Wereld Vluchtelingen Dag in Amsterdam

Nieuws, gepost door: nn op 20/06/2015 06:01:44

Wanneer: 20/06/2015 - 14:07

Vanmiddag, op Wereld Vluchtelingen Dag, heeft een groep betrokken mensen de doorgang van een brug in Amsterdam geblokkeerd met meerdere banners die stellen dat vluchtelingen welkom zijn, die vrijheid van beweging voor iedereen eisen, en de zeer problematische situatie van vluchtelingen in Nederland en elders in Europa benadrukken.Deze actie blokkeerde de stroom van talloze rondvaartboten op de grachten van Amsterdam. Door de toeristische industrie een moment te verstoren wil de groep economische druk uitoefenen op de Nederlandse overheid en de gemeente Amsterdam om het immigratiebeleid radicaal te veranderen.

We verkeren momenteel in de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds begin dit jaar zijn minstens 1800 vluchtelingen op de Middellandse Zee verdronken in hun zoektocht naar een veilig leven, een fundamenteel mensenrecht. De grenzen zitten echter potdicht voor iedereen die probeert de barre omstandigheden in hun land van herkomst te ontsnappen. Terwijl deze omstandigheden vaak ook nog eens gelinkt kunnen worden aan het Europese kolonialisme. Europa blijft verder investeren in de militarisering en de operaties van Frontex, met vele doden tot gevolg. Daartegenover staan de grenzen ​​wijd open voor iedereen die zich het toeristische paradijs Amsterdam kan veroorloven met haar luxe hotels en winkelcentra.

Wanneer vluchtelingen hun recht op asiel in Nederland worden geweigerd, verhindert de Dublin-verordening hen om asiel aan te vragen in een ander Europees land. Als gevolg hiervan belanden veel vluchtelingen op straat (zoals de We Are Here-groep) of in vreemdelingendetentie. Terwijl de gemeente Amsterdam hotels bouwt om meer toeristen te kunnen hosten, bouwt de staat der Nederlanden meer gevangenissen voor 'vreemdelingen' (lees: er is in Zeist een heuse 'familiegevangenis' in aanbouw, waar zelfs kinderen opgesloten zullen worden). Leven op straat is geen optie en leven in de gevangenis ook niet. Er moet een einde komen aan deze vicieuze cirkel waarin ongedocumenteerde vluchtelingen zich bevinden - waar ze geen recht hebben op een huis, geen toegang hebben tot gezondheidszorg, sociale zorg en onderwijs, en niet mogen werken.

Ondanks de pogingen van overheden en politiediensten deze actiegroepen (zoals We Are Here) te criminaliseren, blijft het verzet tegen dit geweld gelukkig groeien. Vandaag sluiten we ons aan bij diegenen die genoeg hebben van de verheerlijking van winst boven het creëren van ruimte voor mensen die de veiligheid nodig hebben. Vrijheid van beweging moet gelden voor iedereen, niet alleen voor degenen die toevallig de juiste papieren hebben.

Zolang politici, zoals de burgemeester van Amsterdam Eberhart van der Laan, minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur, en premier Mark Rutte de fundamentele mensenrechten die ze alle vluchtelingen moeten toekennen, blijven negeren, vragen we iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen. Wij sluiten ons aan bij de strijd van vluchtelingen en roepen op tot een escalatie van niet-gewelddadige acties!Wie: 
nn

// AMSTERDAM JUNE 20TH 2015 //

World Refugee Day in Amsterdam

This afternoon, on the World Refugee Day, a group blocked the passage of a bridge in Amsterdam with multiple banners claiming that the refugees are welcome, to demand freedom of movement for all, and to highlight the highly problematic situation of refugees in the Netherlands and elsewhere in Europe. This action blocked the flow of countless tourist boats on the canals of Amsterdam. It is first and foremost a disruption of the tourist industry in order to exert economic pressure on the Dutch government and the city of Amsterdam to radically change their immigration policy.
We are currently in the largest refugee crisis since World War II. Up to this date, we know that at least 1,800 refugees have drowned since the beginning of this year while attempting to cross the Mediterranean Sea in their search for a secure life, which is be a basic human right. However, the borders are shut tight for anyone trying to escape the harsh conditions in their country of origin, even though those conditions are the ultimate result of European colonialism. On the other hand, borders are wide open to anyone who can afford Amsterdam as a tourist paradise with its luxury hotels and shopping areas. Moreover, Europe invests in the further militarization and thus the production of literal death through supporting the operations of Frontex.

When refugees are refused their right of asylum in the Netherlands, the Dublin Regulation prevents them to apply for asylum in another European country. As a result, many refugees end up on the streets (such as the We Are Here group) or in foreign detention. While the city of Amsterdam builds hotels to facilitate more tourists (even though there is supposedly a stop on building these hotels according to the municipality), the State of the Netherlands is building more jails for 'foreigners' (read: in Zeist, an actual 'family prison' is under construction, where even children will be locked up). Life on the street is not an option and life in prison is not either. The vicious cycle that undocumented refugees are in - where they have no right to a home, have no access to health care, social care and education, and are not allowed to work - needs to end.

Resistance against this violence is growing, despite attempts by governments and police forces to criminalize action groups (e.g., the We Are Here). Today we join those who are fed up with the tendency of putting profit-making above creating space for people who need safety. Freedom of movement should apply to all, not just to the ones who happened to hold the right papers.

As long as the politicians, such as mayor of Amsterdam Eberhart van der Laan, minister of Order and Justice Ard van der Steur, and Prime Minister Mark Rutte ignore the basic human rights they should grant all refugees, we ask everybody to stop being complicit. Therefore, we join the refugees' struggle and call for an escalation of non-violent actions.

Foto: 


Wie: 
nn

Koekje van eigen deeg voor de Engelse immigratiedienst na 5 razzia's in Londen: http://rabble.org.uk/immigration-raid-meets-fierce-resistance-on-east-st...

Blokkade bij een detentiecentrum in Melbourne : https://redflag.org.au/article/activists-delay-transfer-refugee-family

Stop de IND, stop Frontex, stop fort Europa!Wie: 
nn

Als de grap 'gelukkig hebben we steenkolen!' moet worden uitgelegd is de humor detector kennelijk uitgevallen.

http://s24.postimg.org/41d0ys21h/a_source_of_energy.jpg


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech