Teeven onder toezicht gesteld

Nieuws, gepost door: Commissie Handhaving Mensenrechten op 09/02/2014 02:03:21

Wanneer: 09/02/2014 - 16:53

Tijdens het debat over het asielbeleid in de Rode Hoed in Amsterdam, is staatssecretaris Fred Teeven vandaag door actievoerders van de Commissie Handhaving Mensenrechten publiekelijk onder toezicht gesteld.

De kennisgeving luidde als volgt:

***

Geachte heer Teeven,

De Commissie Handhaving Mensenrechten heeft het volgende besloten:

Wegens schending van art. 1 t/m 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en art 1 t/m 46 van het Vluchtelingenverdrag van Genève, bent u Onder Toezicht gesteld.
Deze maatregel treedt met onmiddellijke ingang in werking.

De Onder Toezicht Stelling heeft een multidisciplinair karakter en zal door verschillende organisaties en groeperingen worden uitgevoerd, teneinde herhaling te voorkomen en tijdig adequate hulpverlening te kunnen inzetten.

Deze maatregel is in het belang van uw eigen veiligheid en die van anderen. Daarmee prevaleert deze maatregel boven eventuele economische, politieke of persoonlijke belangen.
Het is niet mogelijk tegen deze maatregel in bezwaar te gaan.

Hoogachtend,
De Commissie Handhaving Mensenrechten

***

Sinds zijn benoeming als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in 2010, heeft Teeven, verantwoordelijk voor het asielbeleid, laten zien dat hij geen boodschap heeft aan de Rechten van de Mens en aan de inhoud van het Vluchtelingenverdrag van Geneve. Door de Kamer aangenomen moties negeert hij, net als rechterlijke uitspraken. Herhaaldelijk is hij op de vingers getikt door diverse landelijke en internationale organisaties, omdat het door hem en zijn voorgangers gevoerde asielbeleid de rechten van de vluchtelingen op ernstige wijze schaadt. Geen opvang, geen basisvoorzieningen.
Vluchtelingen op straat die voor hun noodzakelijke medicijnen moeten betalen, terwijl ze alle mogelijkheden op eerste levensonderhoud ontnomen worden. Deportaties aan de lopende band, naar landen als Afghanistan, Guinea en Somalië.

In 2013 beloofde Teeven dat het detentieregime ‘humaner’ zou worden. Maar tegelijkertijd kondigde hij aan dat het detentieregime voor zogenaamde criminele vluchtelingen nóg harder zou worden. Dat in combinatie met de strafbaarstelling van het ongedocumenteerd zijn én zijn actieve illegalenjacht, laat duidelijk zien wie Teeven bedoelt met de ‘criminele’ vluchteling: iedere vluchteling. Niet alleen zal daardoor iedere vluchteling die geen papiertje heeft gekregen van de Staat en alleen al dáárom tot crimineel verklaard wordt, kreperen in de cellen van de detentiecentra, maar Teeven draagt daarmee ook nog eens bij aan het rechts-populistische discours over ‘zondebokken’.

Teeven is met zijn moordende beleid een gevaar voor de samenleving. Niet alleen Dolmatov en vele andere vluchtelingen zijn het slachtoffer van zijn stuitende one-man-show, maar ook ons vermogen om solidair te zijn en elkaar te verwelkomen en te beschermen wordt zo bedreigd.

Teeven moet weg en met hem deze Europese en Nederlandse apartheidspolitiek van grensbewaking en controle op migratie, deportatiegevangenissen, de IND en de DT&V.

Breek de grenzen van Fort Europa.
Weg met grenzen tussen mensen!Wie: 
nn

Zie ook nieuwsposting en aankondiging, https://www.indymedia.nl/node/21074 resp. https://www.indymedia.nl/node/21106 : '★ WIJ ZIJN HIER demonstreert in Am*dam voor basisrechten'.Wie: 
-

zie v i d e o

;.;.;Wie: 
Commissie Handhaving Mensenrechten

Ziehier de kennisgeving onder toezichtstelling:
http://no-border.nl/wp-content/uploads/2014/02/kennisgeving.pdfWie: 
Commissie Handhaving Mensenrechten

De ondertoezichtstelling is Teeven persoonlijk ter ore gekomen bij aanvang van het debat. Deze is, voor de duidelijkheid, dus niet alleen buiten uitgesproken, zoals op de video te zien is. Hoewel bewakers van de Rode Hoed en gorilla's van Fred Teeven trachtten de commissie het werk onmogelijk te maken, kon de ondertoezichtstelling worden uitgesproken. De twee leden van de commissie werden daarna buitengezet en sloten zich aan bij de demonstratie van We Are Here.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech