Demo: cratiseer de universiteit!

Aankondiging, gepost door: DNU op 11/03/2015 03:10:48

Wanneer: 13/03/2015 - 17:00

Vrijdag gaan wij de straat op om voor onze rechten op te komen. Jarenlang heeft het CvB eisen van docenten en studenten kunnen negeren. Die tijd is voorbij.
FB: https://www.facebook.com/events/872253952839159/

(english below)

Bestaande vormen van ‘mede’zeggenschap zijn de afgelopen jaren compleet uitgehold. Toen onder druk van acties de fusie tussen de betafaculteiten van de UvA en de VU werd tegengehouden in de raad, ging het CvB er in het geheim gewoon mee door.

De universiteit wordt bestuurd als een bedrijf. Schaalvergroting gaat gepaard met centralising van de macht bij een handvol managers. De academische gemeenschap zelf wordt steeds meer verdeeld tussen winnaars (onderzoekers) en verliezers (docenten).

Studenten en docenten weten het beste hoe de universiteit werkt. Dit is waarom we besluitvorming zoveel mogelijk willen decentraliseren en een gekozen CvB eisen.

Het huidige bestuur is geen reflectie van de academische gemeenschap. Zo ontvangt Louise Gunning twee ton per jaar van de UvA, is ze tegelijkertijd Commissaris van de Schiphol Group en heeft hiernaast nog 19 nevenfuncties. De universiteit is geen bedrijf!

Nu wijst het CvB naar Den Haag, en Jet Bussemaker op haar beurt naar Louise Gunning. Een democratisch gekozen bestuur zal niet aan de leiband van Den Haag lopen, maar samen met docenten en studenten opkomen voor de belangen van de wetenschap.

De demonstratie vindt plaats een dag na het ultimatum dat voor deze donderdag is uitgeroepen door het actiecomite van de FNV aan de UvA. Vakbondsleden roepen hierin oa. op om concrete stappen te zetten richten de democratisering van de UvA en een vermindering van de werkdruk.

Een einde aan onzekere arbeidsomstandigheden!

We willen een gekozen CvB!

Weg met het rendementsdenken!

Demonstratie georganiseerd door De Nieuwe Universiteit - voor een democratische universiteit, Rethink UvA, Humanities Rally UvA en ASVA studentenunie.

ENGLISH VERSION BELOW

On this day we’ll take to the streets to stand up for our rights. For years the CvB has ignored the demands by teachers and students. That time is now over.

Over the past years existing forms of representative bodies have been completely hollowed out and reduced to advisory organs whose advice is cast aside. As a result of protests, the fusion between the beta faculties by the VU and UvA was vetoed, but the CvB simply carried on with their plans in secret.

The university is managed like a company. Scaling up meant power was centralised to a handful of managers. The academic community itself is increasingly divided between winners (researchers) and losers (teachers).

Students and teachers are the ones with the ground-level knowledge on how the university operates. This is why we want to decentralise policy as much as possible and also why we want an elected CvB.

The current board does not represent the academic community. Louise Gunning is on the UvA payroll for a staggering sum of 200.000 euro a year. She is also the Commissioner of the Schiphol Group and has 19 other similar functions. The university is not a corporation!
At the moment, the CvB is telling us we should take our issues to the parliamentary level, but our minister of Education, Jet Bussemaker, refers us back to Louise Gunnink. So now we are taking action!

The demonstration will take place on the day after the ultimatum to the UvA, which has been set for this Thursday by the FNV action committee. Union members are calling for concrete steps towards democratisation of the UvA and for a relief of the work pressure.

End precarious working conditions!

We want a democratically elected CvB!

Down with the neoliberal market perspective!

Demonstration organised by The New University, Rethink UvA, Humanities Rally UvA and ASVA studentenunie.Wie: 
nn

Maagdenhuis bezet, https://www.indymedia.nl/node/26683 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech