18, 19 & 20 Nov: March for Refugee Rights, for a human life and against deportation

Nieuws, gepost door: Wij Zijn Hier / We Are Here op 07/11/2014 11:10:50

Wanneer: 18/11/2014 - 10:52

Op 18, 19 & 20 november vindt er mars plaats voor de rechten van vluchtelingen: voor een menswaardig bestaan en tegen deportatie. De route gaat van Amsterdam naar Den Haag en doet onderweg Hoofddorp en Leiden aan.


Op 10 november wordt de uitspraak van de Europese Commissie (ECSR) over recht op opvang openbaar - naar aanleiding van een klacht van de Protestantse Kerk Nederland ten tijden van de Vluchtkerk.

Dit is een cruciale periode voor Wij Zijn Hier: Wat staat er in de uitspraak? Wordt er aan de uitspraak gehoor gegeven? Amsterdam heeft besloten tot nacht(merrie) opvang, waarbij vluchtelingen iedere dag met hun tassen op straat staan, in de kou. Dit is GEEN oplossing!

Daarnaast willen de vluchtelingen duidelijk maken dat opvang geen doel zou moeten zijn maar een middel. Namelijk een stabiele situatie creëren van waaruit aan een echte oplossing gewerkt kan worden. Een leven met menselijke waardigheid en een toekomst.

De mars loopt van Amsterdam (gemeentehuis) naar Den Haag (Tweede Kamer). Dit is symbolisch omdat de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor deze groep steeds van torentje naar burgemeester werd gegooid, zonder daadwerkelijke oplossing.

Er is voor de 30 vluchtelingen die de mars lopen slaapplekken geregeld in Hoofddorp en Leiden en Le Sabot zal koken. Iedereen is welkom om op eigen gelegenheid aan te sluiten! Op de laatste dag zullen vluchtelingen van Recht op Bestaan in Den Haag meelopen. Meer informatie over route en programma volgt spoedig.Wie: 
Wij Zijn Hier

Route en programma Mars voor Vluchtelingenrechten // Route and program March for Refugee Rights
-> For a human life and against deportation <-

NL: Opvang is geen doel maar een middel. Een middel om te werken aan een echte toekomst en een menswaardig bestaan.
Loop mee!

ENG: Shelter is no objective but a means. A means to work on a real future and a life with human dignity.
Join the march!

* De mars wordt momenteel aangemeld bij alle te doorkruisen gemeenten en de route is derhalve mogelijk nog aan wijzigingen onderhevig. *

< 18 nov (~22 km): Van stadhuis Amsterdam naar Hoofddorp >

Onderweg wordt er een solidariteitsdemonstratie gehouden bij Schiphol Detentiecentrum. ’s Avonds zal de gemeenschap die ons welkom heet geïnformeerd worden over de situatie van de vluchtelingen.

Route: stadhuis Amsterdam - Dam - Rozengracht – langs het Vluchtgebouw – langs de Sloterweg/vaart naar het detentiecentrum Schiphol voor een lawaaidemo. Vanaf daar naar Hoofddorp. Geheel door bewoond gebied, zodat veel flyers kunnen worden verspreid.

< 19 nov (~24 km): Van Hoofddorp naar Leiden >

‘s Avonds wordt er een publiek evenement georganiseerd in Leiden met muziek, een foto expositie, verhalen van vluchtelingen, eten, uitwisseling van ervaringen en leggen van contacten.

Route: Door Hoofddorp, Nieuw Vennep, Warmond, Leiden. Een deel van de route loopt buiten bewoond gebied, maar er is niet echt een andere optie. Dit geeft echter wel mooie foto’s van de mars.

< 20 nov (~18 km): Van Leiden naar Den Haag >

De mars eindigt op het Plein voor de Tweede Kamer, waar een commissievergadering over opvang en terugkeer plaats vindt en waar we zullen demonstreren. Er komt een separate oproep voor deelname aan de demonstratie.

Vluchtelingen van Recht op Bestaan in Den Haag zullen deelnemen aan de laatste dag van de mars en anderen zullen de marcheerders onthalen en mee demonsteren op het Plein.

Route: Door Leiden, Voorschoten, Den Haag.
Kortste dagafstand, maar vroege start om op tijd bij de Tweede Kamer te zijn!Wie: 
nn

uitspraak : Bed, bad en brood voor álle asielzoekers

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3785656/2014/11/...

De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Die moeten worden opgevangen, in plaats van op straat gezet. Dat volgt uit een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die maandag openbaar wordt gemaakt.

De uitspraak volgt op een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), een kleine twee jaar geleden. De kerk vindt dat Nederland vreemdelingen zonder verblijfspapieren moet beschermen in plaats van ze op straat te zetten. Het ECSR - dat waakt over het Europees Sociaal Handvest, een internationaal mensenrechtenverdrag - geeft de kerk nu meer dan gelijk. Want het comité beperkt zich niet tot vreemdelingen. Níemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak, zegt het ECSR.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben, vooral voor de duizenden asielzoekers die jaarlijks op straat worden gezet. Soms krijgen die een gezicht, zoals in Amsterdam waar al een paar jaar groepen afgewezen asielzoekers met hulp van vrijwilligers van de ene locatie naar de andere locatie trekken.

Een deel van hen is nog met asielprocedures bezig, anderen weigeren terug te keren naar hun herkomstland of kúnnen om allerlei redenen niet terugkeren. Maar die verschillen doen er voor de ECSR niet toe: om te voorkomen dat de menselijke waardigheid wordt aangetast, heeft iedereen recht op basale voorzieningen als bed, bad en brood.

'Niet bindend'
Als de uitspraak wordt gevolgd, moet er voor die grote groep opvang worden geregeld. Maar óf de uitspraak wordt gevolgd, is juist onderwerp van discussie tussen de coalitiegenoten PvdA en VVD. De sociaal-democraten zeiden maanden geleden al dat de overheid de opdracht van de ECSR moet uitvoeren. Maar VVD-staatssecretaris Teeven voelt daar weinig voor. Hij beschouwt de ECSR-uitspraken niet als bindend.

In veel gemeenten in het land bestaan vormen van noodopvang voor afgewezen asielzoekers die op straat zijn gezet. Gemeenten dragen daar vaak tegen hun zin aan bij: ze vinden al tijden dat het de taak van de rijksoverheid is om te voorkomen dat er vreemdelingen op straat belanden.Wie: 
nn

De route van de mars op kaart.

Foto: 


Wie: 
We Are Here

For a human life and against deportation. November 18-20, Amsterdam to The Hague

On November 10 the verdict of the European Commission (ECSR) about right for shelter becomes public. Amsterdam proposed night shelter for refugees. This leaves people on the streets, in the cold, for most of the day. Carrying their belongings.

Shelter is no objective but a means. A means to work on a real future and a life with human dignity.

To make this clear, refugees of We Are Here decided to organise a march from Amsterdam to The Hague. They will walk from the city council in Amsterdam, to the Parliament in The Hague, symbolizing the responsibility for this group that was constantly passed on between major and government without offering a solution. On 20th of November parliament talks about shelter and return.

On the way there will be several actions and activities. Everybody is free to join!

eventpage: https://www.facebook.com/events/1408543766060980/?ref=22Wie: 
We Are Here

http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Complaints/CC90Merits...

Some highlights:

- emergency assistance should be provided to all foreign nationals, migrants having exceeded their permitted period of residence, and foreign nationals who are present in a particular country in an irregular manner (73, 74 and 75)

- the housing and shelter should be adequate and guaranteeing human dignity (32 - 13.1 Council of Europe)
(in the decision the word adequate is frequently used, an important word to keep on repeating)

- the Committee of Ministers of the Council of Europe already adopted in January 2000 the recommendation of the individual universal and enforceable right to basic needs (as a minimum: food, clothing, shelter and basic medical care) for persons in situations of extreme hardship (30)
(so why does Teeven need to wait to hear what the Ministers have to say?)

- provision of emergency assistance cannot be made conditional upon the willingness of the persons concerned to cooperate in the organisation of their own expulsion (117)

- the government isn't dismissed from obligations when local authorities or third parties (ngo's, churches and individuals) provide shelter (119)

- their is no proof that denial of emergency shelter is a necessary measurement to achieve the aims of the national immigration policy (121) it is disproportionate to deny this right (124)

- homeless shelter also requires measures to help to overcome the homelessness (136)

- eviction from shelter should be banned (128 and 141)

- there are references to the very important article 3 of the European Convention on Human Rights: Prohibition of torture: No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment. (23)

- the decision is also based on the UN Universal Declaration of Human Rights and the core obligations defined by the Committe on Economic, Social and Cultural Right of the United Nations. which are stated to be non-derogable (34, 35, 113 and 114)

- also is referred to the Charter on the Fundamental Right of the European Union (41, 116)Wie: 
We Are Here

The March for Refugee Rights will start soon!
You can also follow updates on the event page: https://www.facebook.com/events/1408543766060980/?ref=5

Below the detailed program. Please note that we cannot be really exact about arrival times, because it depends on a lot.
Come and join!

Tuesday 18th

09:00 Leaving from Vluchtgarage/Vluchtgebouw/Smaragdgroup by public transport to Stadhuis
09:45 Coffee / tea / simple snack/breakfast at gemeentehuis
10:00 Speeches and meeting politicians to talk about verdict and night (mare) shelter proposal
11:00 Demonstration through Amsterdam
12:00 Leaving the center - entering West / Slotervaart
14:45 Arrival at Schiphol Detention Center + soup (by Le Sabot). Address: Duizendbladweg 100, Badhoevedorp
15:00 Solidarity demonstration for refugees in detention
16:30 Leave detention center
18:45 Arrival in church. Address: Kruisweg 1073, Hoofddorp
19:00 Dinner
20:00 Official program till 22:00: Presentations, discussion, exhibition, choire, music.
with: Geesje Werkman, stafmedewerker van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland. Deze kerk maakte de zaak aanhangig bij de hoogste Europese rechter, Sjef van Tilborg, directeur van Inlia en voorzitter van het Logo, het overleg van 80 gemeenten over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, Pim Fischer, advocaat bij de rechtsgang van de PKN naar de Europese Commissie en WMO zaken voor veel ongedocumenteerden, Ernst Meyknecht, van de dienst Caritas namens het bisdom Haarlem-Amsterdam en Eric Moesker, plaatsvervangend directeur van Vluchtelingenwerk Noord Holland West.

Wednesday 19th

09.00 Wake up breakfast
10.00 Start march (30 min walk)
10.30 Arrival at IND office, demo
11.00 March (1:45 hours walk)
12.45 Lunch break at church (offered by the church). Address: St. Anthoniusstraat 15, Nieuw-Vennep
13:30 March (1:45 hours walk)
15.15 Small break at church (cofee / tea offered by the church). Address: Hoofdweg 2032, Buitenkaag
15.45 march (2:15 hours walk)
18:00 Arrival at border of gemeente Leiden, where the people from Doorbraak will join us. Address: crossing Veluwemeerlaan - Heidezegge
18:05 Demonstration through Leiden
19:00 Arrival at Doorbraak & dinner (by Le Sabot) & dishes. Address Middelstegracht 38, Leiden.
20:00 Music, telling stories, sharing experiences, meeting each other, exhibition till 0:00. Address: Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36

Thursday 20th

08.45 Wake up and breakfast
09.30 Start march
12:30 sandwiches (by Le Sabot) Address: Noorthey park, Leidschendam)
13:00 March (second part)
15:15 Arrival at Plein in Den Haag (welcome by people from Recht op Bestaan and others)
15:30 Demonstration at Plein, in front of Parliament where there is a commission meeting about shelter and return. Address: Plein 1, Den Haag.
16:00 Talk to politicians coming out of the commission meeting
16:45 Soup and end of demonstration and dish washing
17:30 Back to Amsterdam with Theaterstraat busWie: 
We Are Here

some practical things for people that want to join the March:

- If you want to join somewhere along the route, be aware that we cannot plan everything exactly. It is wise to contact us to check where we are. The coordinator of the march is Naser: 06 86244692 and the route coordinator is Manette: 06 51110164.
- Le Sabot is cooking for us. They are very flexible and willing to cook for more people but to make it possible for them, please let us know if you are intending to take meals from them. You can send us a private message maybe via fb or a text message.
- For people who cannot take off to walk during the day: the evenings will also be very nice, informative and empowering! Refugees will tell their stories, there will be an exhibition and music.
- Sleeping places are limited.
- Of course we especially invite also people to join the demonstrations (at the start at the City Hall of Amsterdam, at the end at the Parliament in Den Haag and also at Detention Center Schiphol).Wie: 
Wij Zijn Hier

PERSBERICHT

Mars voor Vluchtelingen Rechten - voor een menswaardig leven en tegen deportatie

Wij Zijn Hier te voet van Amsterdam naar Den Haag
18, 19 en 20 november 2014

Wij Zijn Hier organiseert deze week de Mars voor Vluchtelingen Rechten. Ze lopen in 3 dagen van het stadhuis in Amsterdam naar de Tweede Kamer in Den Haag – symbolisch voor de manier waarop de verantwoordelijkheid voor een oplossing voor hun situatie steeds heen en weer wordt geschoven tussen Gemeente en Rijksoverheid.

De vluchtelingen van Wij Zijn Hier zijn erg blij met de uitspraak van de Europese Commissie voor Sociale Rechten (ECSR) die op 10 november j.l openbaar werd gemaakt. Het geeft weer wat de groep al twee jaar duidelijk maakt: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook mensen zonder verblijfspapieren hebben recht op adequate behandeling, hulp en opvang.

De groep is echter bang dat er weer niets zal veranderen en dat de politiek verantwoordelijken niet direct gehoor zullen geven aan de uitspraak van de ECSR. Maar dit zo lang mogelijk zullen uitstellen, tot de rechter hiertoe dwingt. Ze kunnen dit niet begrijpen van een land dat mensenrechten zo hoog in het vandaal heeft staan. Om duidelijk te maken dat er nu echt iets moet gebeuren organiseren ze de Mars voor Vluchtelingen Rechten.

Gadaa Hunde (perswoordvoerder van de mars) over waarom hij meeloopt met de mars: ‘Ik ben uit Oromia gevlucht omdat ik anders vermoord zou worden. Ik loop mee in de mars omdat ik nergens kan wonen. De Nederlandse staat zorgt niet voor opvang, daarom woon ik nu in een oude garage. Amsterdam wil nachtopvang gaan regelen, maar dat is niet genoeg. We hebben 24 uur per dag een plek nodig. We zijn allemaal mensen, waarom heb ik hier geen rechten en iemand uit Nederland wel?’

Wij Zijn Hier dringt erop aan bij de overheid de uitspraak van de ECSR zo snel mogelijk in goed beleid om te zetten. In de tussentijd vragen zij te stoppen afgewezen vluchtelingen uit de asielzoekerscentra op straat te zetten, omdat daardoor de problemen alleen maar erger worden. Nasir Ali (afkomstig uit Somalië en een van de initiatiefnemers van de mars) roept de verantwoordelijke politici op: ‘Dit gaat over mensenlevens, maak er geen politiek spel van’.

De mars:

Dinsdagochtend begint de mars om 10 uur met een demonstratie bij het stadhuis van Amsterdam. Daar zal door de vluchtelingen uitgelegd worden waarom nachtopvang niet adequaat is. Vanuit nachtopvang kan niet aan een toekomst gewerkt worden. Als je overdag op straat moet zwerven in de kou, zonder eten, toilet en dagbesteding en de angst om opgepakt te worden, heb je heel veel stress en word je ziek.
Daarna wordt in gezelschap van een sambaband gelopen naar vreemdelingen detentiecentrum Schiphol, waar een solidariteitsprotest wordt gehouden met de mensen die binnen opgesloten zitten onder zeer moeilijke omstandigheden. We zullen de mensen binnen laten weten dat er aan ze wordt gedacht. Veel vluchtelingen van Wij Zijn Hier hebben ook maandenlang opgesloten gezeten om daarna weer op straat gezet te worden.
In de avond verblijft de groep in de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp. Hier vindt een debat plaats, voor meer informatie over de gasten zie ook: http://www.kerkeninhoofddorp.nl/

Woensdagochtend begint de mars met een protest bij de IND in Hoofddorp. De vluchtelingen zullen dit deel van de mars hun matrassen dragen om te laten zien dat de IND ze op straat laat slapen. Daarna gaat de tocht verder naar Leiden en zijn we welkom in Vrijplaats Leiden. Ook daar is avondprogramma georganiseerd met een foto-expositie, muziek en verhalen delen.

Donderdag loopt de mars verder naar Den Haag. Met als eindpunt de Tweede Kamer waar op dat moment een algemeen overleg plaatsvindt van de commissie Veiligheid en Justitie over Opvang en Terugkeer.

Zie voor het volledige programma van de mars: https://www.facebook.com/WijZijnHier/posts/864648786902019

Achtergrond:
Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. Zij komen uit landen als Somalië, Sudan, Libië, Congo, waarvan zij zijn weggevlucht vanwege gewelddadige conflicten die daar plaatsvinden, en uit dictaturen als Eritrea en Ethiopië, waar zij voor hun leven vrezen bij terugkeer. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie onder de aandacht te brengen. Ze houden deze actie inmiddels al meer dan twee jaar vol.

De vluchtelingen van de groep Wij Zijn Hier hebben op dit moment geen verblijfsstatus. Soms hebben ze die eerder wel gehad, of zijn ze bezig met het werken aan een nieuwe procedure. De asielprocedure in Nederland is zeer gecompliceerd. De bewijslast ligt bij de asielzoeker en er worden eisen gesteld dit vaak niet reëel zijn. Nasir Ali legt uit: ‘Je wordt gevraagd om identiteitspapieren te regelen bij je ambassade omdat je verhaal anders niet wordt geloofd door de IND. Maar als je dan met die papieren komt zeggen ze dat het nog steeds niet voldoende is om je identiteit te bevestigen, en brengen ze je wel naar vreemdelingendetentie om te pogen je uit te zetten naar dat zelfde land.’ Dit soort trucs van de IND levert voor de mensen zonder verblijfsstatus heel veel stress en ziekte op.

Er is sprake van een gat in de Nederlandse asielprocedure waardoor mensen op straat belanden. Dit zijn mensen die niet terug kunnen of willen naar hun land (meestal vanwege de onveilige situatie daar of omdat het land hen niet accepteert) maar ook niet naar een ander land in Europa kunnen (vanwege het Dublin akkoord dat verbiedt in een tweede EU land asiel aan te vragen). Het is een cirkel waar je niet uit komt, maar waar je ook niet in kunt leven.

Contactgegevens mars:
Gadaa Hunde (perswoordvoering): 06-85408917
Nasir Ali (organisatie): 06-86244692
FB: https://www.facebook.com/events/1408543766060980/?ref=5

De ECSR uitspraak is te vinden op: http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Complaints/CC90Merits...Wie: 
nn

the march was really strong!
videoreport made by one of the people of we are here:

http://www.youtube.com/watch?v=z2x3OHTXMVM&feature=youtu.beWie: 
nn

super mooi fotoverslag van de mars:

great picture review of the march:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870159029684328.1073741928.423...

(je hoeft hiervoor geen fb account te hebben...)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech