(AMS) Tugela-Blok Bezetting

Nieuws, gepost door: Oostblok op 06/11/2015 11:01:03

Wanneer: 06/11/2015 - 13:43

------Persbericht----------

Panden bezet in Tugelablokken (transvaalbuurt)

PERSBERICHT:

Amsterdam, 6 november 2015

In de Transvaalbuurt zijn onlangs enkele panden van woningcorporatie Ymere bezet. Dit uit ongenoegen over het gevoerde beleid omtrent sociale huisvesting in de stad. De stad is van iedereen. Het stadsbestuur en de woningcorporaties dienen pal te staan voor de grootst mogelijke mix waardoor niet alleen mensen of organisaties met geld, maar iedereen een kans maakt zich te vestigen op een plek naar keuze.

Het nieuwe beleid van de gemeente Amsterdam is gericht op meer diversiteit, maar lijkt een verkapte manier te zijn om sociale huur de stadsgrenzen uit te drijven. Onder de noemer diversiteit worden er nieuwe afspraken gemaakt omtrent wonen; sociale huurwoningen worden verkocht en omgetoverd tot vrije sector huurwoningen. Er worden nieuwe wetten gemaakt, waaronder de omstreden “Donnerpunten”, die de doorstroming in de schaarstegebieden dienen te bevorderen. Dit zorgde er echter voor dat sociale huurwoningen de vrije sector in worden getild.

De woningcorporaties, zoals Ymere, zijn opgezet in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting, onder staatscontrole. Dit lijkt inmiddels een droombeeld uit het verre verleden. De privatisering van de corporaties, in de jaren 90, had tot gevolg dat ze zelf hun financiën op orde moesten krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de corporaties tegenwoordig functioneren als bedrijven, waarbij concurrentie en winstmaximalisatie voorop staan. Het gevolg hiervan is dat er sindsdien minder geld wordt geïnvesteerd om betaalbare woningen te creëren, omdat dit niet rendabel is.

Samenvattend, zowel het gemeentelijk als het corporatie beleid, zorgt ervoor dat we in het nieuws enkel lezen over maserati's; voorzitters die uit het dak komen en grote geldverspillingen aan nieuwbouw projecten die niet tot nauwelijks tot stand komen.

Woningbouw corporatie Ymere speelt een grote rol in het proces van afbraak van de sociale huur in Amsterdam. Wij hebben gekozen voor het project Tugela om dit naar voren te brengen. Hier vindt een kaalslag plaats van sociale huur. De renovatie stond gepland voor medio 2010. Sindsdien worden sociale huurders ingewisseld voor tijdelijke huurders, die al gauw anderhalf keer zo veel betalen en geen woonrechten hebben. De tijdelijke huurder zullen op den duur vervangen worden voor de privaat sector. Hiermee maakt Ymere haarzelf schuldig aan de permanente onzekerheid van haar huurders.

Wij hebben deze panden bezet om de privatisering van de woningmarkt een halt toe te roepen. Wij wijzen de gemeente Amsterdam en woningbouw corporaties op hun verantwoordelijkheden. Iedereen heeft recht op betaalbare woonruimte. Iedereen heeft recht op stad!

Stop de afbraak van sociale huisvesting!

Wie: 
nn

Smeris ontruimt vijf panden Tugelawegblokken (A'dam), https://www.indymedia.nl/node/30530 .

Elders in de stad: The New University squatted an empty office inside an UvA building and makes it into its HQ [en nu weer ontruimd], https://www.indymedia.nl/node/30502 .Wie: 
nn

Actiegroep Sociale Huur Tugela - Herkraakt pand (A'dam), https://www.indymedia.nl/node/30651 .Wie: 
nn

(A'dam) Arrestanten ontruiming Tugelaweg, https://www.indymedia.nl/node/30682 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech