Demo 18 dec Wij Zijn Hier

Nieuws, gepost door: WIJ ZIJN HIER op 15/12/2014 12:11:47

Wanneer: 18/12/2014 - 00:41

DONDERDAG 18 DEC 16:00 UUR
DEMONSTRATIE VOOR ADEQUATE OPVANG EN EEN RECHTVAARDIGE ASIELPROCEDURE

START BIJ DE STOPERA/STADHUIS AMSTERDAM- VIA MUNT NAAR BEURSPLEIN - 18:00 UUR SPREKERS EN MUZIEK OP BEURSPLEIN.

Neem lawaai en trommels mee: in het Stadhuis is om 16:00 uur nog de Gemeenteraad aan de gang, fijn als ze ons horen.

18 december is de internationale migranten dag

https://nl-nl.facebook.com/WijZijnHier
https://nl-nl.facebook.com/events/400070950149355/

---

COME AND JOIN us
refugees of We Are Here
in our struggle for the right to housing and proper medical assistance

On Thursday 18th of December we will meet at 15.45 hrs at the main entrance of Amsterdam city hall. From there we will march to the Beursplein to listen to speeches and music.

On November 10th, the European Commission of Social Rights (ECSR) ruled that the Netherlands is violating the rights of irregular migrants under the European Social Charter. The large majority of undocumented migrants without resources who have not been returned are generally not provided with accommodation and are denied proper medical assistance.
As recalled by the ECSR , the Dutch government should provide appropriate short-term assistance to any persons in a situation of immediate and urgent need. No one in the country should be deprived of food, clothing or shelter. This also applies to rejected asylum seekers. They should be looked after, rather than put out on the street.
The ECSR notes that the right to shelter is closely connected to the right to life and crucial for the respect of every person’s human dignity. Moreover, the ECSR argues that access to sufficient health care is a prerequisite for the preservation of human dignity and this should be granted within the minimum protection provided to migrants.
Amsterdam proposes a night shelter for refugees for 12 hours a day only. This doesn’t constitute adequate care, leaves people on the streets during the day, in the cold, carrying their belongings with them. The asylum seekers want a 24 hour accommodation, so that residents can be in a warm and safe place all day and work on their own future in peace. Shelter is not an objective but a means, a means to work on a real future and a life with human dignity.

---------
Kom en doe met ons mee
de vluchtelingen van WIJ ZIJN HIER
in onze strijd voor ons recht op huisvesting en medische hulp

Op donderdag 18 december aanstaande verzamelen we om 15.45 uur bij de hoofdingang van het Amsterdamse stadhuis. Van daaruit wandelen we het Beursplein om naar toespraken en muziek te luisteren.

Op 10 november jl. oordeelde de Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) dat Nederland de rechten schendt van illegale migranten in het kader van het Europees Sociaal Handvest. De grote meerderheid van migranten zonder papieren, die niet beschikken over middelen van bestaan en die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomt, worden over het algemeen niet voorzien van adequate accommodatie en krijgen niet de juiste medische hulp.
Het ECSR benadrukt dat de Nederlandse overheid op korte termijn bijstand dient te verlenen aan personen die in een situatie van onmiddellijke en dringende behoefte verkeren. Niemand in het land mag voedsel, kleding of onderdak ontberen. Dit geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Zij moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet te worden.
Het ECSR constateert dat het recht op onderdak nauw verbonden is met het recht op leven en cruciaal is voor de eerbiediging van de menselijke waardigheid van iedere persoon. Bovendien stelt de ECSR dat toegang tot gezondheidszorg een voorwaarde vormt voor het behoud van de menselijke waardigheid en dat dit valt binnen de minimale bescherming die aan migranten moet worden verleend.
Amsterdam stelt een 12-uurs nachtopvang voor vluchtelingen voor. Dit is geen adequate opvang. Het betekent dat mensen overdag door de straten zwerven, in de kou, met al hun bezittingen bij zich. De asielzoekers willen een 24-uurs accommodatie, zodat de bewoners veilig en op een warme plaats kunnen zijn, om in vrede te kunnen werken aan hun eigen toekomst. Onderdak is geen doel maar een middel, een middel om te werken aan een echte toekomst en aan een leven met menselijke waardigheid.Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
hf
Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech