(Za 28 feb A'dam) Blockupy: Waar zouden we zijn, zonder de ECB?

Aankondiging, gepost door: RWE/globalinfo op 26/02/2015 02:01:20

Wanneer: 28/02/2015 - 20:00

(English version at bottom) Zaterdag 28 feb, 20:00 IIRE Amsterdam Op deze avond zullen we ons richten op verschillende aspecten van de Europese Centrale Bank (ECB), in het kader van de komende protesten tegen de ECB in Frankfurt.


De ECB maakt immers deel uit van de Trojka, die in Griekenland intervenieert en is naast de Europese Commissie en de Eurogroep de voornaamste drager van het bezuinigingsbeleid in heel Europa. Wat zegt dit op bezuinigingen gerichte beleid over de ECB en haar belangen en wereldvisie? Waarom zijn banken overeind gehouden en worden landen veroordeeld om de brokstukken op te rapen? Wie zijn de winnaars en verliezers bij de ECB-interventies?

Daarnaast is de ECB van doorslaggevend belang geweest bij de introductie van de Euro en was het de voornaamste architect van de 'manische fase' van het kapitalisme voor de crisis, toen schuldenniveaus bij alle ontwikkelde economieën door het dak gingen. Dit kaartenhuis stortte in 2008 in en de ECB bleef sindsdien haar centrale plaats behouden in het besluitvormingsproces van de EU.

Hoe heeft de crisis de rol van de ECB beïnvloed, in het bredere kader van EU-instellingen? Deze vragen helpen ons om het grotere geheel te begrijpen in de actuele historische periode in de EU, waarin door bezuinigingen uitgemergelde landen als Griekenland en Spanje de confrontatie aangaan.

Met: Rodrigo Fernandez, Alexander Beunder, Dimitris PavlopoulosGeorganiseerd door blockupy-nl, Real World Economics en IIRE

Deze informatieavond vindt plaats in de aanloop naar de blokkade van de ECB op 18 maart in Frankfurt (zie: http://www.blockupy.org of (Nederlands) http://www.globalinfo.nl/tag/422-blockupy

---------------------------

Blockupy: Where would we be without the ECB?Saturday Feb 28/ Zaterdag 28 feb.

20:00 International Institute for Research and Education
IIRE.org, Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam, Netherlands

Debate on the content of the coming Blockupy protests of March 18th.

This evening we will focus on different aspects of the ECB. On the one hand it is part of the Troika intervening in Greece and next to the Eurogroup and the EU commission the main carrier of EU-wide austerity policies. What does this austerity-focused policy tell us about the ECB, its interests and worldview? Why have banks been bailed out and are countries left to pick up the pieces? Who are the winners and losers from the ECB interventions?

On the other hand the ECB was at the center of the introduction of the Euro and main architect of the pre-crisis ‘manic phase’ of capitalism when debt levels exploded across developed economies. This house of cards collapsed in 2008 and the ECB has since remained at the center of the EU policy making process. How did the crisis affect the role of the ECB in the broader set of EU institutions?

These questions help us to understand the bigger picture in the current historical period in the EU, were austerity-ridden countries like Greece and Spain are gearing up for confrontation.

Speakers: Rodrigo Fernandez, Alexander Beunder, Dimitris PavlopoulosOrganised by blockupy-nl, Real World Economics and IIRE

This event is organised in the run-up towards the blockade-protests of the ECB in Frankfurt on March 18th: http://www.blockupy.org or (Dutch) http://www.globalinfo.nl/tag/422-blockupy


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech