Meer bedrijven profiteren van opsluiten vluchtelingen op Kamp Zeist

Nieuws, gepost door: AAGU op 29/09/2015 09:10:21

Wanneer: 29/09/2015 - 11:21

ENGLISH below: More companies profit from locking up refugees at Kamp Zeist

Zoals we eerder meldden zal de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist gebouwd gaan worden door Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk. Deze moet volgens planning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie begin volgend jaar in gebruik genomen worden.

Holcon aan het werk

Daarnaast gaat Smits van Burgst een nieuw penitentiair hekwerk, met stroomdraad en camerabewaking, oprichten rond het deel van Kamp Zeist dat als detentiecentrum in gebruik blijft. Van het plaatsen van het nieuwe hekwerk is nog niets te merken, hoewel daar al enige tijd geleden een vergunning voor werd afgegeven door de gemeente Zeist. Sterker nog, het hek waar afgelopen april volgens berichten twee keer gaten in werden geknipt, is nog altijd alleen afgedekt door middel van een noodreparatie. De voor de vermeende vernieling veroordeelde 'Zeister 7' moeten op maandag 16 november verschijnen voor het Gerechtshof in Arnhem, waar het hoger beroep in hun zaak behandeld wordt.
De gemeente Zeist verleende recent ook de vergunning voor de bouw van de gezinsgevangenis, maar het is onduidelijk of de werkzaamheden daarvoor al zjn begonnen. Wel namen we andere bouwwerkzaamheden waar binnen de hoge muren van Kamp Zeist, mogelijk bezig met de bouw van een nieuw entreegebouw, waar de gemeente Zeist ook al een vergunning voor over had. Eerder noemden we al de namen van Holcon en Holterman Staal, ondernemingen van de Holterman groep. En we signaleerden een groot aandeel mobiele bewakingscamera's van het bedrijf BouWatch.

Recente observaties leverden de namen van nog enkele betrokken bedrijven op:

- Metselbedrijf Vegtron uit Nieuwleusen houdt zich vooral bezig met woningbouw, maar noemt werkzaamheden bij het detentiecentrum ook op de pagina lopende projecten op haar website. Het doet daar werk voor de hoofdaannemer:
- PHB De Combi uit Deventer, dat zich net als De Vries en Verburg graag beroept op een duurzame bedrijfsvoering.
- Timmerbedrijf B. Fiks uit Wapenveld
- Gelders Brandweringsbedrijf (GBB) / Gelders Isolatiebedrijf (GIB) uit Apeldoorn.
- Heras uit Oirschot, de bekende leverancier van hekwerk en tegenwoordig een groot aantal andere producten en diensten op het gebied van 'buitenbeveiliging. Justitie is een vaste klant, evenals Defensie, de Politieregio Friesland en de Rijksgebouwen Dienst.
- RJ Hekwerken en Montage uit Oosterwolde levert en monteert allerlei soorten hekwerk.

AAGU vindt het onacceptabel dat bedrijven profiteren van het buitensluiten, opsluiten en deporteren van vluchtelingen. Op dinsdag 6 oktober vindt een actiedag plaats, met onder meer een protest bij de hoofdpoort van Kamp Zeist tegen de bedrijven die daar nu aan het werk zijn. Eerder organiseerden we een lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg in Stolwijk.

De adressenlijst van de betrokken bedrijven staat onder de Engelse vertaling (helemaal onderaan dus)

ENGLISH: More companies profit from locking up refugees at Kamp Zeist

As we reported earlier the new family prison for refugees at Kamp Zeist will be built by construction company De Vries en Verburg from Stolwijk. According to the planning of the Ministry of Security and Justice it must be up and running at the beginning of the next year.
Aside of that, Smits van Burgst is going to erect an entire new penitentiary fence, with electric fencing and camera surveillance around the part of Kamp Zeist that will remain in use as detention center. There is nothing to be seen yet of placing this new fence, even though the permit has already been granted by the municipality of Zeist. Even more, the fence that was cut twice, according to reports, has only been fixed by means of an emergency repair. The 'Zeister 7' who have been convicted for the alleged vandalism have to appear in the Court of Appeal on Monday November 16, where their case will be dealt with.
The municipality of Zeist recently gave permission to build the family prison, but it is unclear whether the work has already started. We did see other construction work being done within the high walls of Kamp Zeist, possibly constructing the new entry building, that was permitted by the municipality of Zeist earlier. Previously, we mentioned the names of Holcon and Holterman Staal, enterprises of the Holterman group. And we saw a lot of mobile security camera's of the company Bouwatch.

Recent observations gave us the names of some more companies involved:

- Metselbedrijf Vegtron from Nieuwleusden is mainly concerned with building houses, but does mention the work for the detention center also on their page lopende projecten on their website. It does the work for the general contractor.
- PHB De Combi from Deventer, that likes to justify itself, as does De Vriesen Verburg, with sustainable business.
- Carpentry B. Fiks from Wapenveld
- Gelders Brandweringsbedrijf (GBB) / Gelders Isolatiebedrijf (GIB) from Apeldoorn.
- Heras from Oirschot, the well-known supplier of fences and nowadays a lot of other products and services in the area of outside security. The ministry of Justice is a regular customer, just like Defense, de police of Friesland and the Rijksgebouwen Dienst.
- RJ Hekwerken en Montagefrom Oosterwolde delivers and assembles all sorts of fencing.

AAGU finds it unacceptable that companies profit from the exclusion, incarceration and deportation of refugees. On Tuesday October 6 there will be an action day, with a protest at the main gate of Kamp Zeist as well against the companies that are working there at the moment. Previously we organized a noise demonstration at De Vries en Verburg in Stolwijk.

Adressenlijst betrokken bedrijven / List of addresses ofinvolved companies

BouWatch
Koperslagerstraat 5
9403 VM Assen
Postbus 26
9400 AA Assen
tel: 088-1181818 / 088-1181800
email: info@bouwatch.nl

Bouwbedrijf De Vries en Verburg
't Vaartland 8
2821 LH Stolwijk
Postbus 59
2820 AB Stolwijk
tel: 0182-341741
email: info@devriesenverburg.nl

Holterman Groep
Holcon:
Industrieweg 8
7475 NH Markelo
Postbus 81
7475 ZH Markelo
tel: 0547-357315
fax: 0547-352388
email: info@holcon.com
Holterman Staal:
Industrieweg 8
7475 NH Markelo
Postbus 81
7475 ZH Markelo
tel: 0547-357357
fax: 0547-352375
email: info@holtermanstaal.nl

GBB / GIB
Kostverloren 41
7316 MN Apeldoorn
tel: 055-5222566
fax: 055-5220080
email: info@gbb-bv.nl / info@gibbv.nl

Heras BV
Hekdam 1
5688 JE Oirschot
Postbus 30
5688 ZG Oirschot
tel: 0499-551255
email: infoNL@heras.nl
Overzicht van alle vestigingen / all offices

Metselbedrijf Vegtron BV
Bosmanweg 7
7711 HM Nieuwleusen
tel: 0529-485011
email: info@vegtron.nl

PHB De Combi
Brunswijkstraat 2
7418 EM Deventer
Postbus 277
7400 AG Deventer
tel: 0570-630555
fax: 0570-636128
email: deventer@phbdecombi.nl
Er is ook een vestiging in Elst (Gelderland) / also an office in Elst (Gelderland)

RJ Hekwerken en Montage
Van Oldebarneveldweg 22
8097 SC Oosterwolde
tel: 06-13394321
email: info@rjhekwerken.nl

Smits en Van Burgst Beveiliging
Hoevestein 36c
4903 SC Oosterhout
tel: 0162-491600
fax: 0162-491609
email: info@svbb.nl
Er is ook een vestiging in Zoetermeer / also an office in Zoetermeer

Timmerbedrijf B. Fiks
Dominee van Meursstraat 6
8191 AN Wapenveld
tel: 038-4479727


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech