rechtszaak vanwege interrumperen gemeenteraadsvergadering Zeist tegen bouw gezinsgevangenis

Aankondiging, gepost door: AAGU op 12/12/2015 12:01:25

Waar: Rechtbank Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht, Netherlands
Wanneer: 14/12/2015 - 14:10

[ENGLISH BELOW]

Op 14 december moeten vijf mensen voorkomen wegens het interrumperen van de raadsvergadering in de gemeente Zeist. Ze deden dat om te eisen dat de gemeenteraad de bouwvergunning voor de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist zou intrekken.
14.10 uur, rechtbank Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.


De actie maakte onderdeel uit van een actiedag tegen de bouw van de gezinsgevangenis op 6 oktober (http://aagu.nl/2015/verslag-actiedag-6.10.15.html). De actiedag begon met een demonstratie voor de hoofdpoort van Kamp Zeist, gevolgd door een lawaaidemonstratie bij de muur aan de achterkant om de opgesloten vluchtelingen te bereiken. 's Avonds werd er gedemonstreerd voor het gemeentehuis. De interruptie van de vergadering volgde daarop. Op de agenda stonden de bezwaarschriften van enkele mensen tegen de afgegeven bouwvergunning. Die werden heel snel afgedaan, waarop de interruptie volgde. De vergadering werd geschorst en de vijf activisten gearresteerd. (http://aagu.nl/2015/verstoren-gemeenteraad-6.10.15.html). Ze kwamen de dag erna met een dagvaarding wegens lokaalvredebreuk en het verstoren van de vergadering weer vrij.

Voor een van hen wordt ook een andere zaak tegelijk behandeld en tweemaal een vordering tenuitvoerlegging van een eerdere voorwaardelijke straf van twee maanden gevorderd.

De actiedag maakte onderdeel van een al langer lopende campagne. Op 26 november werd nog een blokkade en muurbeklimmingsactie uitgevoerd van Kamp Zeist. De bouw kwam daardoor voor 24 uur stil te liggen. (http://aagu.nl/2015/blokkade-legt-bouw-stil.html) HIer staat een verslag van een muurbezetter, met video: http://aagu.nl/2015/scared.html
Op donderdag 10 december was er een digitale actiedag tegen het bouwbedrijf De Vries en Verburg dat aan het werk is de gezinsgevangenis te bouwen: http://aagu.nl/2015/digitale-actiedag.html

Zet de acties tegen de bouw van de gezinsgevangenis voort!

[ENGLISH] Stop construction familyprison #gezinsgevangenis!: on trial for interrupting Town Council meeting Zeist

On december 14 five people have to stand trial for interrupting the Town Council meeting in Zeist. They did this to demand that the Town Council would withdraw the building permit for the family prison for refugees at Kamp Zeist.
2.10 PM, court Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.

The action was part of an action day against the construction of the family prison on October 6 (http://aagu.nl/2015/verslag-actiedag-6.10.15.html). The action day started with a demonstration at the main entrance of Kamp Zeist, followed by a noise demonstratin at the wall at the back to reach imprisoned refugees. In the evening there was a demonstration at Town Hall. the interruption of the meeting followed after that. On the agenda there were letters of objection against the building permit from some people. They were handled quickly, after which the interruption followed. The meeting was adjourned and the five activists arrested. (http://aagu.nl/2015/verstoren-gemeenteraad-6.10.15.html#eng). The day after they were released with a summons for disturbing the 'domestic' peace and the meeting.

In the case of one of them another case has been added and there is also a demand of the prosecution to execute a previous suspended sentence of two months.

The action day is part of a longer running campaign. On November 26 there was a blockade and wall climbing action at Kamp Zeist. The construction was put to a hold by this for 24 hours. (http://aagu.nl/2015/blokkade-legt-bouw-stil.html#eng) Here is a report of one of the people that were on the wall : http://aagu.nl/2015/scared.html#eng
On thursday November 10 december there was a digital action day against construction company De Vries en Verburg that is at work building the family prison: http://aagu.nl/2015/digitale-actiedag.html#eng

Continue action against the construction of the family prison!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech