1 Mei Den Haag: Spontane demonstratie in de Schilderswijk

Nieuws, gepost door: nn op 01/05/2016 05:10:01

Wanneer: 01/05/2016 - 23:43

In de avond van 1 mei hebben wij, een twintigtal anarchisten, een spontane demonstratie gelopen in de Haagse Schilderswijk. Wij demonstreerden op de Dag van de Arbeid tegen repressie, politiegeweld en kapitalisme.


Twintig minuten lang werd er een route gelopen door de Schilderswijk. Fakkels werden afgestoken en honderden flyers rondgestrooid en uitgedeeld, waaronder een flyer met de tekst van de Anarchistische Muurkrant over de opstand in de Schilderswijk vorig jaar. Op verdenking van het verspreiden van dezelfde muurkrant werd vorige week nog iemand opgepakt, en beschuldigd van opruiing en aanzetten tot geweld.

Politici schreeuwden moord en brand over de Anarchistische Muurkrant. Zo vroegen ze om een gebiedsverbod voor anarchisten in de Schilderswijk, en “harde vervolging” van de veronderstelde plakkers. Zo blijkt maar weer dat ook zij die het hardst schreeuwen om de “vrijheid van meningsuiting” het hier zelf niet zo nauw mee nemen, zodra er ideeën verkondigt worden die niet in hun straatje en politieke spelletjes passen. Zo geldt er ook sinds anderhalf jaar een demonstratieverbod in de Schilderswijk, waar vorig jaar een opstand woedde tegen dezelfde repressie waar wij nu nog steeds tegen vechten. Zodra mensen in opstand komen tegen diegenen die hen onderdrukken, de politie, bazen en de staat, is het snel gedaan met de “vrijheid” van meningsuiting en demonstreren.

Wij wachten niet af tot iemand ons die vrijheid geeft, wij nemen onze vrijheid door het demonstratieverbod bewust te breken, de politie en de burgemeester niet te vragen waar en wanneer wij mogen demonstreren, en door teksten te verspreiden die wij willen, of ze nou “strafbaar” zijn of niet.

Buurtbewoners ontvingen de boodschap tegen politiegeweld, repressie en kapitalisme erg positief. En daar is het ons om te doen, om solidair te zijn met eenieder die strijdt tegen de politiestaat en voor een beter leven, en daar laten we ons door niemand in tegen houden.

Daarom gaat de strijd tegen de politie, de staat en het kapitaal door. Geen cel of gebiedsverbod kan ons het zwijgen opleggen. En terwijl de autoriteiten verbieden en afbreken, bouwen wij door aan een vrijere en gelijkere wereld. Laat het een hete zomer worden!

Weg met de politie en de staat! Leve de anarchie!Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Video: https://vimeo.com/164941821Wie: 
nn

Zie ook eerder:

[Den Haag] Anarchistische Muurkrant verspreid. Één arrestatie voor 'opruiing en aanzetten tot geweld', https://www.indymedia.nl/node/33117
Arrestant Anarchistische Muurkrant weer vrij. Verspreiding gaat door!, https://www.indymedia.nl/node/33154 .Wie: 
nn

-- English --

On the evening of May 1st we walked a wild demo in the Schilderswijk neighbourhood in The Hague, the Netherlands with some twenty anarchists. We held this May Day demo against repression, police violence and capitalism.

For around twenty minutes we walked a route through the Schilderswijk. Flares were lit and hundreds of flyers were thrown in the air and handed out, among which a flyer with the text of the Anarchist Wallpaper about the revolt in the Schilderswijk last year. On suspicion of spreading this wallpaper someone was arrested last week and accused of instigation and inciting violence.

Politicians screamed bloody murder about the Anarchist Wallpaper. They proposed that anarchists be banned from the Schilderswijk and asked for “harsh prosecution” of those who supposedly pasted the wallpaper. Once again it becomes obvious that those who scream for the “freedom of speech” at the top of their lungs do not actually care that much about it as soon as ideas are put forward that are incompatible with theirs and that do not fit into their political games. Another example of this is the general prohibition on demonstrations in the Schilderswijk that has been installed since a year and a half. As soon as people revolt against those who oppress them – the police, bosses and the State – the “freedom” of speech and demonstration quickly comes to its end.

We do not wait until someone gives us this freedom, we take our freedom by consciously breaking the prohibition on demonstrations, by not asking the cops and major where and when we are allowed to have a demonstration, by spreading texts that we have chosen, whether they are “illegal” or not.

People in the neighbourhood reacted positively on the message against police violence, repression and capitalism. This is important to us; to be in solidarity with anyone who struggles against the police-state and for a better life, and no one can stop us from doing that.

This is why the struggle against the police, the state and capital continues. Neither prison nor prohibition can silence us. While the authorities prohibit and demolish, we will continue to build toward a world that is free and equal. That this summer may be a hot one!

Down with the cops and the State! Long live anarchy!Wie: 
nn

Rechtszaak Anarchistische Muurkrant: Vrijspraak, https://www.indymedia.nl/node/33953 .Wie: 
nn

OM in beroep in Anarchistische Muurkrant zaak, https://www.indymedia.nl/node/34322 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech