Meer detentieprofiteurs Kamp Zeist geidentificeerd

Nieuws, gepost door: AAGU op 21/10/2015 10:04:48

Wanneer: 21/10/2015 - 16:57

Binnen de hoge muren van detentiecentrum Kamp Zeist zijn de bouwwerkzaamheden nog steeds in volle gang. Eerder publiceerden we al een lijstje van betrokken bedrijven. Vandaag meer!

[english below]

Prison profits

Mede door de onzichtbaarheid van de werkzaamheden is het onduidelijk of De Vries en Verburg al begonnen is met werk voor de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis. AAGU protesteerde 6 oktober jl. nog voor en tijdens een raadsvergadering van de gemeente Zeist tegen het afgeven van de vergunning voor deze bouw.
Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om de bouw van een nieuw entreegebouw, dat al eerder werd aanbesteed, en/of een nieuw energiegebouw, waar de gemeente Zeist al eerder een vergunning voor verleende.

Hoofdaannemer van de klus is De Combi uit Deventer. Ook veel van de andere bedrijven komen uit die regio:

- Van Lente Systeemintegratie uit Deventer, dat zich overigens vooral op de agrarische markt richt;
- Timmerbedrijf Gijsendorffer uit Wapenveld;
- Schildersbedrijf Fox uit Deventer, volgens eigen zeggen "een professioneel en flexibel bedrijf dat vakwerk aflevert vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid.";
- ITN Installatietechniek uit Ede en Assen, vooral actief op de vlakken van werktuigbouwkunde en elektrotechniek;
- Kit Groep uit Deventer, dat trots vermeldt dat alle monteurs in bezit zijn van verklaringen omtrent het gedrag, "nodig voor werkzaamheden in ruimtes met gevoelige informatie. Te denken aan belastingdienst, justitie of andere overheidsinstellingen [sic]".

Klik hier voor de lijst met alle ons bekende bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op Kamp Zeist.

De adressenlijst van vandaag genoemde bedrijven staat onder de Engelse vertaling.

[ENGLISH]

More detention profiteers Kamp Zeist identified

Inside the high walls of detention center Kamp Zeist construction work is still in full swing. Previously we published a list of companies involved. Partly by the invisibility of the work activities it is not clear whether De Vries en Verburg has already started working on the construction of the new family prison. On October 6 AAGU protested before and during the Town Council meeting of the municipality of Zeist against granting permission for the construction.
For now it seems that most of the work is being done on the construction of a new entry building, that was put out to tender earlier, and/or a new power building, for which the municipality of Zeist granted the permit before.

Main contractor of the job is De Combi uit Deventer. A lot of the other companies are also from the region:

- Van Lente Systeemintegratie from Deventer, that moreover aims at the agricultural market;
- Carpentry Gijsendorffer from Wapenveld;
- Painting Company Fox from Deventer, according to themselves "a professional and flexibke company that delivers craftsmanship from a strong personal engagement.";
- ITN Installatietechniek from Ede and Assen, mainly active in the fields of mechanical and electrical engineering;
- Kit Groep from Deventer, that proudly mentions that all mechanics are in possession of certificates of good behavior, "needed to work in areas with sensitive information. Examples are tax, judicial or other government institutions [sic]".

Click here for the list of all companies we know who carry out work at Kamp Zeist.

Adressenlijst van hier genoemde bedrijven / List of addresses of companies mentioned here

F. Gijsendorffer Timmerbedrijf
Professor Brummelkampstraat 41
8191 XC Wapenveld
tel: 038-4478183

Fox Schilders
Zwolseweg 400
7414 KD Deventer
tel: 0570-611654 / 06-55122404
email: info@foxschilders.nl

ITN
Ede:
Galvanistraat 26
6716 AE Ede
Postbus 345
6710 BH Ede
tel: 0318-637375
fax: 0318-622346
email: info@itn.nl
Assen:
Amerikaweg 84
9407 TM Assen
Postbus 575
9400 AN Assen
tel: 0592-344641
fax: 0592-344803
email: info@itn-assen.nlWie: 
aagu

en deze nog dus

Kit Groep
Brunswijkstraat 4
7418 EM Deventer
tel: 0570-677677
fax: 0570-622356
email: j.hijlkema@kit-groep.nl

Van Lente Systeemintegratie
Herfordstraat 5
7418 EX Deventer
tel: 0570-631218
email: info@vanlente.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech