Den Haag pakt alweer betogers op

Nieuws, gepost door: nn op 27/01/2015 01:07:36

Wanneer: 27/01/2015 - 20:29

De Haagse politie heeft dinsdagmiddag 13 mensen aangehouden bij de demonstratie van 'Break the System', op het Malieveld in Den Haag.

Zo'm 500 betogers wilden de binnenstad bereiken. “We gaan het Binnenhof bezetten voor onbepaalde tijd! Blokkades zullen worden opgeworpen, het Binnenhof moet dicht! Wat eisen wij? Het aftreden van kabinet Rutte 2! Een bindend referendum over het vertrek uit de EU! Stop het leenstelsel voor studenten! En hulp voor mensen in nood in NEDERLAND!”, pleit de groep op Facebook.Wie: 
nn

ter informatie:

https://gevaarvanrood.wordpress.com/2015/01/06/break-the-system-een-reac...

Break The System, een reactionair kleinburgerlijk protest

De laatste tijd hebben steeds meer mensen op sociale media het over Break The System. De naam van het protest suggereert dat het protest een authentiek verzet tegen het systeem is, en dat als maar genoeg burgers mee zouden doen aan dit protest, dat dit het systeem zou kunnen breken. Veel mensen, met name de mensen die tot de arbeidersklasse behoren, zijn het systeem, wat niets anders dan het kapitalisme kan zijn, inderdaad zat, en de crisis heeft dit gevoel alleen maar versterkt. Dit gevoel is geheel begrijpelijk en verzet is dan ook nodig. Het is niet verrassend dat een aantal mensen iets zien in The Break System, zeker gezien het historische dieptepunt waarin links zich bevindt. De vraag is echter of Break The System daadwerkelijk dat verzet kan bieden wat nodig is. Wij zijn van mening dat Break The System dit niet kan en dat het een inherent kleinburgerlijk protest is, met alle gevolgen van dien. Dit is een waarschuwing voor iedereen die zijn hoop vestigt in Break The System: het is een doodlopend pad en kan reactionaire krachten alleen maar meer in de hand werken. De arbeidersklasse heeft Break The System niet nodig om zich te organiseren. De arbeidersklasse kan dat prima zelf af, en nog beter ook, omdat kleinburgerlijke illusies dan geen belemmering vormen.

Wat zijn de geclaimde doelstellingen van Break The System? Eén voor één gaan we ze af, beginnend met de inleiding.

* De rijken worden rijker en de armen worden armer.

Uiteraard, maar hiermee weten we nog niets. Wie zijn de rijken? Wat maakt hen rijk? Hoe komen ze aan hun rijkdom? Dit zijn essentiële vragen die gesteld moeten worden. Vanuit ons perspectief zijn de rijken rijk, omdat ze doorgaans behoren tot een specifieke klasse die hen de mogelijkheden geeft om rijk te zijn in het huidige kapitalistische systeem: de burgerij. De armen worden doorgaans geïdentificeerd met de arbeidersklasse.

* Er gaan miljarden euro’s de grens over, terwijl ruim twee miljoen Nederlanders in eigen land onder de armoedegrens leven.

Hier zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Dit is een populistische chauvinistische motivatie om een protest te voeren. Waarom zou de armoede van “Nederlanders” ernstiger zijn dan de armoede van mensen elders? Overigens wordt hier gebruikgemaakt van een schijntegenstelling. Het is niet omdat er “miljarden euro’s de grens over gaan”, dat mensen in Nederland in armoede moeten leven. Degene die dit geschreven heeft, weet overduidelijk niet hoe het systeem werkt. Hoe verwacht je dan het systeem te kunnen veranderen, als je het niet eens begrijpt?

* Onze ouderen worden financieel uitgekleed en aan hun lot overgelaten. De zorg gaat al jaren achteruit, minder kwaliteit, minder dekking, minder menselijkheid, minder verzorging en toch moeten wij, het volk, elk jaar méér premie betalen, méér eigen risico betalen en vervolgens maken de zorgverzekeraars méér winst!?

Kleinburgers die zich verwonderen over de werking van het kapitalisme. Het is ergens aandoenlijk.

* Uiteindelijk betaald [sic] momenteel alleen het Nederlandse volk de rekening, voor het handelen van frauderende, liegende, geld verspillende [sic], corrupte en graaiende bestuurders en bankiers! Het bericht aan onze overheid luidt; Het is genoeg geweest! Tot hier en niet verder

Het Nederlandse volk betaalt niets, simpelweg omdat het Nederlandse volk als dusdanig niet bestaat. Het suggereert een samenhang die er niet is. De veronderstelde samenhang kan simpel weerlegd worden met de constatering dat “de rijken rijker worden en de armen armer”. Als er werkelijk een verenigd volk was, met gemeenschappelijke belangen, dan zou dit niet kunnen gebeuren. Het is een feit dat de Nederlandse samenleving tot op het bot verdeeld is door de inherente klassentegenstellingen van het kapitalistische systeem. De belangen van de burgerij zijn per definitie tegengesteld aan de belangen van de arbeidersklasse. Dit is een onvermijdelijke consequentie van het kapitalisme.

* Ons doel is om het aftreden van deze regering te veroorzaken, om zodoende de macht weer terug aan het volk te geven en Nederland weer humaan en sociaal te krijgen, met als gevolg een gezonde economie.

OK. Je laat de regering aftreden? En dan? Daar blijven ze vaag over. Hoe kan je macht teruggeven aan het volk, als (1) het volk niet als dusdanig bestaat, en (2) het volk, als fictieve entiteit, die macht nooit gehad heeft? Het is, sinds de komst van het kapitalisme, altijd de burgerij geweest die het voor het zeggen heeft gehad en daar zal Break The System niets aan kunnen veranderen. In feite zijn al hun eisen zowel burgerlijk in vorm als inhoud.
BTS

Break The System is “noch links, noch rechts” en pretendeert voor “het volk” te spreken.

* Wij roepen ieder individu, iedere groep en alle bedrijven in Nederland op om in actie te komen tegen het afbraakbeleid van onze overheid! Laten we onze verschillen alstublieft vergeten en ons vervolgens richten op onze overeenkomst zijnde; de regering een halt toe roepen en te werken aan een humaan en sociaal Nederland!

Ieder individu? Naïef individualisme. Iedere groep? Dus ook fascisten? Alle bedrijven? Zijn de bedrijven niet juist onderdeel van het probleem? Uiteraard zal de kleinburgerij oproepen om onze verschillen te vergeten, waarmee eigenlijk de klassentegenstellingen bedoeld worden. Dit is onmogelijk. Die klassentegenstellingen zijn er, of je je er nou bewust van bent of niet. Wat is een humaan en sociaal Nederland? Hoe ziet dat eruit? Wederom blijft Break The System er vaag over. Het is niets meer dan holle retoriek.

* Wij komen op voor alle bejaarden, gehandicapten en de zieken die niet meer de zorg krijgen die ze verdienen en hard nodig hebben!
Wij komen op voor alle leraren die, met overvolle klassen, niet meer in staat zijn om onze kinderen op een adequate manier les te geven! Goed onderwijs is de basis van de toekomst!
Wij komen op voor alle mensen die, door de open grenzen met Europa, hun baan zijn kwijt geraakt!
Wij komen op voor alle huizenbezitters die, door toedoen van de banken, met duizenden euro’s restschuld zitten!
Wij komen op voor de 30.000 zorghulpverleners die vanaf 1 januari 2015 hun baan en inkomsten verliezen en waarschijnlijk lang werkeloos zullen zijn!
Wij komen op voor de jeugd, waarvoor hoger onderwijs onbetaalbaar is geworden!
Wij komen op voor alle ouders en kinderen die onmenselijk behandeld worden door Jeugdzorg!
Wij komen op voor de meer dan 331.000 mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen!
Wij komen op voor de ruim 2 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven in Nederland!
Wij komen op voor de mensen die op de wachtlijst staan voor de voedselbank!
Wij komen op voor de mensen die het vertrouwen zijn kwijt geraakt in de volksvertegenwoordiging!

Ze suggereren op te komen voor “iedereen”, maar laten hardnekkige problemen als racisme, die het denkbeeldige volk verder verdelen, bewust of onbewust weg. In feite zijn ze objectief racistisch bezig door de zogenaamde “open grenzen” de schuld te geven van de werkloosheid, of ze het doorhebben of niet. De arbeidersklasse is een internationale klasse, net als de burgerij. Het systeem is een wereldwijd systeem. Een aanzienlijk deel van de problemen die we hebben, ondervinden arbeiders in andere landen ook. De strijd tegen het systeem dient dan ook op internationaal niveau plaats te vinden. Er is dan ook absoluut geen plaats voor nationalisme, chauvinisme of racisme. Zonder problemen als racisme te confronteren, heeft geen enkele beweging een kans tegen de heersende klasse. Het zijn juist die problemen die ervoor zorgen dat de huidige machtsverhoudingen in standgehouden worden en dat is ook waar een groot deel van de problemen uit voortkomt. Vanuit dit perspectief bekeken, lijkt het hele protest voornamelijk keihard “eigen armoede eerst!” te roepen.

Natuurlijk is het ook interessant om eens te kijken naar het karakter van de organisatoren van Break The System. Om te beginnen nemen we de oprichter van Break The System, Berry Camaro (pseudoniem), eens onder de loep. Vooral zijn naam zie je vaak vallen als het over Break The System gaat. Hij is tevens de oprichter van onder andere de Facebook-pagina’s Ik doe GEEN aangifte tegen Wilders en Regeringswaanzin, wat het één en ander aan de beeldvorming bijdraagt. De eerste is een pagina die overduidelijk pro-PVV is en de tweede heeft op z’n minst een rechts-populistisch en nationalistisch karakter. Zijn reacties op verschillende pagina’s geven daarbij de indruk dat hij een opvliegend en agressief karakter heeft. We zouden ons kunnen afvragen: willen we werkelijk dat dat soort types de touwtjes in handen hebben? Ik dacht het niet. Dat kan alleen maar schadelijk zijn.

Ze zijn nu polsbandjes aan het verkopen! Als daar het systeem niet mee gebroken wordt, dan weet ik het ook niet meer. Zou het kunnen dat Berry vooral geïnteresseerd is om winst te maken op basis van de naïeve verwachtingen van mensen die hij voor zijn karretje heeft weten te spannen? De wijze waarop de polsbandjes verkocht worden, komt ook niet helemaal fris over. Kennelijk hebben ze daarvoor je bankgegevens nodig. Ja, natuurlijk.

Mensen, laat je niet misleiden door deze wolf in schaapskleren.

Voor wie meer wil weten, Peter Storm heeft een aantal artikelen geschreven over de voorganger van Break The System. Nederland In Opstand heette het toen, maar de principes zijn hetzelfde:

http://www.doorbraak.eu/nederland-opstand-van-boos-naar-rechts/
http://www.doorbraak.eu/truckersactie-van-7-maart-georganiseerd-door-ned...


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Ravage ook weer door de bocht (of uit de bocht...): Van Aartsen nerveus van nieuwe revolutionairen

Met massale inzet van de ME heeft de Haagse burgemeester dinsdag een einde gemaakt aan een vreedzame betoging tegen de macht. Ondertussen is de revolutie wel begonnen.

en: Het heeft wel iets weg van een reclamestunt.

http://www.ravage-webzine.nl/2015/01/28/van-aartsen-nerveus-van-nieuwe-r...Wie: 
nn

Zie ook 'Analyse Break The system Politie geweld', https://www.indymedia.nl/node/26317 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech