(A*dam) De Overval lost the court case. Eviction on 14th of September

Nieuws, gepost door: nn op 01/09/2015 09:03:21

Wanneer: 14/09/2015 - 14:33

Long story made short:

De overval, Prins Hendrikkade 138, is getting evicted on 14th of september because the owner is an asshole and because Amsterdam licks the ass to speculants, mafia and tourists. Their plan is to destroy living spaces and our social centre and to make yet another hotel.

Come on the 14th of september, From 8AM, to show your support and solidarity, and to protest against the eviction!!

Short story made long:

De Overval, was squatted on February 2015 (https://www.indymedia.nl/node/26457; https://www.indymedia.nl/node/26792).

The owner, Mister Tol from Volendam, had already sold the building for 2.5 millions to a chinese company that wants to build another hotel. According to the selling contract the property had to be delivered empty, but as a woman used to live on the upper floors of the building, the selling transaction never went through. The owner tried to kick her out for many years, but her housing rights always prevailed. Mister Tol tried to get her out both with money, legally and then with pressure and intimidation, but the woman did not accept to be relocated.

Moreover, the neighoubours of the Nieuwemarkt buurt are against the construction of the hotel, and they went to court to protest against the permits to build an hotel. They lost the last appeal in April, and the permits were given to the owner.

After we squatted the lower floors of the building, the owner brought us to court, claiming (lying) that the neighbor would have left her apartment on the 1st of August, and that afterwards he was going to sell the property. However, he did not have evidences that the neighbor would leave (because it was not true), and the court case got postponed for a few weeks. Just one week before the first of August the neighbor suddenly died. This is suspicious, but we don't have evidences to prove that he had a role in this, except for a motive of 2 and half millions. Mister Tol is blacklisted by the government and full of debts. In court he claimed that if he does not sell the building before the end of september he will be bankrupt, and he showed evidences of the banks putting pressure and seizing the profits he gets from other activities.

Since the neighbour died and mister Tol is going bankrupt, the judge decided that we must leave the space empty, so that the owner can sell it. The judge decided that we must leave 7 days after the verdict, and that the eviction will take place on the 14th of september.

We don't need another hotel. we don't need mafia people to make more money. We don't need the city to be taken over by capitalists and tourists. We need houses and autonomous spaces, that are not ruled by the logic of profit but are self-organized by the people who live in the city. We will lose this space but we don't lose our struggle. Squatting goes on!

Come on the 14th of september from 8AM at Prins Hendrikkade 138, to show your support and solidarity, and to protest against the eviction!!Wie: 
nn

En nu in het Nederlands?Wie: 
not nn Hier voor jou met je nationalisten bek...

(A*dam) De Overval heeft rechtszaak verloren. Ontruiming op 14 september

Korte versie van het lange verhaal:
De overval, Prins Hendrikkade 138, gaat ontruimd worden op 14 september omdat de eigenaar een asshole is en omdat Amsterdam de konten likt van speculanten, maffia en toeristen. Hun plannen zijn om woonruimte en ons sociale centrum te vernietigen om het zoveelste hotel te maken.

Kom daarom op 14 september, vanaf 8uur in de ochtend, om je support en solidariteit te tonen, en om te protesteren tegen deze ontruiming!

Lange versie van het korte verhaal:
De eigenaar, Meneer Tol uit Volendam, had het pand eigenlijk al verkocht voor 2,5 miljoen aan een chinees bedrijf dat daar een hotel wilt bouwen. Volgens het koopcontract, zou het pand leeg opgeleverd moeten worden, maar omdat er een vrouw op de bovenste verdiepingen woonde, kon de verkoop geen doorgang vinden. De eigenaar probeerde jarenlang de huurder eruit te schoppen, maar haar huurrechten kregen de overhand. Meneer Tol heeft haar met geld en op legale wegen proberen weg te krijgen, daarna met pressie en zelfs intimidatie, maar de vrouw weigerde te moeten verhuizen.

Bovendien, de buren van de Nieuwmarktbuurt zijn tegen de komst van een nieuw hotel en hebben tot de rechter aan toe tegen de vergunningen geprotesteerd. Zij hebben in april helaas hun hoger beroep verloren en de vergunningen zijn toen verleend aan de eigenaar.

Nadat wij de benedenverdiepingen gekraakt hadden, ging de eigenaar meteen naar de rechter, eisende (liegend) dat de buurvrouw haar appartement zou verlaten op 1 augustus, en dat hij daarna het pand zou verkopen. Echter, had hij geen bewijs dat de buurvrouw het pand zou verlaten (aangezien het niet waar was), en de rechtszaak werd dan ook uitgesteld voor een aantal weken. Precies een week voor de rechtszaak op 1 augustus overleed de buurvrouw plotseling. Dit is verdacht, maar wij hebben geen bewijs dat de eigenaar hier een rol in heeft gespeeld, behalve dan dat een er een motief is van 2,5miljoen euro. Meneer Tol staat op de zwarte lijst bij de gemeente en het heeft veelal schulden. In de rechtszaak beweerde hij dat als hij het pand niet voor eind september verkocht zou hebben dat hij dan failliet is, dit met bewijs van de bank die druk op hem uitoefent en waarbij de bank de winst die hij heeft gemaakt uit andere activiteiten benadrukte.

Sinds de buurvrouw overleden is en meneer Tol failliet gaat, heeft de rechter bepaald dat wij het pand leeg moeten opleveren zodat de eigenaar het kan verkopen. De rechter heeft bepaald dat wij 7 dagen na het vonnis weg moeten zijn, en dat de ontruiming op 14 september plaats zal vinden.

Wij hebben geen nieuw hotel nodig, wij hebben geen maffia nodig die nog meer geld maakt. Wij hebben niet een stad nodig die wordt overgenomen door kapitalisten en toeristen. Wij hebben huizen en autonome plekken nodig, die zich niet berusten op de logica van winst maar zelf-organiserend zijn door de mensen die in de stad wonen. We zullen deze plek verliezen maar we zullen onze strijd niet verliezen. Kraken gaat door!

Kom daarom op 14 september vanaf 8 uur in de ochtend naar de Prins Hendrikkade 138 en laat je support en solidariteit zien, protesteer tegen de ontruiming!!Wie: 
not nn Hier voor jou met je nationalisten bek...

(A*dam) De Overval heeft rechtzaak verloren. Ontruiming op 14 september
Korte versie van het lange verhaal:
De overval, Prins Hendrikkade 138, gaat ontruimd worden op 14 september omdat de eigenaar een asshole is en omdat Amsterdam de konten likt van speculanten, maffia en toeristen. Hun plannen zijn om woonruimte en ons sociale centrum te vernietigen om het zoveelste hotel te maken.
Kom daarom op 14 september, vanaf 8uur in de ochtend, om je support en solidariteit te tonen, en om te protesteren tegen deze ontruiming!

Lange versie van het korte verhaal:
De eigenaar, Meneer Tol uit Volendam, had het pand eigenlijk al verkocht voor 2,5 miljoen aan een chinees bedrijf dat daar een hotel wilt bouwen. Volgens het koopcontract, zou het pand leeg opgeleverd moeten worden, maar omdat er een vrouw op de bovenste verdiepingen woonde, kon de verkoop geen doorgang vinden. De eigenaar probeerde jarenlang de huurder eruit te schoppen, maar haar huurrechten kregen de overhand. Meneer Tol heeft haar met geld en op legale wegen proberen weg te krijgen, daarna met pressie en zelfs intimidatie, maar de vrouw weigerde te moeten verhuizen.
Bovendien, de buren van de Nieuwmarktbuurt zijn tegen de komst van een nieuw hotel en hebben tot de rechter aan toe tegen de vergunningen geprotesteerd. Zij hebben in april helaas hun hoger beroep verloren en de vergunningen zijn toen verleend aan de eigenaar.
Nadat wij de benedenverdiepingen gekraakt hadden, ging de eigenaar meteen naar de rechter, eisende (liegend) dat de buurvrouw haar appartement zou verlaten op 1 augustus, en dat hij daarna het pand zou verkopen. Echter, had hij geen bewijs dat de buurvrouw het pand zou verlaten (aangezien het niet waar was), en de rechtszaak werd dan ook uitgesteld voor een aantal weken. Precies een week voor de rechtszaak op 1 augustus overleed de buurvrouw plotseling. Dit is verdacht, maar wij hebben geen bewijs dat de eigenaar hier een rol in heeft gespeeld, behalve dan dat een er een motief is van 2,5miljoen euro. Meneer Tol staat op de zwarte lijst bij de gemeente en het heeft veelal schulden. In de rechtszaak beweerde hij dat als hij het pand niet voor eind september verkocht zou hebben dat hij dan failliet is, dit met bewijs van de bank die druk op hem uitoefent en waarbij de bank de winst die hij heeft gemaakt uit andere activiteiten benadrukte.
Sinds de buurvrouw overleden is en meneer Tol failliet gaat, heeft de rechter bepaald dat wij het pand leeg moeten opleveren zodat de eigenaar het kan verkopen. De rechter heeft bepaald dat wij 7 dagen na het vonnis weg moeten zijn, en dat de ontruiming op 14 september plaats zal vinden.

Wij hebben geen nieuw hotel nodig, wij hebben geen maffia nodig die nog meer geld maakt. Wij hebben niet een stad nodig die wordt overgenomen door kapitalisten en toeristen. Wij hebben huizen en autonome plekken nodig, die zich niet berusten op de logica van winst maar zelf-organiserend zijn door de mensen die in de stad wonen. We zullen deze plek verliezen maar we zullen onze strijd niet verliezen. Kraken gaat door!
Kom op 14 september vanaf 8 uur in de ochtend naar de Prins Hendrikkade 138 en laat je support en solidariteit zien, protesteer tegen de ontruiming!!Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech