Geslaagde actie tegen Roosh V aanhangers door feministen in Amsterdam

Nieuws, gepost door: Anarcha-Feministisch Kollektief Amsterdam op 08/02/2016 02:12:47

Waar: Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 06/02/2016 - 00:00

Op 6 februari hebben verschillende groepen, waaronder AFKA (Anarcha-feministisch kollektief Amsterdam) alsmede veel autonome feministen, actie ondernomen tegen de Amsterdamse bijeenkomst van 'Return of Kings' (RoK). RoK is de seksistische, homofobe en transfobe organisatie onder leiding van 'antifeminist' en 'pick-up-artist' Roosh V.

Geslaagde actie tegen Roosh V aanhangers door feministen in Amsterdam

//See below for English//

Op 6 februari hebben verschillende groepen, waaronder AFKA (Anarcha-feministisch kollektief Amsterdam) alsmede veel autonome feministen, actie ondernomen tegen de Amsterdamse bijeenkomst van 'Return of Kings' (RoK). RoK is de seksistische, homofobe en transfobe organisatie onder leiding van 'antifeminist' en 'pick-up-artist' Roosh V.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving was deze vergadering niet afgelast. Roosh V., die eerder pleitte voor het legaliseren van verkrachting op privé terrein, had in de dagen ervoor aangegeven dat hij niet kon instaan voor de veiligheid van zijn volgers en blies daarbij zijn plannen voor bijeenkomsten in 43 landen af. Echter gaf hij hierbij aan dat individuele groepen de geplande bijeenkomsten wel konden voortzetten. Zijn Amsterdamse aanhangers kozen er voor om toch bij elkaar te komen.

Om deel te mogen nemen aan de bijeenkomst van RoK moest men zich uit extra voorzorgsmaatregel aanmelden. Een aantal feministen heeft de definitieve locatie van deze bijeenkomst weten te achterhalen. Terwijl de van tevoren aangekondigde demonstratie tegen seksisme op het Spui in volle gang was kon omstreeks 20:30 deze locatie definitief bevestigd worden. De demonstratie verplaatste zich vervolgens naar een café in de Oudebrugsteeg, nabij Beursplein, waar de mannen bij elkaar kwamen.

Van de vijf aanmeldingen zijn slechts twee van de mannen daadwerkelijk op komen dagen. Volgens een bron spraken zij onder andere over hoe mannen het beste vrouwen kunnen manipuleren om met hen naar bed te gaan. Verder maakten zij grapjes over de feministen waarvan zij dachten dat die op dat moment op het Spui stonden. Toen de demonstratie aankwam bij het café om de mannen te confronteren met hun seksistische denkwijze, kozen de twee mannen het hazenpad.

Het bestaan van groepen zoals RoK is een van de velen tekenen in de samenleving dat seksisme de wereld niet uit is. De strijd van feministen, de strijd tegen het gewelddadige patriarchaat, is daarmee nog niet gevochten.

//ENGLISH//

Succesful acttion against Roosh V followers by feminists in Amsterdam

On February 6, different groups, amongst which AFKA (Anarcha-Feminist Kollektive Amsterdam) as well as many autonomous feminists, took action against the Amsterdam meeting of 'Return of Kings' (RoK). RoK is the sexist, homophobic and transphobic organization led by 'antifeminist' and 'pick-up-artist' Roosh V.

As opposed to what was previously reported the meeting was not canceled. Roosh V, who in the past argued for the legalization of rape if it takes place on private property, announced in the days before that he could not guarantee the safety of his followers and canceled his plans for meetings in 43 countries. He did however say that individual groups could still go ahead with planned meetings if they wished. His Amsterdam followers chose to do so.

In order to participate in the RoK meeting participants had to send an email to the organizer as an extra precaution. Several feminists managed to discover the location of the meeting. This location could be confirmed as definite around 20:30, while the previously announced demonstration against sexism at Spui was already under way. After confirmation the demonstration moved towards a cafe at the Oudebrugsteeg, near the Amsterdam stock-exchange building, where these men were meeting.

Out of five applicants only two men actually showed up. According to a source the men had been talking about the best way for men to manipulate women into sleeping with them. They had also been making fun of the feminists who they thought were still protesting at Spui. When the demonstration arrived at the cafe in order to confront these men with their sexist way of thought both men chose to flee.

The existence of groups such as RoK is one of many signs that sexism is still very much present in society. This means that the feminist struggle, the struggle against violent patriarchy, has not yet been won.Wie: 
nn

Eerder:

Ook op zaterdag 6 feb: meeting van vrouwenhaters Return of Kings, https://www.indymedia.nl/node/31747 .Wie: 
nn

For future reference: it's Kollectief / Kollective with a K. We haven't taken over the AFCA supportersclub just yet.Wie: 
nn

my apologies, I will send the redaction a message asking if they can change it. I forgot those even exist - sports isn't really my area of interest.Wie: 
nn

[OP edited to match K spelling]Wie: 
nn

goed stuk over roosh, ook over zijn bullshit bewering dat dat artikel satire was; http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/07/daryush-roosh-v-val...Wie: 
nn

Hm. Aardige site waar dat Guardian-stuk naar linkt:

Scenes from yesterday’s anti-Roosh, anti-rape rallies. With bonus Jemaine Clement, http://www.wehuntedthemammoth.com/2016/02/07/scenes-from-yesterdays-anti...
The Daily Mail tracks Roosh V to his mother’s basement, where he lives. No, really, http://www.wehuntedthemammoth.com/2016/02/05/the-daily-mail-tracks-roosh...

Not for the faint of heart:

Are Roosh V’s “Bang” books how-to guides for rape?, http://www.wehuntedthemammoth.com/2015/08/14/are-roosh-vs-bang-books-how...

Ondertussen is het volslagen paranoïde wereldbeeld wat zich ontvouwt op de RoK-site in het ene na het andere stuk in reactie op de laatste gebeurtenissen wel aardig, voor wie ervan houdt.Wie: 
Omstreden

Iemand die het niet alleen bij praatjes laat is Julien Blanc, de afgod van Thierry Baudet. Julien Blanc rand in Japan stelselmatig vrouwen aan. Als je wit bent, heet aanranden escalating kino, en heet groepsverkrachting gewoon sargen met je wingmen, die de anti-slut defense overwinnen. Noem je plaats waar je bijeenkomsten houdt een lair, en opeens kan alles van types als Thierry Baudet.Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech