Open brief aan "ons kabinet" en hitleriaan Wilders.

Opinie, gepost door: Hugo Endert op 18/03/2014 03:03:19

Hoe "ons kabinet" zich gedraagt als een criminele organisatie, die zich laat gijzelen door en daarmee collaboreert met een bewezen fascist.

Open brief aan "ons kabinet" en in zijn kielzog hitleriaan Wilders.

Eerst even iets over criminaliteit. De Volkspartij voor Volksverlakkerij en Demagogie met onze nu zonder gêne openlijk racistisch hijgende knuffel-NSB'er in de nek heeft van de door het potentiële stem-volk z.g. nog steeds gewenste veiligheid wederom een speerpunt, nu voor de gemeenteraadsverkiezingen, gemaakt.
Nu neemt de "doorsnee" criminaliteit feitelijk al jaren af, maar dat doet voor ons liegende, bedriegende kabinet uiteraard niet ter zake. Dit roept bij mij het volgende op:

Waarom gaat het bij "ons kabinet" en in zijn kielzog hitleriaan Wilders niet over de ECHT GROTE CRIMINALITEIT, zoals systematische beroving door de banken van iedereen, die de pech heeft om welke reden dan ook bij dit bewezen geboefte aan te moeten kloppen? Of van ons kabinet zélf, dat om deze roversbanken te redden en verder te spekken, de niet/laagstbetaalden de straat op en naar de voedselbanken jaagt, de armoede schrikbarend doet toenemen waardoor de voedselbanken nu voedsel tekort komen, het bestaan daarvan rustig ontkent en de rijkdom van alle belasting "ontwijkers" (sic!) doet vermenigvuldigen? En vervolgens verbiedt ons land een belastingparadijs te noemen? En ons land zo vol hangt met camera's om "bijstand fraudeurs" en kruimeldieven te betrappen, dat er binnenkort ongetwijfeld ook een markt voor cameraloze gebieden gaat ontstaan? En actief meewerkt aan totalitaire digitale surveillering van de hele bevolking? En iedereen alleen maar systematisch voorliegt en bedriegt, bv. dat om "onze" economie (moeten we überhaupt een geldsysteem gebaseerd op tomeloze geldcreatie uit het niets én schuldcreatie nog wel een economie, laat staan de onze, noemen i.p.v. een pervers casino kapitalistisch roofsysteem?) te "redden", de vernietiging van alles wat ons lief was/is, nu eenmaal nodig is en dat dan ook nog het eerlijke verhaal durft te noemen? En van ons ooit tolerante land een politiestaat zonder weerga maakt, waarin iedere burger door smerissen en boa's zonder aanleiding staande kan worden gehouden en bij ontberen van identificatie bewijs beboet, gearresteerd (en erger!, ook mishandeling en marteling tot doodslag aan toe behoren inmiddels tot de mogelijkheden) kan worden, en waarin smerissen en boa's bij vermoeden/verdenking, waarvoor een bewijs niet meer nodig is, iedere woning kunnen binnenvallen en volledig overhoop halen? En uitkeringsgerechtigden aan vernedering en dwangarbeid blootstelt op straffe van stopzetting van de toch al minimale uitkering, met verdere maatschappelijke marginalisering en uitsluiting tot gevolg? En door rücksichtslose implementatie van de neoliberale vermarktings en privatiseringshype de zorg voor ouderen om zeep helpt en voor velen onbetaalbaar maakt? En alle mensenrechten overtreedt door vluchtelingen met kinderen en al op te sluiten, te vernederen, verder te traumatiseren tot zelfs de dood daar op volgt en van "illegaal verblijf" een misdrijf heeft gemaakt?
En zich zodanig door een bewezen fascistische beweging laat gijzelen dat het einde van deze misdrijven nog lang niet in zicht is? En ook nog eens zodanig weinig doet aan de voor de hele mensheid bedreigende ecocide, dat "ons kabinet” zelfs voor de rechter (uniek in de wereld!) gaat worden gesleept? En in feite geregeld het tegenovergestelde doet van wat wereldwijd erkend nodig is om een catastrofe te voorkomen, door bv. i.p.v. het overjarige Borsele te sluiten, er nog 20 jaar aan te plakken, het aardgas in de provincie Groningen in nog grotere hoeveelheden te verpatsen aan het buitenland en de inwoners door toenemende aardbevingen feitelijk gewoon aan hun lot over te laten? En dan ook nog tegen alle bewezen verschrikkelijke schade door fracking, dit misdadige gasboring systeem toch probeert aan ons land op te dringen (met een ongekend gemeentelijk verzet tot gevolg!), waardoor we bij invoering ook drinkwater zullen moeten gaan importeren en de bodem nog verder vergiftigd wordt? En doodleuk beweert dat de economie van Nederland, waarmee eigenlijk uitsluitend de banksters, de toch al pervers rijken en multinationals worden bedoeld, dankzij al zijn criminele maatregelen tot dusver genomen - in newspeak terminologie als "beleid", "hervorming" en "participatie" verkocht - er bovenop gaat worden geholpen? Terwijl er per dag zoveel werklozen en faillissementen en daklozen door huisuitzetting bijkomen, dat het woord beschaving steeds meer een regelrechte gotspe aan het worden is? En onze soevereiniteit aan Brussel cadeau geeft en binnenkort ongetwijfeld de spaarzame democratieresten middels de TTIP (nieuwe vrijhandelsverdrag met de VS) door de plee gaat spoelen?
Goed, om reden van dit alles vind ik ons kabinet - dat ook bewezen niets doet aan / feitelijk collaboreert met een schrikbarend toenemende fascistoïdisering van Nederland door een bewezen fascist, die inmiddels zijn macht middels verbinding met buitenlandse fascistische partijen ook op Europees niveau aan het uitbreiden is, en die vanwege al zijn activiteiten, variërend van tot zondebok maken c.q. het demoniseren van hele bevolkingsgroepen en links denkenden, verheerlijking van nationalisme, eenheid en Nederlandse “zuiverheid”, streven naar ontmanteling van democratische verworvenheden/vrijheden tot onophoudelijke haatzaaierij, al een schrikbarend groot deel van de Nederlandse bevolking aan zich heeft weten te binden en dus alleen daarom al zonder meer met Hitler in zijn begintijd kan worden vergeleken - een criminele organisatie, die overal en te alle tijde moet worden bestreden en zo snel mogelijk ten val moet worden gebracht, wat uiteraard idem dito geldt voor hitleriaan Wilders en zijn abjecte PVV.
Waarvan akte.

Hugo Endert
17 maart 2014


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech