Block Pegida! No Racism, No Islamophobia!

Nieuws, gepost door: nn op 25/09/2015 09:02:56

Wanneer: 25/09/2015 - 15:00

Op zondag 11 oktober komt de extreemrechtse groep Pegida demonstreren in Utrecht. Dat mogen we niet laten gebeuren! Doe mee en maak een vuist tegen racisme en islamofobie: Om 12 uur gaan we het Neudeplein blokkeren, waar Pegida denkt te kunnen demonstreren!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1677360559173443/
(English below)

*Gewelddadige neonazi's*
Pegida is de nieuwe variant van “eigen volk eerst”. De groep is in 2014 in Duitsland opgericht en staat sindsdien bekend als populaire hotspot voor neonazi's en fascistische actievoerders. Al vanaf het begin werden Pegida-demonstraties bezocht door beruchte neonazi's, waaronder veroordeelde terroristen. [1] Niet alleen dat: in december hebben Pegida-demonstranten dertig migranten in elkaar geslagen na afloop van een demonstratie. [2] De organisatie van Pegida vindt dat allemaal prima.

Zondag 11 oktober is de eerste keer dat Pegida in Nederland gaat proberen te demonstreren. Meteen wordt duidelijk uit welke hoek de wind komt waaien: Tommy Robinson, oprichter van de English Defense League (EDL), komt een toespraak houden (als hem dat lukt). Ook demonstraties van de EDL mondden vaker wel dan niet uit in geweld [3]. Robinson zelf is al meerdere malen gearresteerd geweest en wordt sinds begin september ervan verdacht een moslim te hebben aangevallen. [4]

Ook de Duitse Pegida-oprichter en voorzitter Lutz Bachmann denkt zijn racistische ideeën op het Neude te kunnen komen verkondigen. Hij is altijd omstreden geweest door zijn criminele achtergrond [5] en omdat hij het blijkbaar gepast vindt om te poseren als fascistische massamoordenaar. [6]

Om nog maar te zwijgen van Edwin Wagensveld, die Pegida in Nederland op poten probeert te zetten. De omstreden handelaar in illegale wapens staat bekend als nazi-vriend en is degene die de demonstratie in Utrecht organiseert. [7]

Desondanks probeert de groep zich nog steeds als een gematigde, geweldloze groep van bezorgde burgers te presenteren. Op hun Facebook pagina zeggen ze geweldloos te zijn maar dat is schone schijn voor de media. Ook al zeggen de organisatoren haatdragende taal niet te accepteren, blijkt de Facebook-pagina een open platform waar racisme, xenofobie en islamofobie ongestoord de vrije loop krijgen.

*Extreemrechts is niet Utrechts!*
Pegida is een typisch extreemrechtse poging om een angstbeeld te creëren van migranten en moslims. In werkelijkheid zijn groepen als Pegida een gevaar voor een open en inclusieve samenleving. In Duitsland, waar Pegida voet aan de grond heeft gekregen, is racistisch en xenofoob geweld aan de orde van de dag: dit jaar alleen al heeft bijna elke dag een aanval plaatsgevonden op migranten, van graffiti-teksten tot brandstichting en mishandeling. [8]

Dat gaan we hier niet laten gebeuren! Extreemrechts is niet Utrechts! Wij zijn vóór een stad waar mensen welkom zijn ongeacht huidskleur, afkomst of religie. Dat betekent een stad waar extreemrechts luid en duidelijk niet geaccepteerd wordt. Iedere actie tegen fascisme is geoorloofd. Daarom gaan wij om 12 uur 's middags massaal het Neude blokkeren, om te voorkomen dat Pegida ook maar een centimeter ruimte krijgt! Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Nodig je vrienden en kennissen uit en doe mee met de blokkade. Samen maken we een stevige vuist tegen racisme, islamofobie en extreemrechts geweld!

*Praktische info*
Op de dag zelf is het ACU (Voorstraat 71) vanaf 11 uur open als informatiepunt.

Let op: het is mogelijk dat gewelddadige extreemrechtse figuren komen opdagen. Daarom is het verstandig om een of meerdere buddy's uit te kiezen met wie je naar de blokkade gaat. Zorg dat je samen erheen gaat en samen weer terug. Voorkom dat je onderweg alleen komt te staan!

Houd deze Facebook event in de gaten voor meer informatie.

=====================================
ENGLISH
=====================================

The extreme-right group Pegida will come to Utrecht on Sunday 11 October to demonstrate. We can not let that happen! Join us and make a stance against racism and islamophobia: at 12 o'clock we will block the Neude square where Pegida thinks they can demonstrate.

*Violent neonazis*
Pegida is the new version of “eigen volk eerst” (“own people first”). The group has been founded in Germany in 2014 and ever since it is known as a hot spot for neonazis and fascist activists. Ever since they started, notorious neonazis – among them convicted terrorists – have participated in Pegida demonstrations. [1] In December Pegida members attacked thirty migrants after a demonstration. [2] Pegida still welcomes these people to their demonstrations.

Sunday 11 October is the first time Pegida will try to take to the streets in the Netherlands. Their political line is clear: Tommy Robinson, founder of the English Defense League (EDL), will come to make a speech (if we allow this to happen). Also EDL demonstrations often resulted in violence. [3] Robinson himself has been arrested multiple times and since September he's suspected to have attacked a Muslim. [4]

German Pegida founder and leader Lutz Bachmann too thinks he can come and spread his racist ideas in Utrecht. He has always been controversial because of his criminal background [5] and because he thinks it is appropriate to pose as a fascist mass murderer. [6]

And then there is Edwin Wagensveld, who is trying to set up Pegida in the Netherlands. The controversial trader in illegal weapons is known as a Nazi friend and he is the one who tries to organize the demonstration in Utrecht. [7]

Despite all this the group still tries to present itself as a moderate, non-violent group of concerned citizens. On their Facebook page they claim to be against violence, but that's an attempt to keep up appearances for the media. Even though the organisers claim not to accept hateful language, their Facebook page turns out to be an open platform for outright racism, xenophobia and islamophobia.

*No fascists in Utrecht!*
Pegida is a typical extreme-right attempt to create an image of fear of migrants and Muslims. In reality it is groups like Pegida who are the real danger for an open and inclusive society. In Germany, where Pegida has manifested itself successfully, racist and xenophobe violence has become a common thing: this year alone there has been an attack on migrants almost each day, ranging from graffiti texts to arsons and physical attacks on persons. [8]

We will not let this happen here! We accept no fascists in Utrecht! We stand for a city where people are welcome regardless of their skin colour, ethnic background or religion. This means a city where extreme-right will not be accepted. To prevent Pegida from gaining but a centimeter of space, we will block the Neude square from 12 o'clock! For this we need your help! Invite your friends and join in the blockade. Together we will make a strong stance against racism, islamophobia and extreme-right violence.

*Practical stuff*
During the day ACU (Voorstraat 71) will be opened as an info point, from 11:00 am.

Beware: there is the possibility of violent extreme-right people showing up. It is wise to chose one or more buddies to team up with at the blockade. Make sure you are not on your own on your way there, and also leave together afterwards.

Check out this Facebook event regularly for more info.

===========================================

1) http://www.dw.com/en/pegida-neo-nazis-and-organized-rage/a-18212964
2) http://www.independent.co.uk/news/world/europe/german-protesters-from-an...
3) https://www.youtube.com/watch?v=jBwLrY0sY7Y
4) http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/463262/Ex-EDL-boss-Tommy-Rob...
5) http://www.nieuwwij.nl/opinie/pegida-geen-brave-beweging/
6) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/46/Lutz_Bachmann_posing_as_H...
7) http://kafka.antenna.nl/nederlandse-pegida-activist-blijkt-wapenhandelaa...
8) http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4123488/2015/08/18...
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4128776/2015/08/25...
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3758503/2014/09/29...
https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-unnerved-by-scores-o...
http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/15/asylum-seekers-face-incr...
https://afanl.wordpress.com/2015/08/25/gevaarlijke-herhaling-van-de-gesc...
http://nos.nl/artikel/2049124-duitsland-zit-in-zijn-maag-met-geweld-tege...Wie: 
nn

https://www.facebook.com/events/891750114193344/

Nog een tegen-demo: Stop Pegida! Vluchtelingen en moslims welkom!
Janskerkhof 13 uur

[For English see below]

De afgelopen maand zijn er door heel Nederland inzamelingen geweest om geld, voedsel en kleding op te halen voor vluchtelingen. Duizenden mensen gingen de straat op in Amsterdam, Den Haag en Groningen onder de leus ‘vluchtelingen welkom’. Dit is hartverwarmend. Tegelijkertijd proberen politici zoals Wilders de woede die mensen voelen over het neoliberale bezuinigingsbeleid te kanaliseren richting moslims en vluchtelingen.

Waar Wilders oproept tot verzet tegen opvangcentra zijn het nazi’s die de daad bij het woord voegen. Onder de paraplu van Pegida willen zij op 11 oktober in Utrecht de straat op gaan. Pegida is de naam van de straatbeweging uit Duitsland die begin dit jaar duizenden mensen mobiliseerde tegen de ‘islamisering van het avondland’. Voor het protest op 11 oktober hebben Nederlandse nazi’s ook Lutz Bachmann uitgenodigd. Hij is bekend van de foto die hij van zichzelf maakte als Hitler.

Honderdduizenden gingen in reactie op Pegida de straat op door heel Duitsland. Dit verzet werd gevormd door activisten, linkse partijen en organisaties en vakbonden. Door deze druk van onderaf viel dit front uit elkaar, maar is het extreemrechtse gedachtengoed wel genormaliseerd. Dit jaar alleen al zijn er bijvoorbeeld meer dan 200 aanslagen gepleegd op opvangcentra. Zover mag het in Nederland niet komen.

Dit is waarom we op 11 oktober de straat op willen om een ander geluid te laten horen. Vluchtelingen en moslims zijn welkom hier en we leggen de schuld van de bezuinigingen neer bij waar die hoort: de multinationals, banken en hun medeplichtigen in de politiek. Stop de zondebokpolitiek! Er is genoeg voor iedereen!

Ondersteunende organisaties: AFA Eindhoven, Emcemo, Internationale Socialisten, Platform stop racisme en uitsluiting, ReINFORM

.....................................................................................................................

Over the past month throughout the Netherlands there have been collections of money, food and clothing for refugees. Thousands of people took to the streets in Amsterdam, The Hague and Groningen under the slogan 'refugees welcome!' This is heartening. At the same time politicians like Wilders trying to channel the anger that people feel about neoliberal austerity policies against Muslims and refugees.

Where Wilders calls for opposition against refugee centers Nazis put their money where their mouth is. Under the umbrella of Pegida they want to march in Utrecht on 11 October. Pegida is the name of the street movement in Germany earlier this year, where thousands of people mobilized against the 'Islamization of the West'. For the protest on 11 October the Dutch Nazis also invited Lutz Bachmann. He is known for the photographs he took of himself posing as Hitler.

Hundreds of thousands took to the streets in response to Pegida across Germany. This opposition was shaped by activists, left-wing parties and organizations and trade unions. Due to this pressure from below the front fell apart, but it's far-right ideology was normalised. This year alone, for example, more than 200 attacks have been committed to refugee centers. It should not reach that point in the Netherlands.

This is why we want to take to the streets on October 11, to emit a different sound. Refugees and Muslims are welcome here. We put the blame for the cuts down to where it belongs: the multinationals, banks and their accomplices in politics. Stop the scapegoating! There is plenty for everyone!

Supporting organisations: AFA Eindhoven, Emcemo, Internationale Socialisten, Platform stop racisme en uitsluiting, ReINFORM


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech