Waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

Nieuws, gepost door: Anarchistisch Kollektief Gent op 10/03/2014 03:12:46

Wanneer: 10/03/2014 - 13:58

Vorige week organiseerden wij samen met Comac de Week tegen Racisme en Fascisme aan de UGent. Naar aanleiding daarvan willen wij een duidelijk statement naar buiten brengen over waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

Vorige week organiseerden wij samen met Comac de Week tegen Racisme en Fascisme aan de UGent. Naar aanleiding daarvan willen wij een duidelijk statement naar buiten brengen over waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

De week bestond uit heel wat succesvolle lezingen, discussies, film en de expositie De Laarzen van de Leeuw. De expositie heeft als thema extreemrechts in Vlaanderen, voornamelijk vanaf de jaren 70 tot nu, en de antifascistische reactie daarop. De expositie zou te bezichtigen zijn op woensdag en donderdag, maar werd echter onvoorzien gesloten op donderdagochtend 'door omstandigheden'. Bij deze willen wij een nadere verklaring geven van deze 'omstandigheden'.

Eerst de feiten: De expo werd afgelast na een bezoek van enkelen van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) op woensdag. Zij werden omwille van principiële en veiligheidsredenen geweigerd deze expo te bezoeken. Hierop dienden zijn klacht in binnen de UGent waarop er risico bestond dat medeorganisator Comac haar erkenning van de universiteit zou kunnen verliezen. Ook werd gedreigd tegenover het AK dat wij in de toekomst geen activiteiten meer aan de unief zouden kunnen organiseren. Donderdagochtend werd daarom door Comac besloten dat de expo niet zou doorgaan, en werd alles afgesloten en ingepakt.

Wat is het KVHV ?

Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond heeft het imago een studentikoze, Vlaams-nationalistische en conservatieve vereniging te zijn. Wij hebben echter onze bedenkingen bij waar dit Verbond zich mee bezig houdt, en met wie er in de leiding zit en er de dienst uitmaakt. Om te beginnen verspreidt deze vereniging regelmatig affiches ter ere van politieke figuren die ze in de bloemetjes willen zetten. Eén voorbeeld daarvan is Verdinaso-stichter, en martelaar van het fascisme Joris Van Severen die overigens Hitler te zacht voor de Joden vond . Bij onze lectuur van het kwartaalblad 'Ons Verbond', kwamen we ook interessante dingen te weten, zoals dat Tom Peeters (ex-preases) zijn lievelingsboek de biografie van David Duke is.[1] Duke was een erg prominent figuur in de geschiedenis van de KuKluxKlan. Verder vond Peeters ook dat de Holocaust 'erg, maar wel nodig' was. Ex-schachtenmeester van het KVHV Marlies Brouwers, liet in haar campagne in de studentenverkiezingen voor de Sociale Raad van de UGent vallen dat haar vurigste wens was "mijn toekomstige kroost kunnen opvoeden in een vrij, blank en Vlaams Vlaanderen"[2]. Ook is het KVHV niet schuw om fascistische politici te komen laten spreken op haar activiteiten. Een voorbeeld daarvan is Gabriële Adinolfi, die mee Terza Posizioni oprichtte.[3] Een ander voorbeeld is Domenico Di Tullio, die zijn boek over de geschiedenis van Casa Pound kwam voorstellen[4]. Casa Pound is net als Terza Positione een openlijk fascistische vereniging uit Italië.

Het KVHV houdt zich dus actief bezig met een voedingsbodem creëren voor extreemrechts en fascistisch gedachtegoed. Het is een feit dat er een doorstroom is van het KVHV naar de Vlaamse politiek. Zonder te willen zeggen dat dit daarom een homogene vereniging is waarbinnen geen gematigden zitten, menen we wel dat we de radicale elementen hierbinnen niet mogen onderschatten. Daarom gaan we hier niet lichtzinnig over.

Onze positie hiertegenover

Als anarchisten gaan we uit van de vrijheid en gelijkheid voor alle mensen, van een maatschappij waar iedereen haar of zijn vermogens kan ontplooien ongeacht discriminatie op basis van geloof, seksuele voorkeur, etniciteit, het bezitten van papieren of niet enzovoort. De complete ontkenning van dat ideaal, dat is wat het fascisme is, dat willen we bestrijden en de verkondiging ervan laten we niet gebeuren zonder weerstand. Dat is voor ons dan ook net het hele punt van deze week tegen racisme en fascisme.

Na een degelijke analyse van racistische, extreemrechtse en fascistische bewegingen moeten ook de noodzakelijke en proportionele middelen worden ingezet om die bewegingen in te dijken en in hun werking te verhinderen. Dit om te vermijden dat de situatie evolueert in de richting van Griekenland, Hongarije of Calais, waar neofascisten en andere extreemrechtsen weer zonder schaamte geweld zijn beginnen gebruiken tegen mensen zoals sans-papiers en linkse activisten die niet in hun plaatje passen.[5]

Wij van het Anarchistisch Kollektief zijn ervan overtuigd dat we racisten en fascisten geen platform moeten geven en hen dus ook niet moeten tolereren op onze activiteiten. Zij die menen dat dit een ongeoorloofde beperking is van het recht op vrije meningsuiting zouden we voor de keuze willen stellen tussen enerzijds een openbare ruimte waar mensen met een andere huidskleur, geloof, ... niet welkom zijn, en anderzijds zo’n openbare ruimte waar alleen zij die op dit vlak een gevaar voor anderen betekenen niet welkom zijn. Een mogelijkheid waar we de fascisten er door middel van debat van overtuigen dat ze een mensonterende ideologie aanhangen achten wij jammer genoeg niet realistisch. Daarom dat we dan ook menen dat er niet enkel debat maar ook strijd nodig is tegen de kanker van extreemrechts.

Volgens de regels van de universiteit moest Comac als erkende studentenvereniging wel alle types bezoekers toelaten, zonder het noodzakelijk met die regels eens te zijn. Als ze hier tegenin zouden gaan, dreigde Comac haar erkenning te verliezen en daarmee ook de mogelijkheid zalen en infrastructuur van de unief te gebruiken.

Dit moet het AK en de organisatoren van de expo er echter niet van weerhouden een ander standpunt in te nemen. Wij willen de fascisten de toegang tot deze en de toekomstige activiteiten absoluut ontzeggen, door die ook actief te bemoeilijken. Omdat dit binnen het kader van de unief voor hen niet mogelijk was, heeft Comac de expo donderdag doen sluiten.

Wij betreuren ten zeerste dat de zaken op deze manier zijn verlopen en wij keuren dan ook de sluiting van de expo door Comac expliciet af. Dit omdat er duidelijke afspraken waren gemaakt tussen alle betrokkenen over het weigeren van personen die een veiligheidsrisico vormen en omdat we vinden dat er tegenover het fascisme een principieel standpunt moet worden ingenomen. Dat standpunt moet overigens niet worden verlaten omwille van regels waaraan een vereniging onderworpen is, maar zich niet in kan vinden.

De Week tegen Racisme en Fascisme en de expo in het kader daarvan, hadden als doel duidelijk te maken dat bepaalde meningen en verenigingen niet te tolereren zijn omdat ze haat zaaien en een inperking van de vrijheid en gelijkheid van mensen tot stand brengen. Door bepaalde mensen niet binnen te laten op de expo, gaven we het signaal dat we hun boodschap niet tolereren. Wij hopen met deze week niet alleen mensen geïnformeerd te hebben, maar ook de discussie over fascisme en de actie ertegen terug op gang te hebben getrokken door mensen te wijzen op het gevaar van extreemrechts en de mogelijkheid hier op diverse manieren tegen te reageren.

De strijd gaat voort,

Geen fascisme, toen niet en nu niet.

[1] http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/11/05/de-holocaust-was-erg-maar-w...

[2] http://www.schamper.ugent.be/513/student-verkiest-zichzelf

[3] http://aff.skynetblogs.be/archive/2011/04/03/kvhv-spreker-het-fascisme-b...

[4] http://rechtsactueel.com/2012/03/29/vandaag-nessun-dolore-een-verhaal-ov...

[5] http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/

Tags: ak gent fascisme

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech