ABC-Nijmegen en de AGN zetten soli-campagne op voor Jock Palfreeman

Nieuws, gepost door: AGN/ABC op 05/02/2014 02:10:10

Wanneer: 05/02/2014 - 11:40

For an English version of the text go here: http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/abc-agn-soli-campaign-jock-palfreeman.

Anarchist Black Cross Nijmegen (ABC-Nijmegen) en Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) zijn in solidariteit met en op verzoek van Jock Palfreeman begonnen met het op touw zetten van een solidariteitscampagne voor hem.

Terwijl wij dit schrijven zit Jock Palfreeman inmiddels al meer dan 5 jaar gevangen in Sofia (Bulgarije) voor het helpen van twee Roma-jongens die werden aangevallen door een groep extreemrechtse hooligans. Palfreeman raakte hierop in een gevecht met de groep fascisten en twee van zijn belagers raakten gewond. Één van hen overleed later aan zijn verwondingen.

Wij zijn overgegaan tot het steunen van Palfreeman omdat, naast dat hij rechtmatig handelde door in te grijpen, zijn rechtszaak een regelrechte farce was waarbij hij veroordeeld is tot een celstraf van 20 jaar. Hij wordt steeds slechter behandeld tijdens zijn gevangenschap. Dit onder andere door zijn steun aan andere gevangenen, via de mede door hem opgerichte Bulgarian Prisoner's Association. Begin 2013 werd zijn recht op het afronden van zijn in de gevangenis begonnen studie hem ontnomen door het gevangenisregime.

In reactie hierop ging hij begin 2013 een maand in hongerstaking. Een aantal maanden later (oktober 2013) volgde weer een incident, waarbij hij en medegevangenen in elkaar geslagen werden door gevangenisbewakers.

Ondertussen houdt de Bulgaarse staat ons een mooi beeld voor van mensenrechten, tolerantie en haar strijd tegen xenofobie[1]. Hiermee probeert de Bulgaarse overheid zich te presenteren als een gepaste deelnemer aan de o-zo-tolerante, burgerlijke Europese Unie. Diezelfde staat houdt echter Jock Palfreeman opgesloten terwijl hij opstond tegen een vorm van onrecht waar iedereen tegen zou moeten optreden.

Overal in Europa zien we een opkomst van extreemrechts en xenofoob gedachtegoed. In naam van de 'vrijheid' en als valse redders van het 'volk' cirkelen zij als aasgieren op de wind van de sociale crisis rond het rottende lijk van de kapitalistische kleinburgerlijke democratie. Van Polen tot Spanje en Oekraïne tot Griekenland proberen zij inwoners – geterroriseerd door bezuinigingen en tot wanhoop gedreven door de sociale afbraak van het IMF, ECB en de EU – voor hun ideeën te winnen. Zij proberen de oorzaak van de crisis af te schuiven op de zondebokken. Deze zondebokken zijn, naast homoseksuelen en Joden, in veel Oost-Europese landen de Roma-gemeenschappen. Dit terwijl deze groep zich vaak al in economisch barre omstandigheden bevind. Het is in dit licht dat Jock Palfreeman handelde.

Er spelen in deze kwestie ingewikkelde zaken door elkaar heen. Een groot deel van de bevolkingen in Oost-Europese landen voelt zich – begrijpelijk – al jaren lang gediscrimineerd en niet gehoord. De regio kampt met een verscheurde geschiedenis van communistische dictatuur en de daarop volgende vertrapping door kapitalistische elites, zowel 'pro-Russische' als 'pro-Europese'. En ondertussen heeft er de afgelopen decennia een zeker racisme van West naar Oost plaatsgevonden. De door deze rechtse stromingen aangewezen oorzaken van de sociale en economische problemen zijn verontrustend en maken duidelijk waar de verwaarlozing van een onverwerkte geschiedenis en een gekweld heden toe kunnen leiden.

De antifascistische strijd en de strijd voor een sociale revolutie vormen samen de enige weg tot werkelijke vrijheid voor alle volkeren . In de strijd voor sociale gerechtigheid voor iedereen is het van groots belang een krachtig standpunt in te nemen tegen de discriminatie in al haar vormen. Op die manier kunnen we van West naar Oost en intern in samenlevingen zorgen dat onschuldige minderheden op hand van etniciteit, seksuele voorkeur of sociaal economische positie niet de schuld in de schoenen geschoven krijgen. Daarnaast kunnen we de werkelijke oorzaak van het probleem ontmaskeren: het internationale systeem van nationalisme en kapitalisme; verdeel en heers. De mensen die zich in deze strijd in de frontlinies bevinden hebben steun nodig.

We hebben een poster ontworpen (in het Engels) om internationaal aandacht te vragen voor Jock Palfreemans verhaal en zijn situatie. Deze wordt op het moment wijd verspreid in Europa (Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland, België, Spanje, Slovenië, Kroatië). De poster is echter niet alleen om het publiek te informeren, maar ook om de druk op de Bulgaarse staat op te voeren. De Bulgaarse staat is momenteel kwetsbaar omdat deze momenteel veel aandacht ontvangt vanwege het verval van de visumplicht voor mensen met een Bulgaars paspoort en de wil van de Bulgaarse staat tot de toetreding tot de EU-schengen-zone[2].

Naast het verspreiden van informatie via internet en posters in de publieke ruimte, roepen we daarom ook op om met acties de druk op te voeren tegen de Bulgaarse overheid die tot dusver de vrijlating van Palfreeman heeft genegeerd en gedwarsboomd. Naast de pressie voor de vrijlating kan dit, misschien nog belangrijker, ook een sprank nieuwe hoop voor Palfreeman zelf betekenen.

Wij vragen om de Bulgaarse ambassades te schrijven met de eis Jock Palfreeman vrij te laten, posters mee te sturen en duidelijk te maken dat het verhaal op straat te vinden zal zijn. Jock heeft hier zelf om gevraagd. Dit is niet omdat we het instituut van de Bulgaarse staat erkennen als rechtmatig, maar zij zijn diegene die Palfreeman gegijzeld houden.

Als je als individu of groep dit initiatief wilt ondersteunen kun je mailen naar de AGN. We kunnen de posters toesturen, een PDF of webversie digitaal toesturen of wellicht wil je op een andere manier helpen. Ook willen we vragen of om je eigen netwerk te spreken om dit initiatief te steunen zodat we een wijdverspreid effect kunnen hebben.

Vrijheid voor Jock Palfreeman en zijn medegevangenen!

Anarchistische Groep Nijmegen en Anarchist Black Cross Nijmegen

www.anarchistischegroepnijmegen.nl / http:/abcnijmegen.wordpress.com

Als je niet bekend bent met het verhaal of de situatie van Jock Palfreeman, dan willen we je graag doorverwijzen naar het volgende artikel of naar www.freejock.com

[1] Xenofobie: de irrationele angst voor het 'vreemde', de angst voor onbekende dingen van buiten af, vaak in de vorm van de angst voor vreemden etc.
[2] Schengenverdrag: binnen de EU stelt dit verdrag voor de deelnemende staten de grenzen open voor het vrije verkeer van 'onderdanen'

Tags: antifascisme gevangenenondersteuning Solidariteit

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech