Demonstratie tegen bed-bad-brood akkoord

Aankondiging, gepost door: nn op 26/04/2015 04:08:21

Waar: Voor het hoofdkantoor van de PvdA, Herengracht 54 , Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 29/04/2015 - 16:00

For English text see below.

Voor menswaardige 24-uurs opvang en erkenning onuitzetbaarheid.


De Coalitie Voor Menswaardigheid organiseert woensdag 29 april een demonstratie in Amsterdam. Dit als reactie op het inhumane akkoord dat de PvdA en de VVD hebben gesloten over de sluiting van vele bed-bad-brood voorzieningen. Het akkoord zorgt ervoor dat vluchtelingen de toegang tot eerste levensbehoeften verliezen. Het weigeren van toegang tot bed, bad en brood wordt gebruikt als pressiemiddel om vluchtelingen mee te laten werken aan hun eigen deporatie. Als zij dit weigeren, worden zij de illegaliteit in gedwongen, waar zij moeten overleven zonder onderdak, voedsel of toegang tot stromend water.

Dit is voor de Coalitie Voor Menswaardigheid een volledig onacceptabel akkoord. Daarom komen wij aanstaande woensdag in actie voor een menswaardige oplossing voor alle vluchtelingen in Nederland.

De voorgaande bed-bad-broodvoorziening was al ontoereikend en de nieuwe kabinetsplannen schenden simpelweg internationale verdragen. Het akkoord is volledig onrealistisch aangezien het niet erkent dat vele vluchtelingen onuitzetbaar zijn. Dit vanwege de (oorlogs)situatie in eigen land of tegenwerking van ambassades bij poging tot deportatie.

Daarom eisen wij dat:

- Het kabinet haar ogen opent voor de realiteit en erkent dat vele vluchtelingen niet kunnen worden uitgezet. Het buitenschuld criterium moet worden aangepast zodat ook deze vluchtelingen een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

- Gemeenten de bed-bad-broodvoorziening uitbreiden en omzetten in een menswaardige, onvoorwaardelijke 24-uurs opvang.

Namens de Coalitie Voor Menswaardigheid,
De coalitie is een samenwerking van de volgende organisaties:

We Are Here
Strijd Tegen Racisme
New Urban Collective
Back To Palestine
University of Colour
De Nieuwe Universiteit
Mad Mothers
Zwarte Piet Niet

https://www.facebook.com/events/1384729648521969/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

English
For humane 24-hour reception facilities and recognition of non-deportation

The Coalition for Human Dignity is organising a demonstration in Amsterdam on Wednesday the 29th of April. This is being organised in reaction to the inhumane accord that the PvdA and VVD have come to concerning the closure of many bed-bath-bread utilities. The accord leads to the loss of the basic needs of refugees. The denial of access to bed, bath and bread is being used as an instrument of pressure in order to have refugees cooperate with their own deportation. If they were to refuse this, they would be forced into illegality, in which they would have to survive without shelter, food or access to water.

This is for the Coalition of Human Dignity a completely unaccceptable accord. That is why this coming Wednesday we are going to take action for a humanitarian solution pertaining to all refugees in the Netherlands.

The preceding bed-bath-bread arrangement was already insufficient and the new government's plans simply violate international treaties. The accord is utterly unrealistic, seeing as it does not acknowledge that many refugees can in no way be deported. This is because of the (war)situation in their own country or resistance by embassies towards attempts of deportation.

Thus we demand:

-The cabinet to open her eyes to reality and recognise that many refugees cannot be deported. The inculpability criterium to be adjusted in such a way that these refugees too can get residence permits.

-Municipalities to expand the bed-bath-bread arrangement and alter it into a humane, unconditional 24-hour reception facility

The Coalition for Human Dignity consists of the following organisations:

We Are Here
Strijd Tegen Racisme
New Urban Collective
Back To Palestine
University of Colour
De Nieuwe Universiteit
Mad Mothers
Zwarte Piet Niet

https://www.facebook.com/events/1384729648521969/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech