proberen te creëren. Tien minuten vóór het gewelddadige optreden van de politie heeft de woordvoerder van de demonstratie de optocht stil gezet. Dit vanwege de dreigende houding van de politie en de angst voor gewelddadig optreden van de agenten. De woordvoerder bood de agent aan de demonstratie voortijdig te beëindigen, dit op aandringen van vele demonstranten. De agent weigerde echter en verzekerde de woordvoerder ervan dat de politie geen geweld zou gebruiken. Toen een aantal ogenblikken later de demonstranten de weg probeerden op te lopen, DE WEG DIE DE POLITIE ZELF DE DAG ERVOOR VOOR HAD GESTELD, sloeg de sfeer om. Een politielinie blokkeerde de demonstranten en begon deze op dreigende toon aan te spreken, hen te duwen en uiteindelijk te slaan. De politie gebruikt dus geweld tegen demonstranten die juist tegen hun geweld protesteren. Het is überhaupt erg bijzonder dat de politie geweld mag gebruiken tegen mensen die tegen het gewelddadige politiebeleid zijn zonder dat hier een objectieve partij bij aanwezig is die het gedrag van beide kanten kan observeren. Er stonden honderden ME'ers paraat en zelfs honden konden elk moment opgeroepen worden. Het idee dat demonstranten geweld zouden willen gebruiken met alle gevolgen van dien of een kans zouden maken tegen tientallen zwaarbewapende ME'ers is een sprookje. De politie creëert deze realiteit door hun grote aanwezigheid en opgelegde locaties waardoor demonstranten volledig geïsoleerd waren en er geen buurtbewoners aanwezig waren. Tijdens het conflict bij de demonstratie werden er nog twee personen gearresteerd. De politiewoordvoerder vertelde aan de media dat beide arrestanten met stokken sloegen en impliceerde dat ze schuldig waren aan openbare geweldpleging. Eén van die personen wordt helemaal niet ervan verdacht dat hij een stok heeft gebruikt; hij wordt door de politie zelf alleen beschuldigd van het ‘beledigen’ van een agent. De woorden van de politiewoordvoerder werden daarom ook snel teruggetrokken door het politiebureau waar deze demonstrant zat maar dit is niet in de media gerectificeerd. De andere demonstrant wordt er wel van beschuldigd een stok te hebben gebruikt tegenover de politie, maar nog vóórdat er een onderzoek hiernaar is geweest, en vóórdat er substantieel bewijs hiervoor is gegeven (en over het feit of er wel stokken aanwezig waren op de demonstratie) wordt hij al gecriminaliseerd door de politie en de media. De media neemt klakkeloos berichtgeving van de politie over en twijfelt duidelijk aan de legitimiteit van de demonstranten. Ze kopiëren alles: van niet bestaande namen van woordvoerders tot foutieve berichtgeving over de aanleiding van de demonstratie en eisen. Het eindresultaat is dat de politie door middel van het gebruik van geweld demonstranten in de media als gewelddadig heeft afgeschilderd. Alles om de mogelijke media aandacht voor de reden van demonstratie af te leiden is uit de kast gehaald. Ondanks meerdere rapporten over het racistische klimaat in Nederland en het racistische karakter van de politie in Den Haag wordt dit allemaal glashard ontkent. Feit blijft dat het politie korps Den Haag stelselmatig (racistisch) geweld gebruikt tegen burgers ongeacht of ze nou demonstreren of niet. Hun terreurbeleid in de Schilderswijk is een ultieme repressieve poging om zonder daadwerkelijk in de jeugd te investeren de situatie onder controle te houden. Dit is een beleidskeuze en de heren van Aartsen en Musscher zijn hier direct verantwoordelijk voor. Onze eis na deze dag is enkel sterker geworden. De enorme politie inzet toont tevens de belangen van de politie. Ondanks het feit dat er maar 50 demonstranten aanwezig waren was er een politie-inzet van ruim 100 mensen. Deze overbodige grote aantallen zorgden enkel voor intimidatie van demonstranten en buurtbewoners. Tientallen buurtbewoners van de Schilderswijk geven aan de demonstratie te steunen maar niet te durven aansluiten uit angst voor politiegeweld. Enkele kinderen tussen de 8 en 14 probeerden zich wel bij de demonstratie aan te sluiten maar werden door de politie geweerd. Uiteraard was de aanleiding voor de demonstratie het vrijkomen (en het spoedig terugkeren in het politiekorps) van de agent die Rishi vermoordde maar de demonstratie ging over veel meer dan dat alleen. Centraal stond al het racisme en al het politiegeweld van de politie in Den Haag. Wij demonstreerden niet voor Rishi alleen en wij hebben nooit gedaan alsof wij hem kenden. Door onzorgvuldig werk en de framing van de media wordt nu de familie van Rishi wederom beschadigd. Wij hopen dat de media de kans grijpt om alsnog een gebalanceerd beeld te geven.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Uit het politiepersbericht (http://www.nieuwsbank.nl/inp/2013/12/29/T056.htm) valt een update mbt de arrestanten te halen: een komt morgen voor de rechter (supersnelrecht) voor mishandeling van een smeris, een heeft een dagvaarding voor belediging gekregen en een ander een strafbeschikking van 450 euro voor hetzelfde.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Vanavond om 20:00 lawaaidemonstratie bij politiebureau waar de arrestant momenteel vastzit:

"Daarom roepen wij op tot een lawaaiprotest om 20:00 bij het hoofdbureau van de politie (Burgemeester Patijnlaan 35, Den Haag) waar de arrestant wordt vastgehouden. Ook roepen wij op om morgen (30-12-2013) naar de rechtszaak te komen. Hoe laat die plaatsvindt is morgen pas duidelijk. Houd daarom onze website in de gaten."

http://autonomendenhaag.wordpress.com/2013/12/29/solidariteit-met-arrest...


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Werkstraf voor slaan agent tijdens protest politiegeweld
http://www.nu.nl/binnenland/3664756/werkstraf-slaan-agent-tijdens-protes...Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech