Twee deportatiepogingen naar Guinée deze week

Nieuws, gepost door: werkgroep Deportatieverzet / SNDVU op 15/02/2014 02:10:52

Wanneer: 19/02/2014 - 11:47

Hoewel Koné die in Kamp Zeist gevangen zit, nog in procedure is, wil de Dienst Terugkeer en Vertrek hem aanstaande woensdag naar Guinée deporteren. Wetende dat hij daar door gebrek aan medicatie het risico loopt blind te worden.

Hier het persbericht van SNDVU:

Rechtbank gaat akkoord met 4e poging uitzetting ernstig zieke vluchteling naar Guinee en negeert hiermee de belangen van de vluchteling zelf: Uitzetting is belangrijker dan mensenrechten!

Utrecht, 14 februari 2014

Ondanks dat er twee procedures aanhangig zijn, een medische procedure en een procedure voor verblijf bij zijn driejarig zoontje, staat er aanstaande woensdag 19 februari een uitzetting gepland van een ernstig zieke vluchteling naar Guinee. Dit is de vierde keer dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een vlucht voor dezelfde man heeft geboekt. De laatst geplande vlucht was eerder niet doorgegaan toen de Rechtbank net op tijd een voorlopige voorziening had toegewezen en stelde dat betrokkene de beroepsprocedure van zijn aanvraag voor verblijf bij zijn zoontje in Nederland mocht afwachten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft nu een verzoek tot opheffing van deze voorlopige voorziening gewonnen, wat betekent dat ze betrokkene alsnog kunnen gaan uitzetten naar Guinee. De Rechter gaat hierin totaal voorbij aan een recent medisch rapport van Amnesty International over de toestand van deze man en een pedagogisch rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. Sterker nog: er komt geen enkele inhoudelijke beoordeling. De Rechtbank, die eerder nog de voorlopige voorziening toekende, is nu ineens van oordeel dat de uitzetting illusoir wordt als betrokkene zijn beroep mag afwachten. En daarom laat de rechter alle inhoudelijke gronden thans onbesproken. Deze zullen aan bod komen bij het beroep. Maar betrokkene mag zijn beroep niet in Nederland afwachten!

Volledig blind en geen oogdruppels in Guinee

Al vier keer in drie maanden tijd heeft de DT&V een vlucht geboekt voor de heer A.B. Kone, die in 2001 als vluchteling vanuit Guinee naar Nederland kwam. De eerste twee uitzettingen zijn uiteindelijk door de DT&V zelf afgeblazen. Betrokkene heeft namelijk allerlei medische problemen waarvoor nog onderzoeken lopen. De heer Kone is blind aan één oog en aan het andere oog ziet hij nog maar voor 50%. Om zijn ‘goede’ oog te kunnen behouden moet hij dagelijks 3 soorten oogdruppels gebruiken. Doet hij dit niet, dan wordt hij ook aan dit oog op korte termijn volledig blind. Volgens het Bureau Medisch Advisering (BMA), waar de DT&V zich door laat adviseren, wordt betrokkene inderdaad op korte termijn volledig blind zonder de benodigde oogdruppels. De benodigde oogdruppels zijn echter aanwezig in Guinee, aldus het BMA. De apotheek waarnaar het BMA wijst, heeft echter schriftelijk verklaard aan onze Stichting dat er twee van de drie oogdruppels niet beschikbaar zijn.

De derde uitzetting van betrokkene naar Guinee wordt uiteindelijk tegengehouden door een gewonnen voorlopige voorziening bij de Rechter. De Rechter besloot toen dat betrokkene de beroepsprocedure, gebaseerd op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, mag afwachten in Nederland. Betrokkene heeft namelijk een driejarig zoontje in Nederland met een verblijfsvergunning.

Nu heeft de DT&V de vierde uitzetting van betrokkene gepland voor aanstaande woensdagochtend. Met de gewonnen voorlopige voorziening kon betrokkene niet worden uitgezet, want hij mocht zijn beroepsprocedure in Nederland afwachten en het beroep zou pas op 14 maart a.s. behandeld worden. Een verwoede poging van de IND om de beroepzitting naar voren te halen was niet gelukt. Uiteindelijk heeft de IND toen bij de Rechtbank verzocht om de voorlopige voorziening op te heffen. Hiermee is de rechter op 14 februari mee akkoord gegaan.

Uitzetting boven alles

De reden voor de Rechtbank om de voorlopige voorziening op te heffen is omdat het reisdocument voor betrokkene verloopt op 21 februari a.s. en dat het al de vijfde vertrekprocedure van betrokkene betreft. Niet wordt meegenomen dat de drie eerdere vertrekpogingen door de DT&V zelf zijn afgeblazen. Ook de andere inhoudelijke gronden van de advocaat laat de rechter in deze uitspraak onbesproken. Deze gronden zullen namelijk tijdens het beroep ter behandeling komen; niet meenemend dat het beroep pas 14 maart plaatsvindt en de DT&V betrokkene aanstaande woensdag al wil uitzetten. Ook wordt er geen rekening mee gehouden dat er nog allerlei lopende medische onderzoeken rondom betrokkene spelen. In de 9 maanden dat betrokkene in vreemdelingendetentie zit is hij ruim 23 keer naar het ziekenhuis vervoerd. Zelfs de dag dat de voorlopige voorziening door de rechter is opgeheven, hebben er allerlei onderzoeken plaatsgevonden in het ziekenhuis en is tegen betrokkene gezegd dat hij op korte termijn geopereerd gaat worden aan zijn mogelijke slaapapneu.

Ondanks dat betrokkene al weken bij de medische dienst aangeeft dat hij steeds meer zwarte vlekken voor zijn enige ‘goede’ oog ziet en pijn heeft, is hij sinds 3 december jl niet meer doorgestuurd naar een specialist. Hierover liggen klachten bij de medische dienst van het detentiecentrum, de Inspectie gezondheidszorg en het meldpunt vreemdelingendetentie.

Vals reisdocument

Tenslotte heersen er ook grote vraagtekens rondom het reisdocument waarmee de DT&V betrokkene wil uitzetten. Het reisdocument, een zogenaamde ‘titre de voyage’ is onder bijzonder dubieuze omstandigheden tevoorschijn gekomen. Medewerkers van de ambassade van Guinee hebben betrokkene zelf verteld dat het reisdocument absoluut niet van hen afkomstig is en dat hij zelfs gevaar kan lopen als hij met een dergelijk document wordt uitgezet. Ook tegenover een drietal vrijwilligers van de Noodopvang in Utrecht verklaart de consul (Mw. Toure) en de ambassadeur (Dhr. Sylla) dat het document niet van hen afkomstig is. De ‘Titre de voyage’ op naam van betrokkene is ondertekent met de naam van Mw. Toure, maar Mw. Toure verklaart mondeling dat zij dit document niet heeft ondertekend. Al eerder kwam het gebruik van deze ‘Titre de voyages’ door de DT&V in opspraak na een uitzending van Nieuwsuur. Naar aanleiding hiervan is het Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) een onderzoek gestart naar de documenten waaruit tot op heden nog geen resultaat is gekomen.

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)Wie: 
nn

Zie ook 'Diallo; het geweld van de Dienst Terugkeer en Vertrek', https://www.indymedia.nl/node/21280 .Wie: 
nn

& Zie ook 'Diallo niet uitgezet – wel in isoleer', https://www.indymedia.nl/node/21417 .

'Koné ondanks zwaar protest gedeporteerd', https://www.indymedia.nl/node/21418 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech