zon 6 Sept: Vier en verdedig de onafhankelijkheid van De Vloek!

Nieuws, gepost door: nn op 06/09/2015 09:12:06

Wanneer: 06/09/2015 - 00:47

Vandaag (zondag) 6 september viert De Vloek voor het eerst de onafhankelijkheid en dat is misschien ook gelijk de laatste viering. Vanaf maandag kan de politie vrijplaats De Vloek ontruimen. Kom daarom nog de laatste keer naar De Vloek. Wij zorgen voor muziek, neem zelf hapjes en drankjes mee en natuurlijk zo veel mogelijk vrienden en vriendinnen!


Drie dagen geleden riepen wij de onafhankelijkheid uit. Die onafhankelijkheid moet natuurlijk gevierd maar ook verdedigd worden! Kom allemaal naar De Vloek voordat het te laat is!

Tijd: 22:00
Locatie: De Vloek, Hellingweg 127

Lees hier onze onafhankelijkheidsverklaring:

Onafhankelijkheidsverklaring: De Vloek, een Vrijplaats, een Vrije Gemeenschap

Wanneer in de loop der tijd een gemeenschap van mensen zich genoodzaakt ziet de banden die het met een staat verbindt te verbreken en tegenover de machten der aarde de aparte en gelijkwaardige plaats in te nemen waarop het recht heeft volgens algemeen erkende beginselen, vereist een respect voor de meningen der mensen dat die gemeenschap de oorzaken bekend maakt die het tot deze scheiding hebben gedwongen.

Wij achten het een onbetwistbaar feit dat alle mensen als gelijkwaardigen worden geboren; dat zij door dat feit met onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich onder die rechten bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk.

Dat, om deze rechten te waarborgen, politieke instellingen in het leven geroepen zijn, die hun bevoegdheden ontlenen aan de instemming van degenen over wie die instellingen besluiten nemen;

Dat telkens wanneer zo’n politieke instelling met deze doelen in strijd komt, de bevolking het recht heeft deze te veranderen of teniet te doen en een nieuwe bestuursvorm in de stellen, gebaseerd op beginselen en haar bevoegdheden organiserend in een vorm die hun het meest geschikt lijkt om hun veiligheid en hun geluk te bewerkstelligen.

Wanneer een lange reeks van misbruiken en machtsoverschrijdingen, onveranderlijk gericht op dezelfde doelen van winst en macht, duidelijk wijst op de intentie hen onder volstrekte dwingelandij te brengen, is het hun recht, ja hun plicht zo’n regering omver te werpen en te zorgen voor nieuwe waarborgen voor hun toekomstige veiligheid.

Dat is het pijnlijk lot geweest van Vrijplaats De Vloek. Daarin wortelt de noodzaak die bewoners en gebruikers van De Vloek thans dwingt om van bestuurlijk en politiek stelsel te veranderen. De geschiedenis van de huidige en opeenvolgende regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden is een geschiedenis van herhaalde onrechtvaardigheden en machtsoverschrijdingen, die allen als direct doel hebben een volstrekte tirannie in te stellen over onze vrijplaatsen en gemeenschappen, in het bijzonder over De Vloek. Om dat te bewijzen is het voldoende de feiten te onderwerpen aan het oordeel van een onpartijdige wereld.

De Vloek is een plek waar mensen woonruimte vonden. Het recht op wonen, alom met voeten getreden ten bate van grote eigenaren, speculanten en commercie, was hier voor bewoners gewaarborgd. Gerechtelijk vonnis, gemeentelijke chantage en politionele ontruimingsdreiging vormen een fundamentele schending van dit woonrecht, een schending die geenszins onbeduidend is, maar fundamenteel.

De Vloek is een plek waar mensen hun creativiteit tot uitdrukking kunnen brengen, en andere mensen van die uitingen kennis kunnen nemen. Een maatschappij die de vrijheid hoogacht, koestert dit soort plekken, waarvoor het woord ‘vrijplaats’ niet voor niets wordt gehanteerd. Een bestel dat dit niet doet, is de naam ‘vrije maatschappij’ onwaardig. Geen vrijplaats is loyaliteit en gehoorzaamheid verschuldigd aan zo’n vrijheidsontkennend politiek bestel.

De Vloek is waar mensen zich actief inzetten voor precies de wereld van gelijkwaardigheid, vrijheid en het nastreven van geluk die algemeen, ook door het Koninkrijk der Nederlanden, tot de onvervreemdbare grondrechten gerekend worden. Door haar pogingen precies aan deze vrijplaats een einde te maken, schendt zij de door haar immer zo nadrukkelijk beleden grondbeginselen.

De Vloek acht zich om die redenen op geen enkele manier nog langer gebonden aan het Koninkrijk der Nederlanden, dat haar vrijheidsdrang beantwoord met dwingelandij, knevelarij en tirannie, en maakt van voornoemd Koninkrijk dan ook niet langer deel uit. De Vloek roept zichzelf hierbij uit tot onafhankelijke Vrijplaats, en strekt haar handen uit naar al diegenen die haar strevingen delen.

De Vloek zal op basis van gelijkwaardigheid haar betrekkingen met andere politieke entiteiten, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, trachten te reguleren. Om te beginnen bieden we daarom voornoemd Koninkrijk een wederzijdse diplomatieke erkenning aan, inclusief het uitwisselen van ambassadeurs. De Vloek zoekt de strijd niet. Maar haar leden – gelijkwaardige en vrije burgers van een solidaire en autonome gemeenschap – zullen hun onafhankelijkheid verdedigen, met alle daartoe noodzakelijke middelen. We roepen elk vrijheidslievend en solidair persoon op, om ons in deze strijd te steunen.

Getekend,

Onafhankelijke autonome zone De Vloek

http://www.devloek.nlWie: 
nn

Nodig ook zo veel mogelijk mensen uit voor het facebook event: https://www.facebook.com/events/1620266478246825/Wie: 
nn

VVD: VVD: “Gemeente sluit bizarre overeenkomst met krakers De Vloek"

Volgens de VVD in de Haagse gemeenteraad heeft de gemeente een “bizarre overeenkomst” gesloten met de krakers van De Vloek. Die hoeven voor een vervangend pand in de Beatrijsstraat geen huur te betalen.

Het is een doorn in het oog van collegepartij de VVD. Fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: “Geen huur betalen, nadat je dertien jaar hebt gekraakt en allerlei juridische ellende en kosten hebt veroorzaakt. Dat is een beloning voor slecht gedrag.”

De PVV in de gemeenteraad zegt het “respectloos naar de rest van de stad” te vinden dat de krakers tien jaar lang gratis onderdak van de gemeente krijgen. “De Haagse Stadspartij, de krakers van De Vloek en de wethouder vormen één grote vriendenclub. De geringe afstand tussen hen is volgens mij de oorzaak van deze gulle gift”, zegt raadslid Andre Elissen.

“Afspraak is logisch”

De Haagse Stadspartij is juist zeer tevreden over de overeenkomst. De afspraak om geen huur te betalen is logisch, zegt fractievoorzitter Peter Bos. “Het gaat om een oud gebouw dat opgeknapt moet worden. De gemeente heeft met de krakers afgesproken dat Den Haag geen huur int, in ruil voor het onderhoud van het pand. Zowel de gemeente als De Vloek heeft op deze manier minder kosten.”Wie: 
nn

Live verslag van vloek independence: http://185.52.224.3/Wie: 
nn

kraaienest

Foto: 


Wie: 
nn

timeline from: http://185.52.224.3/

1 sept.
Naar aanleiding van de uitspraak besloot de vloek om de nederlandse rechtsstaat niet meer te vertrouwen en zich af te scheiden.

Sat. 05 sept.
Vloek declares independence
http://devloek.nl/celebrate-and-defend-de-vloeks-independence/

Sunday 06 sept.

Das niederländische #squat #DeVloek erklärt sich unabhängig, da akut räumungsbedroht!#squattheworld

22:00U: There was a little independence celebration party with campfire, drinks and music at the vloek till the early hours.

Mon 07 sep.

Nederlandse politie dreigde de oazdv binnen te komen, de dappere strijders hebben ze afgeschikt met verfbommen.

15:56:
http://www.omroepwest.nl/nieuws/07-09-2015/krakers-de-vloek-scheveningen...

15:00:
Autonomen Den Haag ‏@AutonomenDH
Een politieauto die de onafhankelijkheid schenden moest het bekopen met verfbommen. #DeVloek #ontruiming

Autonomen Den Haag ‏@AutonomenDH
Wij zijn er klaar voor. Er is een tijd van komen en er is een tijd van: Kom maar dan! #DeVloek #ontruiming
https://twitter.com/AutonomenDH/status/640870796651573248/photo/1
https://pbs.twimg.com/media/COTUmAIWgAAV2DQ.jpg

https://pbs.twimg.com/media/COSAMenU8AAcyCb.jpg:large

Foto: 


Wie: 
nn

fotos

Foto: 


Wie: 
photos
Foto: 


Wie: 
foto

23:15u: eurohouse op de stream aangetroffen.

23:42u: ‏DeVloek @DePolitieheli jullie schenden het luchtruim van de autonome vrije zone #DeVloek. Zorg dat u zich verwijdert! Laatste waarschuwing!

00:00u: volgens een twitterbericht word er op bureau scheveningen voorbereid op de ontruiming van de vloek

Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Ontruiming vloek, https://www.indymedia.nl/node/29443 .Wie: 
nn

Lawaai-demo voor de arrestanten van de vloek 19:30, https://www.indymedia.nl/node/29503 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech